• تور کوالالامپور ویژه نوروز (1398)


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های خارجی است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1397/12/27
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1397/12/28
کوالالامپور
هوایی
عمان
مدت اقامت : 7 شب
تاریخ انتشار : 1397/12/06
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کوالالامپور 7 شب
ردیف 2
به کوالالامپور
مدت اقامت 7
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Arena Hotel Kuala Lumpur

BB
8,140,000 تومان
9,371,000 تومان
8,140,000 تومان
7,662,000 تومان
Star Points Kuala Lumpur

BB
8,140,000 تومان
9,371,000 تومان
8,140,000 تومان
7,662,000 تومان
COSMO HOTEL

BB
8,575,000 تومان
10,240,000 تومان
8,575,000 تومان
7,836,000 تومان
COSMO HOTEL

BB
8,575,000 تومان
10,240,000 تومان
8,575,000 تومان
7,836,000 تومان
dlx
Flamingo By The Lake, Kuala Lumpur

BB
8,633,000 تومان
10,356,000 تومان
8,488,000 تومان
7,865,000 تومان
Summit Hotel KL City Centre

BB
9,038,000 تومان
11,167,000 تومان
8,893,000 تومان
8,024,000 تومان
Royale Chulan Bukit Bintang

BB
9,226,000 تومان
11,544,000 تومان
9,226,000 تومان
8,097,000 تومان
Royal Kuala Lumpur

BB
9,226,000 تومان
11,544,000 تومان
9,226,000 تومان
8,097,000 تومان
Holiday inn express

BB
9,241,000 تومان
11,573,000 تومان
9,096,000 تومان
8,097,000 تومان
Grand Season kuala lumpur

BB
9,241,000 تومان
11,573,000 تومان
9,096,000 تومان
8,097,000 تومان
Tamu

BB
9,299,000 تومان
11,689,000 تومان
9,299,000 تومان
8,126,000 تومان
Mercure Kuala Lumpur Shaw Parade

BB
9,299,000 تومان
11,689,000 تومان
9,299,000 تومان
8,126,000 تومان
dlx
Furama Bukit Bintang Kuala Lumpur

BB
9,646,000 تومان
12,384,000 تومان
9,502,000 تومان
8,270,000 تومان
Sunway Putra Hotel Kuala Lumpur

BB
9,646,000 تومان
12,384,000 تومان
9,502,000 تومان
8,270,000 تومان
Fraser Residence Kuala Lumpur

BB
10,095,000 تومان
13,282,000 تومان
10,095,000 تومان
8,444,000 تومان
STUDIO
Fraser Residence Kuala Lumpur

BB
10,095,000 تومان
13,282,000 تومان
10,095,000 تومان
8,444,000 تومان
Royale Chulan Bukit Bintang

BB
10,313,000 تومان
13,716,000 تومان
10,313,000 تومان
8,531,000 تومان
Impiana KLCC Kuala Lumpur

BB
10,356,000 تومان
13,803,000 تومان
10,211,000 تومان
8,546,000 تومان
BERJIYA TIMES

BB
10,356,000 تومان
13,803,000 تومان
7,344,000 تومان
8,546,000 تومان
STUDIO
Istana Kuala Lumpur City Centre

BB
10,458,000 تومان
14,006,000 تومان
10,313,000 تومان
8,589,000 تومان
Berjaya Times Square Kuala Lumpur

BB
10,660,000 تومان
14,412,000 تومان
10,515,000 تومان
8,676,000 تومان
Renaissance Kuala Lumpur

BB
10,965,000 تومان
15,020,000 تومان
10,820,000 تومان
8,792,000 تومان
Sheraton Imperial Kuala Lumpur Hotel

BB
11,471,000 تومان
16,034,000 تومان
11,327,000 تومان
8,995,000 تومان
dlx
Intercontinental Hotel

BB
11,471,000 تومان
16,439,000 تومان
11,529,000 تومان
9,082,000 تومان
Grand Millennium Kuala Lumpur

BB
11,573,000 تومان
16,237,000 تومان
11,428,000 تومان
9,038,000 تومان
JW Marriott

BB
12,485,000 تومان
18,062,000 تومان
12,485,000 تومان
9,400,000 تومان
Ritz Carlton Hotel Kuala Lumpur

BB
13,137,000 تومان
19,365,000 تومان
13,137,000 تومان
9,661,000 تومان
Shangri La kuala lumpur

BB
13,427,000 تومان
19,945,000 تومان
13,427,000 تومان
9,777,000 تومان
dlx
Shangri La kuala lumpur

BB
13,427,000 تومان
19,945,000 تومان
13,427,000 تومان
9,777,000 تومان
exective
Traders Kuala Lumpur

BB
16,468,000 تومان
26,173,000 تومان
16,324,000 تومان
10,993,000 تومان
dlx
Traders Kuala Lumpur

BB
16,468,000 تومان
26,173,000 تومان
16,324,000 تومان
10,993,000 تومان
suite room
نام هتل Arena Hotel Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,371,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,662,000 تومان
توضیحات
نام هتل Star Points Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,371,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,662,000 تومان
توضیحات
نام هتل Flamingo By The Lake, Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,633,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,356,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,488,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,865,000 تومان
توضیحات
نام هتل COSMO HOTEL

