تاریخ شروع 1397/09/04
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1397/09/02
پاتایا
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 7 شب
تاریخ انتشار : 1397/08/13
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 پاتایا 7 شب
ردیف 2
به پاتایا
مدت اقامت 7
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Sawasdee Sunshine

BB
4,875,000 تومان
5,732,000 تومان
4,018,000 تومان
4,340,000 تومان
The Sun Resort & Spa

BB
5,196,000 تومان
6,375,000 تومان
5,089,000 تومان
4,447,000 تومان
ROYAL TYCOON

BB
5,304,000 تومان
6,589,000 تومان
5,196,000 تومان
4,447,000 تومان
piyada residence

BB
5,304,000 تومان
6,589,000 تومان
5,196,000 تومان
4,447,000 تومان
Siwalai City Place

BB
5,411,000 تومان
6,803,000 تومان
5,304,000 تومان
4,554,000 تومان
zing Hotel

BB
5,518,000 تومان
7,017,000 تومان
5,411,000 تومان
4,554,000 تومان
Wiz Hotel

BB
5,518,000 تومان
7,017,000 تومان
5,411,000 تومان
4,554,000 تومان
B2 South Pattaya

BB
5,625,000 تومان
7,231,000 تومان
5,518,000 تومان
4,554,000 تومان
Bonkai Resort

BB
5,625,000 تومان
7,231,000 تومان
5,518,000 تومان
4,554,000 تومان
beston

BB
5,680,000 تومان
7,302,000 تومان
4,058,000 تومان
4,598,000 تومان
Mind Resort

BB
5,732,000 تومان
7,446,000 تومان
5,518,000 تومان
4,661,000 تومان
Welcome Plaza

BB
5,732,000 تومان
7,446,000 تومان
5,518,000 تومان
4,661,000 تومان
Mike Hotel

BB
5,732,000 تومان
7,446,000 تومان
5,518,000 تومان
4,661,000 تومان
Mike Hotel

BB
5,732,000 تومان
7,446,000 تومان
5,518,000 تومان
4,661,000 تومان
Manita Boutique

BB
5,839,000 تومان
7,660,000 تومان
5,625,000 تومان
4,661,000 تومان
A One Star

BB
5,839,000 تومان
7,660,000 تومان
5,411,000 تومان
4,661,000 تومان
SUNSHINE HIP

BB
5,946,000 تومان
7,874,000 تومان
5,732,000 تومان
4,661,000 تومان
T5 Suites Pattaya

BB
5,946,000 تومان
7,874,000 تومان
5,732,000 تومان
4,661,000 تومان
HOLIDAY RESORT

BB
6,004,000 تومان
7,951,000 تومان
5,788,000 تومان
4,707,000 تومان
Golden Beach

BB
6,053,000 تومان
8,088,000 تومان
5,839,000 تومان
4,768,000 تومان
Mark Land Boutique

BB
6,053,000 تومان
8,088,000 تومان
5,839,000 تومان
4,768,000 تومان
SUNSHINE VISTA

BB
6,160,000 تومان
8,302,000 تومان
5,946,000 تومان
4,768,000 تومان
ibis pattaya

BB
6,160,000 تومان
8,302,000 تومان
6,053,000 تومان
4,768,000 تومان
Ibis Pattaya

BB
6,160,000 تومان
8,302,000 تومان
4,018,000 تومان
4,768,000 تومان
The Sun Exclusive

BB
6,267,000 تومان
8,517,000 تومان
6,053,000 تومان
4,768,000 تومان
Nova Gold Hotel

BB
6,329,000 تومان
8,600,000 تومان
6,113,000 تومان
4,815,000 تومان
Baron Beach Hotel

BB
6,482,000 تومان
8,945,000 تومان
6,267,000 تومان
4,875,000 تومان
Garden Sea View

BB
6,653,000 تومان
9,249,000 تومان
6,437,000 تومان
4,923,000 تومان
Nova Express

BB
6,653,000 تومان
9,249,000 تومان
6,437,000 تومان
4,923,000 تومان
T Pattaya Hotel

