• تور گرجستان 7 شب ویژه نوروز 98


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های تفلیس است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/01/02
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/01/01
تفلیس
هوایی
قشم ایر
مدت اقامت : 7 شب
تاریخ انتشار : 1397/12/20
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 تفلیس 7 شب
ردیف 2
به تفلیس
مدت اقامت 7
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Eurasia

BB
3,245,000 تومان
4,125,000 تومان
3,135,000 تومان
2,640,000 تومان
Like

BB
3,355,000 تومان
4,345,000 تومان
3,135,000 تومان
2,640,000 تومان
Garden

BB
3,355,000 تومان
4,345,000 تومان
4,025,000 تومان
2,640,000 تومان
Guru

BB
3,795,000 تومان
5,110,000 تومان
3,465,000 تومان
2,640,000 تومان
DEJAVU

BB
3,905,000 تومان
5,440,000 تومان
3,245,000 تومان
2,640,000 تومان
Valeria

BB
4,125,000 تومان
5,880,000 تومان
3,575,000 تومان
2,640,000 تومان
GNG

BB
4,345,000 تومان
6,320,000 تومان
3,685,000 تومان
2,640,000 تومان
Sport Time

BB
4,675,000 تومان
6,980,000 تومان
3,905,000 تومان
2,640,000 تومان
Colombi

BB
4,675,000 تومان
6,980,000 تومان
4,015,000 تومان
2,640,000 تومان
GEREMI

BB
5,220,000 تومان
8,075,000 تومان
3,465,000 تومان
2,640,000 تومان
Vilton

BB
5,550,000 تومان
8,625,000 تومان
4,455,000 تومان
2,640,000 تومان
Red Line

BB
5,660,000 تومان
8,845,000 تومان
4,895,000 تومان
2,640,000 تومان
Green Queen Boutique

BB
6,210,000 تومان
10,050,000 تومان
5,220,000 تومان
2,640,000 تومان
Ameri Plaza Tbilisi

BB
6,430,000 تومان
10,490,000 تومان
5,660,000 تومان
2,640,000 تومان
Ramada Encore

BB
7,310,000 تومان
12,245,000 تومان
7,310,000 تومان
2,640,000 تومان
Holiday Inn

BB
8,295,000 تومان
14,225,000 تومان
6,320,000 تومان
2,640,000 تومان
Radisson Blu Iveria

BB
10,380,000 تومان
18,285,000 تومان
7,855,000 تومان
2,640,000 تومان
The Biltmore Tbilisi

BB
11,700,000 تومان
21,030,000 تومان
10,050,000 تومان
2,640,000 تومان
نام هتل Eurasia

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,245,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,125,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,135,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,640,000 تومان
توضیحات
نام هتل Like

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,355,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,345,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,135,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,640,000 تومان
توضیحات
نام هتل Garden

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,355,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,345,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,025,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,640,000 تومان
توضیحات
نام هتل DEJAVU

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,905,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,245,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,640,000 تومان
توضیحات
نام هتل Guru

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,465,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,640,000 تومان
توضیحات
نام هتل Valeria

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,125,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,575,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,640,000 تومان
توضیحات
نام هتل GNG

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,345,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,685,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,640,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sport Time

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,675,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,905,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,640,000 تومان
توضیحات
نام هتل Colombi

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,675,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,015,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,640,000 تومان
توضیحات
نام هتل GEREMI

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,075,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,465,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,640,000 تومان
توضیحات
نام هتل Vilton

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,625,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,455,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,640,000 تومان
توضیحات
نام هتل Red Line

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,845,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,640,000 تومان
توضیحات
نام هتل Green Queen Boutique

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,640,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ameri Plaza Tbilisi

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,640,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ramada Encore

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,245,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,640,000 تومان
توضیحات
نام هتل Holiday Inn

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,225,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,320,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,640,000 تومان
توضیحات
نام هتل Radisson Blu Iveria

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,285,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,855,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,640,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Biltmore Tbilisi

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,640,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 تورلیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 عکس 4*3
2 کپی شناسنامه
3 کپی کارت ملی
4 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
5 مشخصات کامل مسافر از قبیل آدرس منزل و محل کار با ذکر شماره تلفن
مریم خان زاده (سرپرست تور)

پرواز و هتل  چارتر و غیر قابل استرداد می باشد 

در صورت کنسلی هزینه تور  سوخت خواهد شد

نرخ نوزاد 400.000 تومان می باشد.

گرجستان کشوری که همه معتقدند خاک آن تکه ای از بهشت است و زمانی که برای سفر در آن هستیم انگار در دنیایی دیگر سیر میکنیم تغییرات زیبای هوا و طبیعت و هم خوانی طبیعت با هر سلیقه ای از ویژگی های انحصاری گرجستان است برای خلق سفری خاطره انگیز برای خود و همراهانتان آژانس الماس نشان پیشنهادات متنوعی در خصوص تور گرجستان به همراه دارد 

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 جمعه 2 فروردین , 05:40 جمعه 9 فروردین , 09:00 این پکیج با پرواز زاگرس نیز ارائه می گردد، جهت کسب اطلاعات بیشتر با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمایید.

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
4 شب

تور 4شب و 5 روز آنکارا ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/06/01
قیمت از : 2,720,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور 3شب و 4 روز آنکارا ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/06/01
قیمت از : 2,400,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
7 شب

تور قبرس ( لارناکا و لیماسول ) ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/11
قیمت از : 3,650,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
4 شب

تور 4شب و 5روز دبی ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/05/19
قیمت از : 2,770,000 تومان
ایرلاین : امارات
3 شب

تور 3شب و 4روز دبی ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/05/19
قیمت از : 4,160,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 7شب و 8روز دبی ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/05/19
قیمت از : 3,510,000 تومان
ثبت پرسش