• تور آنتالیا ویژه بهار 29 و 30 فروردین


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های آنتالیا است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/01/29
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/02/31
آنتالیا
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 6 شب
تاریخ انتشار : 1398/01/24
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6 شب
ردیف 2
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Agon

BB
2,295,000 تومان
2,995,000 تومان
1,795,000 تومان
195,000 تومان
Himeros

ALL
2,595,000 تومان
3,095,000 تومان
1,995,000 تومان
195,000 تومان
Lara Dinc

ALL
2,895,000 تومان
3,495,000 تومان
2,095,000 تومان
195,000 تومان
Lara Hadrianus

ALL
3,245,000 تومان
3,995,000 تومان
2,195,000 تومان
195,000 تومان
Ramada Resort Side

ALL
3,695,000 تومان
4,645,000 تومان
2,295,000 تومان
195,000 تومان
Lara Family Club

UALL
3,745,000 تومان
0 تومان
30,695,000 تومان
195,000 تومان
Armas Labada

UALL
3,795,000 تومان
4,845,000 تومان
2,395,000 تومان
195,000 تومان
LUCIDA BEACH

UALL
3,795,000 تومان
4,845,000 تومان
2,395,000 تومان
195,000 تومان
Grand Ring

ALL
3,895,000 تومان
4,995,000 تومان
2,445,000 تومان
195,000 تومان
Lara Family Club

UALL
4,095,000 تومان
0 تومان
0 تومان
195,000 تومان
alkoclar

UALL
4,195,000 تومان
5,345,000 تومان
2,595,000 تومان
195,000 تومان
Orange County Resort Alanya

UALL
4,595,000 تومان
6,395,000 تومان
2,695,000 تومان
195,000 تومان
Orange County Kemer

UALL
4,695,000 تومان
6,095,000 تومان
2,795,000 تومان
195,000 تومان
Sherwood Dreams Resort

UALL
5,595,000 تومان
7,545,000 تومان
2,995,000 تومان
195,000 تومان
Concorde De Luxe Resort

UALL
6,095,000 تومان
8,295,000 تومان
3,095,000 تومان
195,000 تومان
Asteria Kremlin Palace

UALL
7,095,000 تومان
10,295,000 تومان
3,595,000 تومان
195,000 تومان
GRANADA LUXURY ALANYA

UALL
7,345,000 تومان
10,145,000 تومان
3,695,000 تومان
195,000 تومان
SELECTUM

UALL
7,995,000 تومان
11,745,000 تومان
3,995,000 تومان
195,000 تومان
نام هتل Agon

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,795,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 195,000 تومان
توضیحات
نام هتل Himeros

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,095,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 195,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lara Dinc

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,095,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 195,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lara Hadrianus

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,245,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,195,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 195,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ramada Resort Side

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,645,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,295,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 195,000 تومان
توضیحات
نام هتل Armas Labada

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,845,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 195,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Ring

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,445,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 195,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lara Family Club

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 0 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 195,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lara Family Club

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,745,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 0 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 30,695,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 195,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orange County Resort Alanya

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,695,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 195,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orange County Kemer

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,095,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,795,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 195,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sherwood Dreams Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,545,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 195,000 تومان
توضیحات
نام هتل Concorde De Luxe Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,095,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 195,000 تومان
توضیحات
نام هتل Asteria Kremlin Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,595,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 195,000 تومان
توضیحات
نام هتل GRANADA LUXURY ALANYA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,345,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,145,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,695,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 195,000 تومان
توضیحات
نام هتل LUCIDA BEACH

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,845,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 195,000 تومان
توضیحات
نام هتل alkoclar

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,345,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,595,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 195,000 تومان
توضیحات
نام هتل SELECTUM

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,745,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 195,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 تورلیدر فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
4 بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان
ردیف مدرک تعداد
1 عکس 4*3
2 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
3 مشخصات کامل مسافر از قبیل آدرس منزل و محل کار با ذکر شماره تلفن
سنا کباری (مسئول تور )

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 پنج شنبه 29 فروردین , 00:00 چهارشنبه 4 اردیبهشت , 00:00
2 جمعه 30 فروردین , 00:00 پنج شنبه 5 اردیبهشت , 00:00

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : کیش ایر
6 شب

تور مارماریس ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/19
قیمت از : 1,995,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
4 شب

تور 4 شب و 5 روز چابهار ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/01
قیمت از : 999,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
7 شب

تور 7شب و 8 روز ارومیه ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/31
قیمت از : 1,680,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور 3شب و 4 روز ارومیه ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/31
قیمت از : 1,134,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
7 شب

تور 7شب و8روز تفلیس ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/26
قیمت از : 2,425,000 تومان
ایرلاین : ماهان
3 شب

تور 3شب و 4 روز ارمنستان ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/29
قیمت از : 3,570,000 تومان
ثبت پرسش