• تور مالدیو ویژه بهار 98 پرواز امارات


تاریخ شروع 1398/01/25
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/04/31
مالدیو
هوایی
امارات
مدت اقامت : 5 شب
تاریخ انتشار : 1398/01/25
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مالدیو 5 شب
ردیف 2
به مالدیو
مدت اقامت 5
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) توضیحات
Paradise Island

FB
23,358,000 تومان
34,724,000 تومان
9,720,000 تومان
نوع اتاق : SUPERIOR BEACH می باشد .جهت خدمات ALL برای هر نفر 93 دلار به ازای هر شب به نرخ پکیج اضافه می شود.ترانسفر توسط پرواز داخلی +قایق تندرو و مدت زمان 20 دقیقه از فرودگاه بین المللی تا هتل محل اقامت می باشد .
Sun Island Resort & Spa

FB
23,572,000 تومان
32,597,000 تومان
9,720,000 تومان
نوع اتاق : SUN VILLA می باشد .جهت خدمات ALL برای هر نفر 235 دلار به نرخ پکیج اضافه می شود.ترانسفر توسط قایق تندرو و مدت زمان 35 دقیقه از فرودگاه بین المللی تا هتل محل اقامت می باشد .
Adaaran Hudhuranfushi

HB
24,900,000 تومان
36,824,000 تومان
18,745,000 تومان
نوع اتاق : GARDEN VILLA می باشد .جهت خدمات ALL برای هر نفر 365 دلار به نرخ پکیج اضافه می شود.ترانسفر توسط قایق تندرو و مدت زمان 35 دقیقه از فرودگاه بین المللی تا هتل محل اقامت می باشد .
Adaaran Hudhuranfushi

HB
24,900,000 تومان
36,824,000 تومان
18,745,000 تومان
نوع اتاق : BEACH VILLA می باشد .جهت خدمات ALL برای هر نفر 365 دلار به نرخ پکیج اضافه می شود.ترانسفر توسط قایق تندرو و مدت زمان 35 دقیقه از فرودگاه بین المللی تا هتل محل اقامت می باشد .
Royal Island Resort & Spa

FB
26,485,000 تومان
38,423,000 تومان
9,720,000 تومان
نوع اتاق :BEACH VILLA می باشد. جهت خدمات ALL برای هر نفر 245 دلار به نرخ پکیج اضافه می شود .ترانسفر توسط قایق تندرو و مدت زمان 35 دقیقه از فرودگاه بین المللی تا هتل محل اقامت می باشد.
Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa

HB
28,641,000 تومان
46,206,000 تومان
9,720,000 تومان
نوع اتاق : DELUXE ROOM می باشد .جهت خدمات ALL برای هر نفر 665 دلار به نرخ پکیج اضافه می شود.ترانسفر توسط قایق تندرو و مدت زمان 20 دقیقه از فرودگاه بین المللی تا هتل محل اقامت می باشد .
Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa

HB
28,641,000 تومان
46,206,000 تومان
9,720,000 تومان
نوع اتاق : BEACH FRONT DELUXE ROOM می باشد .جهت خدمات ALL برای هر نفر 665 دلار به نرخ پکیج اضافه می شود.ترانسفر توسط قایق تندرو و مدت زمان 20 دقیقه از فرودگاه بین المللی تا هتل محل اقامت می باشد .
Velassaru

BB
28,998,000 تومان
44,920,000 تومان
11,148,000 تومان
نوع اتاق : DELUXE BUNGALOW می باشد .جهت خدمات ALL برای هر نفر 1145 دلار به نرخ پکیج اضافه می شود.ترانسفر توسط قایق تندرو و مدت زمان 20 دقیقه از فرودگاه بین المللی تا هتل محل اقامت می باشد .
Velassaru

BB
28,998,000 تومان
44,920,000 تومان
11,148,000 تومان
نوع اتاق : DELUXE VILLA می باشد .جهت خدمات ALL برای هر نفر 1145 دلار به نرخ پکیج اضافه می شود.ترانسفر توسط قایق تندرو و مدت زمان 20 دقیقه از فرودگاه بین المللی تا هتل محل اقامت می باشد .
Kurumba Island Resort

HB
30,926,000 تومان
49,918,000 تومان
10,506,000 تومان
نوع اتاق : SUPERIOR ROOM می باشد .جهت خدمات ALL برای هر نفر 260 دلار به نرخ پکیج اضافه می شود.ترانسفر توسط قایق تندرو و مدت زمان 15 دقیقه از فرودگاه بین المللی تا هتل محل اقامت می باشد .
Kurumba Island Resort

