• تور آنتالیا ویژه نوروز 98


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های آنتالیا است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1397/12/08
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/01/07
آنتالیا
هوایی
ایران ایر
مدت اقامت : 6 شب
تاریخ انتشار : 1397/12/26
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6 شب
ردیف 2
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Agon

BB
2,995,000 تومان
3,395,000 تومان
2,995,000 تومان
2,885,000 تومان
نرخ این هتل برای تاریخ 8 فروردین برای 3995000 دبل ، 4495000 سینگل، 3995000 کودک 12-6 می باشد.
Lara Hadrianus

ALL
4,995,000 تومان
6,795,000 تومان
3,895,000 تومان
3,995,000 تومان
Ramada Resort Side

ALL
4,995,000 تومان
6,795,000 تومان
3,895,000 تومان
3,995,000 تومان
نرخ این هتل برای تاریخ 8 فروردین برای 5645000 دبل ، 6695000 سینگل، 3995000 کودک 12-6 می باشد.
CENDER HOTEL

ALL
5,145,000 تومان
5,995,000 تومان
3,895,000 تومان
3,995,000 تومان
Lara Family Club

UALL
5,795,000 تومان
7,545,000 تومان
4,095,000 تومان
3,995,000 تومان
نرخ این هتل برای تاریخ 8 فروردین برای 6495000 دبل ، 7895000 سینگل، 4195000 کودک 12-6 می باشد.
Sensitive Premium Resort & Spa

UALL
5,845,000 تومان
6,945,000 تومان
4,195,000 تومان
3,995,000 تومان
OZKAYMAK FALEZ

ALL
6,195,000 تومان
7,445,000 تومان
4,145,000 تومان
3,995,000 تومان
Grand Park Lara

ALL
6,195,000 تومان
0 تومان
0 تومان
0 تومان
Limak Limra

ALL
6,395,000 تومان
7,695,000 تومان
4,195,000 تومان
3,995,000 تومان
Orange County Kemer

UALL
6,545,000 تومان
8,695,000 تومان
4,195,000 تومان
3,995,000 تومان
نرخ این هتل برای تاریخ 8 فروردین برای 7645000 دبل ، 9595000 سینگل، 4395000 کودک 12-6 می باشد.
Ramada Resort Lara Hotel

ALL
6,595,000 تومان
8,095,000 تومان
4,195,000 تومان
3,995,000 تومان
akka alinda

UALL
6,595,000 تومان
7,995,000 تومان
4,195,000 تومان
3,995,000 تومان
Karmir Resort & Spa

UALL
6,895,000 تومان
9,095,000 تومان
4,295,000 تومان
3,995,000 تومان
Liberty Lara

UALL
6,995,000 تومان
9,795,000 تومان
4,295,000 تومان
3,995,000 تومان
Kervansaray Kundu Hotel

UALL
7,045,000 تومان
9,295,000 تومان
4,295,000 تومان
3,995,000 تومان
Belis Deluxe

UALL
7,095,000 تومان
9,495,000 تومان
4,295,000 تومان
3,995,000 تومان
نرخ این هتل برای تاریخ 8 فروردین برای 7845000 دبل ، 9545000 سینگل، 4495000 کودک 12-6 می باشد.
Akka Antedon

UALL
7,295,000 تومان
9,395,000 تومان
4,345,000 تومان
3,995,000 تومان
Asteria Kremlin Palace

UALL
7,395,000 تومان
9,695,000 تومان
4,595,000 تومان
3,995,000 تومان
نرخ این هتل برای تاریخ 8 فروردین برای 7895000 دبل ، 9545000 سینگل، 4895000 کودک 12-6 می باشد.
PALOMA FORESTA

UALL
7,445,000 تومان
9,495,000 تومان
4,395,000 تومان
3,995,000 تومان
Adalya Elite Lara

UALL
7,695,000 تومان
10,295,000 تومان
4,395,000 تومان
3,995,000 تومان
نرخ این هتل برای تاریخ 8 فروردین برای 8845000 دبل ، 11195000 سینگل، 4745000 کودک 12-6 می باشد.
KAYA BELEK

UALL
8,145,000 تومان
10,445,000 تومان
4,495,000 تومان
3,995,000 تومان
Melas Lara Hotel

UALL
8,195,000 تومان
10,695,000 تومان
4,595,000 تومان
3,995,000 تومان
نام هتل Agon

