• تور کوالالامپور و پنانگ ویژه نوروز 98


تاریخ شروع 1397/12/28
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/01/06
پنانگ
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 7 شب
تاریخ انتشار : 1397/12/23
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کوالالامپور 4 شب پرواز از فرودگاه امام خمینی تهران به فرودگاه بین المللی کوالالامپور مستقیم میباشد
2 پنانگ 3 شب سفر از کوالالامپور به پنانگ با اتوبوس اانجام میشود .
ردیف 3
به کوالالامپور
مدت اقامت 4
توضیحات پرواز از فرودگاه امام خمینی تهران به فرودگاه بین المللی کوالالامپور مستقیم میباشد
ردیف 4
به پنانگ
مدت اقامت 3
توضیحات سفر از کوالالامپور به پنانگ با اتوبوس اانجام میشود .
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Arena Hotel Kuala Lumpur

Capthorn Orchid

BB
BB
9,270,000 تومان
10,990,000 تومان
9,135,000 تومان
7,990,000 تومان
Capthorn Orchid

Star Points Kuala Lumpur

BB
BB
9,270,000 تومان
10,990,000 تومان
9,135,000 تومان
7,990,000 تومان
Capthorn Orchid

COSMO HOTEL

BB
BB
9,540,000 تومان
11,425,000 تومان
9,350,000 تومان
8,085,000 تومان
Capthorn Orchid

COSMO HOTEL

BB
BB
9,540,000 تومان
11,530,000 تومان
9,400,000 تومان
8,095,000 تومان
Flamingo By The Lake, Kuala Lumpur

Flamingo By The Beach

BB
BB
9,540,000 تومان
11,505,000 تومان
9,390,000 تومان
8,095,000 تومان
Royale Chulan Bukit Bintang

Flamingo By The Beach

BB
BB
9,900,000 تومان
12,260,000 تومان
9,765,000 تومان
8,245,000 تومان
Holiday Inn Resort Penang

Holiday inn express

BB
BB
10,050,000 تومان
12,555,000 تومان
9,915,000 تومان
8,300,000 تومان
Flamingo By The Beach

Novotel Kuala Lumpur City Centre

BB
BB
10,170,000 تومان
12,795,000 تومان
10,035,000 تومان
8,355,000 تومان
Holiday Inn Resort Penang

Tamu

BB
BB
10,210,000 تومان
12,875,000 تومان
10,075,000 تومان
8,365,000 تومان
Novotel Kuala Lumpur City Centre

RAINBOW PARADISO

BB
BB
10,330,000 تومان
13,120,000 تومان
10,200,000 تومان
8,420,000 تومان
Novotel Kuala Lumpur City Centre

For Point Sheraton

BB
BB
10,510,000 تومان
14,250,000 تومان
0 تومان
8,485,000 تومان
Sunway Putra Hotel Kuala Lumpur

The Bayview Beach Resort

BB
BB
10,550,000 تومان
13,550,000 تومان
10,415,000 تومان
8,500,000 تومان
Novotel Kuala Lumpur City Centre

For Point Sheraton

BB
BB
10,575,000 تومان
13,605,000 تومان
10,440,000 تومان
8,510,000 تومان
Impiana KLCC Kuala Lumpur

For Point Sheraton

BB
BB
10,640,000 تومان
13,740,000 تومان
10,510,000 تومان
8,540,000 تومان
Istana Kuala Lumpur City Centre

Evergrin Lorel

BB
BB
11,060,000 تومان
14,575,000 تومان
10,925,000 تومان
8,700,000 تومان
Evergrin Lorel

Fraser Residence Kuala Lumpur

BB
BB
11,165,000 تومان
14,790,000 تومان
11,030,000 تومان
8,755,000 تومان
Golden Sands Resort

Fraser Residence Kuala Lumpur

BB
BB
11,570,000 تومان
15,595,000 تومان
11,435,000 تومان
8,920,000 تومان
Renaissance Kuala Lumpur

Golden Sands Resort

BB
BB
11,650,000 تومان
16,470,000 تومان
11,515,000 تومان
8,945,000 تومان
Royale Chulan Bukit Bintang

Park Royal Hotel

BB
BB
11,760,000 تومان
15,975,000 تومان
11,625,000 تومان
8,985,000 تومان
Park Royal Hotel

Renaissance Kuala Lumpur

BB
BB
11,815,000 تومان
16,080,000 تومان
11,680,000 تومان
9,015,000 تومان
Renaissance Kuala Lumpur

LEXIS SUITES

BB
BB
11,815,000 تومان
16,080,000 تومان
11,680,000 تومان
9,015,000 تومان
Sheraton Imperial Kuala Lumpur Hotel

Park Royal Hotel

BB
BB
12,080,000 تومان
16,635,000 تومان
11,950,000 تومان
9,120,000 تومان
Park Royal Hotel

Grand Millennium Kuala Lumpur

BB
BB
12,135,000 تومان
16,730,000 تومان
12,000,000 تومان
9,135,000 تومان
Intercontinental Hotel

Park Royal Hotel

BB
BB
12,190,000 تومان
16,835,000 تومان
12,055,000 تومان
9,160,000 تومان
Golden Sands Resort

