• تور بالی ویژه 14 اردیبهشت


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های اندونزی است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/02/14
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/02/14
بالی
هوایی
عمان
مدت اقامت : 6 شب
تاریخ انتشار : 1398/01/17
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 بالی 6 شب
ردیف 2
به بالی
مدت اقامت 6
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
MaxOne

BB
8,200,000 تومان
9,771,000 تومان
8,058,000 تومان
7,458,000 تومان
Champlung Mas Legian

BB
8,415,000 تومان
10,200,000 تومان
8,058,000 تومان
7,486,000 تومان
EDEN Kuta Bali

BB
8,629,000 تومان
10,628,000 تومان
8,614,000 تومان
7,529,000 تومان
The Jayakarta

BB
8,986,000 تومان
11,342,000 تومان
8,914,000 تومان
7,629,000 تومان
Aston Kuta

BB
9,914,000 تومان
13,198,000 تومان
9,486,000 تومان
8,058,000 تومان
Kuta Paradiso

BB
9,914,000 تومان
12,913,000 تومان
9,486,000 تومان
7,772,000 تومان
Grand Mirage Resort & Thalasso Bali

BB
11,271,000 تومان
15,912,000 تومان
8,343,000 تومان
8,315,000 تومان
Discovery Kartika Plaza

BB
11,342,000 تومان
16,054,000 تومان
9,914,000 تومان
8,215,000 تومان
INAYA Putri Bali Resort

BB
11,913,000 تومان
17,197,000 تومان
10,914,000 تومان
8,814,000 تومان
Nusa Dua Beach Hotel

BB
12,056,000 تومان
17,482,000 تومان
9,200,000 تومان
9,186,000 تومان
Grand Hyatt Bali

BB
12,627,000 تومان
18,625,000 تومان
8,914,000 تومان
8,415,000 تومان
Padma Hotel Bandung

BB
13,056,000 تومان
19,482,000 تومان
8,843,000 تومان
8,829,000 تومان
Sheraton Bali Kuta Resort

BB
13,341,000 تومان
20,053,000 تومان
9,628,000 تومان
8,957,000 تومان
THE LAGUNA

BB
14,983,000 تومان
23,337,000 تومان
9,914,000 تومان
9,286,000 تومان
Rimba Jimbaran

BB
15,198,000 تومان
23,766,000 تومان
9,914,000 تومان
9,386,000 تومان
AYANA Resort and Spa BALI

BB
17,625,000 تومان
28,621,000 تومان
9,914,000 تومان
9,700,000 تومان
نام هتل MaxOne

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,771,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,058,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,458,000 تومان
توضیحات
نام هتل Champlung Mas Legian

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,415,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,058,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,486,000 تومان
توضیحات
نام هتل EDEN Kuta Bali

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,629,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,628,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,614,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,529,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Jayakarta

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,986,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,342,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,914,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,629,000 تومان
توضیحات
نام هتل Aston Kuta

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,914,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,198,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,486,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,058,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kuta Paradiso

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,914,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,913,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,486,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,772,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Mirage Resort & Thalasso Bali

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,271,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,912,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,343,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,315,000 تومان
توضیحات
نام هتل Discovery Kartika Plaza

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,342,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,054,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,914,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,215,000 تومان
توضیحات
نام هتل INAYA Putri Bali Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,913,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,197,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,914,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,814,000 تومان
توضیحات
نام هتل Nusa Dua Beach Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,056,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,482,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,186,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Hyatt Bali

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,627,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,625,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,914,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,415,000 تومان
توضیحات
نام هتل Padma Hotel Bandung

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,056,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,482,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,843,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,829,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sheraton Bali Kuta Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,341,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,053,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,628,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,957,000 تومان
توضیحات
نام هتل THE LAGUNA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,983,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 23,337,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,914,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,286,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rimba Jimbaran

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,198,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 23,766,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,914,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,386,000 تومان
توضیحات
نام هتل AYANA Resort and Spa BALI

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 17,625,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 28,621,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,914,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,700,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 اقامت در هتل با صبحانه
4 تورلیدر فارسی زبان
5 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 کپی شناسنامه
2 کپی کارت ملی
3 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
4 عکس4*6 با زمینه سفید
5 مشخصات کامل مسافر از قبیل آدرس منزل و محل کار با ذکر شماره تلفن
مریم خان زاده (سرپرست تور)

بالی جزیره‌ای است واقع در کشور اندونزی که از مراکز گردشگری مهم جهان به‌شمار می‌رود.بالی جزیره خدایان، جزیره کوچکی از بزرگترین مجمع الجزایر جهان و بزرگترین کشور مسلمان جهان یعنی کشور اندونزی است. این جزیره دو اقیانوس آرام و اقیانوس هند را به هم پیوند داده است و در نتیجه این وصلت خود از آب و هوای بسیار متفاوتی برخوردارگردیده است و مثل بسیاری از جزایر دیگر اندونزی ، دنیای مخصوص به خودش را دارد. دنیایی که نام این جزیره را در فهرست برترین مقاصد گردشگری جهان قرار داده است.

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 شنبه 14 اردیبهشت , 00:00 شنبه 21 اردیبهشت , 00:00 برنامه سفر رفت: حرکت از فرودگاه بین المللی امام خمینی به فرودگاه بین المللی مسقط ساعت پرواز: 05:30، زمان رسیدن ساعت: 07:35 می باشد. مدت زمان توقف در مقسط 13 ساعت می باشد. حرکت از فرودگاه بین المللی مسقط به فرودگاه بین المللی کوالالامپور ساعت پرواز: 21:25، زمان رسیدن ساعت: 08:10 می باشد. حرکت از فرودگاه بین المللی کوالالامپور به فرودگاه بین المللی انگوراه رای ساعت پرواز: 25:12، زمان رسیدن ساعت: 15:25 می باشد. برنامه سفر برگشت: حرکت از فرودگاه بین المللی انگوراه رای به به فرودگاه بین المللی کوالالامپور ساعت پرواز: 01:10، زمان رسیدن ساعت: 04:10 می باشد. . مدت زمان توقف در کوالالامپور 5 ساعت می باشد. حرکت از فرودگاه بین المللی کوالالامپور به فرودگاه بین المللی مسقط ساعت پرواز: 09:30، زمان رسیدن ساعت: 12:15 می باشد. حرکت از به فرودگاه بین المللی مسقط به فرودگاه بین المللی امام خمینی ساعت پرواز: 14:10، زمان رسیدن ساعت: 17:05 می باشد.

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 7 شب بلغارستان ویژه 17,23,24 مرداد 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/05/17
قیمت از : 7,452,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 7 شب بلغارستان ویژه 6و7 شهریور 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/06/06
قیمت از : 7,452,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 7 شب بلغارستان ویژه 9,10,16 مرداد 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/05/09
قیمت از : 7,452,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 7 شب بلغارستان ویژه 13و14 شهریور 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/06/13
قیمت از : 7,452,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
7 شب

تور 7شب و8 روز فنلاند ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/15
قیمت از : 8,450,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 7 شب بلغارستان ویژه 3مرداد 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/05/03
قیمت از : 7,060,000 تومان
ثبت پرسش