BB
6,761,000 تومان
9,465,000 تومان
6,545,000 تومان
5,031,000 تومان
Pty Sea View

BB
6,870,000 تومان
9,682,000 تومان
6,545,000 تومان
5,031,000 تومان
Mercure Hotel Pattaya

BB
6,978,000 تومان
9,898,000 تومان
6,653,000 تومان
5,139,000 تومان
Balihai Bay

BB
6,978,000 تومان
9,898,000 تومان
6,653,000 تومان
5,139,000 تومان
Nova Platinum Hotel

BB
6,978,000 تومان
9,898,000 تومان
6,653,000 تومان
5,139,000 تومان
A -ONE ROYAL

BB
6,978,000 تومان
9,898,000 تومان
6,653,000 تومان
5,139,000 تومان
Citrus Parc Hotel Pattaya

BB
6,978,000 تومان
9,898,000 تومان
6,653,000 تومان
5,139,000 تومان
Aiyara Grand Hotel

BB
7,086,000 تومان
10,114,000 تومان
6,761,000 تومان
5,139,000 تومان
vista

BB
7,194,000 تومان
10,330,000 تومان
6,870,000 تومان
5,139,000 تومان
Page 10

BB
7,194,000 تومان
10,330,000 تومان
6,870,000 تومان
5,139,000 تومان
Centra Nova Pattaya

BB
7,194,000 تومان
10,330,000 تومان
6,870,000 تومان
5,139,000 تومان
SIGNATURE

BB
7,194,000 تومان
10,330,000 تومان
6,870,000 تومان
5,139,000 تومان
Page 10

BB
7,194,000 تومان
10,330,000 تومان
6,870,000 تومان
5,139,000 تومان
SIGNATURE

BB
7,194,000 تومان
10,330,000 تومان
6,870,000 تومان
5,139,000 تومان
Sunbeam Hotel Pattaya

BB
7,302,000 تومان
10,547,000 تومان
6,978,000 تومان
5,139,000 تومان
season five

BB
7,302,000 تومان
10,547,000 تومان
6,978,000 تومان
5,247,000 تومان
The Stay Hotel

BB
7,302,000 تومان
10,547,000 تومان
6,978,000 تومان
5,247,000 تومان
AYA Boutique Hotel Pattaya

BB
7,302,000 تومان
10,547,000 تومان
6,978,000 تومان
5,247,000 تومان
season five

BB
7,302,000 تومان
10,547,000 تومان
6,978,000 تومان
5,247,000 تومان
citrus grande pattaya

BB
7,302,000 تومان
10,547,000 تومان
6,978,000 تومان
5,247,000 تومان
The Bayview

BB
7,627,000 تومان
11,196,000 تومان
6,221,000 تومان
5,356,000 تومان
MERCURE PATTAYA OCEAN

BB
8,167,000 تومان
12,277,000 تومان
7,735,000 تومان
5,464,000 تومان
THE ZIGN

BB
8,247,000 تومان
12,396,000 تومان
7,810,000 تومان
5,517,000 تومان
garden cliff

BB
8,574,000 تومان
13,052,000 تومان
8,138,000 تومان
5,626,000 تومان
Siam Bayshore

BB
9,141,000 تومان
14,224,000 تومان
8,600,000 تومان
5,896,000 تومان
Pullman Pattaya

BB
10,103,000 تومان
16,109,000 تومان
9,557,000 تومان
6,172,000 تومان
dusit Thani

BB
10,212,000 تومان
16,328,000 تومان
9,557,000 تومان
6,281,000 تومان
Veranda Residence Pattaya

BB
10,212,000 تومان
16,328,000 تومان
9,557,000 تومان
6,281,000 تومان
Royal Cliff Beach

BB
10,322,000 تومان
16,546,000 تومان
9,666,000 تومان
6,281,000 تومان
amari ocean pattaya

BB
10,431,000 تومان
16,764,000 تومان
9,776,000 تومان
6,281,000 تومان
Cape Dara

BB
10,977,000 تومان
17,856,000 تومان
10,322,000 تومان
6,500,000 تومان
Centara Grand Mirage

