• تور آنتالیا ویژه نوروز 98


تاریخ شروع 1397/12/28
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/01/09
آنتالیا
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 6 شب
تاریخ انتشار : 1397/11/09
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6 شب
ردیف 2
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Agon

BB
3,895,000 تومان
4,445,000 تومان
3,695,000 تومان
3,695,000 تومان
Lara Hadrianus

ALL
4,795,000 تومان
5,695,000 تومان
3,795,000 تومان
3,695,000 تومان
CENDER HOTEL

ALL
4,895,000 تومان
5,795,000 تومان
3,895,000 تومان
3,695,000 تومان
Sensitive Premium Resort & Spa

UALL
5,295,000 تومان
6,495,000 تومان
3,995,000 تومان
3,695,000 تومان
Laren Family

ALL
5,595,000 تومان
6,995,000 تومان
4,045,000 تومان
3,695,000 تومان
Limak Limra

ALL
5,795,000 تومان
7,195,000 تومان
3,995,000 تومان
3,695,000 تومان
Lara Family Club

UALL
5,895,000 تومان
7,345,000 تومان
4,045,000 تومان
3,695,000 تومان
akka alinda

UALL
5,995,000 تومان
7,445,000 تومان
4,095,000 تومان
3,695,000 تومان
Grand Park Lara

ALL
5,995,000 تومان
7,395,000 تومان
4,095,000 تومان
3,695,000 تومان
Ramada Resort Lara Hotel

UALL
5,995,000 تومان
7,495,000 تومان
4,095,000 تومان
3,695,000 تومان
Karmir Resort & Spa

ALL
6,195,000 تومان
7,795,000 تومان
4,145,000 تومان
3,695,000 تومان
Kervansaray Kundu Hotel

UALL
6,495,000 تومان
8,195,000 تومان
4,195,000 تومان
3,695,000 تومان
Akka Antedon

UALL
6,595,000 تومان
8,445,000 تومان
4,195,000 تومان
3,695,000 تومان
PALOMA FORESTA

UALL
6,695,000 تومان
8,595,000 تومان
4,245,000 تومان
3,695,000 تومان
Asteria Kremlin Palace

UALL
6,795,000 تومان
8,795,000 تومان
4,595,000 تومان
3,695,000 تومان
Kervansaray Lara

UALL
6,895,000 تومان
9,045,000 تومان
4,295,000 تومان
3,695,000 تومان
Orange County Kemer

UALL
6,945,000 تومان
8,795,000 تومان
4,295,000 تومان
3,695,000 تومان
Trendy Lara

UALL
6,995,000 تومان
8,895,000 تومان
4,295,000 تومان
3,695,000 تومان
KAYA BELEK

UALL
7,395,000 تومان
9,595,000 تومان
4,395,000 تومان
3,695,000 تومان
Liberty Lara

UALL
7,595,000 تومان
9,845,000 تومان
4,745,000 تومان
3,695,000 تومان
Adalya Elite Lara

UALL
7,795,000 تومان
10,195,000 تومان
4,445,000 تومان
3,695,000 تومان
Sherwood Breezes Resort

UALL
8,195,000 تومان
10,995,000 تومان
4,595,000 تومان
3,695,000 تومان
Titanic Beach Lara Resort

UALL
8,695,000 تومان
11,795,000 تومان
4,595,000 تومان
3,695,000 تومان
Ela Quality Resort

UALL
8,995,000 تومان
13,795,000 تومان
4,695,000 تومان
3,695,000 تومان
Rixos Sungate Hotel

UALL
8,995,000 تومان
13,795,000 تومان
4,695,000 تومان
3,695,000 تومان
Delphin BE Grand Resort

UALL
9,395,000 تومان
12,495,000 تومان
4,795,000 تومان
3,695,000 تومان
Royal Holiday Palace

UALL
10,195,000 تومان
13,995,000 تومان
7,045,000 تومان
3,695,000 تومان
ROYAL SEGINUS

UALL
10,195,000 تومان
13,995,000 تومان
7,045,000 تومان
3,695,000 تومان
Delphin Imperial Hotel

UALL
10,195,000 تومان
13,695,000 تومان
4,945,000 تومان
3,695,000 تومان
SUENO GOLF

UALL
11,495,000 تومان
15,795,000 تومان
5,195,000 تومان
3,695,000 تومان
Rixos Premium

UALL
11,495,000 تومان
18,695,000 تومان
5,295,000 تومان
3,695,000 تومان
نام هتل Agon

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,445,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,695,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lara Hadrianus

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,795,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل CENDER HOTEL

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sensitive Premium Resort & Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Laren Family

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,045,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Limak Limra

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lara Family Club

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,345,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,045,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل akka alinda

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,445,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,095,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Park Lara