HB
30,926,000 تومان
49,918,000 تومان
10,506,000 تومان
نوع اتاق : DELUXE BUNGALOW می باشد .جهت خدمات ALL برای هر نفر 260 دلار به نرخ پکیج اضافه می شود.ترانسفر توسط قایق تندرو و مدت زمان 15 دقیقه از فرودگاه بین المللی تا هتل محل اقامت می باشد .
Kurumba Island Resort

HB
30,926,000 تومان
49,918,000 تومان
10,506,000 تومان
نوع اتاق : GARDEN POOL VILLA می باشد .جهت خدمات ALL برای هر نفر 260 دلار به نرخ پکیج اضافه می شود.ترانسفر توسط قایق تندرو و مدت زمان 15 دقیقه از فرودگاه بین المللی تا هتل محل اقامت می باشد .
Adaaran Club Rannalhi

HB
31,711,000 تومان
47,634,000 تومان
20,644,000 تومان
نوع اتاق :STANDARD ROOM می باشد. جهت خدمات ALL 365 دلار به ازای هر نفر به نرخ پکیج اضافه می شود. ترانسفر توسط پرواز داخلی +قایق تندرو و مدت زمان 35 دقیقه از فرودگاه بین المللی تا هتل محل اقامت می باشد
Adaaran Club Rannalhi

HB
31,711,000 تومان
47,634,000 تومان
20,644,000 تومان
نوع اتاق: WATER BUNGALOW می باشد.جهت خدمات ALL برای هر نفر 365 دلار به پکیج اضافه می شود و ترانسفر به هتل با قایق تندرو به مدت 35 دقیقه از فرودگاه بین المللی تا هتل انجام می شود.
نام هتل Adaaran Club Rannalhi

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 31,711,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 47,634,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 20,644,000 تومان
توضیحات نوع اتاق :STANDARD ROOM می باشد. جهت خدمات ALL 365 دلار به ازای هر نفر به نرخ پکیج اضافه می شود. ترانسفر توسط پرواز داخلی +قایق تندرو و مدت زمان 35 دقیقه از فرودگاه بین المللی تا هتل محل اقامت می باشد
نام هتل Adaaran Club Rannalhi

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 31,711,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 47,634,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 20,644,000 تومان
توضیحات نوع اتاق: WATER BUNGALOW می باشد.جهت خدمات ALL برای هر نفر 365 دلار به پکیج اضافه می شود و ترانسفر به هتل با قایق تندرو به مدت 35 دقیقه از فرودگاه بین المللی تا هتل انجام می شود.
نام هتل Paradise Island

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 23,358,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 34,724,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,720,000 تومان
توضیحات نوع اتاق : SUPERIOR BEACH می باشد .جهت خدمات ALL برای هر نفر 93 دلار به ازای هر شب به نرخ پکیج اضافه می شود.ترانسفر توسط پرواز داخلی +قایق تندرو و مدت زمان 20 دقیقه از فرودگاه بین المللی تا هتل محل اقامت می باشد .
نام هتل Royal Island Resort & Spa

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 26,485,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 38,423,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,720,000 تومان
توضیحات نوع اتاق :BEACH VILLA می باشد. جهت خدمات ALL برای هر نفر 245 دلار به نرخ پکیج اضافه می شود .ترانسفر توسط قایق تندرو و مدت زمان 35 دقیقه از فرودگاه بین المللی تا هتل محل اقامت می باشد.
نام هتل Kurumba Island Resort

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 30,926,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 49,918,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,506,000 تومان
توضیحات نوع اتاق : SUPERIOR ROOM می باشد .جهت خدمات ALL برای هر نفر 260 دلار به نرخ پکیج اضافه می شود.ترانسفر توسط قایق تندرو و مدت زمان 15 دقیقه از فرودگاه بین المللی تا هتل محل اقامت می باشد .
نام هتل Kurumba Island Resort

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 30,926,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 49,918,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,506,000 تومان
توضیحات نوع اتاق : DELUXE BUNGALOW می باشد .جهت خدمات ALL برای هر نفر 260 دلار به نرخ پکیج اضافه می شود.ترانسفر توسط قایق تندرو و مدت زمان 15 دقیقه از فرودگاه بین المللی تا هتل محل اقامت می باشد .
نام هتل Kurumba Island Resort

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 30,926,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 49,918,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,506,000 تومان
توضیحات نوع اتاق : GARDEN POOL VILLA می باشد .جهت خدمات ALL برای هر نفر 260 دلار به نرخ پکیج اضافه می شود.ترانسفر توسط قایق تندرو و مدت زمان 15 دقیقه از فرودگاه بین المللی تا هتل محل اقامت می باشد .
نام هتل Sun Island Resort & Spa

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 23,572,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 32,597,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,720,000 تومان
توضیحات نوع اتاق : SUN VILLA می باشد .جهت خدمات ALL برای هر نفر 235 دلار به نرخ پکیج اضافه می شود.ترانسفر توسط قایق تندرو و مدت زمان 35 دقیقه از فرودگاه بین المللی تا هتل محل اقامت می باشد .
نام هتل Adaaran Hudhuranfushi

