• تور دبی 5 شب ویژه نوروز (1398)


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های خارجی است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/03/19
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/04/31
دبی
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 3 شب
تاریخ انتشار : 1398/03/02
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 دبی 3 شب
ردیف 2
به دبی
مدت اقامت 3
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Royalton Hotel

BB
2,860,000 تومان
3,440,000 تومان
3,190,000 تومان
2,290,000 تومان
Fortune Deira

BB
2,920,000 تومان
3,560,000 تومان
3,300,000 تومان
2,290,000 تومان
Sadaf

BB
2,930,000 تومان
3,590,000 تومان
3,030,000 تومان
2,710,000 تومان
Orchid Hotel Dubai

BB
3,010,000 تومان
3,730,000 تومان
3,010,000 تومان
2,710,000 تومان
PHONIX

HB
3,130,000 تومان
4,560,000 تومان
3,200,000 تومان
2,710,000 تومان
Golden Square Apartments

BB
3,230,000 تومان
4,180,000 تومان
3,220,000 تومان
2,710,000 تومان
Eureka

BB
3,320,000 تومان
4,210,000 تومان
3,160,000 تومان
2,710,000 تومان
Mayfair Hotel

BB
3,330,000 تومان
4,370,000 تومان
3,300,000 تومان
2,710,000 تومان
Dubai Palm

BB
3,400,000 تومان
4,500,000 تومان
3,390,000 تومان
2,710,000 تومان
Claridge Hotel

HB
3,520,000 تومان
4,510,000 تومان
3,520,000 تومان
2,710,000 تومان
Zabeel House MINI Al Seef by Jumeirah

BB
3,600,000 تومان
4,920,000 تومان
2,290,000 تومان
2,530,000 تومان
SUN&SANDSDOWN TOWN

BB
3,660,000 تومان
5,030,000 تومان
3,660,000 تومان
2,710,000 تومان
Grand Central

BB
3,670,000 تومان
5,060,000 تومان
3,650,000 تومان
2,830,000 تومان
Swissotel Al Ghurair Dubai

BB
3,770,000 تومان
5,250,000 تومان
4,150,000 تومان
3,070,000 تومان
Zabeel House Al Seef by Jumeirah

BB
3,840,000 تومان
5,390,000 تومان
3,130,000 تومان
2,650,000 تومان
Fortune Grand Hotel

BB
3,870,000 تومان
5,430,000 تومان
3,710,000 تومان
2,830,000 تومان
ST.George

BB
3,900,000 تومان
5,510,000 تومان
3,400,000 تومان
2,710,000 تومان
Millennium Plaza

BB
4,000,000 تومان
5,700,000 تومان
2,290,000 تومان
3,070,000 تومان
Best Western Plus

BB
4,090,000 تومان
5,880,000 تومان
3,270,000 تومان
2,830,000 تومان
Carlton Tower Hotel

BB
4,180,000 تومان
6,060,000 تومان
4,160,000 تومان
2,830,000 تومان
Carlton Palace

BB
4,240,000 تومان
6,170,000 تومان
4,220,000 تومان
3,070,000 تومان
Raintree

BB
4,260,000 تومان
6,230,000 تومان
3,890,000 تومان
2,830,000 تومان
Best Western Premier

BB
4,260,000 تومان
5,980,000 تومان
4,020,000 تومان
2,830,000 تومان
Hyatt Place Dubai Al Rigga

BB
4,290,000 تومان
6,290,000 تومان
2,900,000 تومان
2,830,000 تومان
Gloria Hotel

BB
4,350,000 تومان
6,410,000 تومان
4,010,000 تومان
2,830,000 تومان
Ramada Deira

BB
4,350,000 تومان
6,410,000 تومان
3,640,000 تومان
2,830,000 تومان
Dream City

BB
4,460,000 تومان
6,620,000 تومان
4,430,000 تومان
2,830,000 تومان
Jumeirah Creekside

BB
4,560,000 تومان
6,820,000 تومان
3,360,000 تومان
3,010,000 تومان
Jood Palace

BB
4,680,000 تومان
6,570,000 تومان
4,130,000 تومان
3,070,000 تومان
Summit

BB
4,890,000 تومان
7,480,000 تومان
3,520,000 تومان
2,830,000 تومان
Asiana

BB
4,930,000 تومان
6,940,000 تومان
4,250,000 تومان
3,070,000 تومان
Somewhere

BB
5,090,000 تومان
7,900,000 تومان
3,880,000 تومان
3,070,000 تومان
Hilton Hotel

BB
5,310,000 تومان
8,320,000 تومان
2,290,000 تومان
3,070,000 تومان
Grand Hyatt Dubai

BB
5,330,000 تومان
8,380,000 تومان
3,510,000 تومان
3,070,000 تومان
Hyatt Regency

BB
5,370,000 تومان
8,440,000 تومان
4,290,000 تومان
3,070,000 تومان
Jumeirah Emirates Tower

