• تور سنگاپور ویژه 24 بهمن (97)


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های سنگاپور است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/01/01
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/01/06
سنگاپور
هوایی
امارات
مدت اقامت : 5 شب
تاریخ انتشار : 1397/12/21
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 سنگاپور 5 شب
ردیف 2
به سنگاپور
مدت اقامت 5
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Fragrance Selegie

BB
15,550,000 تومان
18,635,000 تومان
15,282,000 تومان
13,337,000 تومان
Valiue Hotel

BB
15,684,000 تومان
18,970,000 تومان
12,264,000 تومان
13,605,000 تومان
Quality

BB
15,885,000 تومان
19,306,000 تومان
12,264,000 تومان
13,069,000 تومان
PARC SOVEREIGN

BB
15,953,000 تومان
19,641,000 تومان
15,885,000 تومان
13,538,000 تومان
chancellor orchad

BB
16,154,000 تومان
20,044,000 تومان
16,087,000 تومان
13,538,000 تومان
QUEEN SINGAPOUR

BB
16,489,000 تومان
20,647,000 تومان
16,288,000 تومان
13,605,000 تومان
Hotel Boss

BB
16,489,000 تومان
20,513,000 تومان
16,422,000 تومان
13,605,000 تومان
Grand Central

BB
16,623,000 تومان
20,915,000 تومان
16,422,000 تومان
13,672,000 تومان
V LAVENDER

BB
16,690,000 تومان
20,982,000 تومان
16,489,000 تومان
13,672,000 تومان
Furama

BB
16,757,000 تومان
21,184,000 تومان
16,556,000 تومان
13,672,000 تومان
Copthorne King's Hotel Singapore

BB
16,757,000 تومان
21,184,000 تومان
16,757,000 تومان
13,672,000 تومان
HILTON GARDEN INN

BB
16,959,000 تومان
21,653,000 تومان
16,891,000 تومان
13,471,000 تومان
Orchard Perad

BB
17,428,000 تومان
22,525,000 تومان
17,227,000 تومان
13,941,000 تومان
DORSET SINGAPORE

BB
17,965,000 تومان
23,531,000 تومان
17,897,000 تومان
14,075,000 تومان
FOR POINT

BB
18,233,000 تومان
23,665,000 تومان
18,166,000 تومان
14,142,000 تومان
Grand Copthorn

BB
18,568,000 تومان
24,403,000 تومان
18,501,000 تومان
14,276,000 تومان
Orchard

BB
18,568,000 تومان
24,403,000 تومان
18,568,000 تومان
14,611,000 تومان
ONE FARRER

BB
19,239,000 تومان
25,744,000 تومان
19,105,000 تومان
14,477,000 تومان
Grand Park Orchad

BB
19,306,000 تومان
25,945,000 تومان
19,239,000 تومان
14,477,000 تومان
Sheraton

BB
19,775,000 تومان
26,951,000 تومان
19,574,000 تومان
14,611,000 تومان
marina mandarian

BB
20,245,000 تومان
27,756,000 تومان
20,111,000 تومان
14,745,000 تومان
Hilton

BB
20,245,000 تومان
27,957,000 تومان
20,111,000 تومان
14,745,000 تومان
Fairmont

BB
20,781,000 تومان
28,896,000 تومان
20,580,000 تومان
14,947,000 تومان
Shangri-La

BB
22,055,000 تومان
31,445,000 تومان
19,306,000 تومان
15,282,000 تومان
Grand Hyatt

BB
22,324,000 تومان
31,914,000 تومان
22,123,000 تومان
15,416,000 تومان
Ritz Carlton Hotel Singapur

BB
25,006,000 تومان
37,279,000 تومان
24,805,000 تومان
16,221,000 تومان
نام هتل Fragrance Selegie

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,635,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,282,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,337,000 تومان
توضیحات
نام هتل Quality

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,885,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,306,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,264,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,069,000 تومان
توضیحات
نام هتل PARC SOVEREIGN

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,953,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,641,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,885,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,538,000 تومان
توضیحات
نام هتل chancellor orchad

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,154,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,044,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,087,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,538,000 تومان
توضیحات
نام هتل V LAVENDER

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,982,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,489,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,672,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Central

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,623,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,915,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,422,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,672,000 تومان
توضیحات
نام هتل HILTON GARDEN INN

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,959,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,653,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,891,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,471,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fairmont

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 20,781,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 28,896,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 20,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,947,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Copthorn

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,568,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 24,403,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,501,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,276,000 تومان
توضیحات
نام هتل Shangri-La

