• تور بدروم ویژه بهار 29 و 30 فروردین


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های بدروم است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/01/29
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/02/31
بدروم
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 6 شب
تاریخ انتشار : 1398/01/24
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 بدروم 6 شب
ردیف 2
به بدروم
مدت اقامت 6
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Ayaz Aqua Hotel

ALL
3,795,000 تومان
4,595,000 تومان
2,595,000 تومان
195,000 تومان
Latanya Bodrum

UALL
4,095,000 تومان
5,095,000 تومان
2,645,000 تومان
195,000 تومان
İsis Hotel

UALL
4,395,000 تومان
5,445,000 تومان
2,695,000 تومان
195,000 تومان
BODRUM BAY HOTEL

UALL
4,445,000 تومان
5,595,000 تومان
2,695,000 تومان
195,000 تومان
Latanya Bodrum

UALL
4,545,000 تومان
5,695,000 تومان
2,745,000 تومان
195,000 تومان
Bodrum Holiday Resort

UALL
4,595,000 تومان
5,795,000 تومان
2,745,000 تومان
195,000 تومان
İsis Hotel

UALL
4,795,000 تومان
6,045,000 تومان
2,795,000 تومان
195,000 تومان
BODRUM BAY HOTEL

UALL
4,845,000 تومان
6,195,000 تومان
2,795,000 تومان
195,000 تومان
Samara Resort

ALL
4,845,000 تومان
6,195,000 تومان
2,795,000 تومان
195,000 تومان
Bodrum Holiday Resort

UALL
4,995,000 تومان
7,845,000 تومان
2,795,000 تومان
195,000 تومان
İsis Hotel

UALL
5,195,000 تومان
6,695,000 تومان
2,845,000 تومان
195,000 تومان
SALMAKIS RESORT

UALL
5,195,000 تومان
6,695,000 تومان
2,845,000 تومان
195,000 تومان
SALMAKIS RESORT

UALL
5,495,000 تومان
7,145,000 تومان
2,945,000 تومان
195,000 تومان
Hotel la Blanche Resort  

UALL
5,645,000 تومان
7,395,000 تومان
2,945,000 تومان
195,000 تومان
Hotel la Blanche Resort  

UALL
5,995,000 تومان
7,895,000 تومان
2,995,000 تومان
195,000 تومان
Lablanch Island

UALL
6,245,000 تومان
8,245,000 تومان
3,045,000 تومان
195,000 تومان
Diamond of Bodrum Hotel

UALL
6,245,000 تومان
8,245,000 تومان
3,045,000 تومان
195,000 تومان
Kefaluka Resort Hotel

UALL
6,395,000 تومان
8,495,000 تومان
3,145,000 تومان
195,000 تومان
vogue hotel bodrum

UALL
6,395,000 تومان
8,495,000 تومان
3,145,000 تومان
195,000 تومان
Diamond of Bodrum Hotel

UALL
6,495,000 تومان
8,595,000 تومان
3,195,000 تومان
195,000 تومان
Lablanch Island

UALL
6,645,000 تومان
8,845,000 تومان
3,295,000 تومان
195,000 تومان
Rixos Premium Hotel Bodrum

UALL
7,195,000 تومان
9,695,000 تومان
3,545,000 تومان
195,000 تومان
vogue hotel bodrum

UALL
7,295,000 تومان
9,845,000 تومان
3,959,000 تومان
195,000 تومان
TITANIC DELIXE BODRUM

UALL
7,545,000 تومان
10,195,000 تومان
3,645,000 تومان
195,000 تومان
Rixos Premium Hotel Bodrum

UALL
7,995,000 تومان
10,945,000 تومان
3,745,000 تومان
195,000 تومان
TITANIC DELIXE BODRUM

UALL
7,995,000 تومان
10,945,000 تومان
3,745,000 تومان
195,000 تومان
Hotel la Blanche Resort  

