• تور آنتالیا ویژه نوروز 1398


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های آنتالیا است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1397/12/28
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/01/10
آنتالیا
هوایی
سان اکسپرس
مدت اقامت : 6 شب
تاریخ انتشار : 1397/12/23
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6 شب
ردیف 2
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
CENDER HOTEL

FB
6,090,000 تومان
7,505,000 تومان
5,520,000 تومان
4,800,000 تومان
Lara Hadrianus

ALL
6,090,000 تومان
7,505,000 تومان
5,520,000 تومان
4,800,000 تومان
Limak Limra

ALL
6,690,000 تومان
8,790,000 تومان
5,820,000 تومان
4,800,000 تومان
Karmir Resort & Spa

ALL
6,870,000 تومان
9,370,000 تومان
5,910,000 تومان
4,800,000 تومان
akka alinda

ALL
6,930,000 تومان
9,015,000 تومان
5,940,000 تومان
4,800,000 تومان
Grand Park Lara

UALL
6,990,000 تومان
9,370,000 تومان
5,970,000 تومان
4,800,000 تومان
Akka Antedon

ALL
7,410,000 تومان
9,880,000 تومان
6,180,000 تومان
4,800,000 تومان
Sherwood Dreams Resort

UALL
7,470,000 تومان
9,990,000 تومان
6,210,000 تومان
4,800,000 تومان
Crystal De Luxe Resort

ALL
7,470,000 تومان
9,990,000 تومان
6,210,000 تومان
4,800,000 تومان
PALOMA FORESTA

UALL
7,650,000 تومان
10,310,000 تومان
5,990,000 تومان
4,800,000 تومان
Kervansaray Lara

UALL
7,650,000 تومان
10,310,000 تومان
6,300,000 تومان
4,800,000 تومان
KAYA BELEK

ALL
7,830,000 تومان
10,635,000 تومان
6,390,000 تومان
4,800,000 تومان
Baia Lara Hotel

UALL
8,070,000 تومان
11,070,000 تومان
5,990,000 تومان
4,800,000 تومان
Spice

UALL
8,430,000 تومان
11,715,000 تومان
5,990,000 تومان
4,800,000 تومان
Trendy Lara

UALL
8,550,000 تومان
12,365,000 تومان
6,750,000 تومان
4,800,000 تومان
Sherwood Breezes Resort

UALL
8,670,000 تومان
12,150,000 تومان
6,810,000 تومان
4,800,000 تومان
Rixos Beldibi

ALL
8,850,000 تومان
13,410,000 تومان
5,990,000 تومان
4,800,000 تومان
AMARA DOLCE VITA

UALL
8,910,000 تومان
12,580,000 تومان
6,930,000 تومان
4,800,000 تومان
Susesi Luxury Resort

UALL
8,970,000 تومان
12,690,000 تومان
6,960,000 تومان
4,800,000 تومان
Rixos Downtown

ALL
9,150,000 تومان
14,020,000 تومان
5,990,000 تومان
4,800,000 تومان
Titanic Beach Lara Resort

UALL
9,150,000 تومان
13,010,000 تومان
5,990,000 تومان
4,800,000 تومان
Granada Luxury Belek

UALL
9,270,000 تومان
13,230,000 تومان
5,990,000 تومان
4,800,000 تومان
Cornelia Deluxe Belek

UALL
9,510,000 تومان
14,205,000 تومان
5,990,000 تومان
4,800,000 تومان
Delphin BE Grand Resort

UALL
9,750,000 تومان
14,090,000 تومان
7,350,000 تومان
4,800,000 تومان
Cornelia Diamond Golf Resort & Spa

UALL
10,230,000 تومان
15,590,000 تومان
5,990,000 تومان
4,800,000 تومان
Kaya Palazzo Golf Resort

UALL
10,230,000 تومان
14,955,000 تومان
7,590,000 تومان
4,800,000 تومان
Rixos Sungate Hotel

ALL
10,350,000 تومان
16,470,000 تومان
5,990,000 تومان
4,800,000 تومان
Titanic Deluxe Belek

UALL
10,350,000 تومان
15,170,000 تومان
7,650,000 تومان
4,800,000 تومان
Royal Holiday Palace

UALL
10,410,000 تومان
15,280,000 تومان
7,680,000 تومان
4,800,000 تومان
ROYAL SEGINUS

UALL
10,410,000 تومان
15,280,000 تومان
7,680,000 تومان
4,800,000 تومان
Delphin Imperial Hotel