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,095,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ramada Resort Lara Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,095,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Karmir Resort & Spa

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,145,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kervansaray Kundu Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,195,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل PALOMA FORESTA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,245,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kervansaray Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,045,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,295,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Trendy Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,295,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orange County Kemer

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,945,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,295,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل KAYA BELEK

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Adalya Elite Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,445,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sherwood Breezes Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,595,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Akka Antedon

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,445,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,195,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Asteria Kremlin Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,595,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Liberty Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,845,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,745,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Beach Lara Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,595,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ela Quality Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,695,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Sungate Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,695,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin BE Grand Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,795,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Holiday Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,045,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل ROYAL SEGINUS

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,045,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin Imperial Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,945,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل SUENO GOLF

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,195,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,695,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Premium

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,295,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,695,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 تورلیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 عکس 4*3
2 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
3 مشخصات کامل مسافر از قبیل آدرس منزل و محل کار با ذکر شماره تلفن
سنا کباری (مسئول تور )
آنتالیا سریعترین شهردر حال توسعه در ترکیه است و توریستها ازتمام دنیا برای بازدید و استفادا از سواحل شگفت انگیزی آنتالیا و رویارویی با فرهنگ سنتی ترکیه را عازم شهر توریستس آنتالیا میشوند. شهر آنتالیا مجاور دریا مدیترانه و در جنوب غربی ترکیه واقع شده است. اختلاف ساعت با ایران: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه از ساعت ایران عقب تر می باشد. آنتالیا دارای وسایل حمل و نقل عمومی خوب و با کیفیتی است تا گردشگران بتوانند به راحتی به مناطق مورد نظرشان سفر کنند.شما در آنتالیا می از اتوبوس، تاکسی، ترانسفر هتل، قایق و کشتی، موتور، دوچرخه و ماشین های کرایه ای برای حمل و نقل میتوانید استفاده کنید.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 سه شنبه 28 اسفند , 21:00 سه شنبه 6 فروردین , 23:55 برنامه سفررفت: حرکت از فرودگاه بین المللی امام خمینی به فرودگاه بین المللی چارداک دنیزلی ساعت پرواز: 21:00، زمان رسیدن ساعت:23:30می باشد. ترانسفر بین دنیزلی و آنتالیا زمینی و با اتوبوس می باشد. برنامه سفر برگشت: حرکت از فرودگاه بین المللی چارداک دنیزلی به فرودگاه بین المللی امام خمینی ساعت پرواز: 23:55، زمان رسیدن ساعت:02:55می باشد.
2 چهارشنبه 29 اسفند , 21:00 چهارشنبه 7 فروردین , 23:55
3 پنج شنبه 1 فروردین , 21:00 پنج شنبه 8 فروردین , 23:55 در این تاریخ پکیج 200.000 تومان کاهش نرخ دارد.
4 جمعه 2 فروردین , 04:00 جمعه 9 فروردین , 05:55
5 شنبه 3 فروردین , 21:00 شنبه 10 فروردین , 23:55 در این تاریخ پکیج 200.000 تومان کاهش نرخ دارد.
6 یکشنبه 4 فروردین , 21:00 یکشنبه 11 فروردین , 23:55 در این تاریخ پکیج 200.000 تومان کاهش نرخ دارد.
7 دوشنبه 5 فروردین , 21:00 دوشنبه 12 فروردین , 23:55 در این تاریخ پکیج 200.000 تومان کاهش نرخ دارد.
8 سه شنبه 6 فروردین , 21:00 سه شنبه 13 فروردین , 23:55 در این تاریخ پکیج 200.000 تومان کاهش نرخ دارد.
9 چهارشنبه 7 فروردین , 21:00 چهارشنبه 14 فروردین , 23:55
10 پنج شنبه 8 فروردین , 21:00 پنج شنبه 15 فروردین , 23:55 در این تاریخ پکیج 200.000 تومان کاهش نرخ دارد.
11 جمعه 9 فروردین , 21:00 جمعه 16 فروردین , 23:55 در این تاریخ پکیج 200.000 تومان کاهش نرخ دارد.
12 شنبه 10 فروردین , 21:00 شنبه 17 فروردین , 23:55 در این تاریخ پکیج 200.000 تومان کاهش نرخ دارد.

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور پوکت ویژه نوروز پرواز مستقیم (1398)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/27
قیمت از : 9,802,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور بالی ویژه 13 اسفند (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/13
قیمت از : 7,614,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور بانکوک 14 اسفند (پرواز مستقیم)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/14
قیمت از : 5,035,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 5 شب

تور استانبول 5 شب ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 4,255,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور پوکت و پاتایا ویژه نوروز (1398)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/27
قیمت از : 10,039,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور پوکت و پاتایا ویژه 14 اسفند (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/14
قیمت از : 7,051,000 تومان
ثبت پرسش