• تور آنتالیا ویژه خرداد 98


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های آنتالیا است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/03/02
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/03/03
آنتالیا
هوایی
اطلس گلوبال
مدت اقامت : 6 شب
تاریخ انتشار : 1398/02/22
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6 شب
ردیف 2
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Himeros

ALL
4,960,000 تومان
5,450,000 تومان
4,470,000 تومان
4,200,000 تومان
BELKON

ALL
5,190,000 تومان
5,790,000 تومان
4,590,000 تومان
4,200,000 تومان
Lara Hadrianus

UALL
5,400,000 تومان
6,120,000 تومان
4,700,000 تومان
4,200,000 تومان
CENDER HOTEL

UALL
5,400,000 تومان
6,120,000 تومان
4,700,000 تومان
4,200,000 تومان
Nazar Beach Hotel

UALL
5,640,000 تومان
6,460,000 تومان
4,800,000 تومان
4,200,000 تومان
Kervansaray Kundu Hotel

ALL
6,760,000 تومان
8,150,000 تومان
5,370,000 تومان
4,200,000 تومان
TRANS ATLANTIK

UALL
6,980,000 تومان
8,740,000 تومان
5,200,000 تومان
4,200,000 تومان
Kervansaray Lara

UALL
7,060,000 تومان
8,600,000 تومان
5,520,000 تومان
4,200,000 تومان
Orange County Kemer

UALL
7,800,000 تومان
11,640,000 تومان
5,900,000 تومان
4,200,000 تومان
Crystal Waterworld Resort & Spa

UALL
8,150,000 تومان
10,100,000 تومان
5,600,000 تومان
4,200,000 تومان
Grand Park Lara

UALL
8,560,000 تومان
10,140,000 تومان
0 تومان
4,200,000 تومان
Sherwood Dreams Resort

UALL
8,940,000 تومان
11,410,000 تومان
6,440,000 تومان
4,200,000 تومان
alkoclar

UALL
9,080,000 تومان
11,620,000 تومان
0 تومان
0 تومان
Venezia Palace Deluxe Resort Hotel

UALL
9,870,000 تومان
12,800,000 تومان
6,500,000 تومان
4,200,000 تومان
Granada Luxury Belek

UALL
10,100,000 تومان
12,130,000 تومان
6,750,000 تومان
4,200,000 تومان
Titanic Beach Lara Resort

UALL
10,220,000 تومان
13,320,000 تومان
6,650,000 تومان
4,200,000 تومان
Sherwood Breezes Resort

UALL
10,440,000 تومان
13,660,000 تومان
7,200,000 تومان
4,200,000 تومان
Titanic Deluxe Belek

UALL
10,660,000 تومان
13,980,000 تومان
6,840,000 تومان
4,200,000 تومان
Barut Lara

ALL
11,100,000 تومان
14,640,000 تومان
7,200,000 تومان
4,200,000 تومان
Delphin BE Grand Resort

BB
12,130,000 تومان
18,120,000 تومان
8,140,000 تومان
4,200,000 تومان
Ela Quality Resort

BB
12,690,000 تومان
17,040,000 تومان
8,340,000 تومان
4,200,000 تومان
Rixos Sungate Hotel

BB
13,290,000 تومان
19,260,000 تومان
8,680,000 تومان
4,200,000 تومان
Delphin Imperial Hotel

BB
13,290,000 تومان
19,260,000 تومان
8,680,000 تومان
4,200,000 تومان
Susesi Luxury Resort

BB
14,070,000 تومان
19,100,000 تومان
8,300,000 تومان
4,200,000 تومان
SELECTUM

BB
14,070,000 تومان
20,110,000 تومان
8,300,000 تومان
4,200,000 تومان
Royal Holiday Palace

UALL
14,420,000 تومان
19,630,000 تومان
0 تومان
4,200,000 تومان
ROYAL SEGINUS

BB
14,420,000 تومان
19,630,000 تومان
0 تومان
4,200,000 تومان
Calista Luxury Resort Hotel

BB
14,500,000 تومان
19,670,000 تومان
8,490,000 تومان
4,200,000 تومان
Rixos Premium

BB
15,000,000 تومان
23,040,000 تومان
9,050,000 تومان
4,200,000 تومان
Max Royal

BB
25,100,000 تومان
35,650,000 تومان
13,030,000 تومان
4,200,000 تومان
نام هتل Himeros

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل BELKON

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lara Hadrianus

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل CENDER HOTEL

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل Nazar Beach Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kervansaray Kundu Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل TRANS ATLANTIK

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kervansaray Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Park Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sherwood Dreams Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل alkoclar

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 0 تومان
توضیحات
نام هتل Crystal Waterworld Resort & Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orange County Kemer

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل Venezia Palace Deluxe Resort Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل Barut Lara

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل Granada Luxury Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Beach Lara Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sherwood Breezes Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Deluxe Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Holiday Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل ROYAL SEGINUS

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Sungate Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin BE Grand Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل Susesi Luxury Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin Imperial Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل SELECTUM

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ela Quality Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل Calista Luxury Resort Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Premium

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 23,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل Max Royal

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 25,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 35,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,200,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 تورلیدر فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 عکس 4*3
2 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
3 مشخصات کامل مسافر از قبیل آدرس منزل و محل کار با ذکر شماره تلفن
سنا کباری (مسئول تور )

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 پنج شنبه 2 خرداد , 04:00 چهارشنبه 8 خرداد , 00:00
2 جمعه 3 خرداد , 00:00 پنج شنبه 9 خرداد , 00:00

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
6 شب

تور ترکیبی3شب پوکت 3شب پاتایا ویژه پاییز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/01
قیمت از : 5,920,000 تومان
ایرلاین : امارات
3 شب

تور 3شب و 4روز دبی ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/05/19
قیمت از : 4,160,000 تومان
ایرلاین : ماهان
4 شب

تور 4شب و 5 روز ارمنستان ویژه تابستان 98( آرمنیا ایرویز)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/06/01
قیمت از : 4,240,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
4 شب

تور 4شب باکو ویژه 4 تا 8 شهریور 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/06/04
قیمت از : 5,261,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
4 شب

تور 4شب و 5 روز کاپادوکیا ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/01
قیمت از : 5,495,000 تومان
ایرلاین : اطلس گلوبال
6 شب

تور 6 شب و 7 روز قبرس شمالی ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/06
قیمت از : 5,665,000 تومان
ثبت پرسش