UALL
10,470,000 تومان
15,390,000 تومان
7,710,000 تومان
4,800,000 تومان
Sueno Deluxe

UALL
10,950,000 تومان
16,250,000 تومان
7,950,000 تومان
4,800,000 تومان
Calista Luxury Resort Hotel

UALL
11,250,000 تومان
16,790,000 تومان
8,100,000 تومان
4,800,000 تومان
Rixos Premium

UALL
12,570,000 تومان
20,995,000 تومان
5,990,000 تومان
4,800,000 تومان
RIXSOS LAND OF LEGEND

ALL
13,230,000 تومان
22,345,000 تومان
5,990,000 تومان
4,800,000 تومان
Max Royal

UALL
19,230,000 تومان
34,585,000 تومان
12,090,000 تومان
4,800,000 تومان
نام هتل CENDER HOTEL

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,505,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lara Hadrianus

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,505,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل Limak Limra

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Park Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل akka alinda

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,015,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل Karmir Resort & Spa

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل Akka Antedon

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,410,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sherwood Dreams Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل Crystal De Luxe Resort

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل PALOMA FORESTA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kervansaray Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل KAYA BELEK

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,635,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل Baia Lara Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل Spice

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,715,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل Trendy Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,365,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Downtown

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sherwood Breezes Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Beldibi

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل AMARA DOLCE VITA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Beach Lara Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل Granada Luxury Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل Susesi Luxury Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Sungate Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cornelia Deluxe Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,205,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin BE Grand Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cornelia Diamond Golf Resort & Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kaya Palazzo Golf Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,955,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Deluxe Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Holiday Palace

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,410,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل ROYAL SEGINUS

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,410,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin Imperial Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sueno Deluxe

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل Calista Luxury Resort Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Premium

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل RIXSOS LAND OF LEGEND

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 22,345,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,800,000 تومان
توضیحات
نام هتل Max Royal

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 19,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 34,585,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,800,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 اقامت در هتل با صبحانه
4 تورلیدر فارسی زبان
5 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 عکس 4*3
2 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
3 مشخصات کامل مسافر از قبیل آدرس منزل و محل کار با ذکر شماره تلفن
سنا کباری (مسئول تور )

آنتالیا سریعترین شهردر حال توسعه در ترکیه است و توریستها ازتمام دنیا برای بازدید و استفادا از سواحل شگفت انگیزی آنتالیا و رویارویی با فرهنگ سنتی ترکیه را عازم شهر توریستس آنتالیا میشوند. شهر آنتالیا مجاور دریا مدیترانه و در جنوب غربی ترکیه واقع شده است. اختلاف ساعت با ایران۱ ساعت و ۳۰ دقیقه از ساعت ایران عقب تر می باشد. آنتالیا دارای وسایل حمل و نقل عمومی خوب و با کیفیتی است تا گردشگران بتوانند به راحتی به مناطق مورد نظرشان سفر کنند.شما در آنتالیا می از اتوبوس، تاکسی، ترانسفر هتل، قایق و کشتی، موتور، دوچرخه و ماشین های کرایه ای برای حمل و نقل میتوانید استفاده کنید.

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 سه شنبه 28 اسفند , 04:45 دوشنبه 5 فروردین , 23:35
2 سه شنبه 6 فروردین , 04:45 دوشنبه 12 فروردین , 23:35
3 چهارشنبه 7 فروردین , 04:45 سه شنبه 13 فروردین , 23:35
4 پنج شنبه 8 فروردین , 04:45 چهارشنبه 14 فروردین , 23:35
5 جمعه 9 فروردین , 04:45 پنج شنبه 15 فروردین , 23:35
6 شنبه 10 فروردین , 04:45 جمعه 16 فروردین , 23:35
7 یکشنبه 11 فروردین , 04:45 شنبه 17 فروردین , 23:35

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
6 شب

تور مارماریس ویژه 3 خرداد 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/03
قیمت از : 7,245,000 تومان
ایرلاین : عمان
1 شب

تور بالی ویژه تیر 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/03
قیمت از : 7,370,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور پاتایا ویژه فستیوال بین المللی آتش بازی

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/03
قیمت از : 5,230,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
3 شب

تور صربستان ویژه بهار ۹۸

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/19
قیمت از : 6,355,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور بانکوک پوکت با پرواز ماهان ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/02/18
قیمت از : 7,010,000 تومان
ایرلاین : آتا
6 شب

تور ازمیر ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/10/01
قیمت از : 5,095,000 تومان
ثبت پرسش