• تور کیش 7 شب ویژه نوروز (98)


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های کیش است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/01/09
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/01/08
کیش
هوایی
کاسپین
مدت اقامت : 7 شب
تاریخ انتشار : 1397/12/14
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کیش 7 شب
ردیف 2
به کیش
مدت اقامت 7
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
فانوس

BB
3,352,000 تومان
5,512,000 تومان
3,013,000 تومان
1,228,000 تومان
ققنوس

BB
3,370,000 تومان
5,869,000 تومان
2,905,000 تومان
1,228,000 تومان
گلدیس

BB
3,548,000 تومان
6,154,000 تومان
3,512,000 تومان
1,228,000 تومان
تعطیلات

BB
3,548,000 تومان
6,154,000 تومان
3,512,000 تومان
1,228,000 تومان
تماشا

BB
3,619,000 تومان
6,154,000 تومان
3,370,000 تومان
1,228,000 تومان
گشت جزیره-ورودی سافاری رایگان
جام جم

BB
3,691,000 تومان
6,583,000 تومان
3,655,000 تومان
1,228,000 تومان
خاتم

BB
3,727,000 تومان
6,583,000 تومان
3,512,000 تومان
1,228,000 تومان
لوتوس

BB
3,762,000 تومان
6,868,000 تومان
3,512,000 تومان
1,228,000 تومان
ورودی پارک های لند رایگان-گشت جزیره-ورودی سافاری رایگان
گراند

BB
4,084,000 تومان
7,297,000 تومان
3,727,000 تومان
1,228,000 تومان
گشت جزیره-ورودی سافاری رایگان-ورودی پارک های لند رایگان
سیمرغ

BB
4,084,000 تومان
7,297,000 تومان
4,048,000 تومان
1,228,000 تومان
ستاره کیش

BB
4,262,000 تومان
7,439,000 تومان
4,226,000 تومان
1,228,000 تومان
10 درصد تخفیف رستوران میر مهنا -گشت بازار رایگان -ورودی سافاری رایگان -10 درصد تخفیف تفریحات دریایی
فلامینگو

BB
4,369,000 تومان
8,368,000 تومان
4,298,000 تومان
1,228,000 تومان
آرامش

BB
4,548,000 تومان
8,225,000 تومان
4,298,000 تومان
1,228,000 تومان
سارا

BB
4,655,000 تومان
8,368,000 تومان
4,441,000 تومان
1,228,000 تومان
گشت جزیره-عکس آتلیه
ارم

BB
4,798,000 تومان
9,082,000 تومان
4,441,000 تومان
1,228,000 تومان
پارمیس

HB
5,512,000 تومان
10,510,000 تومان
5,440,000 تومان
1,228,000 تومان
ترانسفر رفت و برگشت -سرو میوه و آب معدنی-استخر-سونا - جکوزی
شایان

BB
5,547,000 تومان
10,867,000 تومان
5,512,000 تومان
1,228,000 تومان
ایران

HB
5,940,000 تومان
11,938,000 تومان
5,797,000 تومان
1,228,000 تومان
شایگان

BB
5,976,000 تومان
11,224,000 تومان
5,869,000 تومان
1,228,000 تومان
کوروش

HB
6,297,000 تومان
11,652,000 تومان
5,690,000 تومان
1,228,000 تومان
بین المللی

BB
6,475,000 تومان
11,938,000 تومان
6,404,000 تومان
1,228,000 تومان
داریوش

BB
6,583,000 تومان
13,366,000 تومان
6,226,000 تومان
1,228,000 تومان
ویدا

BB
6,654,000 تومان
12,652,000 تومان
6,511,000 تومان
1,228,000 تومان
مارینا پارک

HB
7,047,000 تومان
17,650,000 تومان
6,940,000 تومان
1,228,000 تومان
ترنج دریایی

BB
7,868,000 تومان
15,151,000 تومان
7,618,000 تومان
1,228,000 تومان
استاندارد
میراژ

BB
12,652,000 تومان
13,723,000 تومان
7,654,000 تومان
1,228,000 تومان
نام هتل جام جم

