• تور پوکت ویژه 14 اسفند (97)


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های پوکت است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1397/12/14
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1397/12/10
پوکت
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 7 شب
تاریخ انتشار : 1397/12/05
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 پوکت 7 شب
ردیف 2
به پوکت
مدت اقامت 7
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Patong Holiday by Tuana Group

BB
7,025,000 تومان
8,039,000 تومان
6,924,000 تومان
6,417,000 تومان
Sharaya Residence

BB
7,127,000 تومان
8,242,000 تومان
7,025,000 تومان
6,518,000 تومان
Royal Crown

BB
7,735,000 تومان
9,560,000 تومان
7,634,000 تومان
6,721,000 تومان
Natural Resort

BB
7,938,000 تومان
9,864,000 تومان
7,836,000 تومان
6,822,000 تومان
Baramee Hip

BB
8,039,000 تومان
10,067,000 تومان
7,836,000 تومان
6,822,000 تومان
Bel Aire Patong

BB
8,343,000 تومان
10,675,000 تومان
8,141,000 تومان
7,025,000 تومان
Pj Patong Resortel

BB
8,343,000 تومان
10,675,000 تومان
8,141,000 تومان
7,025,000 تومان
PATONG HERITAGE

BB
8,343,000 تومان
10,675,000 تومان
8,141,000 تومان
7,025,000 تومان
HYTON LEELAVADEE

BB
8,445,000 تومان
10,878,000 تومان
8,546,000 تومان
7,025,000 تومان
THE MARINA PUKET

BB
8,749,000 تومان
11,486,000 تومان
8,546,000 تومان
7,127,000 تومان
Ashlee Hub Patong

BB
8,749,000 تومان
11,486,000 تومان
8,546,000 تومان
7,329,000 تومان
Araya Beach Patong

BB
8,850,000 تومان
11,689,000 تومان
8,647,000 تومان
7,228,000 تومان
DEEVANA PATONG RESORT

BB
9,053,000 تومان
12,095,000 تومان
8,749,000 تومان
7,228,000 تومان
Fishermen’s Harbour Urban Resort

BB
9,053,000 تومان
12,095,000 تومان
9,053,000 تومان
7,228,000 تومان
Baumanburi

BB
9,154,000 تومان
12,297,000 تومان
8,850,000 تومان
7,329,000 تومان
Andakira

BB
9,357,000 تومان
12,703,000 تومان
9,053,000 تومان
7,431,000 تومان
Ashlee Plaza

BB
9,357,000 تومان
12,703,000 تومان
9,053,000 تومان
7,431,000 تومان
Tri Trang Beach Resort

BB
9,357,000 تومان
12,703,000 تومان
9,053,000 تومان
7,431,000 تومان
Sawaddi

BB
9,763,000 تومان
13,514,000 تومان
9,459,000 تومان
7,532,000 تومان
hyatt palace

BB
9,864,000 تومان
13,717,000 تومان
9,560,000 تومان
7,634,000 تومان
sleep with me

BB
10,067,000 تومان
14,122,000 تومان
9,661,000 تومان
7,634,000 تومان
ibis patong

BB
10,168,000 تومان
14,325,000 تومان
9,763,000 تومان
7,735,000 تومان
Patong Bay Hill Resort

BB
10,168,000 تومان
14,325,000 تومان
10,574,000 تومان
7,735,000 تومان
Ramada Deevana

BB
10,371,000 تومان
14,731,000 تومان
9,966,000 تومان
7,836,000 تومان
Swiisotel Resort Patong

BB
10,675,000 تومان
15,339,000 تومان
10,270,000 تومان
7,938,000 تومان
Deevana Plaza

BB
10,777,000 تومان
15,542,000 تومان
10,371,000 تومان
7,938,000 تومان
Andaman Embrace

BB
11,081,000 تومان
16,150,000 تومان
10,574,000 تومان
8,039,000 تومان
Andaman Embrace