BB
5,390,000 تومان
8,500,000 تومان
3,840,000 تومان
3,130,000 تومان
Nassima Royal

BB
5,480,000 تومان
8,650,000 تومان
4,200,000 تومان
3,070,000 تومان
Hyatt Regency Dubai Creek Heights

BB
6,600,000 تومان
10,890,000 تومان
2,290,000 تومان
3,070,000 تومان
Sheraton Grand

BB
7,230,000 تومان
12,170,000 تومان
2,290,000 تومان
2,290,000 تومان
Jumeirah Zabeel Saray

BB
7,420,000 تومان
12,550,000 تومان
4,680,000 تومان
3,480,000 تومان
Jumeirah Beach

BB
7,660,000 تومان
13,030,000 تومان
4,680,000 تومان
3,480,000 تومان
نام هتل Golden Square Apartments

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,710,000 تومان
توضیحات
نام هتل Eureka

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,710,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mayfair Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,710,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dubai Palm

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,710,000 تومان
توضیحات
نام هتل PHONIX

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,710,000 تومان
توضیحات
نام هتل Claridge Hotel

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,710,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orchid Hotel Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,710,000 تومان
توضیحات
نام هتل SUN&SANDSDOWN TOWN

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,710,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Central

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fortune Grand Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل Carlton Tower Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل Raintree

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل Best Western Plus

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,270,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل Best Western Premier

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hyatt Place Dubai Al Rigga

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dream City

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل Summit

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل Gloria Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل Carlton Palace

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,070,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ramada Deira

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل Jood Palace

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,070,000 تومان
توضیحات
نام هتل Swissotel Al Ghurair Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,070,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hilton Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,070,000 تومان
توضیحات
نام هتل Millennium Plaza

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,070,000 تومان
توضیحات
نام هتل Somewhere

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,070,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Hyatt Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,070,000 تومان
توضیحات
نام هتل Nassima Royal

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,070,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hyatt Regency

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,070,000 تومان
توضیحات
نام هتل Asiana

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,070,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sheraton Grand

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل ST.George

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,710,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hyatt Regency Dubai Creek Heights

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,070,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sadaf

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,710,000 تومان
توضیحات
نام هتل Zabeel House MINI Al Seef by Jumeirah

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,530,000 تومان
توضیحات
نام هتل Zabeel House Al Seef by Jumeirah

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل Jumeirah Creekside

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,010,000 تومان
توضیحات
نام هتل Jumeirah Emirates Tower

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,130,000 تومان
توضیحات
نام هتل Jumeirah Beach

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,480,000 تومان
توضیحات
نام هتل Jumeirah Zabeel Saray

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,480,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royalton Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fortune Deira

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,290,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 تورلیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
5 ویزا
6 بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
2 مشخصات کامل مسافر از قبیل آدرس منزل و محل کار با ذکر شماره تلفن
سنا کباری (مسئول تور )
دبی امروزه در میان پیشرفته‌ترین شهرهای جهان قرار دارد و در گردشگری نیز از موقعیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است. این امر به خاطر وجود جاذبه‌های فراوانی است که اغلب هم به‌وسیله‌ی انسان بنا شده‌اند.این شهر که یکی از پربازدیدترین مقصدهای جهان به شمار می‌رود، تا به حال رکوردهای زیادی را جابه‌جا کرده است. از بلندترین برج جهان گرفته تا شلوغ‌ترین فرودگاه بین‌المللی دنیا در دبی واقع شده‌اند. هنوز هم موارد زیادی برای تمجید کردن در این کلان‌شهر وجود دارند.
نرخ کودک بدون تخت 1.300.000 تومان می باشد
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 یکشنبه 19 خرداد , 08:00 چهارشنبه 22 خرداد , 21:00
2 دوشنبه 20 خرداد , 08:00 پنج شنبه 23 خرداد , 21:00
3 سه شنبه 21 خرداد , 08:00 جمعه 24 خرداد , 21:00
4 چهارشنبه 22 خرداد , 08:00 شنبه 25 خرداد , 21:00
5 پنج شنبه 23 خرداد , 08:00 یکشنبه 26 خرداد , 21:00
6 جمعه 24 خرداد , 08:00 دوشنبه 27 خرداد , 21:00

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
3 شب

تور استانبول ویژه تابستان 98(3شب ماهان ایر)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/06/09
قیمت از : 4,150,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
7 شب

تور 7شب و8 روز اردبیل ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/28
قیمت از : 1,817,000 تومان
ایرلاین : آزال
4 شب

تور 4شب و 5 روز باکو ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/05/07
قیمت از : 3,580,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور 3شب و 4 روز آنکارا ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/06/01
قیمت از : 2,400,000 تومان
ایرلاین : ماهان
3 شب

تور 3شب و 4روز دبی ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/05/19
قیمت از : 2,860,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
7 شب

تور قبرس ( لارناکا و لیماسول ) ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/11
قیمت از : 3,650,000 تومان
ثبت پرسش