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 24,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 36,824,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,745,000 تومان
توضیحات نوع اتاق : GARDEN VILLA می باشد .جهت خدمات ALL برای هر نفر 365 دلار به نرخ پکیج اضافه می شود.ترانسفر توسط قایق تندرو و مدت زمان 35 دقیقه از فرودگاه بین المللی تا هتل محل اقامت می باشد .
نام هتل Adaaran Hudhuranfushi

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 24,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 36,824,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,745,000 تومان
توضیحات نوع اتاق : BEACH VILLA می باشد .جهت خدمات ALL برای هر نفر 365 دلار به نرخ پکیج اضافه می شود.ترانسفر توسط قایق تندرو و مدت زمان 35 دقیقه از فرودگاه بین المللی تا هتل محل اقامت می باشد .
نام هتل Velassaru

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 28,998,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 44,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,148,000 تومان
توضیحات نوع اتاق : DELUXE BUNGALOW می باشد .جهت خدمات ALL برای هر نفر 1145 دلار به نرخ پکیج اضافه می شود.ترانسفر توسط قایق تندرو و مدت زمان 20 دقیقه از فرودگاه بین المللی تا هتل محل اقامت می باشد .
نام هتل Velassaru

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 28,998,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 44,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,148,000 تومان
توضیحات نوع اتاق : DELUXE VILLA می باشد .جهت خدمات ALL برای هر نفر 1145 دلار به نرخ پکیج اضافه می شود.ترانسفر توسط قایق تندرو و مدت زمان 20 دقیقه از فرودگاه بین المللی تا هتل محل اقامت می باشد .
نام هتل Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 28,641,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 46,206,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,720,000 تومان
توضیحات نوع اتاق : DELUXE ROOM می باشد .جهت خدمات ALL برای هر نفر 665 دلار به نرخ پکیج اضافه می شود.ترانسفر توسط قایق تندرو و مدت زمان 20 دقیقه از فرودگاه بین المللی تا هتل محل اقامت می باشد .
نام هتل Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 28,641,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 46,206,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,720,000 تومان
توضیحات نوع اتاق : BEACH FRONT DELUXE ROOM می باشد .جهت خدمات ALL برای هر نفر 665 دلار به نرخ پکیج اضافه می شود.ترانسفر توسط قایق تندرو و مدت زمان 20 دقیقه از فرودگاه بین المللی تا هتل محل اقامت می باشد .

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 بیمه مسافرتی
3 بلیط رفت و برگشت با پرواز قطر ایر
4 اقامت در هتل با صبحانه
5 تورلیدر فارسی زبان
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
2 عکس 4*3
3 مشخصات کامل مسافر از قبیل آدرس منزل و محل کار با ذکر شماره تلفن
سنا کباری (مسئول تور )
5 شب و 6 روز اقامت در هتل ها طبق پکیج 
پرواز رفت و برگشت 
گشت رایگان ماهیگیری :کروز دلفین ها به انتخاب مسافران محترم 
خدمات ویژه ماه عسل:پذیرایی ورودی با مسیرهای استوایی -ورزشهای آبی
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 پنج شنبه 1 فروردین , 04:40 یکشنبه 18 فروردین , 00:50 برنامه سفررفت: حرکت از فرودگاه بین المللی امام خمینی به فرودگاه بین المللی دوحه ساعت پرواز: 04:40، زمان رسیدن ساعت: 06:20 می باشد. حرکت از فرودگاه بین المللی دوحه به فرودگاه بین المللی ابراهیم نصیر ساعت پرواز: 08:25، زمان رسیدن ساعت: 15:15 می باشد. برنامه سفر برگشت: حرکت از فرودگاه بین المللی ابراهیم نصیر به به فرودگاه بین المللی دوحه ساعت پرواز: 20:20، زمان رسیدن ساعت: 23:30 می باشد. حرکت از به فرودگاه بین المللی دوحه به فرودگاه بین المللی امام خمینی ساعت پرواز: 00:50، زمان رسیدن ساعت: 04:29می باشد.

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : عمان
5 شب

تور مالدیو ویژه بهار 98 پرواز عمان ایر

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/25
قیمت از : 22,307,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور فرانسه و اسپانیا ویژه خرداد 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/09
قیمت از : 23,095,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
7 شب

تور فرانسه ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 24,220,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور ایتالیا ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/12
قیمت از : 23,095,000 تومان
ایرلاین : قطر ایر وی
5 شب

تور مالدیو ویژه بهار 98 پرواز قطر ایر

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/27
قیمت از : 23,664,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور دهلی و آگرا و جیپور ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/02/06
قیمت از : 6,995,000 تومان
ثبت پرسش