• تور استانبول3 شب ویژه نوروز (98)


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های استانبول است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/01/01
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1397/12/29
استانبول
هوایی
ایران ایر
مدت اقامت : 3 شب
تاریخ انتشار : 1397/12/06
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 استانبول 3 شب
ردیف 2
به استانبول
مدت اقامت 3
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Arkem Hotel

BB
5,919,000 تومان
6,223,000 تومان
5,832,000 تومان
5,528,000 تومان
Grand Milan

BB
6,006,000 تومان
6,440,000 تومان
5,876,000 تومان
5,528,000 تومان
Sabena Hotel Istanbul

BB
6,006,000 تومان
6,440,000 تومان
5,789,000 تومان
5,528,000 تومان
Reydel

BB
6,006,000 تومان
6,397,000 تومان
5,962,000 تومان
5,528,000 تومان
Grand Liza Hotel

BB
6,049,000 تومان
6,484,000 تومان
5,789,000 تومان
5,528,000 تومان
White Monarch

BB
6,093,000 تومان
6,658,000 تومان
5,876,000 تومان
5,528,000 تومان
Topkopi Hotel Istanbul

BB
6,136,000 تومان
6,658,000 تومان
5,832,000 تومان
5,528,000 تومان
Blueway Hotel City Istanbul

BB
6,136,000 تومان
6,658,000 تومان
5,962,000 تومان
5,528,000 تومان
CUMBALI PLAZA

BB
6,180,000 تومان
6,831,000 تومان
5,789,000 تومان
5,528,000 تومان
Green Anka Hotel

BB
6,180,000 تومان
6,701,000 تومان
5,876,000 تومان
5,528,000 تومان
Sultan Otel Istanbul

BB
6,223,000 تومان
6,701,000 تومان
5,962,000 تومان
5,528,000 تومان
Grand Hilarium

BB
6,223,000 تومان
6,875,000 تومان
5,876,000 تومان
5,528,000 تومان
Icon Hotel Istanbul

BB
6,223,000 تومان
6,875,000 تومان
5,919,000 تومان
5,528,000 تومان
YUKSEL ISTANBUL YENIKAPI

BB
6,223,000 تومان
6,831,000 تومان
5,962,000 تومان
5,528,000 تومان
Istanbul Dora Hotel

BB
6,223,000 تومان
6,918,000 تومان
5,919,000 تومان
5,528,000 تومان
GOLDEN HILL

BB
6,223,000 تومان
6,831,000 تومان
5,962,000 تومان
5,528,000 تومان
Matiat

BB
6,267,000 تومان
6,918,000 تومان
5,919,000 تومان
5,528,000 تومان
All Seasons

BB
6,267,000 تومان
6,918,000 تومان
5,919,000 تومان
5,528,000 تومان
ALFA

BB
6,267,000 تومان
6,962,000 تومان
5,919,000 تومان
5,528,000 تومان
Grand Emin

BB
6,267,000 تومان
6,962,000 تومان
5,919,000 تومان
5,528,000 تومان
Blueway Historical

BB
6,267,000 تومان
6,962,000 تومان
6,049,000 تومان
5,528,000 تومان
Matiat

BB
6,267,000 تومان
6,918,000 تومان
5,919,000 تومان
5,528,000 تومان
Bristol

BB
6,267,000 تومان
6,962,000 تومان
6,006,000 تومان
5,528,000 تومان
Birbey

BB
6,310,000 تومان
7,049,000 تومان
5,919,000 تومان
5,528,000 تومان
Sanat Pera Boutique

BB
6,371,000 تومان
7,118,000 تومان
6,180,000 تومان
5,528,000 تومان
Budo

BB
6,440,000 تومان
7,136,000 تومان
6,049,000 تومان
5,528,000 تومان
Buyuk Keban

BB
6,484,000 تومان
6,918,000 تومان
6,006,000 تومان
5,528,000 تومان
The Green Park Hotel Merter

BB
6,484,000 تومان
7,353,000 تومان
6,049,000 تومان
5,528,000 تومان
Tulip City

BB
6,527,000 تومان
7,527,000 تومان
6,049,000 تومان
5,528,000 تومان
Tulip Pera

BB
6,614,000 تومان
7,701,000 تومان
6,093,000 تومان
5,528,000 تومان
Grand de Pera

BB
6,614,000 تومان
7,701,000 تومان
6,093,000 تومان
5,528,000 تومان
Konak Hotel Istanbul

BB
6,623,000 تومان
7,722,000 تومان
6,123,000 تومان
5,528,000 تومان
Grand Oztanik Hotel

BB
6,623,000 تومان
7,718,000 تومان
6,075,000 تومان
5,528,000 تومان
Avantgarde Taksim

