• تور آنتالیا ویژه 6 و 7 اردیبهشت


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های آنتالیا است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/02/06
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/02/07
آنتالیا
هوایی
سان اکسپرس
مدت اقامت : 6 شب
تاریخ انتشار : 1398/01/26
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6 شب
ردیف 2
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
BELKON

ALL
3,780,000 تومان
4,790,000 تومان
3,390,000 تومان
2,690,000 تومان
TRANS ATLANTIK

ALL
4,680,000 تومان
6,275,000 تومان
3,840,000 تومان
2,690,000 تومان
Imperial Sunland

BB
4,680,000 تومان
6,275,000 تومان
3,840,000 تومان
2,690,000 تومان
Grand Park Kemer

UALL
5,100,000 تومان
7,200,000 تومان
4,050,000 تومان
2,690,000 تومان
Kervansaray Lara

UALL
5,400,000 تومان
7,460,000 تومان
4,200,000 تومان
2,690,000 تومان
Club Sera

UALL
5,520,000 تومان
7,935,000 تومان
4,260,000 تومان
2,690,000 تومان
Rixos Downtown

ALL
5,690,000 تومان
8,550,000 تومان
4,290,000 تومان
2,690,000 تومان
Orange County Resort Alanya

UALL
5,700,000 تومان
7,955,000 تومان
4,350,000 تومان
2,690,000 تومان
Fame Residence Lara & Spa

BB
6,180,000 تومان
9,100,000 تومان
4,590,000 تومان
2,690,000 تومان
Baia Lara Hotel

UALL
6,890,000 تومان
9,935,000 تومان
4,890,000 تومان
2,690,000 تومان
Fame Residence Lara & Spa

UALL
6,960,000 تومان
10,470,000 تومان
4,980,000 تومان
2,690,000 تومان
Titanic Beach Lara Resort

UALL
7,200,000 تومان
10,430,000 تومان
5,100,000 تومان
2,690,000 تومان
Miracle Resort Hotel

UALL
7,200,000 تومان
10,430,000 تومان
5,100,000 تومان
2,690,000 تومان
Titanic Deluxe Belek

UALL
7,290,000 تومان
10,430,000 تومان
4,990,000 تومان
2,690,000 تومان
GRANADA LUXURY ALANYA

UALL
7,500,000 تومان
10,925,000 تومان
5,250,000 تومان
2,690,000 تومان
Spice

UALL
8,040,000 تومان
11,820,000 تومان
5,520,000 تومان
2,690,000 تومان
Royal Wings

UALL
8,040,000 تومان
11,820,000 تومان
7,200,000 تومان
2,690,000 تومان
ROYAL SEGINUS

UALL
8,040,000 تومان
11,820,000 تومان
7,200,000 تومان
2,690,000 تومان
Royal Holiday Palace

UALL
8,040,000 تومان
11,820,000 تومان
7,200,000 تومان
2,690,000 تومان
Adalya Elite Lara

BB
8,400,000 تومان
12,410,000 تومان
5,700,000 تومان
2,690,000 تومان
SELECTUM

BB
9,300,000 تومان
14,590,000 تومان
6,150,000 تومان
2,690,000 تومان
Delphin BE Grand Resort

UALL
9,840,000 تومان
14,790,000 تومان
6,420,000 تومان
2,690,000 تومان
Delphin Imperial Hotel

UALL
9,840,000 تومان
14,790,000 تومان
6,420,000 تومان
2,690,000 تومان
Belis Deluxe

ALL
9,900,000 تومان
14,885,000 تومان
6,450,000 تومان
2,690,000 تومان
Rixos Sungate Hotel

BB
9,900,000 تومان
16,405,000 تومان
6,450,000 تومان
2,690,000 تومان
RIXSOS LAND OF LEGEND

BB
11,700,000 تومان
19,770,000 تومان
7,350,000 تومان
2,690,000 تومان
Rixos Premium

UALL
13,680,000 تومان
23,475,000 تومان
8,340,000 تومان
2,690,000 تومان
Calista Luxury Resort Hotel

UALL
14,040,000 تومان
21,720,000 تومان
8,520,000 تومان
2,690,000 تومان
Karmir Resort & Spa

ALL
54,000,000 تومان
7,990,000 تومان
4,200,000 تومان
2,690,000 تومان
نام هتل BELKON

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل TRANS ATLANTIK

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,275,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل Karmir Resort & Spa

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 54,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kervansaray Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orange County Resort Alanya

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,955,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Park Kemer

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل Baia Lara Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,935,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fame Residence Lara & Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Downtown

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل Spice

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل GRANADA LUXURY ALANYA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,925,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل Club Sera

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,935,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,260,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Beach Lara Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل Miracle Resort Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Wings

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل ROYAL SEGINUS

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Holiday Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Deluxe Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل Belis Deluxe

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,885,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل RIXSOS LAND OF LEGEND

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Premium

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 23,475,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin BE Grand Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin Imperial Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل Calista Luxury Resort Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل Imperial Sunland

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,275,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fame Residence Lara & Spa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل Adalya Elite Lara

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل SELECTUM

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Sungate Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,405,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,690,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 تورلیدر فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 عکس 4*3
2 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
3 مشخصات کامل مسافر از قبیل آدرس منزل و محل کار با ذکر شماره تلفن
سنا کباری (مسئول تور )
پکیج در تاریخ 6 اردیبهشت نرخ دبل 500000 تومان ، سینگل 750000 تومان ، کودک با تخت و کودک بدون تخت 250000 تومان دارای افزایش نرخ می باشد.
در هتل های کارمیر،رویال هالیدی،وینگز و سگینوس کودک بالای 9 سال محسوب می شود.
نرخ کودک زیر دو سال 400000 تومان می باشد.
بار مجاز مسافر 30 کیلو می باشد.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 جمعه 6 اردیبهشت , 00:00 پنج شنبه 12 اردیبهشت , 00:00
2 شنبه 7 اردیبهشت , 00:00 جمعه 13 اردیبهشت , 00:00

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : اطلس گلوبال
6 شب

تور 6شب و 7 روز کوش آداسی ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/27
قیمت از : 4,540,000 تومان
ایرلاین : عمان
3 شب

تور3شب و 4 روز عمان(مسقط) ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/23
قیمت از : 3,495,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور استانبول ویژه تیر 98(3شب ایران ایر)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/05/06
قیمت از : 2,830,000 تومان
ایرلاین : ماهان
3 شب

تور 3شب و 4روز دبی ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/29
قیمت از : 2,881,000 تومان
ایرلاین : اطلس گلوبال
4 شب

تور استانبول ویژه تیر98(4شب اطلس)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/22
قیمت از : 3,970,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
6 شب

تور6شب و 7 روز آلانیا ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/15
قیمت از : 4,790,000 تومان
ثبت پرسش