BB
13,052,000 تومان
22,006,000 تومان
12,178,000 تومان
7,264,000 تومان
Wave Hotel Pattaya

BB
14,690,000 تومان
25,610,000 تومان
13,598,000 تومان
7,810,000 تومان
نام هتل The Sun Resort & Spa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,196,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,375,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,089,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,447,000 تومان
توضیحات
نام هتل ROYAL TYCOON

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,304,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,589,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,196,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,447,000 تومان
توضیحات
نام هتل zing Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,518,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,017,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,411,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,554,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mind Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,732,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,446,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,518,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,661,000 تومان
توضیحات
نام هتل Welcome Plaza

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,732,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,446,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,518,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,661,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mike Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,732,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,446,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,518,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,661,000 تومان
توضیحات
نام هتل Manita Boutique

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,839,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,625,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,661,000 تومان
توضیحات
نام هتل A One Star

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,839,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,411,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,661,000 تومان
توضیحات
نام هتل SUNSHINE HIP

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,946,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,874,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,732,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,661,000 تومان
توضیحات
نام هتل Golden Beach

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,053,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,088,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,839,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,768,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mark Land Boutique

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,053,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,088,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,839,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,768,000 تومان
توضیحات
نام هتل SUNSHINE VISTA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,302,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,946,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,768,000 تومان
توضیحات
نام هتل ibis pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,302,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,053,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,768,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Sun Exclusive

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,267,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,517,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,053,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,768,000 تومان
توضیحات
نام هتل Garden Sea View

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,653,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,249,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,437,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,923,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pty Sea View

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,682,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,545,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,031,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mercure Hotel Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,978,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,898,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,653,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,139,000 تومان
توضیحات
نام هتل Balihai Bay

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,978,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,898,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,653,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,139,000 تومان
توضیحات
نام هتل Nova Platinum Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,978,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,898,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,653,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,139,000 تومان
توضیحات
نام هتل A -ONE ROYAL

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,978,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,898,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,653,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,139,000 تومان
توضیحات
نام هتل vista

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,194,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,139,000 تومان
توضیحات
نام هتل Page 10

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,194,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,139,000 تومان
توضیحات
نام هتل Centra Nova Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,194,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,139,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sunbeam Hotel Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,302,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,547,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,978,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,139,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Bayview

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,627,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,196,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,221,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,356,000 تومان
توضیحات
نام هتل MERCURE PATTAYA OCEAN

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,167,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,277,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,735,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,464,000 تومان
توضیحات
نام هتل THE ZIGN

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,247,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,396,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,517,000 تومان
توضیحات
نام هتل garden cliff

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,574,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,052,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,138,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,626,000 تومان
توضیحات
نام هتل Siam Bayshore

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,141,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,224,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,896,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pullman Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,103,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,109,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,557,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,172,000 تومان
توضیحات
نام هتل dusit Thani

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,212,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,328,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,557,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,281,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Cliff Beach

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,322,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,546,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,666,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,281,000 تومان
توضیحات
نام هتل amari ocean pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,431,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,764,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,776,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,281,000 تومان
توضیحات
نام هتل Centara Grand Mirage

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,052,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 22,006,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,178,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,264,000 تومان
توضیحات
نام هتل Nova Express

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,653,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,249,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,437,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,923,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cape Dara

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,977,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,856,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,322,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل SIGNATURE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,194,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,139,000 تومان
توضیحات
نام هتل Citrus Parc Hotel Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,978,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,898,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,653,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,139,000 تومان
توضیحات
نام هتل season five

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,302,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,547,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,978,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,247,000 تومان
توضیحات
نام هتل piyada residence

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,304,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,589,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,196,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,447,000 تومان
توضیحات
نام هتل Siwalai City Place

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,411,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,803,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,304,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,554,000 تومان
توضیحات
نام هتل Wiz Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,518,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,017,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,411,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,554,000 تومان
توضیحات
نام هتل B2 South Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,625,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,231,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,518,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,554,000 تومان
توضیحات
نام هتل Bonkai Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,625,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,231,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,518,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,554,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mike Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,732,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,446,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,518,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,661,000 تومان
توضیحات
نام هتل HOLIDAY RESORT