BB
6,623,000 تومان
7,718,000 تومان
6,075,000 تومان
5,528,000 تومان
Metropolitan Hotels Taksim

BB
6,623,000 تومان
7,718,000 تومان
6,223,000 تومان
5,528,000 تومان
Metropolitan Hotels Taksim

BB
6,623,000 تومان
7,718,000 تومان
6,223,000 تومان
5,528,000 تومان
Titanic Business Bayrampasa

BB
6,658,000 تومان
7,744,000 تومان
6,093,000 تومان
5,528,000 تومان
GRAND WASHINGTON

BB
6,658,000 تومان
7,527,000 تومان
6,093,000 تومان
5,528,000 تومان
Surmeli Istanbul

BB
6,658,000 تومان
7,787,000 تومان
6,310,000 تومان
5,528,000 تومان
Golden Age

BB
6,675,000 تومان
7,818,000 تومان
6,427,000 تومان
5,528,000 تومان
Black Bird

BB
6,701,000 تومان
7,570,000 تومان
6,136,000 تومان
5,528,000 تومان
Lampa Design Hotel

BB
6,701,000 تومان
7,570,000 تومان
6,093,000 تومان
5,528,000 تومان
Cartoon

BB
6,701,000 تومان
7,787,000 تومان
6,180,000 تومان
5,528,000 تومان
Titanic Downtown Beyoglu

BB
6,701,000 تومان
7,874,000 تومان
6,136,000 تومان
5,528,000 تومان
Naz City Hotel Taksim

BB
6,771,000 تومان
8,018,000 تومان
6,180,000 تومان
5,528,000 تومان
Elysium Styles Taksim

BB
6,775,000 تومان
7,874,000 تومان
6,180,000 تومان
5,528,000 تومان
Elysium Styles Taksim

BB
6,775,000 تومان
7,874,000 تومان
6,180,000 تومان
5,528,000 تومان
Elysium Styles Taksim

BB
6,775,000 تومان
7,874,000 تومان
6,180,000 تومان
5,528,000 تومان
Grand Hotel Halic

BB
6,831,000 تومان
7,787,000 تومان
6,180,000 تومان
5,528,000 تومان
Lares Park Hotel

BB
6,831,000 تومان
8,122,000 تومان
6,275,000 تومان
5,528,000 تومان
Lionel Hotel Istanbul

BB
6,831,000 تومان
7,787,000 تومان
6,310,000 تومان
5,528,000 تومان
Hurry Inn Merter Istanbul

BB
6,875,000 تومان
8,178,000 تومان
6,223,000 تومان
5,528,000 تومان
Nova Plaza Crystal

BB
6,875,000 تومان
8,135,000 تومان
6,223,000 تومان
5,528,000 تومان
Ortakoy Princess

BB
6,875,000 تومان
8,178,000 تومان
6,223,000 تومان
5,528,000 تومان
The Peak Hotel

BB
6,918,000 تومان
8,222,000 تومان
6,223,000 تومان
5,528,000 تومان
KLAS

BB
6,918,000 تومان
7,787,000 تومان
6,223,000 تومان
5,528,000 تومان
Lazzoni

BB
6,918,000 تومان
8,222,000 تومان
6,223,000 تومان
5,528,000 تومان
ZURICH

BB
6,918,000 تومان
8,222,000 تومان
6,223,000 تومان
5,528,000 تومان
Grand Cevahirl Convention Center

BB
6,962,000 تومان
8,178,000 تومان
6,267,000 تومان
5,528,000 تومان
The House Bomonti

BB
6,975,000 تومان
8,417,000 تومان
6,275,000 تومان
5,528,000 تومان
Dedeman Istanbul

BB
7,005,000 تومان
8,352,000 تومان
6,310,000 تومان
5,528,000 تومان
Palaz Donizti

BB
7,049,000 تومان
8,570,000 تومان
6,310,000 تومان
5,528,000 تومان
TAKSIM GONEN

BB
7,070,000 تومان
8,318,000 تومان
6,275,000 تومان
5,528,000 تومان
Arts Hotel

BB
7,070,000 تومان
8,617,000 تومان
5,528,000 تومان
5,528,000 تومان
Elite World prestige

BB
7,070,000 تومان
8,570,000 تومان
6,371,000 تومان
5,528,000 تومان
Elite World prestige

BB
7,070,000 تومان
8,570,000 تومان
6,371,000 تومان
5,528,000 تومان
Mosaic Hotel

BB
7,092,000 تومان
8,178,000 تومان
6,310,000 تومان
5,528,000 تومان
Central Palace Hotel Istanbul

BB
7,118,000 تومان
8,617,000 تومان
6,323,000 تومان
5,528,000 تومان
Titanic City Taksim

BB
7,118,000 تومان
8,617,000 تومان
6,323,000 تومان
5,528,000 تومان
Metropolitan Bosphorus

