• تور مشهد 4 شب ویژه 17 آذر (97)


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های مشهد است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1397/09/17
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1397/09/16
مشهد
هوایی
تابان
مدت اقامت : 4 شب
تاریخ انتشار : 1397/09/10
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مشهد 4 شب
ردیف 2
به مشهد
مدت اقامت 4
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
ZEYTOON

BB
534,000 تومان
799,000 تومان
530,000 تومان
432,000 تومان


BB
534,000 تومان
799,000 تومان
530,000 تومان
432,000 تومان
هلیا

BB
595,000 تومان
758,000 تومان
554,000 تومان
432,000 تومان
خانه سبز

BB
697,000 تومان
758,000 تومان
636,000 تومان
432,000 تومان
سخاوت

BB
697,000 تومان
983,000 تومان
656,000 تومان
432,000 تومان
فرید

BB
714,000 تومان
758,000 تومان
595,000 تومان
432,000 تومان
رازی

BB
730,000 تومان
799,000 تومان
575,000 تومان
432,000 تومان
Lale

BB
758,000 تومان
983,000 تومان
718,000 تومان
432,000 تومان


FB
758,000 تومان
1,248,000 تومان
677,000 تومان
432,000 تومان
ارس

FB
771,000 تومان
738,000 تومان
636,000 تومان
432,000 تومان
کارن

FB
779,000 تومان
1,187,000 تومان
738,000 تومان
432,000 تومان
آسیا

BB
799,000 تومان
1,044,000 تومان
758,000 تومان
432,000 تومان
ارگ

FB
799,000 تومان
1,126,000 تومان
738,000 تومان
432,000 تومان
عماد

FB
799,000 تومان
1,248,000 تومان
779,000 تومان
432,000 تومان
هاترا

FB
811,000 تومان
1,044,000 تومان
738,000 تومان
432,000 تومان
اترک

BB
840,000 تومان
983,000 تومان
799,000 تومان
432,000 تومان
سهند

FB
881,000 تومان
1,493,000 تومان
860,000 تومان
432,000 تومان


FB
893,000 تومان
1,411,000 تومان
881,000 تومان
432,000 تومان
پردیسان

BB
893,000 تومان
1,166,000 تومان
840,000 تومان
432,000 تومان


BB
1,024,000 تومان
1,207,000 تومان
922,000 تومان
432,000 تومان
سی نور

BB
1,024,000 تومان
1,330,000 تومان
983,000 تومان
432,000 تومان
فردوس

BB
1,036,000 تومان
1,309,000 تومان
962,000 تومان
432,000 تومان
کیانا

BB
1,044,000 تومان
1,860,000 تومان
1,003,000 تومان
432,000 تومان
آبان طلایی

BB
1,085,000 تومان
1,207,000 تومان
1,044,000 تومان
432,000 تومان
جواهر شرق

FB
1,085,000 تومان
1,860,000 تومان
1,064,000 تومان
432,000 تومان
هما 1

BB
1,105,000 تومان
1,534,000 تومان
1,044,000 تومان
432,000 تومان
جواد

BB
1,105,000 تومان
1,370,000 تومان
922,000 تومان
432,000 تومان
قصر

BB
1,126,000 تومان
1,370,000 تومان
1,044,000 تومان
432,000 تومان
رفاه

FB
1,166,000 تومان
1,574,000 تومان
922,000 تومان
432,000 تومان
درویشی

BB
1,248,000 تومان
1,901,000 تومان
1,207,000 تومان
432,000 تومان
الماس 2

BB
1,248,000 تومان
1,574,000 تومان
1,207,000 تومان
432,000 تومان
قصر طلایی

BB
1,268,000 تومان
1,595,000 تومان
983,000 تومان
432,000 تومان
مدینه الرضا

BB
1,289,000 تومان
1,697,000 تومان
1,248,000 تومان
432,000 تومان
الماس 1

FB
1,309,000 تومان
1,738,000 تومان
1,044,000 تومان
432,000 تومان
نام هتل ارس

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 771,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 738,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 636,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 432,000 تومان
توضیحات
نام هتل خانه سبز

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 697,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 758,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 636,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 432,000 تومان
توضیحات
نام هتل فرید

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 714,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 758,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 595,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 432,000 تومان
توضیحات
نام هتل آسیا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 799,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,044,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 758,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 432,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lale