BB
11,081,000 تومان
16,150,000 تومان
10,574,000 تومان
8,039,000 تومان
Duangjitt resort

BB
11,588,000 تومان
17,164,000 تومان
11,081,000 تومان
8,242,000 تومان
Novotel Phuket Resort

BB
11,689,000 تومان
17,367,000 تومان
11,182,000 تومان
8,343,000 تومان
Graceland Phuket

BB
11,892,000 تومان
17,772,000 تومان
11,385,000 تومان
8,445,000 تومان
Thavorn Beach Village Resort & Spa Phuket

BB
11,892,000 تومان
17,772,000 تومان
11,385,000 تومان
8,445,000 تومان
Hyatt Regency

BB
11,892,000 تومان
17,772,000 تومان
11,385,000 تومان
8,445,000 تومان
Patong paragon

BB
11,892,000 تومان
17,772,000 تومان
11,385,000 تومان
8,445,000 تومان
Thavorn Palm Beach Resort Phuket

BB
11,892,000 تومان
17,772,000 تومان
11,385,000 تومان
8,445,000 تومان
Millennium Resort

BB
12,297,000 تومان
18,583,000 تومان
11,689,000 تومان
8,546,000 تومان
Grand Mercure

BB
12,399,000 تومان
18,786,000 تومان
11,790,000 تومان
8,647,000 تومان
Avista Hideaway

BB
12,703,000 تومان
19,395,000 تومان
12,095,000 تومان
8,749,000 تومان
Avista grand karon

BB
12,703,000 تومان
19,395,000 تومان
12,095,000 تومان
8,749,000 تومان
Amari phuket

BB
15,238,000 تومان
24,464,000 تومان
14,325,000 تومان
9,763,000 تومان
Centara Grand Beach

BB
15,542,000 تومان
25,072,000 تومان
14,629,000 تومان
9,864,000 تومان
le meridien

BB
17,468,000 تومان
28,925,000 تومان
16,353,000 تومان
10,675,000 تومان
نام هتل Royal Crown

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,735,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,634,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,721,000 تومان
توضیحات
نام هتل Natural Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,938,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,864,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,836,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,822,000 تومان
توضیحات
نام هتل Baramee Hip

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,039,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,067,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,836,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,822,000 تومان
توضیحات
نام هتل Bel Aire Patong

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,343,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,675,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,141,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,025,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pj Patong Resortel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,343,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,675,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,141,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,025,000 تومان
توضیحات
نام هتل ibis patong

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,168,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,325,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,763,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,735,000 تومان
توضیحات
نام هتل HYTON LEELAVADEE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,445,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,878,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,546,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,025,000 تومان
توضیحات
نام هتل Baumanburi

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,154,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,297,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,329,000 تومان
توضیحات
نام هتل THE MARINA PUKET

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,749,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,486,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,546,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,127,000 تومان
توضیحات
نام هتل Andakira

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,357,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,703,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,053,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,431,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ashlee Plaza

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,357,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,703,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,053,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,431,000 تومان
توضیحات
نام هتل PATONG HERITAGE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,343,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,675,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,141,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,025,000 تومان
توضیحات
نام هتل Araya Beach Patong

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,689,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,647,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,228,000 تومان
توضیحات
نام هتل Tri Trang Beach Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,357,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,703,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,053,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,431,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ashlee Hub Patong

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,749,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,486,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,546,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,329,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sawaddi

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,763,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,514,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,459,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,532,000 تومان
توضیحات
نام هتل sleep with me

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,067,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,122,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,661,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,634,000 تومان
توضیحات
نام هتل DEEVANA PATONG RESORT

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,053,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,095,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,749,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,228,000 تومان
توضیحات
نام هتل Andaman Embrace

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,081,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,574,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,039,000 تومان
توضیحات
نام هتل hyatt palace

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,864,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,717,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,634,000 تومان
توضیحات
نام هتل Swiisotel Resort Patong

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,675,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,339,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,270,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,938,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ramada Deevana

