• تور پاتایا ویژه 27 آذر (97)


تاریخ شروع 1397/12/26
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/01/04
پاتایا
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 7 شب
تاریخ انتشار : 1397/10/12
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 پاتایا 7 شب
ردیف 2
به پاتایا
مدت اقامت 7
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
The Sun Resort & Spa

BB
9,528,000 تومان
10,335,000 تومان
9,447,000 تومان
9,124,000 تومان
PIYADA RESIDENCE

BB
9,689,000 تومان
10,657,000 تومان
9,609,000 تومان
9,205,000 تومان
Wiz

BB
9,770,000 تومان
10,819,000 تومان
9,689,000 تومان
9,205,000 تومان
Siwalai City Place

BB
9,770,000 تومان
10,819,000 تومان
9,689,000 تومان
9,205,000 تومان
zing

BB
9,851,000 تومان
10,980,000 تومان
9,770,000 تومان
9,286,000 تومان
Romeo Palace

BB
9,851,000 تومان
10,980,000 تومان
9,770,000 تومان
9,286,000 تومان
Grand Day Night

BB
9,851,000 تومان
10,980,000 تومان
9,770,000 تومان
9,286,000 تومان
Hiso

BB
9,851,000 تومان
10,980,000 تومان
9,770,000 تومان
9,286,000 تومان
Neo

BB
9,931,000 تومان
11,141,000 تومان
9,851,000 تومان
9,286,000 تومان
Mind Resort

BB
10,012,000 تومان
11,303,000 تومان
9,931,000 تومان
9,366,000 تومان
Welcome Plaza

BB
10,012,000 تومان
11,303,000 تومان
9,931,000 تومان
9,366,000 تومان
Pattaya Garden

BB
10,093,000 تومان
11,464,000 تومان
10,012,000 تومان
9,366,000 تومان
Mike

BB
10,093,000 تومان
11,464,000 تومان
10,012,000 تومان
9,366,000 تومان
beston

BB
10,093,000 تومان
11,464,000 تومان
10,012,000 تومان
9,366,000 تومان
Fx Pattaya

BB
10,093,000 تومان
11,464,000 تومان
10,012,000 تومان
9,366,000 تومان
Golden Beach

BB
10,173,000 تومان
11,626,000 تومان
10,093,000 تومان
9,447,000 تومان
A One Star

BB
10,173,000 تومان
11,626,000 تومان
10,093,000 تومان
9,447,000 تومان
Boutique City

BB
10,173,000 تومان
11,626,000 تومان
10,093,000 تومان
9,447,000 تومان
Jomtien Plaza

BB
10,254,000 تومان
11,787,000 تومان
10,173,000 تومان
9,447,000 تومان
Markland Beach View

BB
10,254,000 تومان
11,787,000 تومان
10,173,000 تومان
9,447,000 تومان
Loma Resort

BB
10,254,000 تومان
11,787,000 تومان
10,173,000 تومان
9,447,000 تومان
Manita Boutique

BB
10,335,000 تومان
11,948,000 تومان
10,254,000 تومان
9,447,000 تومان
Vogue

BB
10,335,000 تومان
11,948,000 تومان
10,254,000 تومان
9,447,000 تومان
Sunshine Garden

BB
10,335,000 تومان
11,948,000 تومان
10,254,000 تومان
9,447,000 تومان
P Plus

BB
10,335,000 تومان
11,948,000 تومان
10,254,000 تومان
9,447,000 تومان
Sun City

BB
10,335,000 تومان
11,948,000 تومان
10,254,000 تومان
9,447,000 تومان
Jomtien Thani

BB
10,335,000 تومان
11,948,000 تومان
10,254,000 تومان
9,447,000 تومان
Sun Shine Hotel Pattaya

BB
10,415,000 تومان
12,110,000 تومان
10,335,000 تومان
9,528,000 تومان
Nova Express

BB
10,415,000 تومان
12,110,000 تومان
10,335,000 تومان
9,528,000 تومان
Sunshine Hip

BB
10,496,000 تومان
12,271,000 تومان
10,415,000 تومان
9,528,000 تومان
The Mark Land Boutique

BB
10,496,000 تومان
12,271,000 تومان
10,415,000 تومان
9,528,000 تومان
Sunshine Vista

BB
10,496,000 تومان
12,271,000 تومان
10,415,000 تومان
9,528,000 تومان
The Sun Exclusive

