• تور بالی ویژه نوروز (1398)


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های اندونزی است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/01/01
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1397/12/23
بالی
هوایی
امارات
مدت اقامت : 7 شب
تاریخ انتشار : 1397/10/22
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 بالی 7 شب
ردیف 2
به بالی
مدت اقامت 7
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
MaxOne

BB
18,175,000 تومان
19,571,000 تومان
17,943,000 تومان
17,258,000 تومان
Champlung Mas Legian

BB
18,457,000 تومان
20,085,000 تومان
18,200,000 تومان
17,515,000 تومان
EDEN Kuta Bali

BB
18,629,000 تومان
20,428,000 تومان
18,543,000 تومان
17,344,000 تومان
The Jayakarta

BB
19,057,000 تومان
21,285,000 تومان
18,800,000 تومان
17,344,000 تومان
The Rani & Spa

BB
19,229,000 تومان
21,542,000 تومان
18,800,000 تومان
17,601,000 تومان
Mercure Bali Legian

BB
19,657,000 تومان
22,484,000 تومان
19,400,000 تومان
17,858,000 تومان
Kuta Paradiso

BB
19,785,000 تومان
22,699,000 تومان
19,743,000 تومان
17,429,000 تومان
Aston Kuta

BB
19,914,000 تومان
22,998,000 تومان
19,400,000 تومان
17,858,000 تومان
Grand Mirage Resort & Thalasso Bali

BB
21,096,000 تومان
25,355,000 تومان
19,057,000 تومان
17,858,000 تومان
Bali Dynasty Resort

BB
21,285,000 تومان
25,655,000 تومان
18,800,000 تومان
17,686,000 تومان
Discovery Kartika Plaza

BB
21,285,000 تومان
25,655,000 تومان
20,000,000 تومان
17,429,000 تومان
HARD ROCK

BB
21,371,000 تومان
25,912,000 تومان
18,972,000 تومان
17,344,000 تومان
INAYA Putri Bali Resort

BB
21,885,000 تومان
26,940,000 تومان
21,028,000 تومان
18,200,000 تومان
Nusa Dua Beach Hotel

BB
21,970,000 تومان
27,111,000 تومان
19,229,000 تومان
18,029,000 تومان
Nikko Bali Benoa Beach

BB
22,613,000 تومان
28,396,000 تومان
22,570,000 تومان
17,858,000 تومان
Grand Hyatt Bali

BB
22,656,000 تومان
28,482,000 تومان
19,229,000 تومان
17,429,000 تومان
Padma Hotel Bandung

BB
23,513,000 تومان
30,110,000 تومان
19,229,000 تومان
18,029,000 تومان
Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort

BB
23,513,000 تومان
30,110,000 تومان
18,972,000 تومان
17,515,000 تومان
Sheraton Bali Kuta Resort

BB
23,855,000 تومان
30,795,000 تومان
20,428,000 تومان
17,943,000 تومان
THE LAGUNA

BB
25,226,000 تومان
33,537,000 تومان
22,656,000 تومان
18,115,000 تومان
Rimba Jimbaran

BB
25,912,000 تومان
34,994,000 تومان
20,085,000 تومان
17,943,000 تومان
Double Six Luxury Seminyak

BB
26,340,000 تومان
35,850,000 تومان
21,371,000 تومان
17,772,000 تومان
Indigo Bali Seminyak Beach

BB
27,111,000 تومان
37,393,000 تومان
20,514,000 تومان
17,429,000 تومان
AYANA Resort and Spa BALI

BB
28,653,000 تومان
40,392,000 تومان
20,085,000 تومان
17,943,000 تومان
Samabe Bali Suites & Villas

BB
31,052,000 تومان
45,275,000 تومان
22,056,000 تومان
21,114,000 تومان
W Bali - Seminyak Resort

BB
31,566,000 تومان
46,218,000 تومان
23,598,000 تومان
19,229,000 تومان
نام هتل MaxOne

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,175,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,571,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 17,943,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,258,000 تومان
توضیحات
نام هتل Champlung Mas Legian

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,457,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,085,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,515,000 تومان
توضیحات
نام هتل EDEN Kuta Bali

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,629,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,428,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,543,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,344,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Jayakarta

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 19,057,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,285,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,344,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Rani & Spa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 19,229,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,542,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,601,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mercure Bali Legian

