• تور ترکیبی کوالالامپور و بالی ویژه نوروز (1398)


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های کوالالامپور است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/01/02
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1397/12/25
کوالالامپور
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 7 شب
تاریخ انتشار : 1397/12/24
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کوالالامپور 3 شب
2 بالی 4 شب پرواز از فرودگاه امام خمینی به کوالالامپور و پس از 3 شب اقامت در کوالالامپور پرواز به بالی به صورت هوایی صورت میگیرد .
ردیف 3
به کوالالامپور
مدت اقامت 3
توضیحات
ردیف 4
به بالی
مدت اقامت 4
توضیحات پرواز از فرودگاه امام خمینی به کوالالامپور و پس از 3 شب اقامت در کوالالامپور پرواز به بالی به صورت هوایی صورت میگیرد .
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Arenaa Star Hotel

MaxOne

BB
BB
12,351,000 تومان
14,384,000 تومان
12,149,000 تومان
11,355,000 تومان
White Rose Kuta Resort

COSMO HOTEL

BB
BB
13,051,000 تومان
15,515,000 تومان
12,849,000 تومان
11,341,000 تومان
Aston Kuta

Royale Chulan Bukit Bintang

BB
BB
13,832,000 تومان
16,686,000 تومان
13,630,000 تومان
12,041,000 تومان
Aston Kuta

SUN WAY PUTRA

BB
BB
13,953,000 تومان
16,929,000 تومان
13,630,000 تومان
12,041,000 تومان
Kuta Paradiso

Novotel Kuala Lumpur City Centre

BB
BB
14,155,000 تومان
17,211,000 تومان
13,617,000 تومان
11,974,000 تومان
Renaissance Kuala Lumpur

Mercure Bali Legian

BB
BB
14,317,000 تومان
17,683,000 تومان
14,061,000 تومان
12,203,000 تومان
Aston Kuta

Fraser Residence Kuala Lumpur

BB
BB
14,357,000 تومان
17,736,000 تومان
14,155,000 تومان
12,270,000 تومان
Kuta Paradiso

Fraser Residence Kuala Lumpur

BB
BB
14,478,000 تومان
17,858,000 تومان
13,940,000 تومان
12,122,000 تومان
Impiana KLCC Kuala Lumpur

HARD ROCK

BB
BB
14,909,000 تومان
18,585,000 تومان
13,603,000 تومان
12,068,000 تومان
Renaissance Kuala Lumpur

Grand Mirage Resort & Thalasso Bali

BB
BB
15,057,000 تومان
18,894,000 تومان
13,980,000 تومان
12,405,000 تومان
Discovery Kartika Plaza

Fraser Residence Kuala Lumpur

BB
BB
15,111,000 تومان
18,962,000 تومان
14,438,000 تومان
12,418,000 تومان
Renaissance Kuala Lumpur

INAYA Putri Bali Resort

BB
BB
15,676,000 تومان
20,052,000 تومان
15,273,000 تومان
12,889,000 تومان
Istana Kuala Lumpur City Centre

Grand Hyatt Bali

BB
BB
15,784,000 تومان
20,093,000 تومان
14,169,000 تومان
12,580,000 تومان
Padma Hotel Bandung

Fraser Residence Kuala Lumpur

BB
BB
16,188,000 تومان
19,998,000 تومان
14,303,000 تومان
12,822,000 تومان
Grand Hyatt Bali

INTERCONTINENTAL

BB
BB
16,269,000 تومان
21,062,000 تومان
14,653,000 تومان
12,768,000 تومان
Sheraton Bali Kuta Resort

INTERCONTINENTAL

BB
BB
17,144,000 تومان
22,664,000 تومان
16,215,000 تومان
12,930,000 تومان
نام هتل Arenaa Star Hotel

MaxOne

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,351,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,384,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,149,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,355,000 تومان
توضیحات
نام هتل White Rose Kuta Resort

COSMO HOTEL

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,051,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,515,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,849,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,341,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kuta Paradiso

Novotel Kuala Lumpur City Centre

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,155,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,211,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,617,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,974,000 تومان
توضیحات
نام هتل Renaissance Kuala Lumpur

Mercure Bali Legian

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,317,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,683,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,061,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,203,000 تومان
توضیحات
نام هتل Aston Kuta

Fraser Residence Kuala Lumpur

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,357,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,736,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,155,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,270,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kuta Paradiso

