• تور مشهد 7 شب ویژه نوروز (98)


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های مشهد است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/01/01
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1397/12/29
مشهد
هوایی
ایران ایر تور
مدت اقامت : 7 شب
تاریخ انتشار : 1397/12/01
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مشهد 7 شب
ردیف 2
به مشهد
مدت اقامت 7
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
هلیا

BB
1,530,000 تومان
2,315,000 تومان
1,515,000 تومان
816,000 تومان
ZEYTOON

BB
1,530,000 تومان
2,315,000 تومان
1,515,000 تومان
816,000 تومان


BB
1,530,000 تومان
2,315,000 تومان
1,515,000 تومان
816,000 تومان
سخاوت

BB
1,994,000 تومان
3,207,000 تومان
1,958,000 تومان
816,000 تومان
مشهد

FB
2,136,000 تومان
3,600,000 تومان
2,101,000 تومان
816,000 تومان
سهند

FB
2,315,000 تومان
4,100,000 تومان
2,279,000 تومان
816,000 تومان


FB
2,333,000 تومان
3,957,000 تومان
2,244,000 تومان
816,000 تومان
آدینا

FB
2,333,000 تومان
3,921,000 تومان
2,422,000 تومان
816,000 تومان


FB
2,458,000 تومان
3,315,000 تومان
2,422,000 تومان
816,000 تومان
ارس

FB
2,493,000 تومان
3,743,000 تومان
2,458,000 تومان
816,000 تومان
کارن

FB
2,493,000 تومان
4,278,000 تومان
2,458,000 تومان
816,000 تومان
بسطامی

FB
2,493,000 تومان
3,743,000 تومان
2,458,000 تومان
816,000 تومان
رازی

BB
2,511,000 تومان
3,743,000 تومان
2,493,000 تومان
816,000 تومان
هاترا

FB
2,547,000 تومان
4,029,000 تومان
2,422,000 تومان
816,000 تومان
کیانا

BB
2,601,000 تومان
4,743,000 تومان
2,565,000 تومان
816,000 تومان
آسیا

BB
2,886,000 تومان
4,743,000 تومان
2,850,000 تومان
816,000 تومان
اترک

BB
2,958,000 تومان
5,349,000 تومان
2,815,000 تومان
816,000 تومان
پردیسان

BB
2,993,000 تومان
5,457,000 تومان
2,958,000 تومان
816,000 تومان
قصر طلایی

BB
2,993,000 تومان
5,706,000 تومان
2,958,000 تومان
816,000 تومان
جواهر شرق

FB
3,029,000 تومان
5,457,000 تومان
2,958,000 تومان
816,000 تومان
الماس 1

FB
3,065,000 تومان
5,242,000 تومان
2,958,000 تومان
816,000 تومان
پارس

BB
3,136,000 تومان
5,742,000 تومان
3,100,000 تومان
816,000 تومان
رفاه

FB
3,172,000 تومان
5,671,000 تومان
3,100,000 تومان
816,000 تومان
آبان طلایی

BB
3,386,000 تومان
6,456,000 تومان
3,315,000 تومان
816,000 تومان
هما 1

BB
3,422,000 تومان
6,313,000 تومان
3,315,000 تومان
816,000 تومان
قصر

BB
3,457,000 تومان
6,242,000 تومان
3,814,000 تومان
816,000 تومان
فردوس

BB
3,654,000 تومان
6,635,000 تومان
3,315,000 تومان
816,000 تومان
جواد

BB
3,779,000 تومان
6,885,000 تومان
3,743,000 تومان
816,000 تومان
درویشی

BB
4,029,000 تومان
7,670,000 تومان
3,814,000 تومان
816,000 تومان
مدینه الرضا

BB
4,386,000 تومان
9,384,000 تومان
4,029,000 تومان
816,000 تومان
الماس 2

BB
4,743,000 تومان
10,098,000 تومان
4,386,000 تومان
816,000 تومان
نام هتل ارس

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,493,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,743,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,458,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 816,000 تومان
توضیحات
نام هتل آسیا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,886,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,743,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 816,000 تومان
توضیحات
نام هتل