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,371,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,731,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,966,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,836,000 تومان
توضیحات
نام هتل Duangjitt resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,588,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,164,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,081,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,242,000 تومان
توضیحات
نام هتل Graceland Phuket

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,892,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,772,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,385,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,445,000 تومان
توضیحات
نام هتل Thavorn Beach Village Resort & Spa Phuket

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,892,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,772,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,385,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,445,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Mercure

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,399,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,786,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,647,000 تومان
توضیحات
نام هتل Avista Hideaway

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,703,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,095,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,749,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hyatt Regency

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,892,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,772,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,385,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,445,000 تومان
توضیحات
نام هتل le meridien

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 17,468,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 28,925,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,353,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,675,000 تومان
توضیحات
نام هتل Centara Grand Beach

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,542,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 25,072,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,629,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,864,000 تومان
توضیحات
نام هتل Patong paragon

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,892,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,772,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,385,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,445,000 تومان
توضیحات
نام هتل Avista grand karon

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,703,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,095,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,749,000 تومان
توضیحات
نام هتل Deevana Plaza

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,777,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,542,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,371,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,938,000 تومان
توضیحات
نام هتل Novotel Phuket Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,689,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,367,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,182,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,343,000 تومان
توضیحات
نام هتل Amari phuket

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,238,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 24,464,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,325,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,763,000 تومان
توضیحات
نام هتل Patong Bay Hill Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,168,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,325,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,574,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,735,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fishermen’s Harbour Urban Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,053,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,095,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,053,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,228,000 تومان
توضیحات
نام هتل Andaman Embrace

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,081,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,574,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,039,000 تومان
توضیحات
نام هتل Millennium Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,297,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,583,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,689,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,546,000 تومان
توضیحات
نام هتل Thavorn Palm Beach Resort Phuket

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,892,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,772,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,385,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,445,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sharaya Residence

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,127,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,242,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,025,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,518,000 تومان
توضیحات
نام هتل Patong Holiday by Tuana Group

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,025,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,039,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,924,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,417,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 تورلیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 عکس 4*3
2 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
سمیرا قندچی (مسئول تور)

پوکت یا فوکت یکی از استان های جنوبی تایلند است. پوکت بزرگترین جزیره تایلند در میان شماری از جزایر کوچک و بزرگ آن به حساب می آید. پوکت با سواحل زیبا و متعددش هر ساله میزبان گردشگران خارجی فراوانی است. مساحت استان پوکت ۵۷۶ کیلومتر مربع است و چند ساحل آن از شهرت بیشتری برخوردار هستند مثل پاتونگو کارون از مهم ترین و محبوب ترین سواحل پوکت به شمار می روند. با سفر به مقصد جذاب پوکت بناها و کان .های تاریخی و جاذبه های محسور کننده ی بسیاری در انتظار شماست. در طی سفر به این جزیره می توانید از گذران اوقات خود در ساحل وتماشای آکواریوم شهر، دیزنی لند و باغ وحش پوکت لذت ببرید

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 سه شنبه 14 اسفند , 21:00 چهارشنبه 22 اسفند , 09:10

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
6 شب

تور 6شب و 7 روز مارماریس ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/06/01
قیمت از : 6,225,000 تومان
ایرلاین : ماهان
6 شب

تور ترکیبی3شب پوکت 3شب پاتایا ویژه پاییز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/07/01
قیمت از : 5,920,000 تومان
ایرلاین : سان اکسپرس
6 شب

تور 6شب و 7 روز کوش آداسی ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/06/05
قیمت از : 6,160,000 تومان
ایرلاین : ماهان
2 شب

تور 4شب کوالالامپور 3شب پنانگ ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/06/05
قیمت از : 6,095,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 7 شب بلغارستان ویژه 6و7 شهریور 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/06/06
قیمت از : 7,060,000 تومان
ایرلاین : سان اکسپرس
6 شب

تور 6شب و 7 روز آنتالیا ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/06/08
قیمت از : 8,175,000 تومان
ثبت پرسش