BB
7,170,000 تومان
8,765,000 تومان
6,527,000 تومان
5,528,000 تومان
DoubleTree by Hilton Istanbul - Piyalepasa

BB
7,266,000 تومان
8,830,000 تومان
6,527,000 تومان
5,528,000 تومان
Best Western Eresin Hotels Taxim

BB
7,266,000 تومان
8,917,000 تومان
6,440,000 تومان
5,528,000 تومان
Eresin Hotels Taxim Premier

BB
7,396,000 تومان
9,134,000 تومان
6,484,000 تومان
5,528,000 تومان
MERCURE BOSPHORUS

BB
7,396,000 تومان
9,134,000 تومان
6,788,000 تومان
5,528,000 تومان
The Elysium Istanbul

BB
7,396,000 تومان
9,134,000 تومان
6,527,000 تومان
5,528,000 تومان
Elite World Istanbul

BB
7,418,000 تومان
8,869,000 تومان
6,471,000 تومان
5,528,000 تومان
Point Taksim

BB
7,470,000 تومان
9,113,000 تومان
6,623,000 تومان
5,528,000 تومان
LEMERIDIEN

BB
7,522,000 تومان
9,512,000 تومان
6,527,000 تومان
5,528,000 تومان
Renaissance Istanbul Polat Bosphorus

BB
7,614,000 تومان
9,612,000 تومان
6,310,000 تومان
5,528,000 تومان
Hilton Istanbul Bomonti

BB
7,722,000 تومان
9,612,000 تومان
6,627,000 تومان
5,528,000 تومان
Conrad Hotel

BB
7,970,000 تومان
10,360,000 تومان
6,771,000 تومان
5,528,000 تومان
Rixos Pera Istanbul

BB
8,135,000 تومان
10,612,000 تومان
6,831,000 تومان
5,528,000 تومان
HILTON BOSPHORUS

BB
8,135,000 تومان
10,612,000 تومان
6,831,000 تومان
5,528,000 تومان
Hyatt Centric Levent Istanbul

BB
8,135,000 تومان
10,612,000 تومان
6,527,000 تومان
5,528,000 تومان
FAIRMONT

BB
8,322,000 تومان
11,059,000 تومان
7,075,000 تومان
5,528,000 تومان
PARK BOSPHORUS

BB
8,613,000 تومان
11,611,000 تومان
7,092,000 تومان
5,528,000 تومان
Divan

BB
8,617,000 تومان
11,111,000 تومان
7,027,000 تومان
5,528,000 تومان
Hyatt Regency

BB
8,617,000 تومان
11,611,000 تومان
7,070,000 تومان
5,528,000 تومان
The Marmara Taksim

BB
8,665,000 تومان
11,307,000 تومان
5,528,000 تومان
5,528,000 تومان
Suiss Bosphorous

BB
8,830,000 تومان
12,089,000 تومان
7,266,000 تومان
5,528,000 تومان
Grand Hyatt

BB
8,861,000 تومان
11,046,000 تومان
6,775,000 تومان
5,528,000 تومان
Pera Palace Hotel

BB
9,004,000 تومان
11,350,000 تومان
7,266,000 تومان
5,528,000 تومان
Wyndham Grand Istanbul Levent

BB
9,178,000 تومان
12,654,000 تومان
7,396,000 تومان
5,528,000 تومان
The Ritz-Carlton Istanbul at the Bosphorus

BB
9,413,000 تومان
12,850,000 تومان
7,522,000 تومان
5,528,000 تومان
Park Hyatt Istanbul

BB
9,665,000 تومان
12,654,000 تومان
6,775,000 تومان
5,528,000 تومان
Çırağan Palace Kempinski Istanbul

BB
11,915,000 تومان
16,912,000 تومان
5,528,000 تومان
5,528,000 تومان
Raffles Istanbul

BB
13,045,000 تومان
20,432,000 تومان
7,527,000 تومان
5,528,000 تومان
Four Seasons Istanbul at the Bosphorus

BB
13,089,000 تومان
19,085,000 تومان
8,048,000 تومان
5,528,000 تومان
نام هتل Grand Liza Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,049,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,484,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,789,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,528,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Milan

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,006,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,876,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,528,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sabena Hotel Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,006,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,789,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,528,000 تومان
توضیحات
نام هتل Topkopi Hotel Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,136,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,658,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,832,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,528,000 تومان
توضیحات
نام هتل Matiat

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,267,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,918,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,919,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,528,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sultan Otel Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,223,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,701,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,962,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,528,000 تومان
توضیحات
نام هتل Buyuk Keban

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,484,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,918,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,006,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,528,000 تومان
توضیحات
نام هتل Blueway Hotel City Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,136,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,658,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,962,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,528,000 تومان
توضیحات
نام هتل All Seasons