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,004,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,951,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,788,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,707,000 تومان
توضیحات
نام هتل T5 Suites Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,946,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,874,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,732,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,661,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ibis Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,302,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,018,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,768,000 تومان
توضیحات
نام هتل Baron Beach Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,482,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,945,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,267,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,875,000 تومان
توضیحات
نام هتل beston

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,302,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,058,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,598,000 تومان
توضیحات
نام هتل Nova Gold Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,329,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,113,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,815,000 تومان
توضیحات
نام هتل T Pattaya Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,761,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,465,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,545,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,031,000 تومان
توضیحات
نام هتل Aiyara Grand Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,086,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,114,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,761,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,139,000 تومان
توضیحات
نام هتل Page 10

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,194,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,139,000 تومان
توضیحات
نام هتل SIGNATURE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,194,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,139,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Stay Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,302,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,547,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,978,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,247,000 تومان
توضیحات
نام هتل AYA Boutique Hotel Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,302,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,547,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,978,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,247,000 تومان
توضیحات
نام هتل season five

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,302,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,547,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,978,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,247,000 تومان
توضیحات
نام هتل citrus grande pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,302,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,547,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,978,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,247,000 تومان
توضیحات
نام هتل Veranda Residence Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,212,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,328,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,557,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,281,000 تومان
توضیحات
نام هتل Wave Hotel Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 25,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,598,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,810,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sawasdee Sunshine

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,875,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,732,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,018,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,340,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 اقامت در هتل با صبحانه
4 تورلیدر فارسی زبان
5 بیمه مسافرتی
6 بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان
ردیف مدرک تعداد
1 عکس 4*3
2 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
3 مشخصات کامل مسافر از قبیل آدرس منزل و محل کار با ذکر شماره تلفن
مریم خان زاده (سرپرست تور)

پاتایا یکی از مشهورترین مناطق توریستی در تایلند و یکی از جذاب ترین مناطق دیدنی در جهان به شمار می رود. خیلی ها برای ریلکس کردن و لذت بردن از نور خورشید در کنار دریا یا قایق سواری کردن به جزایر اطراف به این منطقه می آیند.
پاتایا تقریبا 150 کیلومتر از بانکوک فاصله دارد و شاید بیشتر بخاطر سنگ های ماساژ و رستوران هایی با غذاهای عجیب معروف باشد. این روزها پاتایا مقصد توریست های بسیاری از جمله خانواده ها می باشد که آن را مدیون امکانات لوکس و خدمات درجه یک که در هتل ها ارائه می شود باشد. سالانه بیش از 5 میلیون توریست به این منطقه می آیند که دو سوم آنها خارجی هستند.

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 یکشنبه 4 آذر , 21:45 یکشنبه 11 آذر , 22:35 برنامه سفررفت: حرکت از فرودگاه بین المللی امام خمینی به فرودگاه سوارنابومی بانکوک ساعت پرواز: 21:45، مدت پرواز 07:00 می باشد. مدت ترانزیت در بانکوک 1 ساعت می باشد. برنامه سفر برگشت: ترانسفر بین پاتایا و بانکوک بصورت زمینی و با اتوبوس می باشد. حرکت از فرودگاه سوارنابومی بانکوک به فرودگاه بین المللی امام خمینی ساعت پرواز: 22:35، مدت پرواز 07:00می باشد.
2 چهارشنبه 7 آذر , 21:45 پنج شنبه 15 آذر , 22:35

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور پوکت ویژه آذر (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/07
قیمت از : 6,253,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 3 شب

تور ارمنستان 3 شب ویژه 4 آذر (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/04
قیمت از : 2,199,000 تومان
ایرلاین : قطر ایر وی
مدت اقامت 1 شب

تور اسکی توچال ویژه زمستان 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/01
قیمت از : 250,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور باکو 7 شب ویژه 30 آبان (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/30
قیمت از : 3,756,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
مدت اقامت 7 شب

تور گرجستان 7 شب ویژه 27 آبان 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/27
قیمت از : 1,680,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور بانکوک و پاتایا ویژه آذر (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/07
قیمت از : 5,060,000 تومان
ثبت پرسش