BB
10,496,000 تومان
12,271,000 تومان
10,415,000 تومان
9,528,000 تومان
Ibis Pattaya

BB
10,496,000 تومان
12,271,000 تومان
10,415,000 تومان
9,528,000 تومان
Whisper

BB
10,496,000 تومان
12,271,000 تومان
10,415,000 تومان
9,528,000 تومان
Mike Beach

BB
10,496,000 تومان
12,271,000 تومان
10,415,000 تومان
9,528,000 تومان
Green Park Resort

BB
10,496,000 تومان
12,271,000 تومان
10,415,000 تومان
9,528,000 تومان
Aiyara Grand

BB
10,577,000 تومان
12,432,000 تومان
10,496,000 تومان
9,609,000 تومان
Mike Orchid

BB
10,738,000 تومان
12,755,000 تومان
10,657,000 تومان
9,689,000 تومان
Selection

BB
10,738,000 تومان
12,755,000 تومان
10,657,000 تومان
9,689,000 تومان
Citrus Parc Pattaya

BB
10,819,000 تومان
12,916,000 تومان
10,738,000 تومان
9,689,000 تومان
Nova Platinum

BB
10,819,000 تومان
12,916,000 تومان
10,738,000 تومان
9,689,000 تومان
Centara Nova and Spa Pattaya

BB
10,899,000 تومان
13,078,000 تومان
10,819,000 تومان
9,770,000 تومان
Balihai Bay Pattaya

BB
10,899,000 تومان
13,078,000 تومان
10,819,000 تومان
9,770,000 تومان
Asia Pattaya

BB
10,899,000 تومان
13,078,000 تومان
10,819,000 تومان
9,770,000 تومان
A-One The Royal Cruise Pattaya

BB
10,980,000 تومان
13,239,000 تومان
10,899,000 تومان
9,770,000 تومان
CENTARA PATTAYA

BB
10,980,000 تومان
13,239,000 تومان
10,899,000 تومان
9,770,000 تومان
Pattaya Sea View

BB
10,980,000 تومان
13,239,000 تومان
10,899,000 تومان
9,770,000 تومان
Sunbeam Pattaya

BB
10,980,000 تومان
13,239,000 تومان
10,899,000 تومان
9,770,000 تومان
Mercure Pattaya

BB
10,980,000 تومان
13,239,000 تومان
10,899,000 تومان
9,770,000 تومان
Citrus Grande Pattaya

BB
10,980,000 تومان
13,239,000 تومان
10,899,000 تومان
9,770,000 تومان
Centara Azure

BB
10,980,000 تومان
13,239,000 تومان
10,899,000 تومان
9,770,000 تومان
Vista

BB
11,061,000 تومان
13,401,000 تومان
10,980,000 تومان
9,851,000 تومان
LK Legend

BB
11,061,000 تومان
13,401,000 تومان
10,980,000 تومان
9,851,000 تومان
Garden Sea View

BB
11,141,000 تومان
13,562,000 تومان
11,061,000 تومان
9,851,000 تومان
Garden Sea View

BB
11,141,000 تومان
13,562,000 تومان
11,061,000 تومان
9,851,000 تومان
Travel Lodge

BB
11,141,000 تومان
13,562,000 تومان
11,061,000 تومان
9,851,000 تومان
Golden Tulip

BB
11,141,000 تومان
13,562,000 تومان
11,061,000 تومان
9,851,000 تومان
Amari Residence

BB
11,222,000 تومان
13,723,000 تومان
11,141,000 تومان
9,851,000 تومان
Miracle Suite

BB
11,303,000 تومان
13,885,000 تومان
11,222,000 تومان
9,931,000 تومان
D Varee Jomtien Beach, Pattaya

BB
11,303,000 تومان
13,885,000 تومان
11,222,000 تومان
9,931,000 تومان
Signature

BB
11,384,000 تومان
14,046,000 تومان
11,303,000 تومان
9,931,000 تومان
season five

BB
11,384,000 تومان
14,046,000 تومان
11,303,000 تومان
9,931,000 تومان
long beach

BB
11,384,000 تومان
14,046,000 تومان
11,303,000 تومان
9,931,000 تومان
Way

BB
11,706,000 تومان
14,691,000 تومان
11,626,000 تومان
10,093,000 تومان
Pattaya Discovery Beach Hotel