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 22,055,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 31,445,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 19,306,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,282,000 تومان
توضیحات
نام هتل marina mandarian

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 20,245,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 27,756,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 20,111,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,745,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Hyatt

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 22,324,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 31,914,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 22,123,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,416,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ritz Carlton Hotel Singapur

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 25,006,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 37,279,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 24,805,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 16,221,000 تومان
توضیحات
نام هتل Valiue Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,684,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,264,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,605,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orchard Perad

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 17,428,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 22,525,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 17,227,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,941,000 تومان
توضیحات
نام هتل Furama

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,757,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,184,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,556,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,672,000 تومان
توضیحات
نام هتل QUEEN SINGAPOUR

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,489,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,647,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,288,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,605,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hotel Boss

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,489,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,513,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,422,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,605,000 تومان
توضیحات
نام هتل DORSET SINGAPORE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 17,965,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 23,531,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 17,897,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,075,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orchard

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,568,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 24,403,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,568,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,611,000 تومان
توضیحات
نام هتل FOR POINT

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,233,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 23,665,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,166,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,142,000 تومان
توضیحات
نام هتل ONE FARRER

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 19,239,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 25,744,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 19,105,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,477,000 تومان
توضیحات
نام هتل Copthorne King's Hotel Singapore

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,757,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,184,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,757,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,672,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Park Orchad

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 19,306,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 25,945,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 19,239,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,477,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sheraton

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 19,775,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 26,951,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 19,574,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,611,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hilton

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 20,245,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 27,957,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 20,111,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,745,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 تورلیدر فارسی زبان
4 سیم کارت
5 بیمه مسافرتی
6 گشت شهری
7 بلیط رفت و برگشت با پرواز قطر ایر
ردیف مدرک تعداد
1 عکس 4*3
2 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
آذر سلیم زاده (مسئول تور )

کوچکترین کشور آسیای جنوب شرقی و کشوری مدرن و ثروتمند که یکی از گرانترین شهرهای دنیا شناخته میشود مجموعه جزایر است و یکی از قطب های خرید و فروش جهان محسوب میشود و بعنوان یکی از پرتردد ترین بنادر دنیا از آن یاد میشود اینها مشخصات شهر سنگاپوری است که شهر جدید و تازه تاسیس است که از آن بعد از لاس وگاس بعنوان شهر همیشه بیدار یا شهر همیشه روشن یاد میشود 

امروزه از کشور مانیز توریستهای فراوانی به سنگاپور سفر میکنند و شاید تجربه چندم آنها باشد بدلیل جذابیت سنگاپور و رقم زدن خاطرات زیبا در سفرهای قبلی  

نرخ کودک زیر دو سال 700 هزار تومان میباشد 

پرواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد میباشد 

پرداخت 50 درصد مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامیست 

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 پنج شنبه 1 فروردین , 22:50 یکشنبه 18 فروردین , 08:00 برنامه سفررفت: حرکت از فرودگاه بین المللی امام خمینی به فرودگاه بین المللی دوحه ساعت پرواز 22:50 ، زمان رسیدن ساعت: 00:30 می باشد. حرکت از فرودگاه بین المللی دوحه به فرودگاه بین المللی سنگاپور ساعت پرواز: 01:55، زمان رسیدن ساعت: 14:55 می باشد. برنامه سفر برگشت: حرکت از فرودگاه بین المللی سنگاپور به فرودگاه بین المللی دوحه ساعت پرواز: 02:00، زمان رسیدن ساعت: 05:35 می باشد. حرکت از فرودگاه بین المللی دوحه به فرودگاه بین المللی امام خمینی ساعت پرواز: 08:00، زمان رسیدن ساعت: 10:40 می باشد.

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : قطر ایر وی
7 شب

تور 7 شب و 8 روز مراکش ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/11
قیمت از : 16,500,000 تومان
ایرلاین : ماهان
8 شب

تور پکن و شانگهای ویژه خرداد 98(8شب)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/30
قیمت از : 15,995,000 تومان
ایرلاین : امارات
7 شب

تور موریس ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/11
قیمت از : 16,500,000 تومان
ایرلاین : ماهان
8 شب

تور پکن و شانگهای ویژه خرداد وتیر 98(8شب)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/28
قیمت از : 15,995,000 تومان
ایرلاین : ماهان
8 شب

تور پکن و شانگهای ویژه خرداد98(8شب ماهان)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/29
قیمت از : 15,995,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
4 شب

تور سوئیس ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/21
قیمت از : 15,360,000 تومان
ثبت پرسش