Traders Kuala Lumpur

BB
BB
12,650,000 تومان
17,750,000 تومان
12,515,000 تومان
9,365,000 تومان
JW Marriott

Golden Sands Resort

BB
BB
12,865,000 تومان
18,180,000 تومان
12,730,000 تومان
9,430,000 تومان
Shangri La kuala lumpur

Golden Sands Resort

BB
BB
13,080,000 تومان
18,615,000 تومان
0 تومان
9,510,000 تومان
Ritz Carlton Hotel Kuala Lumpur

Golden Sands Resort

BB
BB
13,185,000 تومان
18,570,000 تومان
13,050,000 تومان
9,565,000 تومان
نام هتل Arena Hotel Kuala Lumpur

Capthorn Orchid

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,135,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Capthorn Orchid

Star Points Kuala Lumpur

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,135,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Capthorn Orchid

COSMO HOTEL

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,425,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,085,000 تومان
توضیحات
نام هتل Capthorn Orchid

COSMO HOTEL

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل Flamingo By The Lake, Kuala Lumpur

Flamingo By The Beach

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,505,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royale Chulan Bukit Bintang

Flamingo By The Beach

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,765,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,245,000 تومان
توضیحات
نام هتل Holiday Inn Resort Penang

Holiday inn express

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,555,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,915,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل Flamingo By The Beach

Novotel Kuala Lumpur City Centre

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,035,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,355,000 تومان
توضیحات
نام هتل Novotel Kuala Lumpur City Centre

RAINBOW PARADISO

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,420,000 تومان
توضیحات
نام هتل Holiday Inn Resort Penang

Tamu

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,875,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,075,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,365,000 تومان
توضیحات
نام هتل Novotel Kuala Lumpur City Centre

For Point Sheraton

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,485,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sunway Putra Hotel Kuala Lumpur

The Bayview Beach Resort

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,415,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل Impiana KLCC Kuala Lumpur

For Point Sheraton

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,540,000 تومان
توضیحات
نام هتل Istana Kuala Lumpur City Centre

Evergrin Lorel

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,575,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,925,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,700,000 تومان
توضیحات
نام هتل Evergrin Lorel

Fraser Residence Kuala Lumpur

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,165,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,755,000 تومان
توضیحات
نام هتل Golden Sands Resort

Fraser Residence Kuala Lumpur

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,435,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,920,000 تومان
توضیحات
نام هتل Renaissance Kuala Lumpur

Golden Sands Resort

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,515,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,945,000 تومان
توضیحات
نام هتل Park Royal Hotel

Renaissance Kuala Lumpur

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,815,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,015,000 تومان
توضیحات
نام هتل Park Royal Hotel

Grand Millennium Kuala Lumpur

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,135,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,135,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royale Chulan Bukit Bintang

Park Royal Hotel

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,975,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,625,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,985,000 تومان
توضیحات
نام هتل Intercontinental Hotel

Park Royal Hotel

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,835,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,055,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,160,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sheraton Imperial Kuala Lumpur Hotel

Park Royal Hotel

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,635,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,120,000 تومان
توضیحات
نام هتل Golden Sands Resort

Traders Kuala Lumpur

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,515,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,365,000 تومان
توضیحات
نام هتل Novotel Kuala Lumpur City Centre

For Point Sheraton

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,575,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,605,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,510,000 تومان
توضیحات
نام هتل Shangri La kuala lumpur

Golden Sands Resort

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,615,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,510,000 تومان
توضیحات
نام هتل JW Marriott

Golden Sands Resort

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,865,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,730,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,430,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ritz Carlton Hotel Kuala Lumpur

Golden Sands Resort

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,185,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,565,000 تومان
توضیحات
نام هتل Renaissance Kuala Lumpur

LEXIS SUITES

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,815,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,015,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 تورلیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
5 گشت شهری
ردیف مدرک تعداد
1 عکس 4*3
2 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
سمیرا قندچی (مسئول تور)
جزیره پنانگ یکی از نقاط گردشگری اصلی مالزی به حساب می‌آید. وسعت این جزیره ۱۰۳۱ کیلومترمربع است و در شمال غربی شبه‌جزیره مالزی قرار دارد  . پنانگ به دلیل غذاهای لذیذ و تفریحات متنوع، یکی از جزایر محبوب گردشگران در مالزی است. 
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 سه شنبه 28 اسفند , 22:30 پنج شنبه 15 فروردین , 23:15 تاریخ رفت 28 اسفند الی 7 فروردین می باشد. پکیج در تاریخ های 3 و 4 فروردین 250.000 افزایش نرخ دارد.

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : نورد ویند
7 شب

تور سنت پترزبورگ و مسکو ویژه شبهای سفید

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/17
قیمت از : 9,275,000 تومان
ایرلاین : ماهان
2 شب

تور کوالالامپور و سنگاپور خرداد 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/03
قیمت از : 8,045,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
7 شب

تور فنلاند ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/07/07
قیمت از : 8,450,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
7 شب

تور فنلاند ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/07/07
قیمت از : 8,450,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور سوچی ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/05
قیمت از : 8,000,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
7 شب

تور فنلاند ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/07/07
قیمت از : 8,450,000 تومان
ثبت پرسش