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,333,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,957,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,244,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 816,000 تومان
توضیحات
نام هتل کارن

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,493,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,278,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,458,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 816,000 تومان
توضیحات
نام هتل پردیسان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,993,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,457,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,958,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 816,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,136,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,742,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 816,000 تومان
توضیحات
نام هتل رفاه

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,172,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,671,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 816,000 تومان
توضیحات
نام هتل فردوس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,654,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,635,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,315,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 816,000 تومان
توضیحات
نام هتل هما 1

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,422,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,313,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,315,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 816,000 تومان
توضیحات
نام هتل هلیا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,315,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,515,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 816,000 تومان
توضیحات
نام هتل قصر طلایی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,993,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,706,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,958,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 816,000 تومان
توضیحات
نام هتل مدینه الرضا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,386,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,384,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,029,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 816,000 تومان
توضیحات
نام هتل سخاوت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,994,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,207,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,958,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 816,000 تومان
توضیحات
نام هتل درویشی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,029,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,814,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 816,000 تومان
توضیحات
نام هتل ZEYTOON

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,315,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,515,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 816,000 تومان
توضیحات
نام هتل جواد

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,779,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,885,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,743,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 816,000 تومان
توضیحات
نام هتل کیانا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,601,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,743,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,565,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 816,000 تومان
توضیحات
نام هتل

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,315,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,515,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 816,000 تومان
توضیحات
نام هتل رازی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,511,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,743,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,493,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 816,000 تومان
توضیحات
نام هتل

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,458,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,315,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,422,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 816,000 تومان
توضیحات
نام هتل سهند

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,315,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,279,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 816,000 تومان
توضیحات
نام هتل الماس 1

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,065,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,242,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,958,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 816,000 تومان
توضیحات
نام هتل اترک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,958,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,349,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,815,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 816,000 تومان
توضیحات
نام هتل آبان طلایی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,386,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,456,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,315,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 816,000 تومان
توضیحات
نام هتل الماس 2

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,743,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,098,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,386,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 816,000 تومان
توضیحات
نام هتل قصر

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,457,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,242,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,814,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 816,000 تومان
توضیحات
نام هتل هاترا

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,547,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,029,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,422,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 816,000 تومان
توضیحات
نام هتل جواهر شرق

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,029,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,457,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,958,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 816,000 تومان
توضیحات
نام هتل بسطامی

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,493,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,743,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,458,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 816,000 تومان
توضیحات
نام هتل مشهد

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,136,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,101,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 816,000 تومان
توضیحات
نام هتل آدینا

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,333,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,921,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,422,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 816,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 کپی شناسنامه
2 کپی کارت ملی
3 عکس 4*3
نیلوفر طیاری (مسئول تور)

پرواز و هتل چارتر و غیر قابل کنسلی میباشد

نرخ نوزاد 120 هزار تومان میباشد 

مشهد الرضا علاوه بر مسافران داخلی مسافران خارجی فراوانی نیز دارد تعدد مسافر برای مشهد باعت مشود تورهای مشهد متنوع شوند جهت استفاده از تنوع تور مشهد و رفتن به این شهر مقدس با آژانس الماس نشان تماس حاصل فرمایید 

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 پنج شنبه 1 فروردین , 13:40 پنج شنبه 8 فروردین , 16:00

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : زاگرس
4 شب

تور کیش ویژه خرداد 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/20
قیمت از : 730,000 تومان
ایرلاین : آتا
3 شب

تور ارومیه ویژه بهار

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 489,000 تومان
ایرلاین : معراج
3 شب

تور شیراز ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/02/01
قیمت از : 682,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور 3شب و 4 روز اصفهان ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/31
قیمت از : 952,000 تومان
ایرلاین : معراج
7 شب

تور شیراز ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/02/01
قیمت از : 980,000 تومان
ایرلاین : زاگرس
7 شب

تور کیش ویژه خرداد98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/20
قیمت از : 910,000 تومان
ثبت پرسش