• تور کوش آداسی ویژه 30 فروردین


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های ترکیه است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/01/30
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/01/30
کوش آداسی
هوایی
ایران ایر
مدت اقامت : 6 شب
تاریخ انتشار : 1398/01/26
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کوش آداسی 6 شب
ردیف 2
به کوش آداسی
مدت اقامت 6
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Gold Aparat

BB
2,810,000 تومان
3,215,000 تومان
2,400,000 تومان
1,995,000 تومان
Blue Sea

HB
3,050,000 تومان
3,620,000 تومان
2,485,000 تومان
1,995,000 تومان
Grand Kord

HB
3,375,000 تومان
4,105,000 تومان
2,725,000 تومان
1,995,000 تومان
Belmare Hotel

ALL
3,540,000 تومان
4,350,000 تومان
2,725,000 تومان
1,995,000 تومان
Panorama Hill

ALL
3,700,000 تومان
4,590,000 تومان
2,805,000 تومان
1,995,000 تومان
Adakule

UALL
3,945,000 تومان
4,915,000 تومان
2,970,000 تومان
1,995,000 تومان
Labranda Ephesus Princess

ALL
3,945,000 تومان
4,915,000 تومان
2,970,000 تومان
1,995,000 تومان
Aria Claros Hotel

ALL
4,025,000 تومان
5,075,000 تومان
3,050,000 تومان
1,995,000 تومان
Aria Claros Hotel

ALL
4,185,000 تومان
5,320,000 تومان
3,130,000 تومان
1,995,000 تومان
dlx room
Suhan Hotel

UALL
4,265,000 تومان
5,400,000 تومان
3,130,000 تومان
1,995,000 تومان
Tusan Beach Resort Hotel

ALL
4,265,000 تومان
5,400,000 تومان
3,130,000 تومان
1,995,000 تومان
RICHMOND

ALL
4,430,000 تومان
5,645,000 تومان
3,210,000 تومان
1,995,000 تومان
Fantasia Deluxe Hotel

ALL
4,670,000 تومان
6,050,000 تومان
3,210,000 تومان
1,995,000 تومان
Ramada Resort Hotel

ALL
4,755,000 تومان
6,130,000 تومان
3,375,000 تومان
1,995,000 تومان
Aqua Fantasy

ALL
4,995,000 تومان
6,535,000 تومان
3,455,000 تومان
1,995,000 تومان
Le Bleu Hotel

UALL
4,995,000 تومان
6,535,000 تومان
3,535,000 تومان
1,995,000 تومان
Pine Bay Holiday Resort

ALL
4,995,000 تومان
6,860,000 تومان
3,455,000 تومان
1,995,000 تومان
Palm Wings Resort

UALL
5,160,000 تومان
6,780,000 تومان
3,535,000 تومان
1,995,000 تومان
Korumar Hotel

ALL
5,320,000 تومان
7,020,000 تومان
3,615,000 تومان
1,995,000 تومان
EPHESUS PRINCESS

UALL
6,130,000 تومان
8,235,000 تومان
4,020,000 تومان
1,995,000 تومان
Paloma Pasha

ALL
7,300,000 تومان
9,995,000 تومان
4,600,000 تومان
1,995,000 تومان
Sunis Hotel

UALL
7,830,000 تومان
10,745,000 تومان
4,915,000 تومان
1,995,000 تومان
نام هتل Gold Aparat

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,215,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Blue Sea

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,485,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Kord

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,375,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,105,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,725,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Belmare Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,725,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Panorama Hill

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,805,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Adakule

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,945,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,915,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Labranda Ephesus Princess

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,945,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,915,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Aria Claros Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,025,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,075,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Aria Claros Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,185,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,995,000 تومان
توضیحات dlx room
نام هتل Suhan Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,265,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Tusan Beach Resort Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,265,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل RICHMOND

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,645,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fantasia Deluxe Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ramada Resort Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,755,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,375,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Aqua Fantasy

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,535,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,455,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Le Bleu Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,535,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,535,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pine Bay Holiday Resort

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,455,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Palm Wings Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,535,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Korumar Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,615,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل EPHESUS PRINCESS

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,235,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Paloma Pasha

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sunis Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,745,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,915,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,995,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 تورلیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
5 بلیط رفت و برگشت با پرواز ایران ایر
ردیف مدرک تعداد
1 عکس 4*3
2 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
3 مشخصات کامل مسافر از قبیل آدرس منزل و محل کار با ذکر شماره تلفن
سنا کباری (مسئول تور )

هزینه تور برای نوزاد 300 هزار تومان است

پرداخت 100 درصد از هزینه تور در زمان ثبت نام الزامی است

پرواز چارتر و هتل گارانتی و هزینه تور غیر قابل برگشت است

بیمه مفری جهت افراد بالای 60 سال اجباری و جداگانه محاسبه میگردد

کوش آداسی یا  همان جزیره پرنده است و یکی از مناطق گردشگری پر  طرفدار ترکیه است

 آب و هوای کوش‌آداسی بسیار  معتدل است برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت در خصوص تورهای ویژه ی ما با آژانس الماس نشان همراه باشید.

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 جمعه 30 فروردین , 00:00 پنج شنبه 5 اردیبهشت , 00:00

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : قشم ایر
7 شب

تور قبرس ( لارناکا و لیماسول ) ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/11
قیمت از : 3,650,000 تومان
ایرلاین : اطلس گلوبال
3 شب

تور استانبول ویژه تیر 98(3شب اطلس)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/22
قیمت از : 3,920,000 تومان
ایرلاین : عمان
3 شب

تور3شب و 4 روز عمان(مسقط) ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/23
قیمت از : 3,495,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور 3شب و 4 روز دبی ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/29
قیمت از : 2,130,000 تومان
ایرلاین : ماهان
3 شب

تور استانبول ویژه تیر98(3شب ماهان)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/29
قیمت از : 3,150,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
4 شب

تور استانبول ویژه تیر 98(4شب قشم ایر)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/27
قیمت از : 3,030,000 تومان
ثبت پرسش