• تور نمایشگاه گلفود دبی ویژه 28 بهمن (97)


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های خارجی است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1397/11/28
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1397/11/23
دبی
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 4 شب
تاریخ انتشار : 1397/10/25
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 دبی 4 شب
ردیف 2
به دبی
مدت اقامت 4
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Sadaf Delmon

BB
4,145,000 تومان
5,775,000 تومان
4,905,000 تومان
3,955,000 تومان
Sadaf

BB
4,295,000 تومان
6,095,000 تومان
4,970,000 تومان
4,270,000 تومان
orchid hotel

BB
4,485,000 تومان
6,475,000 تومان
5,285,000 تومان
4,525,000 تومان
Nihal Hotel

BB
4,485,000 تومان
6,475,000 تومان
5,285,000 تومان
4,525,000 تومان
land mark plaza

BB
4,640,000 تومان
6,765,000 تومان
5,585,000 تومان
4,575,000 تومان
ST.George

BB
4,755,000 تومان
6,990,000 تومان
5,475,000 تومان
4,270,000 تومان
Al Jawhara Gardens Hotel

BB
4,840,000 تومان
7,180,000 تومان
5,600,000 تومان
4,650,000 تومان
Rose Park Hotel Al Barsha

BB
5,155,000 تومان
7,815,000 تومان
5,345,000 تومان
4,400,000 تومان
Grand Excelsior Hotel

BB
5,195,000 تومان
7,875,000 تومان
5,915,000 تومان
4,970,000 تومان
Abjar Grand

BB
5,335,000 تومان
4,450,000 تومان
6,120,000 تومان
5,030,000 تومان
Novotel Suites Dubai Mall of the Emirates

BB
5,370,000 تومان
8,245,000 تومان
0 تومان
4,270,000 تومان
Holiday Inn Down Town

BB
5,500,000 تومان
8,495,000 تومان
6,260,000 تومان
5,030,000 تومان
City Season

BB
5,575,000 تومان
8,635,000 تومان
6,045,000 تومان
5,600,000 تومان
IBIS AL RIGGA

BB
5,725,000 تومان
8,685,000 تومان
0 تومان
6,230,000 تومان
Ibis Deira City Centre

BB
5,725,000 تومان
8,700,000 تومان
0 تومان
6,230,000 تومان
Ibis Mall Of The Emirates

BB
5,890,000 تومان
8,825,000 تومان
0 تومان
6,230,000 تومان
Copthorne

BB
6,345,000 تومان
8,915,000 تومان
7,145,000 تومان
6,990,000 تومان
Emirates Grand Apartmenet

BB
6,575,000 تومان
10,645,000 تومان
8,890,000 تومان
7,940,000 تومان
Emirates Grand

BB
7,080,000 تومان
11,660,000 تومان
9,520,000 تومان
7,940,000 تومان
Aloft City Centre Deira Dubai

BB
7,120,000 تومان
11,735,000 تومان
9,215,000 تومان
8,195,000 تومان
Crowne Plaza Dubai Deira

BB
7,435,000 تومان
12,355,000 تومان
8,585,000 تومان
7,195,000 تومان
Millennium Plaza

BB
7,560,000 تومان
12,605,000 تومان
9,760,000 تومان
7,180,000 تومان
Pullman

BB
7,710,000 تومان
12,925,000 تومان
8,320,000 تومان
7,435,000 تومان
Swissotel Al Ghurair Dubai

BB
8,485,000 تومان
14,465,000 تومان
10,975,000 تومان
9,710,000 تومان
Nassima Royal

BB
11,530,000 تومان
20,550,000 تومان
15,970,000 تومان
14,620,000 تومان
نام هتل Sadaf

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,095,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,270,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sadaf Delmon

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,145,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,775,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,905,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,955,000 تومان
توضیحات
نام هتل orchid hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,485,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,475,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,285,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,525,000 تومان
توضیحات
نام هتل Nihal Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,485,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,475,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,285,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,525,000 تومان
توضیحات
نام هتل IBIS AL RIGGA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,725,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,685,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,230,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ibis Deira City Centre

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,725,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,230,000 تومان
توضیحات
نام هتل land mark plaza

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,765,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,585,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,575,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ibis Mall Of The Emirates

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,825,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,230,000 تومان
توضیحات
نام هتل ST.George

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,755,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,475,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,270,000 تومان
توضیحات
نام هتل Novotel Suites Dubai Mall of the Emirates

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,245,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 0 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,270,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Excelsior Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,875,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,915,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,970,000 تومان
توضیحات
نام هتل Al Jawhara Gardens Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,650,000 تومان
توضیحات
نام هتل Emirates Grand Apartmenet

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,575,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,645,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,940,000 تومان
توضیحات
نام هتل Abjar Grand

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,335,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,030,000 تومان
توضیحات
نام هتل City Season

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,575,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,635,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,045,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rose Park Hotel Al Barsha

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,155,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,815,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,345,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل Copthorne

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,345,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,915,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,145,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Holiday Inn Down Town

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,260,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,030,000 تومان
توضیحات
نام هتل Aloft City Centre Deira Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,735,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,215,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,195,000 تومان
توضیحات
نام هتل Emirates Grand

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,940,000 تومان
توضیحات
نام هتل Swissotel Al Ghurair Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,485,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,465,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,975,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,710,000 تومان
توضیحات
نام هتل Crowne Plaza Dubai Deira

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,435,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,355,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,585,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,195,000 تومان
توضیحات
نام هتل Millennium Plaza

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,605,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,180,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pullman

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,710,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,925,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,320,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,435,000 تومان
توضیحات
نام هتل Nassima Royal

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,620,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 تورلیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
5 بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان
6 ویزا
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
2 مشخصات کامل مسافر از قبیل آدرس منزل و محل کار با ذکر شماره تلفن
سنا کباری (مسئول تور )

 دبی امروزه در میان پیشرفته‌ترین شهرهای جهان قرار دارد و در گردشگری نیز از موقعیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است. این امر به خاطر وجود جاذبه‌های فراوانی است که اغلب هم به‌وسیله‌ی انسان بنا شده‌اند.این شهر که یکی از پربازدیدترین مقصدهای جهان به شمار می‌رود، تا به حال رکوردهای زیادی را جابه‌جا کرده است. از بلندترین برج جهان گرفته تا شلوغ‌ترین فرودگاه بین‌المللی دنیا در دبی واقع شده‌اند. هنوز هم موارد زیادی برای تمجید کردن در این کلان‌شهر وجود دارند.

نرخ کودک بدون تخت 1.300.000 تومان می باشد


ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 پنج شنبه 29 آذر , 08:00 چهارشنبه 29 اسفند , 12:30

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : عمان
3 شب

تور3شب و 4 روز عمان(مسقط) ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/23
قیمت از : 3,495,000 تومان
ایرلاین : ماهان
5 شب

تور استانبول ویژه تابستان 98(5شب ماهان)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/06/01
قیمت از : 4,540,000 تومان
ایرلاین : ماهان
6 شب

تور 6شب و 7 روز آنتالیا ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/06/06
قیمت از : 5,230,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 7شب و 8 روز ارمنستان ویژه تابستان 98( آرمنیا ایرویز)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/06/01
قیمت از : 4,750,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
4 شب

تور 4شب باکو ویژه 4 تا 8 شهریور 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/06/04
قیمت از : 5,260,000 تومان
ایرلاین : تابان
4 شب

تور استانبول ویژه تابستان 98(4 شب تابان)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/06/09
قیمت از : 4,040,000 تومان
ثبت پرسش