• تور استانبول ویژه اول اردیبهشت


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های استانبول است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/02/01
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/02/31
استانبول
هوایی
قشم ایر
مدت اقامت : 4 شب
تاریخ انتشار : 1398/01/18
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 استانبول 4 شب
ردیف 2
به استانبول
مدت اقامت 4
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Shangri-La Bosphorus

BB
1,650,000 تومان
1,650,000 تومان
1,650,000 تومان
1,650,000 تومان
Kadak Garden

BB
2,310,000 تومان
3,025,000 تومان
2,255,000 تومان
1,650,000 تومان
Grand Milan

BB
2,530,000 تومان
3,245,000 تومان
2,090,000 تومان
1,650,000 تومان
Grand Liza Hotel

BB
2,530,000 تومان
3,355,000 تومان
2,090,000 تومان
1,650,000 تومان
Sabena Hotel Istanbul

BB
2,695,000 تومان
3,355,000 تومان
2,200,000 تومان
1,650,000 تومان
Blueway Hotel City Istanbul

BB
2,860,000 تومان
3,960,000 تومان
2,560,000 تومان
1,650,000 تومان
Blueway Historical

BB
2,970,000 تومان
4,240,000 تومان
2,590,000 تومان
1,650,000 تومان
All Seasons

BB
3,025,000 تومان
4,240,000 تومان
2,365,000 تومان
1,650,000 تومان
GOLDEN HILL

BB
3,080,000 تومان
3,905,000 تومان
2,365,000 تومان
1,650,000 تومان
Birbey

BB
3,080,000 تومان
3,905,000 تومان
2,365,000 تومان
1,650,000 تومان
Matiat

BB
3,080,000 تومان
3,905,000 تومان
2,365,000 تومان
1,650,000 تومان
Istanbul Dora Hotel

BB
3,080,000 تومان
4,460,000 تومان
2,365,000 تومان
1,650,000 تومان
Grand Emin

BB
3,355,000 تومان
5,010,000 تومان
2,530,000 تومان
1,650,000 تومان
Icon Hotel Istanbul

BB
3,410,000 تومان
5,070,000 تومان
2,530,000 تومان
1,650,000 تومان
Grand Hotel Halic

BB
3,410,000 تومان
5,065,000 تومان
2,530,000 تومان
1,650,000 تومان
Budo

BB
3,410,000 تومان
4,515,000 تومان
2,530,000 تومان
1,650,000 تومان
Sanat Pera Boutique

BB
3,420,000 تومان
5,120,000 تومان
2,535,000 تومان
1,650,000 تومان
kervansaray

BB
3,420,000 تومان
4,935,000 تومان
2,535,000 تومان
1,650,000 تومان
Cartoon

BB
3,465,000 تومان
5,230,000 تومان
2,585,000 تومان
1,650,000 تومان
Grand de Pera

BB
3,470,000 تومان
5,285,000 تومان
2,530,000 تومان
1,650,000 تومان
Grand Hilarium

BB
3,520,000 تومان
4,735,000 تومان
2,585,000 تومان
1,650,000 تومان
White Monarch

BB
3,630,000 تومان
5,560,000 تومان
2,640,000 تومان
1,650,000 تومان
Hurry Inn Merter Istanbul

BB
3,690,000 تومان
5,065,000 تومان
2,695,000 تومان
1,650,000 تومان
The Peak Hotel

BB
3,905,000 تومان
6,110,000 تومان
2,805,000 تومان
1,650,000 تومان
The House Bomonti

BB
3,990,000 تومان
6,200,000 تومان
2,850,000 تومان
1,650,000 تومان
Grand Cevahirl Convention Center

BB
4,015,000 تومان
5,835,000 تومان
2,860,000 تومان
1,650,000 تومان
Avantgarde Taksim

BB
4,050,000 تومان
5,835,000 تومان
2,700,000 تومان
1,650,000 تومان
LEMERIDIEN

BB
4,050,000 تومان
6,390,000 تومان
2,850,000 تومان
1,650,000 تومان
Golden Age

BB
4,115,000 تومان
6,520,000 تومان
2,915,000 تومان
1,650,000 تومان
Elite World prestige

BB
4,370,000 تومان
6,455,000 تومان
3,040,000 تومان
1,650,000 تومان
TAKSIM GONEN

BB
4,370,000 تومان
6,645,000 تومان
2,975,000 تومان
1,650,000 تومان
Hilton Istanbul Bomonti

BB
4,620,000 تومان
7,465,000 تومان
2,915,000 تومان
1,650,000 تومان
Lares Park

BB
4,935,000 تومان
7,465,000 تومان
3,295,000 تومان
1,650,000 تومان
Elite World Istanbul

BB
5,505,000 تومان
8,670,000 تومان
3,610,000 تومان
1,650,000 تومان
Suiss Bosphorous

BB
5,700,000 تومان
9,680,000 تومان
4,305,000 تومان
1,650,000 تومان
Grand Hyatt

BB
5,825,000 تومان
8,920,000 تومان
3,230,000 تومان
1,650,000 تومان
Conrad Hotel

BB
6,010,000 تومان
10,250,000 تومان
3,860,000 تومان
1,650,000 تومان
Divan

BB
6,200,000 تومان
9,365,000 تومان
3,925,000 تومان
1,650,000 تومان
Park Hyatt Istanbul

