• تور کیش 4 شب ویژه نوروز (98)


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های کیش است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/01/09
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/01/12
کیش
هوایی
تابان
مدت اقامت : 3 شب
تاریخ انتشار : 1397/12/24
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کیش 3 شب
ردیف 2
به کیش
مدت اقامت 3
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
پارسیان

BB
1,126,000 تومان
1,126,000 تومان
1,126,000 تومان
1,126,000 تومان
آرامیس

HB
1,126,000 تومان
1,126,000 تومان
1,126,000 تومان
1,126,000 تومان
پانیذ

BB
1,321,000 تومان
1,534,000 تومان
1,207,000 تومان
1,126,000 تومان
پارس نیک

BB
1,472,000 تومان
1,942,000 تومان
1,289,000 تومان
1,126,000 تومان
گاردنیا

HB
1,789,000 تومان
2,635,000 تومان
1,411,000 تومان
1,126,000 تومان
سان رایز

BB
1,829,000 تومان
2,615,000 تومان
1,738,000 تومان
1,126,000 تومان
گلدیس

BB
2,452,000 تومان
3,941,000 تومان
2,431,000 تومان
1,126,000 تومان
تعطیلات

BB
2,452,000 تومان
3,941,000 تومان
2,431,000 تومان
1,126,000 تومان
لوتوس

BB
2,574,000 تومان
4,349,000 تومان
2,431,000 تومان
1,126,000 تومان
ورودی پارک های لند رایگان-گشت جزیره-ورودی سافاری رایگان
آرامش

BB
3,023,000 تومان
5,124,000 تومان
2,880,000 تومان
1,126,000 تومان
سارا

BB
3,084,000 تومان
5,206,000 تومان
2,962,000 تومان
1,126,000 تومان
ارم

BB
3,166,000 تومان
5,614,000 تومان
2,962,000 تومان
1,126,000 تومان
ارم

BB
3,166,000 تومان
5,614,000 تومان
2,962,000 تومان
1,126,000 تومان
پارمیس

HB
3,574,000 تومان
6,430,000 تومان
3,533,000 تومان
1,126,000 تومان
ترانسفر رفت و برگشت -سرو میوه و آب معدنی-استخر-سونا - جکوزی
شایان

BB
3,594,000 تومان
6,634,000 تومان
3,574,000 تومان
1,126,000 تومان
ایران

BB
3,818,000 تومان
7,246,000 تومان
3,737,000 تومان
1,126,000 تومان
شایگان

BB
3,839,000 تومان
6,838,000 تومان
3,778,000 تومان
1,126,000 تومان
کوروش

HB
4,022,000 تومان
7,082,000 تومان
3,676,000 تومان
1,126,000 تومان
بین المللی

BB
4,124,000 تومان
7,246,000 تومان
4,084,000 تومان
1,126,000 تومان
داریوش

BB
4,186,000 تومان
8,062,000 تومان
3,982,000 تومان
1,126,000 تومان
ویدا

HB
4,226,000 تومان
7,654,000 تومان
4,145,000 تومان
1,126,000 تومان
مارینا پارک

HB
4,451,000 تومان
10,510,000 تومان
4,390,000 تومان
1,126,000 تومان
ترنج دریایی

BB
4,920,000 تومان
9,082,000 تومان
4,777,000 تومان
1,126,000 تومان
استاندارد
نام هتل گلدیس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,452,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,941,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,431,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,126,000 تومان
توضیحات
نام هتل ارم

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,166,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,614,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,962,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,126,000 تومان
توضیحات
نام هتل لوتوس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,574,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,349,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,431,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,126,000 تومان
توضیحات ورودی پارک های لند رایگان-گشت جزیره-ورودی سافاری رایگان
نام هتل پانیذ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,321,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,534,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,207,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,126,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارسیان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,126,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,126,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,126,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,126,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارمیس

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,574,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,533,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,126,000 تومان
توضیحات ترانسفر رفت و برگشت -سرو میوه و آب معدنی-استخر-سونا - جکوزی
نام هتل شایان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,594,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,634,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,574,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,126,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارس نیک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,472,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,942,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,289,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,126,000 تومان
توضیحات
نام هتل ترنج دریایی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,082,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,777,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,126,000 تومان
توضیحات استاندارد
نام هتل تعطیلات

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,452,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,941,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,431,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,126,000 تومان
توضیحات
نام هتل گاردنیا

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,789,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,635,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,411,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,126,000 تومان
توضیحات
نام هتل کوروش

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,022,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,082,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,676,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,126,000 تومان
توضیحات
نام هتل بین المللی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,124,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,246,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,084,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,126,000 تومان
توضیحات
نام هتل ویدا

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,226,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,654,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,145,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,126,000 تومان
توضیحات
نام هتل ایران

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,818,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,246,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,737,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,126,000 تومان
توضیحات
نام هتل داریوش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,186,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,062,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,982,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,126,000 تومان
توضیحات
نام هتل ارم

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,166,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,614,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,962,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,126,000 تومان
توضیحات
نام هتل آرامش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,023,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,124,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,126,000 تومان
توضیحات
نام هتل مارینا پارک

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,451,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,126,000 تومان
توضیحات
نام هتل سارا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,084,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,206,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,962,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,126,000 تومان
توضیحات
نام هتل سان رایز

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,829,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,615,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,738,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,126,000 تومان
توضیحات
نام هتل آرامیس

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,126,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,126,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,126,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,126,000 تومان
توضیحات
نام هتل شایگان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,839,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,838,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,778,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,126,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 مدارک شناسایی برای ورود به هتل
2 اصل کارت ملی
نیلوفر طیاری (مسئول تور)

نرخ نوزاد 110 هزار تومان میباشد

هتل و بلیط چارتر و غیر قابل کنسلی میباشد

کیش جزیره زیبایی ها در جنوب ایران جزیره ای که احساس امنیت و آرامش را در کنار زیبایی ها خلیج فارس چند برابر میکند لذت و امنیت و هیجان تور کیش با آژانس الماس نشان تجربه ای بیاد ماندنی برای تمامی سنین

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 جمعه 9 فروردین , 14:00 دوشنبه 12 فروردین , 11:50
2 سه شنبه 13 فروردین , 14:00 جمعه 16 فروردین , 11:50 پکیج در این تاریخ 475.000 تومان کاهش نرخ دارد.

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : قشم ایر
4 شب

تور باتومی 4 شب ویژه30 خرداد 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/25
قیمت از : 3,010,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر تور
3 شب

تور تبریز ویژه بهار

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 510,000 تومان
ایرلاین : زاگرس
4 شب

تور چابهار ویژه بهار98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/20
قیمت از : 791,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
3 شب

تور تفلیس ویژه خرداد و تیر 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/25
قیمت از : 1,950,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور استانبول ویژه خرداد 98 (7شب ماهان)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/22
قیمت از : 2,850,000 تومان
ایرلاین : ماهان
3 شب

تور استانبول ویژه خرداد 98(3شب ماهان)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/27
قیمت از : 2,340,000 تومان
ثبت پرسش