• /

    تور کوالالامپور ویژه 25 آذر (97)


تاریخ شروع 1397/12/28
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/01/04
کوالالامپور
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 7 شب
تاریخ انتشار : 1397/09/24
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کوالالامپور 7 شب
ردیف 2
به کوالالامپور
مدت اقامت 7
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Arena Hotel Kuala Lumpur

BB
8,315,000 تومان
9,571,000 تومان
8,202,000 تومان
7,765,000 تومان
Star Points Kuala Lumpur

BB
8,315,000 تومان
9,571,000 تومان
8,202,000 تومان
7,765,000 تومان
Flamingo By The Lake, Kuala Lumpur

BB
8,393,000 تومان
9,728,000 تومان
8,281,000 تومان
7,798,000 تومان
COSMO HOTEL

BB
8,707,000 تومان
10,357,000 تومان
8,595,000 تومان
7,922,000 تومان
COSMO HOTEL

BB
8,707,000 تومان
10,357,000 تومان
8,595,000 تومان
7,922,000 تومان
dlx
Summit Hotel KL City Centre

BB
8,707,000 تومان
10,357,000 تومان
8,595,000 تومان
7,922,000 تومان
Holiday inn express

BB
8,864,000 تومان
10,671,000 تومان
8,752,000 تومان
7,978,000 تومان
Grand Season kuala lumpur

BB
8,864,000 تومان
10,671,000 تومان
8,752,000 تومان
7,978,000 تومان
Royale Chulan Bukit Bintang

BB
8,943,000 تومان
10,828,000 تومان
8,831,000 تومان
8,012,000 تومان
Tamu

BB
9,100,000 تومان
11,142,000 تومان
8,988,000 تومان
8,079,000 تومان
Royal Kuala Lumpur

BB
9,100,000 تومان
11,142,000 تومان
8,988,000 تومان
8,079,000 تومان
Furama Bukit Bintang Kuala Lumpur

BB
9,178,000 تومان
11,299,000 تومان
9,066,000 تومان
8,113,000 تومان
Sunway Putra Hotel Kuala Lumpur

BB
9,178,000 تومان
11,299,000 تومان
9,066,000 تومان
8,113,000 تومان
Mercure Kuala Lumpur Shaw Parade

BB
9,257,000 تومان
11,456,000 تومان
9,145,000 تومان
8,135,000 تومان
dlx
Impiana KLCC Hotel Kuala Lumpur

BB
9,728,000 تومان
12,399,000 تومان
9,616,000 تومان
8,326,000 تومان
BERJIYA TIMES

BB
9,728,000 تومان
12,399,000 تومان
7,395,000 تومان
8,326,000 تومان
STUDIO
Istana Hotel Kuala lumpur

BB
9,807,000 تومان
12,556,000 تومان
9,695,000 تومان
8,359,000 تومان
Berjaya Times Square Hotel

BB
9,964,000 تومان
12,870,000 تومان
9,852,000 تومان
8,427,000 تومان
Fraser Residence Kuala Lumpur

BB
10,042,000 تومان
13,218,000 تومان
9,930,000 تومان
8,449,000 تومان
STUDIO
Fraser Residence Kuala Lumpur

BB
10,042,000 تومان
13,218,000 تومان
9,930,000 تومان
8,449,000 تومان
Royale Chulan Bukit Bintang

BB
10,121,000 تومان
13,184,000 تومان
10,009,000 تومان
8,483,000 تومان
Renaissance Hotel Kuala Lumpur

BB
10,200,000 تومان
13,341,000 تومان
10,087,000 تومان
8,517,000 تومان
Sheraton Imperial Kuala Lumpur Hotel

BB
10,592,000 تومان
14,127,000 تومان
10,480,000 تومان
8,674,000 تومان
dlx
Intercontinental Hotel

BB
10,592,000 تومان
14,441,000 تومان
10,637,000 تومان
8,741,000 تومان
Grand Millennium Kuala Lumpur

BB
10,671,000 تومان
14,284,000 تومان
10,559,000 تومان
8,707,000 تومان
JW Marriott Hotel

BB
11,849,000 تومان
16,640,000 تومان
11,737,000 تومان
9,178,000 تومان
Ritz Carlton Hotel Kuala Lumpur

BB
12,320,000 تومان
17,582,000 تومان
12,208,000 تومان
9,369,000 تومان
Shangri La Hotel kuala lumpur

BB
12,477,000 تومان
17,896,000 تومان
12,365,000 تومان
9,425,000 تومان
dlx
Shangri La Hotel kuala lumpur

BB
12,477,000 تومان
17,896,000 تومان
12,365,000 تومان
9,425,000 تومان
exective
TRADERS KUALA

BB
14,463,000 تومان
21,981,000 تومان
14,351,000 تومان
10,222,000 تومان
dlx
TRADERS KUALA

BB
14,463,000 تومان
21,981,000 تومان
14,351,000 تومان
10,222,000 تومان
suite room
نام هتل Arena Hotel Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,315,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,571,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,202,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,765,000 تومان
توضیحات
نام هتل Star Points Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,315,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,571,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,202,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,765,000 تومان
توضیحات
نام هتل Flamingo By The Lake, Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,393,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,728,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,281,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,798,000 تومان
توضیحات
نام هتل COSMO HOTEL

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,707,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,357,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,595,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,922,000 تومان
توضیحات
نام هتل COSMO HOTEL

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,707,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,357,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,595,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,922,000 تومان
توضیحات dlx
نام هتل Summit Hotel KL City Centre