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,885,000 تومان
توضیحات نرخ این هتل برای تاریخ 8 فروردین برای 3995000 دبل ، 4495000 سینگل، 3995000 کودک 12-6 می باشد.
نام هتل Lara Hadrianus

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل CENDER HOTEL

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,145,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ramada Resort Side

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,995,000 تومان
توضیحات نرخ این هتل برای تاریخ 8 فروردین برای 5645000 دبل ، 6695000 سینگل، 3995000 کودک 12-6 می باشد.
نام هتل Sensitive Premium Resort & Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,845,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,945,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,195,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل OZKAYMAK FALEZ

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,445,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,145,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Limak Limra

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,195,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lara Family Club

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,545,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,095,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,995,000 تومان
توضیحات نرخ این هتل برای تاریخ 8 فروردین برای 6495000 دبل ، 7895000 سینگل، 4195000 کودک 12-6 می باشد.
نام هتل Ramada Resort Lara Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,095,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,195,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Park Lara

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 0 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 0 تومان
توضیحات
نام هتل akka alinda

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,195,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Karmir Resort & Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,095,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,295,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kervansaray Kundu Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,045,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,295,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Akka Antedon

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,345,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Belis Deluxe

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,295,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,995,000 تومان
توضیحات نرخ این هتل برای تاریخ 8 فروردین برای 7845000 دبل ، 9545000 سینگل، 4495000 کودک 12-6 می باشد.
نام هتل PALOMA FORESTA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,445,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orange County Kemer

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,545,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,195,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,995,000 تومان
توضیحات نرخ این هتل برای تاریخ 8 فروردین برای 7645000 دبل ، 9595000 سینگل، 4395000 کودک 12-6 می باشد.
نام هتل Asteria Kremlin Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,595,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,995,000 تومان
توضیحات نرخ این هتل برای تاریخ 8 فروردین برای 7895000 دبل ، 9545000 سینگل، 4895000 کودک 12-6 می باشد.
نام هتل KAYA BELEK

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,145,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,445,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,495,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Liberty Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,295,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Melas Lara Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,595,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Adalya Elite Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,995,000 تومان
توضیحات نرخ این هتل برای تاریخ 8 فروردین برای 8845000 دبل ، 11195000 سینگل، 4745000 کودک 12-6 می باشد.

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 تورلیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 عکس 4*3
2 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
3 مشخصات کامل مسافر از قبیل آدرس منزل و محل کار با ذکر شماره تلفن
سنا کباری (مسئول تور )
آنتالیا سریعترین شهردر حال توسعه در ترکیه است و توریستها ازتمام دنیا برای بازدید و استفادا از سواحل شگفت انگیزی آنتالیا و رویارویی با فرهنگ سنتی ترکیه را عازم شهر توریستس آنتالیا میشوند. شهر آنتالیا مجاور دریا مدیترانه و در جنوب غربی ترکیه واقع شده است. اختلاف ساعت با ایران: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه از ساعت ایران عقب تر می باشد. آنتالیا دارای وسایل حمل و نقل عمومی خوب و با کیفیتی است تا گردشگران بتوانند به راحتی به مناطق مورد نظرشان سفر کنند.شما در آنتالیا می از اتوبوس، تاکسی، ترانسفر هتل، قایق و کشتی، موتور، دوچرخه و ماشین های کرایه ای برای حمل و نقل میتوانید استفاده کنید.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 پنج شنبه 8 فروردین , 05:00 چهارشنبه 14 فروردین , 18:30

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : قشم ایر
4 شب

تور باتومی 4 شب اردیبهشت 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/02/22
قیمت از : 3,880,000 تومان
ایرلاین : ماهان
4 شب

تور آنکارا ویژه 24 خرداد 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/24
قیمت از : 2,510,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
4 شب

تور تفلیس ویژه 8خرداد 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/08
قیمت از : 3,030,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
6 شب

تور آنتالیا ویژه 9 خرداد 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/09
قیمت از : 3,995,000 تومان
ایرلاین : اطلس گلوبال
4 شب

تور استانبول ویژه خرداد 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/08
قیمت از : 3,220,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
7 شب

تور قبرس ( لارناکا و لیماسول ) ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/07/16
قیمت از : 3,650,000 تومان
ثبت پرسش