BB
6,200,000 تومان
10,630,000 تومان
3,230,000 تومان
1,650,000 تومان
The Ritz-Carlton Istanbul at the Bosphorus

BB
6,455,000 تومان
11,260,000 تومان
4,050,000 تومان
1,650,000 تومان
CVK Park Bosphorus Istanbul

BB
6,455,000 تومان
11,200,000 تومان
4,050,000 تومان
1,650,000 تومان
The Marmara Taksim

BB
6,520,000 تومان
10,630,000 تومان
0 تومان
1,650,000 تومان
HILTON BOSPHORUS

BB
8,035,000 تومان
14,360,000 تومان
3,925,000 تومان
1,650,000 تومان
Çırağan Palace Kempinski Istanbul

BB
12,085,000 تومان
21,255,000 تومان
0 تومان
1,650,000 تومان
Four Seasons Istanbul at the Bosphorus

BB
15,435,000 تومان
27,385,000 تومان
4,180,000 تومان
1,650,000 تومان
Topkopi Hotel Istanbul

BB
20,805,000 تومان
3,905,000 تومان
2,255,000 تومان
1,650,000 تومان
نام هتل Grand Milan

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,245,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Liza Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,355,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sabena Hotel Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,355,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل Topkopi Hotel Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 20,805,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,905,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,255,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل Blueway Hotel City Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل All Seasons

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,025,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,365,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل GOLDEN HILL

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,905,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,365,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Emin

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,355,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل Birbey

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,905,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,365,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل Blueway Historical

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Peak Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,905,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,805,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sanat Pera Boutique

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,535,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل Matiat

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,905,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,365,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Hilarium

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,735,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,585,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل Istanbul Dora Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,365,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل Icon Hotel Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,410,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand de Pera

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,285,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل White Monarch

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Hotel Halic

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,410,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,065,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل Budo

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,410,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,515,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hurry Inn Merter Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,065,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,695,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل The House Bomonti

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cartoon

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,465,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,585,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lares Park

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,935,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,465,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,295,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل kervansaray

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,935,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,535,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل Golden Age

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,115,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,915,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل Elite World prestige

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,455,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل Avantgarde Taksim

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,835,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Cevahirl Convention Center

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,015,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,835,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل TAKSIM GONEN

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,645,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,975,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Ritz-Carlton Istanbul at the Bosphorus

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,455,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل LEMERIDIEN

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل Elite World Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,505,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hilton Istanbul Bomonti

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,465,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,915,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Hyatt

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,825,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل Divan

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,365,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,925,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Marmara Taksim

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل Conrad Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل Park Hyatt Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل Suiss Bosphorous

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,305,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل HILTON BOSPHORUS

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,035,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,925,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل CVK Park Bosphorus Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,455,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل Çırağan Palace Kempinski Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,085,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,255,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل Shangri-La Bosphorus

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل Four Seasons Istanbul at the Bosphorus

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,435,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 27,385,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kadak Garden

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,025,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,255,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,650,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 تورلیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
5 بلیط رفت و برگشت با ایرباس قشم ایر
ردیف مدرک تعداد
1 عکس 4*3
2 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
3 مشخصات کامل مسافر از قبیل آدرس منزل و محل کار با ذکر شماره تلفن
سمیرا قندچی (مسئول تور)
استانبول به لحاظ جغرافیایی در موقعیتی قرار گرفته است که بخشی از آن در قاره آسیا و بخش دیگرش در قاره اروپا قرار گرفته است، به همین سبب پلی به نام بسفر این دو بخش را به یکدیگر متصل می سازد. استانبول پرجمعیت ترین شهر ترکیه و یکی از مقاصد محبوب گردشگری ایرانیان است. همچنین این شهر مرکز اقتصادی، فرهنگی و تاریخی کشور ترکیه می باشد که با دارا بودن مجموعه ای از بناهای تاریخی و مشهوری مانند ایا صوفیه، مسجد آبی، مسجد اورتاکوی، پارک های آبی، دلفیناریوم ها، شهربازی ویالند، برج گاتالا، باسیلیکا سیسترن در طی چندین سال متوالی، جزو جذاب ترین و پربازدیدترین شهرهای گردشگری جهان محسوب شود.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 یکشنبه 1 اردیبهشت , 00:00 پنج شنبه 5 اردیبهشت , 00:00

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ایران ایر
4 شب

تور کیش 4شب و 5 روز ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/01
قیمت از : 747,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور 3شب و 4 روز یزد ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/30
قیمت از : 810,000 تومان
ایرلاین : زاگرس
7 شب

تور 7شب و 8 روز مشهد ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/01
قیمت از : 1,111,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
7 شب

تور 7 شب و 8 روز اصفهان ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/31
قیمت از : 1,474,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
4 شب

تور کیش 7شب و 8 روز ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/01
قیمت از : 906,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور 3شب و 4 روز شیراز ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/01
قیمت از : 835,000 تومان
ثبت پرسش