BB
11,787,000 تومان
14,853,000 تومان
11,706,000 تومان
10,173,000 تومان
Welcome World

BB
11,948,000 تومان
15,176,000 تومان
11,868,000 تومان
10,173,000 تومان
The Bayview Pattaya

BB
12,029,000 تومان
15,337,000 تومان
11,948,000 تومان
10,254,000 تومان
Garden Cliff Resort And Spa

BB
12,029,000 تومان
15,498,000 تومان
11,948,000 تومان
10,254,000 تومان
Grand Palazzo Hotel

BB
12,110,000 تومان
15,498,000 تومان
12,029,000 تومان
10,254,000 تومان
AYA Boutique Pattaya

BB
12,190,000 تومان
15,660,000 تومان
12,110,000 تومان
10,335,000 تومان
Mercure Pattaya Ocean Resort

BB
12,190,000 تومان
15,740,000 تومان
12,110,000 تومان
10,335,000 تومان
The Zign

BB
12,432,000 تومان
16,144,000 تومان
12,352,000 تومان
10,415,000 تومان
Pullman Pattaya Hotel G

BB
12,997,000 تومان
17,273,000 تومان
12,916,000 تومان
10,657,000 تومان
Mytt Beach Hotel

BB
12,997,000 تومان
17,273,000 تومان
12,916,000 تومان
10,657,000 تومان
Siam Bayshore Resort Pattaya

BB
13,159,000 تومان
17,596,000 تومان
13,078,000 تومان
10,738,000 تومان
Hotel Mera Mare

BB
13,401,000 تومان
18,080,000 تومان
13,320,000 تومان
10,899,000 تومان
BARAQUDA

BB
13,401,000 تومان
18,080,000 تومان
13,320,000 تومان
10,899,000 تومان
Dusit Thani Pattaya

BB
13,562,000 تومان
18,403,000 تومان
13,481,000 تومان
10,899,000 تومان
Siam @ Siam

BB
13,643,000 تومان
18,564,000 تومان
13,562,000 تومان
10,980,000 تومان
Cape Dara Resort

BB
13,723,000 تومان
18,726,000 تومان
13,643,000 تومان
10,980,000 تومان
Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya

BB
13,804,000 تومان
18,887,000 تومان
13,723,000 تومان
11,061,000 تومان
Royal Cliff Beach

BB
14,691,000 تومان
20,662,000 تومان
14,853,000 تومان
11,464,000 تومان
نام هتل The Sun Resort & Spa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,528,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,335,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,447,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,124,000 تومان
توضیحات
نام هتل PIYADA RESIDENCE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,689,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,657,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,609,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,205,000 تومان
توضیحات
نام هتل Wiz

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,819,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,689,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,205,000 تومان
توضیحات
نام هتل Siwalai City Place

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,819,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,689,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,205,000 تومان
توضیحات
نام هتل zing

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,851,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,286,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mind Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,012,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,303,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,931,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,366,000 تومان
توضیحات
نام هتل Welcome Plaza

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,012,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,303,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,931,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,366,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pattaya Garden

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,093,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,464,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,012,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,366,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mike

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,093,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,464,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,012,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,366,000 تومان
توضیحات
نام هتل Golden Beach

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,173,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,626,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,093,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,447,000 تومان
توضیحات
نام هتل A One Star

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,173,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,626,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,093,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,447,000 تومان
توضیحات
نام هتل Manita Boutique

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,335,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,948,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,254,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,447,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sun Shine Hotel Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,415,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,335,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,528,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sunshine Hip

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,496,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,271,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,415,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,528,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Mark Land Boutique

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,496,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,271,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,415,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,528,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sunshine Vista

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,496,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,271,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,415,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,528,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Sun Exclusive

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,496,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,271,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,415,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,528,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ibis Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,496,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,271,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,415,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,528,000 تومان
توضیحات
نام هتل beston

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,093,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,464,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,012,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,366,000 تومان
توضیحات
نام هتل Nova Express

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,415,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,335,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,528,000 تومان
توضیحات
نام هتل Aiyara Grand

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,577,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,432,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,496,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,609,000 تومان
توضیحات
نام هتل Garden Sea View

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,141,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,562,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,061,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,851,000 تومان
توضیحات
نام هتل Citrus Parc Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,819,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,916,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,738,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,689,000 تومان
توضیحات
نام هتل Nova Platinum