UALL
11,745,000 تومان
16,495,000 تومان
3,995,000 تومان
195,000 تومان
نام هتل Ayaz Aqua Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,595,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 195,000 تومان
توضیحات
نام هتل Latanya Bodrum

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,095,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,645,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 195,000 تومان
توضیحات
نام هتل Latanya Bodrum

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,545,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,745,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 195,000 تومان
توضیحات
نام هتل İsis Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,445,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,695,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 195,000 تومان
توضیحات
نام هتل İsis Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,045,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,795,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 195,000 تومان
توضیحات
نام هتل İsis Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,845,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 195,000 تومان
توضیحات
نام هتل BODRUM BAY HOTEL

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,445,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,695,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 195,000 تومان
توضیحات
نام هتل BODRUM BAY HOTEL

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,845,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,795,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 195,000 تومان
توضیحات
نام هتل Bodrum Holiday Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,745,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 195,000 تومان
توضیحات
نام هتل Bodrum Holiday Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,845,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,795,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 195,000 تومان
توضیحات
نام هتل Samara Resort

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,845,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,795,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 195,000 تومان
توضیحات
نام هتل SALMAKIS RESORT

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,845,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 195,000 تومان
توضیحات
نام هتل SALMAKIS RESORT

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,145,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,945,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 195,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hotel la Blanche Resort  

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,645,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,945,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 195,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hotel la Blanche Resort  

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 195,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lablanch Island

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,245,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,245,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,045,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 195,000 تومان
توضیحات
نام هتل Diamond of Bodrum Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,245,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,245,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,045,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 195,000 تومان
توضیحات
نام هتل Diamond of Bodrum Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,195,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 195,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kefaluka Resort Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,145,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 195,000 تومان
توضیحات
نام هتل vogue hotel bodrum

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,145,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 195,000 تومان
توضیحات
نام هتل vogue hotel bodrum

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,845,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,959,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 195,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lablanch Island

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,645,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,845,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,295,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 195,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Premium Hotel Bodrum

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,545,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 195,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Premium Hotel Bodrum

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,945,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,745,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 195,000 تومان
توضیحات
نام هتل TITANIC DELIXE BODRUM

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,545,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,645,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 195,000 تومان
توضیحات
نام هتل TITANIC DELIXE BODRUM

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,945,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,745,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 195,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hotel la Blanche Resort  

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,745,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 195,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 بیمه مسافرتی
4 تورلیدر فارسی زبان
ردیف مدرک تعداد
1 عکس 4*3
2 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
3 مشخصات کامل مسافر از قبیل آدرس منزل و محل کار با ذکر شماره تلفن
مریم خان زاده (سرپرست تور)

اتاقهای مورد نظر در پکیج از نوع استاندارد براساس ساختار نوع هتل می باشد. 

بدروم یکی از شهرهای توریستی کشور ترکیه 

آژانس الماس نشان برگزارکننده بیاد ماندنی ترین تورهای بدروم  با کادری مجرب آماده ارائه خدمات به شما دوستداران سفر  
 نرخ کودک 2 تا 6 سال 1.795.000 

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 پنج شنبه 29 فروردین , 00:45 پنج شنبه 5 اردیبهشت , 03:45
2 جمعه 30 فروردین , 00:45 پنج شنبه 5 اردیبهشت , 03:45

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
6 شب

تور 6شب و 7 روز آلانیا ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/29
قیمت از : 4,695,000 تومان
ایرلاین : ماهان
3 شب

تور استانبول ویژه تیر98(3شب ماهان)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/29
قیمت از : 3,150,000 تومان
ایرلاین : قطر ایر وی
4 شب

تور 4شب و 5 روز مسقط ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/23
قیمت از : 3,900,000 تومان
ایرلاین : آزال
3 شب

تور 3شب و 4 روز باکو ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/30
قیمت از : 3,120,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
3 شب

تور 3شب و 4 روز عمان ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/13
قیمت از : 3,795,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
7 شب

تور 7شب و 8 روز باتومی ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/28
قیمت از : 3,770,000 تومان
ثبت پرسش