• تور مارماریس 6 شب ماهان ایر


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های ترکیه است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/01/29
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/02/31
مارماریس
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 6 شب
تاریخ انتشار : 1398/01/24
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مارماریس 6 شب
ردیف 2
به مارماریس
مدت اقامت 6
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
PINETA PARK DELUXE

ALL
3,795,000 تومان
4,595,000 تومان
2,495,000 تومان
195,000 تومان
LABIRANDADE MARES

ALL
4,845,000 تومان
6,195,000 تومان
2,695,000 تومان
195,000 تومان
Golden Rock

ALL
4,945,000 تومان
6,295,000 تومان
2,745,000 تومان
195,000 تومان
Golden Rock

ALL
4,945,000 تومان
6,295,000 تومان
2,745,000 تومان
195,000 تومان
LABIRANDADE MARES

ALL
4,995,000 تومان
6,445,000 تومان
2,795,000 تومان
195,000 تومان
LABIRANDADE MARES

ALL
5,095,000 تومان
6,545,000 تومان
2,895,000 تومان
195,000 تومان
CASA DE MARIS

ALL
5,095,000 تومان
6,545,000 تومان
2,895,000 تومان
195,000 تومان
Green Nature Resort

ALL
5,195,000 تومان
6,695,000 تومان
2,995,000 تومان
195,000 تومان
MARTI RESOST

ALL
5,245,000 تومان
6,795,000 تومان
3,045,000 تومان
195,000 تومان
Sentido Orka Lotus Beach Hotel Marmaris

UALL
5,345,000 تومان
6,895,000 تومان
3,095,000 تومان
195,000 تومان
Sentido Orka Lotus Beach Hotel Marmaris

UALL
5,395,000 تومان
7,045,000 تومان
3,095,000 تومان
195,000 تومان
Green Nature Resort

ALL
5,395,000 تومان
7,045,000 تومان
3,095,000 تومان
195,000 تومان
Elegance

ALL
5,595,000 تومان
7,295,000 تومان
3,145,000 تومان
195,000 تومان
CASA DE MARIS

ALL
5,745,000 تومان
9,295,000 تومان
3,195,000 تومان
195,000 تومان
Green Nature Diamond

ALL
5,795,000 تومان
7,645,000 تومان
3,195,000 تومان
195,000 تومان
MARTI RESORT

ALL
6,245,000 تومان
8,245,000 تومان
3,295,000 تومان
195,000 تومان
Green Nature Diamond

ALL
6,295,000 تومان
8,395,000 تومان
3,295,000 تومان
195,000 تومان
Elegance

ALL
6,395,000 تومان
8,495,000 تومان
3,395,000 تومان
195,000 تومان
نام هتل PINETA PARK DELUXE

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,495,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 195,000 تومان
توضیحات
نام هتل LABIRANDADE MARES

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,845,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,695,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 195,000 تومان
توضیحات
نام هتل LABIRANDADE MARES

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,445,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,795,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 195,000 تومان
توضیحات
نام هتل LABIRANDADE MARES

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,545,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 195,000 تومان
توضیحات
نام هتل Golden Rock

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,945,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,745,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 195,000 تومان
توضیحات
نام هتل Golden Rock

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,945,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,745,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 195,000 تومان
توضیحات
نام هتل CASA DE MARIS

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,745,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,195,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 195,000 تومان
توضیحات
نام هتل CASA DE MARIS

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,545,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 195,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sentido Orka Lotus Beach Hotel Marmaris

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,345,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,095,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 195,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sentido Orka Lotus Beach Hotel Marmaris

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,045,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,095,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 195,000 تومان
توضیحات
نام هتل Green Nature Resort

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 195,000 تومان
توضیحات
نام هتل Green Nature Resort

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,045,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,095,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 195,000 تومان
توضیحات
نام هتل MARTI RESOST

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,245,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,045,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 195,000 تومان
توضیحات
نام هتل MARTI RESORT

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,245,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,245,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,295,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 195,000 تومان
توضیحات
نام هتل Elegance

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,145,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 195,000 تومان
توضیحات
نام هتل Elegance

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 195,000 تومان
توضیحات
نام هتل Green Nature Diamond

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,645,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,195,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 195,000 تومان
توضیحات
نام هتل Green Nature Diamond

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,295,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 195,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 تورلیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
5 بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان
ردیف مدرک تعداد
1 عکس 4*3
2 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
3 مشخصات کامل مسافر از قبیل آدرس منزل و محل کار با ذکر شماره تلفن
مریم خان زاده (سرپرست تور)

 مارماریس شهری بندری در سواحل دریای مدیترانه است که در جنوب کشور ترکیه قرار دارد. این شهر یکی از مکان‌هایی است که در هر زمینه‌ای حرفی برای گفتن دارد: سواحل زیبا، قایقرانی عالی، ورزش‌های ماجراجویانه، روستوران‌های برتر، زندگی شبانه پرجنب و جوش، آفتاب مدیترانه‌ای و ... ؛ تاریخ‌ مارماریس نیز بحثی مفصل و جدا است. کمتر جایی را در این کره‌ی خاکی می‌توان یافت که چنین زیبایی تاریخی داشته باشد.  در این شهر بناهای تاریخی و جاذبه‌های طبیعی و گردشگری بسیاری وجود دارد که چندین روز باید وقت صرف کنید تا تمامی زیبایی‌های آن را از نزدیک لمس کنید.

فرقی نمی‌کند که به قدم زدن و گردش با فراغت خاطر علاقه دارید یا دوست دارید در امتداد اسکله سواد قایق بادبانی شوید؛ یا اگر آنقدر عاشق خرید هستید که تا از پا افتادن مراکز خرید را زیر پا می‌گذارید، مارینا جایی است که باید حتما به آن سر بزنید. مارینا یک مرکز اجتماعی است و همواره چیزهای جذاب و مفرح زیادی برای گردشگران دارد. در کنار آبشارها موسیقی اجرا می‌شود، انواع مختلف رستوران‌ با کیفیت‌های عالی میزبان شما هستند و مغازه‌های متعددی سوغاتی معتبر ترک، لباس‌ یا هر چیز دیگری که بخواهید، می‌فروشند


ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 پنج شنبه 29 فروردین , 00:45 چهارشنبه 4 اردیبهشت , 03:45
2 جمعه 30 فروردین , 00:45 پنج شنبه 5 اردیبهشت , 03:45

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : اطلس گلوبال
6 شب

تور 6شب و 7 روز کوش آداسی ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/27
قیمت از : 4,540,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
7 شب

تور 7شب و 8 روز باتومی ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/28
قیمت از : 3,770,000 تومان
ایرلاین : ماهان
6 شب

تور 6شب و 7 روز آنتالیا ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/05/04
قیمت از : 4,145,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
6 شب

تور 6شب و 7 روز آنتالیا ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/27
قیمت از : 3,695,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور استانبول ویژه تیر 98(3شب ایران ایر)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/05/06
قیمت از : 2,830,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
7 شب

تور 4شب تفلیس 3شب باتومی ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/05/01
قیمت از : 3,080,000 تومان
ثبت پرسش