• /

    تور آنتالیا ویژه 16 و 23 آذر 97


تاریخ شروع 1397/09/16
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1397/09/22
آنتالیا
هوایی
سان اکسپرس
مدت اقامت : 6 شب
تاریخ انتشار : 1397/09/10
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6 شب
ردیف 2
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
BELKON

ALL
2,690,000 تومان
3,595,000 تومان
2,425,000 تومان
2,190,000 تومان
Armas Beach

ALL
2,880,000 تومان
3,915,000 تومان
2,520,000 تومان
2,190,000 تومان
CENDER HOTEL

ALL
3,075,000 تومان
4,240,000 تومان
2,620,000 تومان
2,190,000 تومان
Kervansaray Lara

UALL
3,410,000 تومان
4,810,000 تومان
2,785,000 تومان
2,190,000 تومان
Grand Park Lara

ALL
3,600,000 تومان
5,295,000 تومان
2,880,000 تومان
2,190,000 تومان
Concorde De Luxe Resort

UALL
3,600,000 تومان
6,010,000 تومان
3,000,000 تومان
2,190,000 تومان
Club Falcon

ALL
3,700,000 تومان
5,810,000 تومان
2,930,000 تومان
2,190,000 تومان
Fame Residence Lara & Spa

UALL
3,745,000 تومان
5,555,000 تومان
2,955,000 تومان
2,190,000 تومان
Sherwood Breezes Resort

UALL
3,795,000 تومان
5,455,000 تومان
2,980,000 تومان
2,190,000 تومان
Baia Lara Hotel

UALL
3,990,000 تومان
5,940,000 تومان
3,120,000 تومان
2,190,000 تومان
Rixos Downtown

ALL
4,130,000 تومان
6,465,000 تومان
3,145,000 تومان
2,190,000 تومان
Titanic Beach Lara Resort

UALL
4,130,000 تومان
6,025,000 تومان
3,145,000 تومان
2,190,000 تومان
Papillon Ayscha Resort & Spa

UALL
4,180,000 تومان
6,785,000 تومان
3,170,000 تومان
2,190,000 تومان
Belis Deluxe

BB
4,225,000 تومان
6,765,000 تومان
3,195,000 تومان
2,190,000 تومان
Spice

UALL
4,465,000 تومان
7,110,000 تومان
3,315,000 تومان
2,190,000 تومان
Rixos Sungate Hotel

UALL
4,490,000 تومان
7,290,000 تومان
3,360,000 تومان
2,190,000 تومان
Delphin BE Grand Resort

UALL
4,515,000 تومان
6,670,000 تومان
3,340,000 تومان
2,190,000 تومان
Ela Quality Resort

UALL
4,560,000 تومان
6,750,000 تومان
3,360,000 تومان
2,190,000 تومان
Titanic Deluxe Belek

UALL
4,610,000 تومان
6,835,000 تومان
3,385,000 تومان
2,190,000 تومان
Susesi Luxury Resort

UALL
4,660,000 تومان
6,915,000 تومان
3,410,000 تومان
2,190,000 تومان
Delphin Imperial Hotel

UALL
5,330,000 تومان
8,050,000 تومان
3,745,000 تومان
2,190,000 تومان
Barut Lara

UALL
5,380,000 تومان
8,130,000 تومان
3,770,000 تومان
2,190,000 تومان
Rixos Premium

UALL
5,475,000 تومان
9,035,000 تومان
3,820,000 تومان
2,190,000 تومان
Calista Luxury Resort Hotel

UALL
5,520,000 تومان
8,370,000 تومان
3,840,000 تومان
2,190,000 تومان
RIXOS BELEK

BB
5,620,000 تومان
10,480,000 تومان
3,890,000 تومان
2,190,000 تومان
Cornelia Diamond Golf Resort & Spa

UALL
6,530,000 تومان
10,075,000 تومان
4,345,000 تومان
2,190,000 تومان
نام هتل BELKON

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,425,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل Armas Beach

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,915,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل CENDER HOTEL

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,075,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kervansaray Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,410,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,785,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل Club Falcon

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fame Residence Lara & Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,745,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,555,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,955,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل Baia Lara Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Park Lara

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل Concorde De Luxe Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sherwood Breezes Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,455,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Downtown

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,465,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,145,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل Papillon Ayscha Resort & Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,785,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,170,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل Belis Deluxe

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,225,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,765,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,195,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Beach Lara Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,025,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,145,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل Spice

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,465,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,315,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin BE Grand Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,515,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ela Quality Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل Susesi Luxury Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,915,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin Imperial Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,745,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Premium

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,475,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,035,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل Calista Luxury Resort Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل RIXOS BELEK

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cornelia Diamond Golf Resort & Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,075,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,345,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Sungate Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Deluxe Belek

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,610,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,835,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,385,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل Barut Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,190,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 تورلیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 عکس 4*3
2 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
سنا کباری (مسئول تور )
پرواز بامداد روز جمعه میباشد.
هواپیمایی مدرن با کترینگ جدید 
در هتل های کنکرد و کارمیر کودک بالای 9 سال محسوب میشود 
بلیط رفت و برگشت با پرواز سان اکسپرس 
نرخ کودک زیر 2 سال 290000 تومان میباشد 
بار مجاز در این سفر 30 کیلوگرم میباشد. 

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 جمعه 16 آذر , 01:30 پنج شنبه 22 آذر , 08:30
2 جمعه 23 آذر , 01:30 پنج شنبه 29 آذر , 08:30

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : معراج
مدت اقامت 3 شب

تور شیراز ویژه پاییز (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/08
قیمت از : 871,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
مدت اقامت 6 شب

تور آنتالیا ویژه 22 آذر 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/22
قیمت از : 1,595,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
مدت اقامت 6 شب

تور آنتالیا ویژه شب یلدا

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/29
قیمت از : 1,595,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور کوالالامپور و لنکاوی ویژه 23 دی 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/10/23
قیمت از : 6,395,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
مدت اقامت 7 شب

تور استانبول 7 شب ویژه آذر (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/20
قیمت از : 2,447,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور پوکت ویژه 16 دی(97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/10/16
قیمت از : 6,098,000 تومان
ثبت پرسش