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,819,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,916,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,738,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,689,000 تومان
توضیحات
نام هتل Centara Nova and Spa Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,899,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,078,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,819,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,770,000 تومان
توضیحات
نام هتل Balihai Bay Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,899,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,078,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,819,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,770,000 تومان
توضیحات
نام هتل Asia Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,899,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,078,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,819,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,770,000 تومان
توضیحات
نام هتل A-One The Royal Cruise Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,239,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,899,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,770,000 تومان
توضیحات
نام هتل CENTARA PATTAYA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,239,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,899,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,770,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pattaya Sea View

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,239,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,899,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,770,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sunbeam Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,239,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,899,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,770,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mercure Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,239,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,899,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,770,000 تومان
توضیحات
نام هتل Vista

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,061,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,401,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,851,000 تومان
توضیحات
نام هتل Garden Sea View

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,141,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,562,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,061,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,851,000 تومان
توضیحات
نام هتل Miracle Suite

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,303,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,885,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,222,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,931,000 تومان
توضیحات
نام هتل D Varee Jomtien Beach, Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,303,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,885,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,222,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,931,000 تومان
توضیحات
نام هتل Signature

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,384,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,046,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,303,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,931,000 تومان
توضیحات
نام هتل season five

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,384,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,046,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,303,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,931,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pattaya Discovery Beach Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,787,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,853,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,706,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,173,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Bayview Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,029,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,337,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,948,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,254,000 تومان
توضیحات
نام هتل AYA Boutique Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,110,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,335,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mercure Pattaya Ocean Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,110,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,335,000 تومان
توضیحات
نام هتل Siam Bayshore Resort Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,159,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,596,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,078,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,738,000 تومان
توضیحات
نام هتل Citrus Grande Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,239,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,899,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,770,000 تومان
توضیحات
نام هتل Amari Residence

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,222,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,723,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,141,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,851,000 تومان
توضیحات
نام هتل Garden Cliff Resort And Spa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,029,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,498,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,948,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,254,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Palazzo Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,110,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,498,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,029,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,254,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Zign

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,432,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,144,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,352,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,415,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pullman Pattaya Hotel G

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,997,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,273,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,916,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,657,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mytt Beach Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,997,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,273,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,916,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,657,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hotel Mera Mare

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,401,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,320,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,899,000 تومان
توضیحات
نام هتل BARAQUDA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,401,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,320,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,899,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dusit Thani Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,562,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,403,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,481,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,899,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cape Dara Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,723,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,726,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,643,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,980,000 تومان
توضیحات
نام هتل Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,804,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,887,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,723,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,061,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Cliff Beach

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,691,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,662,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,853,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,464,000 تومان
توضیحات
نام هتل long beach

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,384,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,046,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,303,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,931,000 تومان
توضیحات
نام هتل Romeo Palace

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,851,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,286,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Day Night

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,851,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,286,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hiso

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,851,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,286,000 تومان
توضیحات
نام هتل Neo

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,931,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,141,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,851,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,286,000 تومان
توضیحات
نام هتل Jomtien Plaza

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,254,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,787,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,173,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,447,000 تومان
توضیحات
نام هتل Markland Beach View

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,254,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,787,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,173,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,447,000 تومان
توضیحات
نام هتل Loma Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,254,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,787,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,173,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,447,000 تومان
توضیحات
نام هتل Vogue

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,335,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,948,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,254,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,447,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sunshine Garden

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,335,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,948,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,254,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,447,000 تومان
توضیحات
نام هتل Whisper

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,496,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,271,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,415,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,528,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mike Beach

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,496,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,271,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,415,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,528,000 تومان
توضیحات
نام هتل Green Park Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,496,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,271,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,415,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,528,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mike Orchid

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,738,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,755,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,657,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,689,000 تومان
توضیحات
نام هتل Travel Lodge

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,141,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,562,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,061,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,851,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fx Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,093,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,464,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,012,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,366,000 تومان
توضیحات
نام هتل Boutique City

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,173,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,626,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,093,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,447,000 تومان
توضیحات
نام هتل P Plus

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,335,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,948,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,254,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,447,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sun City

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,335,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,948,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,254,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,447,000 تومان
توضیحات
نام هتل Jomtien Thani

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,335,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,948,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,254,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,447,000 تومان
توضیحات
نام هتل Selection

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,738,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,755,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,657,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,689,000 تومان
توضیحات
نام هتل Centara Azure