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,707,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,357,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,595,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,922,000 تومان
توضیحات
نام هتل Holiday inn express

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,864,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,671,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,752,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,978,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Season kuala lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,864,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,671,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,752,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,978,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royale Chulan Bukit Bintang

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,943,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,828,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,831,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,012,000 تومان
توضیحات
نام هتل Tamu

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,142,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,988,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,079,000 تومان
توضیحات
نام هتل Furama Bukit Bintang Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,178,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,299,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,066,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,113,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sunway Putra Hotel Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,178,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,299,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,066,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,113,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mercure Kuala Lumpur Shaw Parade

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,257,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,456,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,145,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,135,000 تومان
توضیحات dlx
نام هتل Royal Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,142,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,988,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,079,000 تومان
توضیحات
نام هتل Impiana KLCC Hotel Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,728,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,399,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,616,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,326,000 تومان
توضیحات
نام هتل BERJIYA TIMES

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,728,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,399,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,326,000 تومان
توضیحات STUDIO
نام هتل Istana Hotel Kuala lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,807,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,556,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,695,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,359,000 تومان
توضیحات
نام هتل Berjaya Times Square Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,964,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,852,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,427,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fraser Residence Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,042,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,218,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,449,000 تومان
توضیحات STUDIO
نام هتل Fraser Residence Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,042,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,218,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,449,000 تومان
توضیحات
نام هتل Renaissance Hotel Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,341,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,087,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,517,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royale Chulan Bukit Bintang

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,121,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,184,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,009,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,483,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sheraton Imperial Kuala Lumpur Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,592,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,127,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,674,000 تومان
توضیحات dlx
نام هتل Grand Millennium Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,671,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,284,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,559,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,707,000 تومان
توضیحات
نام هتل Intercontinental Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,592,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,441,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,637,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,741,000 تومان
توضیحات
نام هتل TRADERS KUALA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,463,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,981,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,351,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,222,000 تومان
توضیحات dlx
نام هتل JW Marriott Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,849,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,737,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,178,000 تومان
توضیحات
نام هتل Shangri La Hotel kuala lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,477,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,896,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,365,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,425,000 تومان
توضیحات dlx
نام هتل Shangri La Hotel kuala lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,477,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,896,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,365,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,425,000 تومان
توضیحات exective
نام هتل Ritz Carlton Hotel Kuala Lumpur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,582,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,208,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,369,000 تومان
توضیحات
نام هتل TRADERS KUALA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,463,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,981,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,351,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,222,000 تومان
توضیحات suite room

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 اقامت در هتل با صبحانه
4 تورلیدر فارسی زبان
5 بیمه مسافرتی
6 بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان
ردیف مدرک تعداد
1 عکس 4*3
2 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
3 مشخصات کامل مسافر از قبیل آدرس منزل و محل کار با ذکر شماره تلفن
سمیرا قندچی (مسئول تور)
مالزی یکی از مدرن ‌ترین کشورهای آسیای جنوب شرقی است و تنوع فرهنگی زیادی دارد. پایتخت آن نیز  کوالالامپور است.شهر زیبای کوالالامپور در ساحل غربی شبه جزیره مالزی واقع شده است. این شهر تلفیقی از فرهنگ و سنت قدیمی و بافت مدرن شهری است و بیش از 40 خط هوایی و همچنین بندری نیز به نام Klong در فاصله 41 کیلومتر مرکز شهر دارد. این شهر، سرویس حمل و نقل داخل و بیرون شهری خوبی دارد و می توان از انواع وسایل نقلیه همچون مترو، اتوبوس، قطار یا تاکسی استفاده کرد. کوالالامپور یکی از دیدنی ترین شهرهای دنیا به شمار می رود. با مسافرت به کوالالامپور می توان از هر ساعت اقامت خود در آن شهر زیبا لذت برد. محله چینی ها، روستای فرانسوی، پارک دریاچه، موزه ملی،  برج های دوقلوی پتروناس و ... همه جاذبه های بسیار زیبای این شهر هستند.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 سه شنبه 28 اسفند , 22:30 چهارشنبه 7 فروردین , 23:15
2 چهارشنبه 29 اسفند , 22:30 پنج شنبه 8 فروردین , 23:15
3 پنج شنبه 1 فروردین , 22:30 جمعه 9 فروردین , 23:15
4 جمعه 2 فروردین , 22:30 شنبه 10 فروردین , 23:15
5 شنبه 3 فروردین , 22:30 یکشنبه 11 فروردین , 23:15
6 یکشنبه 4 فروردین , 22:30 دوشنبه 12 فروردین , 23:15
7 دوشنبه 5 فروردین , 22:30 سه شنبه 13 فروردین , 23:15

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ایران ایر
مدت اقامت 6 شب

تور آنتالیا ویژه ژانویه 2019

تاریخ شروع پکیج از : 1397/10/06
قیمت از : 1,695,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور کوالالامپور ویژه 26 دی (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/10/26
قیمت از : 4,367,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
مدت اقامت 4 شب

تور باکو 4 شب ویژه 6 و13 و 20 دی97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/10/06
قیمت از : 2,895,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 3 شب

تور ارمنستان 3 شب ویژه 2 دی (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/10/02
قیمت از : 2,048,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور پاتایا ویژه نوروز (1398)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/24
قیمت از : 7,086,000 تومان
ایرلاین : معراج
مدت اقامت 3 شب

تور قشم ویژه دی (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/10/21
قیمت از : 809,000 تومان
ثبت پرسش