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,691,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,583,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,655,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,228,000 تومان
توضیحات
نام هتل تماشا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,619,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,154,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,228,000 تومان
توضیحات گشت جزیره-ورودی سافاری رایگان
نام هتل لوتوس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,762,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,868,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,512,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,228,000 تومان
توضیحات ورودی پارک های لند رایگان-گشت جزیره-ورودی سافاری رایگان
نام هتل گراند

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,084,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,297,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,727,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,228,000 تومان
توضیحات گشت جزیره-ورودی سافاری رایگان-ورودی پارک های لند رایگان
نام هتل سارا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,655,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,368,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,441,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,228,000 تومان
توضیحات گشت جزیره-عکس آتلیه
نام هتل پارمیس

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,512,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,228,000 تومان
توضیحات ترانسفر رفت و برگشت -سرو میوه و آب معدنی-استخر-سونا - جکوزی
نام هتل شایان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,547,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,867,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,512,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,228,000 تومان
توضیحات
نام هتل خاتم

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,727,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,583,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,512,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,228,000 تومان
توضیحات
نام هتل ترنج دریایی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,868,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,151,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,618,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,228,000 تومان
توضیحات استاندارد
نام هتل ستاره کیش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,262,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,439,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,226,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,228,000 تومان
توضیحات 10 درصد تخفیف رستوران میر مهنا -گشت بازار رایگان -ورودی سافاری رایگان -10 درصد تخفیف تفریحات دریایی
نام هتل ققنوس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,869,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,905,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,228,000 تومان
توضیحات
نام هتل فلامینگو

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,369,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,368,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,298,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,228,000 تومان
توضیحات
نام هتل میراژ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,652,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,723,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,654,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,228,000 تومان
توضیحات
نام هتل سیمرغ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,084,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,297,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,048,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,228,000 تومان
توضیحات
نام هتل گلدیس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,548,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,154,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,512,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,228,000 تومان
توضیحات
نام هتل داریوش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,583,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,366,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,226,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,228,000 تومان
توضیحات
نام هتل ارم

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,798,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,082,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,441,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,228,000 تومان
توضیحات
نام هتل بین المللی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,475,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,938,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,404,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,228,000 تومان
توضیحات
نام هتل مارینا پارک

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,047,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,228,000 تومان
توضیحات
نام هتل ایران

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,938,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,797,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,228,000 تومان
توضیحات
نام هتل کوروش

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,297,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,652,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,228,000 تومان
توضیحات
نام هتل ویدا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,654,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,652,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,511,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,228,000 تومان
توضیحات
نام هتل فانوس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,352,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,512,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,013,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,228,000 تومان
توضیحات
نام هتل تعطیلات

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,548,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,154,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,512,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,228,000 تومان
توضیحات
نام هتل آرامش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,548,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,225,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,298,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,228,000 تومان
توضیحات
نام هتل شایگان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,976,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,224,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,869,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,228,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 مدارک شناسایی برای ورود به هتل
2 اصل کارت ملی
نیلوفر طیاری (مسئول تور)

نرخ نوزاد 110 هزار تومان میباشد

هتل و بلیط چارتر و غیر قابل کنسلی میباشد

کیش جزیره زیبایی ها در جنوب ایران جزیره ای که احساس امنیت و آرامش را در کنار زیبایی ها خلیج فارس چند برابر میکند لذت و امنیت و هیجان تور کیش با آژانس الماس نشان تجربه ای بیاد ماندنی برای تمامی سنین

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 جمعه 9 فروردین , 14:00 جمعه 16 فروردین , 19:00

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
7 شب

تور آنکارا 24 خرداد 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/24
قیمت از : 2,960,000 تومان
ایرلاین : کیش ایر
6 شب

تور مارماریس ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/19
قیمت از : 1,995,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
7 شب

تور باکو ویژه 20 خرداد98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/20
قیمت از : 3,277,000 تومان
ایرلاین : ماهان
6 شب

تور آنتالیا ویژه 10 خرداد 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/09
قیمت از : 3,995,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
4 شب

تور باکو ویژه 23 خرداد

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/23
قیمت از : 2,838,000 تومان
ایرلاین : ماهان
6 شب

تور مارماریس ویژه بهار ۹۸

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/19
قیمت از : 3,945,000 تومان
ثبت پرسش