تاریخ شروع 1398/01/01
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1397/12/29
کیش
هوایی
سپهران
مدت اقامت : 7 شب
تاریخ انتشار : 1397/10/13
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کیش 7 شب
ردیف 2
به کیش
مدت اقامت 7
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
خاتم

HB
1,989,000 تومان
2,442,000 تومان
1,871,000 تومان
1,479,000 تومان
فانوس

BB
2,021,000 تومان
2,764,000 تومان
1,836,000 تومان
1,479,000 تومان
گشت جزیره-تخفیفات گردشگری
گلدیس

BB
2,085,000 تومان
2,978,000 تومان
1,978,000 تومان
1,479,000 تومان
سرویس به مراکز خرید -گشت جزیره
ستاره کیش

BB
2,121,000 تومان
3,121,000 تومان
2,085,000 تومان
1,479,000 تومان
10 درصد تخفیف رستوران میر مهنا -گشت بازار رایگان -ورودی سافاری رایگان -10 درصد تخفیف تفریحات دریایی
ققنوس

BB
2,143,000 تومان
2,692,000 تومان
1,978,000 تومان
1,479,000 تومان
شباویز

BB
2,193,000 تومان
2,907,000 تومان
1,764,000 تومان
1,479,000 تومان
لوتوس

BB
2,300,000 تومان
3,549,000 تومان
2,264,000 تومان
1,479,000 تومان
ورودی پارک های لند رایگان-گشت جزیره-ورودی سافاری رایگان
تعطیلات

BB
2,335,000 تومان
3,371,000 تومان
2,085,000 تومان
1,479,000 تومان
جام جم

BB
2,371,000 تومان
3,549,000 تومان
1,907,000 تومان
1,479,000 تومان
تماشا

BB
2,371,000 تومان
3,549,000 تومان
2,264,000 تومان
1,479,000 تومان
گشت جزیره-ورودی سافاری رایگان
آرامش

BB
2,514,000 تومان
3,906,000 تومان
1,978,000 تومان
1,479,000 تومان
گراند

BB
2,603,000 تومان
3,906,000 تومان
2,050,000 تومان
1,479,000 تومان
گشت جزیره-ورودی سافاری رایگان-ورودی پارک های لند رایگان
فلامینگو

HB
2,692,000 تومان
4,299,000 تومان
2,621,000 تومان
1,479,000 تومان
سیمرغ

BB
2,799,000 تومان
3,406,000 تومان
2,478,000 تومان
1,479,000 تومان
پارمیدا

BB
2,799,000 تومان
4,263,000 تومان
2,764,000 تومان
1,479,000 تومان
شایان

BB
3,031,000 تومان
5,263,000 تومان
3,192,000 تومان
1,479,000 تومان
سارا

BB
3,067,000 تومان
4,263,000 تومان
2,228,000 تومان
1,479,000 تومان
گشت جزیره-عکس آتلیه
پارمیس

HB
3,567,000 تومان
5,834,000 تومان
3,478,000 تومان
1,479,000 تومان
ترانسفر رفت و برگشت -سرو میوه و آب معدنی-استخر-سونا - جکوزی
میراژ

HB
3,567,000 تومان
5,763,000 تومان
3,406,000 تومان
1,479,000 تومان
ترنج دریایی

HB
5,870,000 تومان
10,546,000 تومان
5,691,000 تومان
1,479,000 تومان
استاندارد
نام هتل فانوس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,021,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,764,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,836,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,479,000 تومان
توضیحات گشت جزیره-تخفیفات گردشگری
نام هتل جام جم

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,371,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,549,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,907,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,479,000 تومان
توضیحات
نام هتل گلدیس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,085,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,978,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,978,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,479,000 تومان
توضیحات سرویس به مراکز خرید -گشت جزیره
نام هتل تماشا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,371,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,549,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,264,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,479,000 تومان
توضیحات گشت جزیره-ورودی سافاری رایگان
نام هتل لوتوس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,549,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,264,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,479,000 تومان
توضیحات ورودی پارک های لند رایگان-گشت جزیره-ورودی سافاری رایگان
نام هتل گراند

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,603,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,906,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,479,000 تومان
توضیحات گشت جزیره-ورودی سافاری رایگان-ورودی پارک های لند رایگان
نام هتل سارا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,067,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,263,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,228,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,479,000 تومان
توضیحات گشت جزیره-عکس آتلیه
نام هتل پارمیس

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,567,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,834,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,478,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,479,000 تومان
توضیحات ترانسفر رفت و برگشت -سرو میوه و آب معدنی-استخر-سونا - جکوزی
نام هتل شایان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,031,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,263,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,192,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,479,000 تومان
توضیحات
نام هتل خاتم

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,989,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,442,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,871,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,479,000 تومان
توضیحات
نام هتل ترنج دریایی

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,546,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,691,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,479,000 تومان
توضیحات استاندارد
نام هتل ستاره کیش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,121,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,121,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,085,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,479,000 تومان
توضیحات 10 درصد تخفیف رستوران میر مهنا -گشت بازار رایگان -ورودی سافاری رایگان -10 درصد تخفیف تفریحات دریایی
نام هتل ققنوس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,143,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,692,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,978,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,479,000 تومان
توضیحات
نام هتل تعطیلات

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,335,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,371,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,085,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,479,000 تومان
توضیحات
نام هتل فلامینگو

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,692,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,299,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,621,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,479,000 تومان
توضیحات
نام هتل میراژ

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,567,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,763,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,406,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,479,000 تومان
توضیحات
نام هتل سیمرغ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,799,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,406,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,478,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,479,000 تومان
توضیحات
نام هتل شباویز

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,193,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,907,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,764,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,479,000 تومان
توضیحات
نام هتل آرامش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,514,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,906,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,978,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,479,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارمیدا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,799,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,263,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,764,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,479,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 مدارک شناسایی برای ورود به هتل
2 اصل کارت ملی
نیلوفر طیاری (مسئول تور)

نرخ نوزاد 110 هزار تومان میباشد

هتل و بلیط چارتر و غیر قابل کنسلی میباشد

کیش جزیره زیبایی ها در جنوب ایران جزیره ای که احساس امنیت و آرامش را در کنار زیبایی ها خلیج فارس چند برابر میکند لذت و امنیت و هیجان تور کیش با آژانس الماس نشان تجربه ای بیاد ماندنی برای تمامی سنین

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 پنج شنبه 1 فروردین , 18:10 پنج شنبه 8 فروردین , 13:30

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : قشم ایر
مدت اقامت 3 شب

تور گرجستان 3 شب ویژه بهمن 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/11/02
قیمت از : 1,670,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور دهلی آگرا جیپور ویژه بهمن 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/11/06
قیمت از : 5,395,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 3 شب

تور دبی 4 شب ویژه زمستان (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/11/04
قیمت از : 3,800,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور بانکوک و پوکت ویژه بهمن و اسفند (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/11/28
قیمت از : 6,689,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 4 شب

تور ارمنستان 4 شب ویژه 10 بهمن (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/11/10
قیمت از : 2,197,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 3 شب

تور استانبول 3 شب ویژه 6 بهمن (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/11/06
قیمت از : 1,656,000 تومان
ثبت پرسش