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,575,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,575,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,836,000 تومان
توضیحات
نام هتل COSMO HOTEL

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,575,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,575,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,836,000 تومان
توضیحات dlx
نام هتل Summit Hotel KL City Centre

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,038,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,167,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,893,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,024,000 تومان
توضیحات
نام هتل Holiday inn express

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,241,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,573,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,096,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,097,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Season kuala lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,241,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,573,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,096,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,097,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royale Chulan Bukit Bintang

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,226,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,544,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,226,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,097,000 تومان
توضیحات
نام هتل Tamu

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,299,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,689,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,299,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,126,000 تومان
توضیحات
نام هتل Furama Bukit Bintang Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,646,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,384,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,502,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,270,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sunway Putra Hotel Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,646,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,384,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,502,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,270,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mercure Kuala Lumpur Shaw Parade

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,299,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,689,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,299,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,126,000 تومان
توضیحات dlx
نام هتل Royal Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,226,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,544,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,226,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,097,000 تومان
توضیحات
نام هتل Impiana KLCC Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,356,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,803,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,211,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,546,000 تومان
توضیحات
نام هتل BERJIYA TIMES

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,356,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,803,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,344,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,546,000 تومان
توضیحات STUDIO
نام هتل Istana Kuala Lumpur City Centre

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,458,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,006,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,313,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,589,000 تومان
توضیحات
نام هتل Berjaya Times Square Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,412,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,515,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,676,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fraser Residence Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,282,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,095,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,444,000 تومان
توضیحات STUDIO
نام هتل Fraser Residence Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,282,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,095,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,444,000 تومان
توضیحات
نام هتل Renaissance Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,965,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,792,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royale Chulan Bukit Bintang

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,313,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,716,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,313,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,531,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sheraton Imperial Kuala Lumpur Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,471,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,034,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,327,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,995,000 تومان
توضیحات dlx
نام هتل Grand Millennium Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,573,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,237,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,428,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,038,000 تومان
توضیحات
نام هتل Intercontinental Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,471,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,439,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,529,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,082,000 تومان
توضیحات
نام هتل Traders Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,468,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 26,173,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,324,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,993,000 تومان
توضیحات dlx
نام هتل JW Marriott

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,485,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,062,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,485,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Shangri La kuala lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,427,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,945,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,427,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,777,000 تومان
توضیحات dlx
نام هتل Shangri La kuala lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,427,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,945,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,427,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,777,000 تومان
توضیحات exective
نام هتل Ritz Carlton Hotel Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,137,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,365,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,137,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,661,000 تومان
توضیحات
نام هتل Traders Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,468,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 26,173,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,324,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,993,000 تومان
توضیحات suite room

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 اقامت در هتل با صبحانه
4 تورلیدر فارسی زبان
5 بیمه مسافرتی
6 بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان
ردیف مدرک تعداد
1 عکس 4*3
2 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
3 مشخصات کامل مسافر از قبیل آدرس منزل و محل کار با ذکر شماره تلفن
سمیرا قندچی (مسئول تور)
مالزی یکی از مدرن ‌ترین کشورهای آسیای جنوب شرقی است و تنوع فرهنگی زیادی دارد. پایتخت آن نیز  کوالالامپور است.شهر زیبای کوالالامپور در ساحل غربی شبه جزیره مالزی واقع شده است. این شهر تلفیقی از فرهنگ و سنت قدیمی و بافت مدرن شهری است و بیش از 40 خط هوایی و همچنین بندری نیز به نام Klong در فاصله 41 کیلومتر مرکز شهر دارد. این شهر، سرویس حمل و نقل داخل و بیرون شهری خوبی دارد و می توان از انواع وسایل نقلیه همچون مترو، اتوبوس، قطار یا تاکسی استفاده کرد. کوالالامپور یکی از دیدنی ترین شهرهای دنیا به شمار می رود. با مسافرت به کوالالامپور می توان از هر ساعت اقامت خود در آن شهر زیبا لذت برد. محله چینی ها، روستای فرانسوی، پارک دریاچه، موزه ملی،  برج های دوقلوی پتروناس و ... همه جاذبه های بسیار زیبای این شهر هستند.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 دوشنبه 27 اسفند , 21:55 سه شنبه 6 فروردین , 12:20
2 چهارشنبه 29 اسفند , 21:55 پنج شنبه 8 فروردین , 12:20

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ترکیش
7 شب

تور 7شب و 8 روز فنلاند ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/15
قیمت از : 8,450,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 7 شب بلغارستان ویژه 6و7 شهریور 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/06/06
قیمت از : 7,060,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
7 شب

تور 7شب و8 روز فنلاند ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/15
قیمت از : 8,450,000 تومان
ایرلاین : ماهان
2 شب

تور4شب کوالالامپور3شب لنکاوی ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/06/05
قیمت از : 6,932,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
7 شب

تور 7شب و 8 روز فنلاند ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/15
قیمت از : 8,450,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 7 شب بلغارستان ویژه 27و28 شهریور98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/06/27
قیمت از : 7,060,000 تومان
ثبت پرسش