• تور مشهد 7 شب ویژه نوروز (98)


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های مشهد است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/01/04
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/01/03
مشهد
هوایی
زاگرس
مدت اقامت : 7 شب
تاریخ انتشار : 1397/12/14
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مشهد 7 شب
ردیف 2
به مشهد
مدت اقامت 7
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
ZEYTOON

BB
1,553,000 تومان
2,678,000 تومان
1,250,000 تومان
750,000 تومان


BB
1,553,000 تومان
2,678,000 تومان
1,250,000 تومان
750,000 تومان


BB
1,571,000 تومان
2,607,000 تومان
1,500,000 تومان
750,000 تومان
پارسه

BB
1,696,000 تومان
2,857,000 تومان
1,678,000 تومان
750,000 تومان
هلیا

BB
1,714,000 تومان
3,392,000 تومان
1,607,000 تومان
750,000 تومان
بسطامی

BB
1,893,000 تومان
3,249,000 تومان
1,786,000 تومان
750,000 تومان


FB
1,982,000 تومان
3,785,000 تومان
2,178,000 تومان
750,000 تومان
تهران هتل

BB
2,125,000 تومان
3,749,000 تومان
2,071,000 تومان
750,000 تومان


FB
2,160,000 تومان
3,678,000 تومان
1,893,000 تومان
750,000 تومان
منجی

FB
2,214,000 تومان
4,249,000 تومان
2,178,000 تومان
750,000 تومان
پردیسان

BB
2,214,000 تومان
3,963,000 تومان
1,464,000 تومان
750,000 تومان
سی نور

BB
2,267,000 تومان
3,963,000 تومان
2,214,000 تومان
750,000 تومان
اترک

BB
2,285,000 تومان
3,249,000 تومان
2,250,000 تومان
750,000 تومان
نسیم

FB
2,321,000 تومان
4,106,000 تومان
1,928,000 تومان
750,000 تومان
جواد

BB
2,357,000 تومان
4,035,000 تومان
2,321,000 تومان
750,000 تومان
کارن

FB
2,410,000 تومان
4,285,000 تومان
1,964,000 تومان
750,000 تومان


BB
2,428,000 تومان
4,249,000 تومان
2,392,000 تومان
750,000 تومان
قصر

BB
2,428,000 تومان
3,356,000 تومان
2,357,000 تومان
750,000 تومان
مشهد

FB
2,732,000 تومان
4,820,000 تومان
2,035,000 تومان
750,000 تومان
مدینه الرضا

BB
2,749,000 تومان
3,678,000 تومان
2,535,000 تومان
750,000 تومان
کیانا

FB
2,803,000 تومان
4,999,000 تومان
2,749,000 تومان
750,000 تومان
هما 1

BB
2,849,000 تومان
4,784,000 تومان
2,714,000 تومان
750,000 تومان
الماس 1

FB
2,874,000 تومان
4,463,000 تومان
2,428,000 تومان
750,000 تومان
الماس 2

BB
2,964,000 تومان
3,749,000 تومان
2,857,000 تومان
750,000 تومان
قصر طلایی

BB
3,124,000 تومان
5,677,000 تومان
2,821,000 تومان
750,000 تومان
درویشی

BB
3,606,000 تومان
6,248,000 تومان
3,428,000 تومان
750,000 تومان
نام هتل ZEYTOON

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,553,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,678,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 750,000 تومان
توضیحات
نام هتل

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,553,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,678,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 750,000 تومان
توضیحات
نام هتل هلیا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,714,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,392,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,607,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 750,000 تومان
توضیحات
نام هتل بسطامی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,893,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,249,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,786,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 750,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارسه

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,696,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,857,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,678,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 750,000 تومان
توضیحات
نام هتل

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,678,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,893,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 750,000 تومان
توضیحات
نام هتل مشهد

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,732,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,035,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 750,000 تومان
توضیحات
نام هتل

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,982,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,785,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,178,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 750,000 تومان
توضیحات
نام هتل تهران هتل

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,125,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,749,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,071,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 750,000 تومان
توضیحات
نام هتل کارن

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,410,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,285,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,964,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 750,000 تومان
توضیحات
نام هتل سی نور

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,267,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,963,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,214,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 750,000 تومان
توضیحات
نام هتل منجی

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,214,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,249,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,178,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 750,000 تومان
توضیحات
نام هتل

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,571,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,607,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 750,000 تومان
توضیحات
نام هتل پردیسان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,214,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,963,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,464,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 750,000 تومان
توضیحات
نام هتل کیانا

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,803,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,999,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,749,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 750,000 تومان
توضیحات
نام هتل قصر طلایی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,124,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,677,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,821,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 750,000 تومان
توضیحات
نام هتل الماس 1

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,874,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,463,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,428,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 750,000 تومان
توضیحات
نام هتل اترک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,285,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,249,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 750,000 تومان
توضیحات
نام هتل

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,428,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,249,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,392,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 750,000 تومان
توضیحات
نام هتل هما 1

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,849,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,784,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,714,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 750,000 تومان
توضیحات
نام هتل جواد

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,357,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,035,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,321,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 750,000 تومان
توضیحات
نام هتل قصر

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,428,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,356,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,357,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 750,000 تومان
توضیحات
نام هتل درویشی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,606,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,248,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,428,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 750,000 تومان
توضیحات
نام هتل مدینه الرضا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,749,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,678,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,535,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 750,000 تومان
توضیحات
نام هتل الماس 2

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,964,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,749,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,857,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 750,000 تومان
توضیحات
نام هتل نسیم

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,321,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,106,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,928,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 750,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 کپی شناسنامه
2 کپی کارت ملی
3 عکس 4*3
نیلوفر طیاری (مسئول تور)

پرواز و هتل چارتر و غیر قابل کنسلی میباشد

نرخ نوزاد 120 هزار تومان میباشد 

مشهد الرضا علاوه بر مسافران داخلی مسافران خارجی فراوانی نیز دارد تعدد مسافر برای مشهد باعت مشود تورهای مشهد متنوع شوند جهت استفاده از تنوع تور مشهد و رفتن به این شهر مقدس با آژانس الماس نشان تماس حاصل فرمایید 

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 یکشنبه 4 فروردین , 11:30 یکشنبه 11 فروردین , 07:00 پرواز رفت با هواپیمایی زاگرس و پرواز برگشت با هواپیمایی تابان انجام می پذیرد

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : آزال
3 شب

تور باکو ویژه اردیبهشت و خرداد 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/18
قیمت از : 2,850,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور دبی ویژه بهار 98 پرواز ایران ایر

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/05
قیمت از : 2,500,000 تومان
ایرلاین : کیش ایر
6 شب

تور مارماریس ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/19
قیمت از : 1,995,000 تومان
ایرلاین : ماهان
3 شب

تور ارمنستان ویژه خرداد98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/28
قیمت از : 2,680,000 تومان
ایرلاین : زاگرس
7 شب

تور چابهار ویژه بهار98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/20
قیمت از : 791,000 تومان
ایرلاین : ماهان
3 شب

تور استانبول ویژه خرداد 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/03
قیمت از : 2,130,000 تومان
ثبت پرسش