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 758,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 983,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 718,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 432,000 تومان
توضیحات
نام هتل

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 893,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,411,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 881,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 432,000 تومان
توضیحات
نام هتل کارن

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 779,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,187,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 738,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 432,000 تومان
توضیحات
نام هتل پردیسان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 893,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,166,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 432,000 تومان
توضیحات
نام هتل

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,024,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,207,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 922,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 432,000 تومان
توضیحات
نام هتل رفاه

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,166,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,574,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 922,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 432,000 تومان
توضیحات
نام هتل فردوس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,036,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,309,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 962,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 432,000 تومان
توضیحات
نام هتل هما 1

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,105,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,534,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,044,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 432,000 تومان
توضیحات
نام هتل هلیا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 758,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 554,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 432,000 تومان
توضیحات
نام هتل قصر طلایی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,268,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 983,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 432,000 تومان
توضیحات
نام هتل مدینه الرضا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,289,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,697,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,248,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 432,000 تومان
توضیحات
نام هتل سخاوت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 697,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 983,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 656,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 432,000 تومان
توضیحات
نام هتل درویشی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,248,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,901,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,207,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 432,000 تومان
توضیحات
نام هتل ZEYTOON

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 534,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 799,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 432,000 تومان
توضیحات
نام هتل جواد

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,105,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 922,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 432,000 تومان
توضیحات
نام هتل کیانا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,044,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,003,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 432,000 تومان
توضیحات
نام هتل

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 534,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 799,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 432,000 تومان
توضیحات
نام هتل رازی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 799,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 575,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 432,000 تومان
توضیحات
نام هتل

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 758,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,248,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 677,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 432,000 تومان
توضیحات
نام هتل ارگ

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 799,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,126,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 738,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 432,000 تومان
توضیحات
نام هتل عماد

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 799,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,248,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 779,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 432,000 تومان
توضیحات
نام هتل سهند

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 881,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,493,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 432,000 تومان
توضیحات
نام هتل سی نور

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,024,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 983,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 432,000 تومان
توضیحات
نام هتل الماس 1

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,309,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,738,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,044,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 432,000 تومان
توضیحات
نام هتل اترک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 983,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 799,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 432,000 تومان
توضیحات
نام هتل آبان طلایی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,085,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,207,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,044,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 432,000 تومان
توضیحات
نام هتل الماس 2

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,248,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,574,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,207,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 432,000 تومان
توضیحات
نام هتل قصر

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,126,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,044,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 432,000 تومان
توضیحات
نام هتل هاترا

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 811,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,044,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 738,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 432,000 تومان
توضیحات
نام هتل جواهر شرق

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,085,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,064,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 432,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 کپی شناسنامه
2 کپی کارت ملی
3 عکس 4*3
نیلوفر طیاری (مسئول تور)

پرواز و هتل چارتر و غیر قابل کنسلی میباشد

نرخ نوزاد 120 هزار تومان میباشد 

مشهد الرضا علاوه بر مسافران داخلی مسافران خارجی فراوانی نیز دارد تعدد مسافر برای مشهد باعت مشود تورهای مشهد متنوع شوند جهت استفاده از تنوع تور مشهد و رفتن به این شهر مقدس با آژانس الماس نشان تماس حاصل فرمایید 

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 شنبه 17 آذر , 09:00 چهارشنبه 21 آذر , 22:45 پرواز رفت با هواپیمایی تابان و پرواز برگشت با هواپیمایی قشم ایر انجام می پذیرد.

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : معراج
3 شب

تور شیراز ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/02/01
قیمت از : 682,000 تومان
ایرلاین : سپهران
7 شب

تور مشهد اردیبهشت 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/02/08
قیمت از : 707,000 تومان
ایرلاین : ماهان
3 شب

تور اصفهان ویژه بهار 3 شب

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/19
قیمت از : 180,000 تومان
ایرلاین : معراج
4 شب

تور شیراز ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/02/01
قیمت از : 756,000 تومان
ایرلاین : آسمان
4 شب

تور کیش ویژه 4 خرداد 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/04
قیمت از : 578,000 تومان
ایرلاین : زاگرس
4 شب

تور چابهار ویژه بهار98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/20
قیمت از : 791,000 تومان
ثبت پرسش