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,267,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,918,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,919,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,528,000 تومان
توضیحات
نام هتل ALFA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,267,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,962,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,919,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,528,000 تومان
توضیحات
نام هتل Raffles Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,045,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,432,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,527,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,528,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Emin

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,267,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,962,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,919,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,528,000 تومان
توضیحات
نام هتل Birbey

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,049,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,919,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,528,000 تومان
توضیحات
نام هتل Blueway Historical

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,267,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,962,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,049,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,528,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Peak Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,918,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,222,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,223,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,528,000 تومان
توضیحات
نام هتل CUMBALI PLAZA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,831,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,789,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,528,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sanat Pera Boutique

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,371,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,118,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,528,000 تومان
توضیحات
نام هتل Four Seasons Istanbul at the Bosphorus

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,089,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,085,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,048,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,528,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Green Park Hotel Merter

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,484,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,353,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,049,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,528,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Hilarium

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,223,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,875,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,876,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,528,000 تومان
توضیحات
نام هتل Icon Hotel Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,223,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,875,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,919,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,528,000 تومان
توضیحات
نام هتل White Monarch

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,093,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,658,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,876,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,528,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Hotel Halic

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,831,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,787,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,528,000 تومان
توضیحات
نام هتل YUKSEL ISTANBUL YENIKAPI

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,223,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,831,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,962,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,528,000 تومان
توضیحات
نام هتل KLAS

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,918,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,787,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,223,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,528,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Business Bayrampasa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,658,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,744,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,093,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,528,000 تومان
توضیحات
نام هتل Black Bird

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,701,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,136,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,528,000 تومان
توضیحات
نام هتل Palaz Donizti

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,049,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,528,000 تومان
توضیحات
نام هتل GRAND WASHINGTON

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,658,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,527,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,093,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,528,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lazzoni

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,918,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,222,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,223,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,528,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lampa Design Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,701,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,093,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,528,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dedeman Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,005,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,352,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,528,000 تومان
توضیحات
نام هتل Eresin Hotels Taxim Premier

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,396,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,134,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,484,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,528,000 تومان
توضیحات
نام هتل ZURICH

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,918,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,222,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,223,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,528,000 تومان
توضیحات
نام هتل Konak Hotel Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,623,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,722,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,123,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,528,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lares Park Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,831,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,122,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,275,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,528,000 تومان
توضیحات
نام هتل Elysium Styles Taksim

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,775,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,874,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,528,000 تومان
توضیحات
نام هتل Golden Age

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,675,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,818,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,427,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,528,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Oztanik Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,623,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,718,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,075,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,528,000 تومان
توضیحات
نام هتل Avantgarde Taksim

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,623,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,718,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,075,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,528,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Cevahirl Convention Center

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,962,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,178,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,267,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,528,000 تومان
توضیحات
نام هتل TAKSIM GONEN

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,318,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,275,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,528,000 تومان
توضیحات
نام هتل Central Palace Hotel Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,118,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,617,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,323,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,528,000 تومان
توضیحات
نام هتل DoubleTree by Hilton Istanbul - Piyalepasa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,266,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,527,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,528,000 تومان
توضیحات
نام هتل Arts Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,617,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,528,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,528,000 تومان
توضیحات
نام هتل Naz City Hotel Taksim

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,771,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,018,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,528,000 تومان
توضیحات
نام هتل Point Taksim

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,113,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,623,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,528,000 تومان
توضیحات
نام هتل Renaissance Istanbul Polat Bosphorus

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,614,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,612,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,528,000 تومان
توضیحات
نام هتل LEMERIDIEN

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,522,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,512,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,527,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,528,000 تومان
توضیحات
نام هتل Elysium Styles Taksim

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,775,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,874,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,528,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Pera Istanbul

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,135,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,612,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,831,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,528,000 تومان
توضیحات
نام هتل Elite World prestige

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,371,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,528,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hilton Istanbul Bomonti

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,722,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,612,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,627,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,528,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Hyatt

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,861,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,046,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,775,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,528,000 تومان
توضیحات
نام هتل FAIRMONT

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,322,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,059,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,075,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,528,000 تومان
توضیحات
نام هتل Wyndham Grand Istanbul Levent

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,178,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,654,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,396,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,528,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Marmara Taksim

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,665,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,307,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,528,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,528,000 تومان
توضیحات
نام هتل Conrad Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,771,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,528,000 تومان
توضیحات
نام هتل Suiss Bosphorous

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,089,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,266,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,528,000 تومان
توضیحات
نام هتل HILTON BOSPHORUS

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,135,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,612,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,831,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,528,000 تومان
توضیحات
نام هتل PARK BOSPHORUS

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,613,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,611,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,092,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,528,000 تومان
توضیحات
نام هتل Çırağan Palace Kempinski Istanbul