Fraser Residence Kuala Lumpur

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,478,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,858,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,122,000 تومان
توضیحات
نام هتل Renaissance Kuala Lumpur

Grand Mirage Resort & Thalasso Bali

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,057,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,894,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,405,000 تومان
توضیحات
نام هتل Aston Kuta

SUN WAY PUTRA

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,953,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,929,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,041,000 تومان
توضیحات
نام هتل Discovery Kartika Plaza

Fraser Residence Kuala Lumpur

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,111,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,962,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,438,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,418,000 تومان
توضیحات
نام هتل Istana Kuala Lumpur City Centre

Grand Hyatt Bali

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,784,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,093,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,169,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,580,000 تومان
توضیحات
نام هتل Renaissance Kuala Lumpur

INAYA Putri Bali Resort

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,676,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,052,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,273,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,889,000 تومان
توضیحات
نام هتل Impiana KLCC Kuala Lumpur

HARD ROCK

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,909,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,585,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,603,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,068,000 تومان
توضیحات
نام هتل Aston Kuta

Royale Chulan Bukit Bintang

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,832,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,686,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,041,000 تومان
توضیحات
نام هتل Padma Hotel Bandung

Fraser Residence Kuala Lumpur

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,188,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,998,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,303,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,822,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Hyatt Bali

INTERCONTINENTAL

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,269,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,062,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,653,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,768,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sheraton Bali Kuta Resort

INTERCONTINENTAL

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 17,144,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 22,664,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,215,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,930,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 اقامت در هتل با صبحانه
4 سیم کارت
5 تورلیدر فارسی زبان
6 بیمه مسافرتی
7 ویزا
ردیف مدرک تعداد
1 عکس 4*3
2 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
3 تمکن مالی مبنی بر پرینت بانکی با مانده هر نفر 100/000/000 ریال
مریم خان زاده (سرپرست تور)

از جمله تورهای ترکیبی موفق و پر طرفدار میتوان از تور بالی و مالزی نام برد این دو کشور در کنار هم سالانه بدلیل موقعیت و آب و هوا و طبیعت بالی از یک سو و صنعت و ساخت و ساز مالزی از سوی دیگر مورد بازدید توریست های فراوان قرار میگیرند در سال 97 با آژانس الماس نشان همراه باشید با تور ترکیبی مالزی و بالی 

پرداخت 50 درصد مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامیست 

بلیط و هتل چارتر و گارانتی و غیر قابل تعویض و استاندارد میباشد 

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 دوشنبه 27 اسفند , 21:55 سه شنبه 6 فروردین , 12:10 برنامه سفررفت: حرکت از فرودگاه بین المللی امام خمینی به فرودگاه بین المللی کوالالامپور ساعت پرواز: 21:55، زمان رسیدن ساعت: 16:55 می باشد. حرکت از فرودگاه بین المللی کوالالامپور به فرودگاه بین المللی انگوراه رای ساعت پرواز: 17:55، زمان رسیدن ساعت: 19:55 می باشد. برنامه سفر برگشت: حرکت از فرودگاه بین المللی انگوراه رای به به فرودگاه بین المللی کوالالامپور ساعت پرواز: 11:30، زمان رسیدن ساعت: 14:00 می باشد. حرکت از به فرودگاه بین المللی کوالالامپور به فرودگاه بین المللی امام خمینی ساعت پرواز: 12:10، زمان رسیدن ساعت: 19:10می باشد.
2 دوشنبه 5 فروردین , 21:55 سه شنبه 13 فروردین , 12:10 پکیج در این تاریخ 200.000 تومان کاهش نرخ دارد.
3 سه شنبه 6 فروردین , 21:55 چهارشنبه 14 فروردین , 12:10 پکیج در این تاریخ 580.000 تومان کاهش نرخ دارد.

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ایر فلوت
9 شب

تور ترکیبی کوبا ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/04
قیمت از : 11,990,000 تومان
ایرلاین : قطر ایر وی
8 شب

تور تانزانیا ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/10/06
قیمت از : 12,990,000 تومان
ایرلاین : قطر ایر وی
8 شب

تور تانزانیا ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/10/06
قیمت از : 12,990,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
4 شب

تور سوئیس ویژه مرداد 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/05/06
قیمت از : 11,320,000 تومان
ایرلاین : قطر ایر وی
8 شب

تور تانزانیا ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/10/06
قیمت از : 12,990,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
5 شب

تور لبنان ویژه تیر و مرداد 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/05
قیمت از : 11,840,000 تومان
ثبت پرسش