• تور آنتالیا ویژه 16 و 23 آذر 97


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های آنتالیا است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1397/10/07
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1397/10/06
آنتالیا
هوایی
سان اکسپرس
مدت اقامت : 6 شب
تاریخ انتشار : 1397/10/01
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6 شب
ردیف 2
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Lara Hadrianus

BB
2,740,000 تومان
3,675,000 تومان
2,450,000 تومان
2,190,000 تومان
CENDER HOTEL

ALL
3,075,000 تومان
4,240,000 تومان
2,620,000 تومان
2,190,000 تومان
Club Sera

UALL
3,985,000 تومان
5,985,000 تومان
3,075,000 تومان
2,190,000 تومان
Club Falcon

ALL
4,080,000 تومان
6,590,000 تومان
3,120,000 تومان
2,190,000 تومان
Grand Park Lara

ALL
4,080,000 تومان
6,160,000 تومان
3,120,000 تومان
2,190,000 تومان
INN VISTA

UALL
4,320,000 تومان
6,345,000 تومان
3,240,000 تومان
2,190,000 تومان
KAYA BELEK

UALL
4,660,000 تومان
6,915,000 تومان
3,410,000 تومان
2,190,000 تومان
Limak Limra

ALL
4,900,000 تومان
7,625,000 تومان
3,530,000 تومان
2,190,000 تومان
Fame Residence Lara & Spa

UALL
4,945,000 تومان
7,715,000 تومان
3,555,000 تومان
2,190,000 تومان
Kervansaray Lara

UALL
5,040,000 تومان
7,560,000 تومان
3,600,000 تومان
2,190,000 تومان
Delphin BE Grand Resort

UALL
5,330,000 تومان
8,050,000 تومان
3,745,000 تومان
2,190,000 تومان
Papillon Ayscha Resort & Spa

ALL
5,520,000 تومان
9,505,000 تومان
3,840,000 تومان
2,190,000 تومان
ramada plaza

UALL
5,570,000 تومان
10,370,000 تومان
3,685,000 تومان
2,190,000 تومان
Spice

UALL
7,850,000 تومان
12,370,000 تومان
4,060,000 تومان
2,190,000 تومان
SUENO GOLF

UALL
8,570,000 تومان
12,315,000 تومان
4,300,000 تومان
2,190,000 تومان
Kaya Palazzo Golf Resort

UALL
8,570,000 تومان
12,315,000 تومان
4,300,000 تومان
2,190,000 تومان
GLORIA VERDE

UALL
9,000,000 تومان
12,960,000 تومان
4,440,000 تومان
2,190,000 تومان
Sueno Deluxe

UALL
9,220,000 تومان
13,285,000 تومان
4,515,000 تومان
2,190,000 تومان
Cornelia Diamond Golf Resort & Spa

UALL
9,720,000 تومان
14,040,000 تومان
4,680,000 تومان
2,190,000 تومان
GLORIA GOLF RESORT

UALL
9,940,000 تومان
14,365,000 تومان
4,755,000 تومان
2,190,000 تومان
Ela Quality Resort

UALL
10,155,000 تومان
14,690,000 تومان
4,825,000 تومان
2,190,000 تومان
Calista Luxury Resort Hotel

UALL
10,875,000 تومان
15,770,000 تومان
5,065,000 تومان
2,190,000 تومان
نام هتل Lara Hadrianus

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,675,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل Club Sera

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,985,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,985,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,075,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل CENDER HOTEL

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,075,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kervansaray Lara

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل Club Falcon

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fame Residence Lara & Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,945,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,715,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,555,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل INN VISTA

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,345,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Park Lara

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل KAYA BELEK

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,915,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل Limak Limra

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,625,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل ramada plaza

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,685,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل Papillon Ayscha Resort & Spa

خدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,505,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل SUENO GOLF

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,315,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kaya Palazzo Golf Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,315,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل Spice

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delphin BE Grand Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,745,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ela Quality Resort

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,155,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,825,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل GLORIA VERDE

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل GLORIA GOLF RESORT

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,365,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,755,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل Calista Luxury Resort Hotel

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,875,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,065,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cornelia Diamond Golf Resort & Spa

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sueno Deluxe

خدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,285,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,515,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,190,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 تورلیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 عکس 4*3
2 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
سنا کباری (مسئول تور )
آنتالیا سریعترین شهردر حال توسعه در ترکیه است و توریستها ازتمام دنیا برای بازدید و استفادا از سواحل شگفت انگیزی آنتالیا و رویارویی با فرهنگ سنتی ترکیه را عازم شهر توریستس آنتالیا میشوند. شهر آنتالیا مجاور دریا مدیترانه و در جنوب غربی ترکیه واقع شده است. اختلاف ساعت با ایران: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه از ساعت ایران عقب تر می باشد. آنتالیا دارای وسایل حمل و نقل عمومی خوب و با کیفیتی است تا گردشگران بتوانند به راحتی به مناطق مورد نظرشان سفر کنند.شما در آنتالیا می از اتوبوس، تاکسی، ترانسفر هتل، قایق و کشتی، موتور، دوچرخه و ماشین های کرایه ای برای حمل و نقل میتوانید استفاده کنید.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 جمعه 7 دی , 04:45 پنج شنبه 13 دی , 23:35

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
6 شب

تور آنتالیا ویژه 10 خرداد 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/09
قیمت از : 3,995,000 تومان
ایرلاین : ماهان
6 شب

تور مارماریس ویژه بهار ۹۸

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/19
قیمت از : 3,945,000 تومان
ایرلاین : کیش ایر
6 شب

تور مارماریس ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/19
قیمت از : 1,995,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
7 شب

تور قبرس ( لارناکا و لیماسول ) ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/07/16
قیمت از : 3,650,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
4 شب

تور باکو ویژه 23 خرداد

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/23
قیمت از : 2,838,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور ارمنستان ویژه 22 خرداد

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/22
قیمت از : 2,920,000 تومان
ثبت پرسش