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 19,657,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 22,484,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 19,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,858,000 تومان
توضیحات
نام هتل Aston Kuta

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 19,914,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 22,998,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 19,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,858,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kuta Paradiso

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 19,785,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 22,699,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 19,743,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,429,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Mirage Resort & Thalasso Bali

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 21,096,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 25,355,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 19,057,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,858,000 تومان
توضیحات
نام هتل Bali Dynasty Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 21,285,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 25,655,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,686,000 تومان
توضیحات
نام هتل HARD ROCK

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 21,371,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 25,912,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,972,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,344,000 تومان
توضیحات
نام هتل Discovery Kartika Plaza

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 21,285,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 25,655,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 20,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,429,000 تومان
توضیحات
نام هتل INAYA Putri Bali Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 21,885,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 26,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 21,028,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 18,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل Nusa Dua Beach Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 21,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 27,111,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 19,229,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 18,029,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Hyatt Bali

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 22,656,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 28,482,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 19,229,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,429,000 تومان
توضیحات
نام هتل Nikko Bali Benoa Beach

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 22,613,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 28,396,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 22,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,858,000 تومان
توضیحات
نام هتل Padma Hotel Bandung

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 23,513,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 30,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 19,229,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 18,029,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 23,513,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 30,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,972,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,515,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sheraton Bali Kuta Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 23,855,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 30,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 20,428,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,943,000 تومان
توضیحات
نام هتل THE LAGUNA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 25,226,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 33,537,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 22,656,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 18,115,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rimba Jimbaran

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 25,912,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 34,994,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 20,085,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,943,000 تومان
توضیحات
نام هتل Double Six Luxury Seminyak

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 26,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 35,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 21,371,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,772,000 تومان
توضیحات
نام هتل Indigo Bali Seminyak Beach

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 27,111,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 37,393,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 20,514,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,429,000 تومان
توضیحات
نام هتل AYANA Resort and Spa BALI

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 28,653,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 40,392,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 20,085,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,943,000 تومان
توضیحات
نام هتل Samabe Bali Suites & Villas

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 31,052,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 45,275,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 22,056,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 21,114,000 تومان
توضیحات
نام هتل W Bali - Seminyak Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 31,566,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 46,218,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 23,598,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 19,229,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 اقامت در هتل با صبحانه
4 تورلیدر فارسی زبان
5 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 کپی شناسنامه
2 کپی کارت ملی
3 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
4 عکس4*6 با زمینه سفید
5 مشخصات کامل مسافر از قبیل آدرس منزل و محل کار با ذکر شماره تلفن
مریم خان زاده (سرپرست تور)

بالی جزیره‌ای است واقع در کشور اندونزی که از مراکز گردشگری مهم جهان به‌شمار می‌رود.بالی جزیره خدایان، جزیره کوچکی از بزرگترین مجمع الجزایر جهان و بزرگترین کشور مسلمان جهان یعنی کشور اندونزی است. این جزیره دو اقیانوس آرام و اقیانوس هند را به هم پیوند داده است و در نتیجه این وصلت خود از آب و هوای بسیار متفاوتی برخوردارگردیده است و مثل بسیاری از جزایر دیگر اندونزی ، دنیای مخصوص به خودش را دارد. دنیایی که نام این جزیره را در فهرست برترین مقاصد گردشگری جهان قرار داده است.

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 پنج شنبه 1 فروردین , 05:25 پنج شنبه 8 فروردین , 09:25

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : امارات
5 شب

تور 5شب و6 روز مالدیو ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/01
قیمت از : 18,700,000 تومان
ایرلاین : قطر ایر وی
5 شب

تور 5شب و6 روز مالدیو ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/01
قیمت از : 18,600,000 تومان
ایرلاین : قطر ایر وی
7 شب

تور کشتی کروز یونان بدون نیاز به ویزا در کشتی مجلل Celestyal Olympia

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/15
قیمت از : 18,840,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
6 شب

تور یونان ویژه تابستان 98(6 روز)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/02
قیمت از : 18,230,000 تومان
ایرلاین : قطر ایر وی
7 شب

تور کشتی کروز یونان بدون نیاز به ویزا در کشتی مجلل Celestyal crystal

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/15
قیمت از : 19,040,000 تومان
ایرلاین : امارات
7 شب

تور بالی ویژه 10 تیر 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/10
قیمت از : 17,600,000 تومان
ثبت پرسش