• تور آنتالیا ویژه 16 آذر 97


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های آنتالیا است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1397/12/28
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/01/12
آنتالیا
هوایی
پگاسوس
مدت اقامت : 9 شب
تاریخ انتشار : 1397/11/07
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 9 شب
ردیف 2
به آنتالیا
مدت اقامت 9
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Agon

BB
5,455,000 تومان
6,395,000 تومان
5,455,000 تومان
3,995,000 تومان
CENDER HOTEL

ALL
6,745,000 تومان
8,030,000 تومان
5,690,000 تومان
3,995,000 تومان
Adonis

ALL
7,650,000 تومان
9,410,000 تومان
6,245,000 تومان
3,995,000 تومان
Sensitive Premium Resort & Spa

UALL
7,795,000 تومان
9,555,000 تومان
6,275,000 تومان
3,995,000 تومان
Grand Park Lara

ALL
8,495,000 تومان
10,610,000 تومان
6,745,000 تومان
3,995,000 تومان
Lara Family Club

ALL
8,615,000 تومان
10,725,000 تومان
6,625,000 تومان
3,995,000 تومان
Karmir Resort & Spa

ALL
8,850,000 تومان
11,190,000 تومان
6,745,000 تومان
3,995,000 تومان
Ramada Resort Lara Hotel

UALL
8,850,000 تومان
10,840,000 تومان
6,860,000 تومان
3,995,000 تومان
Kervansaray Kundu Hotel

ALL
9,555,000 تومان
12,125,000 تومان
7,095,000 تومان
3,995,000 تومان
KAYA BELEK

UALL
9,785,000 تومان
12,475,000 تومان
7,215,000 تومان
3,995,000 تومان
Kervansaray Lara

ALL
10,135,000 تومان
13,295,000 تومان
7,445,000 تومان
3,995,000 تومان
Orange County Kemer

UALL
10,135,000 تومان
13,295,000 تومان
7,445,000 تومان
3,995,000 تومان
Trendy Lara

UALL
11,190,000 تومان
14,585,000 تومان
7,915,000 تومان
3,995,000 تومان
Adalya Elite Lara

UALL
11,540,000 تومان
15,635,000 تومان
8,030,000 تومان
3,995,000 تومان
Granada Luxury Belek

UALL
13,295,000 تومان
17,390,000 تومان
9,200,000 تومان
3,995,000 تومان
Delphin BE Grand Resort

UALL
13,645,000 تومان
18,560,000 تومان
9,200,000 تومان
3,995,000 تومان
Kaya Palazzo Golf Resort

UALL
13,880,000 تومان
18,560,000 تومان
9,200,000 تومان
3,995,000 تومان
Delphin Imperial Hotel

UALL
15,050,000 تومان
20,315,000 تومان
9,785,000 تومان
3,995,000 تومان
SUENO GOLF

UALL
18,795,000 تومان
26,750,000 تومان
11,775,000 تومان
3,995,000 تومان
نام هتل Agon

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,455,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,455,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل CENDER HOTEL

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,745,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Adonis

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,245,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sensitive Premium Resort & Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,555,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,275,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Park Lara

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,745,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lara Family Club

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,615,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,725,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,625,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Karmir Resort & Spa

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,745,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ramada Resort Lara Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kervansaray Kundu Hotel

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,555,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,125,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,095,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل KAYA BELEK

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,785,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,475,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,215,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kervansaray Lara

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,135,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,445,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Orange County Kemer

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,135,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,445,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Trendy Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,585,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,915,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Adalya Elite Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,635,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Granada Luxury Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin BE Grand Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,645,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kaya Palazzo Golf Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin Imperial Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,315,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,785,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,995,000 تومان
توضیحات
نام هتل SUENO GOLF

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 26,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,775,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,995,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 تورلیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 عکس 4*3
2 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
3 مشخصات کامل مسافر از قبیل آدرس منزل و محل کار با ذکر شماره تلفن
سنا کباری (مسئول تور )
آنتالیا سریعترین شهردر حال توسعه در ترکیه است و توریستها ازتمام دنیا برای بازدید و استفادا از سواحل شگفت انگیزی آنتالیا و رویارویی با فرهنگ سنتی ترکیه را عازم شهر توریستس آنتالیا میشوند. شهر آنتالیا مجاور دریا مدیترانه و در جنوب غربی ترکیه واقع شده است. اختلاف ساعت با ایران: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه از ساعت ایران عقب تر می باشد. آنتالیا دارای وسایل حمل و نقل عمومی خوب و با کیفیتی است تا گردشگران بتوانند به راحتی به مناطق مورد نظرشان سفر کنند.شما در آنتالیا می از اتوبوس، تاکسی، ترانسفر هتل، قایق و کشتی، موتور، دوچرخه و ماشین های کرایه ای برای حمل و نقل میتوانید استفاده کنید.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 سه شنبه 28 اسفند , 04:10 چهارشنبه 21 فروردین , 23:55

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
7 شب

تور کرالا سواحل جنوبی هند ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/07/07
قیمت از : 5,690,000 تومان
ایرلاین : اطلس گلوبال
6 شب

تور قبرس شمالی ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/07/16
قیمت از : 5,665,000 تومان
ایرلاین : عمان
1 شب

تور گوا ویژه بهار 6 شب پرواز عمان ایر

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/20
قیمت از : 6,620,000 تومان
ایرلاین : اطلس گلوبال
6 شب

تور آنتالیا ویژه 9و10و11 خرداد 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/09
قیمت از : 5,080,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور کرالا سواحل جنوبی هند ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/07/07
قیمت از : 5,690,000 تومان
ایرلاین : آتا
6 شب

تور ازمیر ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/10/01
قیمت از : 5,095,000 تومان
ثبت پرسش