• /

    تور آنکارا 3 شب ویژه 20 آبان (97)


تاریخ شروع 1397/09/04
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1397/09/03
استانبول
هوایی
ایران ایر
مدت اقامت : 3 شب
تاریخ انتشار : 1397/08/26
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنکارا 3 شب
ردیف 2
به آنکارا
مدت اقامت 3
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
NOBEL

BB
2,098,000 تومان
2,535,000 تومان
2,058,000 تومان
1,581,000 تومان
Amar

BB
2,137,000 تومان
2,495,000 تومان
1,939,000 تومان
1,581,000 تومان
SIYAV

BB
2,197,000 تومان
2,456,000 تومان
1,978,000 تومان
1,581,000 تومان
Ankara Gold Hotel

BB
2,217,000 تومان
2,734,000 تومان
1,978,000 تومان
1,581,000 تومان
ETAB BOLVARE

BB
2,217,000 تومان
2,495,000 تومان
1,978,000 تومان
1,581,000 تومان
Royal

BB
2,259,000 تومان
2,701,000 تومان
1,998,000 تومان
1,596,000 تومان
Maria

BB
2,297,000 تومان
2,535,000 تومان
2,018,000 تومان
1,581,000 تومان
Raysis

BB
2,336,000 تومان
2,694,000 تومان
2,018,000 تومان
1,581,000 تومان
Nova Palace

BB
2,376,000 تومان
2,853,000 تومان
2,058,000 تومان
1,581,000 تومان
Radison Blue

BB
2,379,000 تومان
2,861,000 تومان
2,038,000 تومان
1,596,000 تومان
SEVEN DEEP

BB
2,440,000 تومان
2,841,000 تومان
2,038,000 تومان
1,596,000 تومان
BEST WESTERN

BB
2,440,000 تومان
2,841,000 تومان
2,078,000 تومان
1,596,000 تومان
Demora

BB
2,440,000 تومان
2,841,000 تومان
2,078,000 تومان
1,596,000 تومان
DEMONTI

BB
2,480,000 تومان
2,922,000 تومان
2,118,000 تومان
1,596,000 تومان
King Hotel

BB
2,500,000 تومان
3,022,000 تومان
2,118,000 تومان
1,596,000 تومان
CINNAH

BB
2,520,000 تومان
2,962,000 تومان
2,078,000 تومان
1,596,000 تومان
Best

BB
2,580,000 تومان
3,243,000 تومان
2,158,000 تومان
1,596,000 تومان
Bera Ankara

BB
2,585,000 تومان
3,072,000 تومان
2,179,000 تومان
1,612,000 تومان
Kent Hotel Moskow

BB
2,620,000 تومان
3,163,000 تومان
2,158,000 تومان
1,596,000 تومان
Warwick Ankara

BB
2,741,000 تومان
3,363,000 تومان
2,239,000 تومان
1,596,000 تومان
Swiss

BB
2,828,000 تومان
3,680,000 تومان
2,301,000 تومان
1,612,000 تومان
Anemon

BB
2,841,000 تومان
3,645,000 تومان
2,279,000 تومان
1,596,000 تومان
Hilton

BB
2,909,000 تومان
3,558,000 تومان
2,342,000 تومان
1,612,000 تومان
Sheraton

BB
2,950,000 تومان
3,842,000 تومان
2,342,000 تومان
1,612,000 تومان
Latanya Hotel Ankara

BB
2,950,000 تومان
3,761,000 تومان
2,342,000 تومان
1,612,000 تومان
HOLIDAY IN ANKARA

BB
3,072,000 تومان
3,964,000 تومان
2,423,000 تومان
1,612,000 تومان
GRAND ANKARA

BB
3,072,000 تومان
3,883,000 تومان
2,342,000 تومان
1,612,000 تومان
نام هتل SIYAV

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,197,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,456,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,978,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,581,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ankara Gold Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,217,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,734,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,978,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,581,000 تومان
توضیحات
نام هتل ETAB BOLVARE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,217,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,978,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,581,000 تومان
توضیحات
نام هتل Maria

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,297,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,535,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,018,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,581,000 تومان
توضیحات
نام هتل Amar

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,137,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,939,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,581,000 تومان
توضیحات
نام هتل DEMONTI

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,922,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,118,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,596,000 تومان
توضیحات
نام هتل SEVEN DEEP

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,841,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,038,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,596,000 تومان
توضیحات
نام هتل BEST WESTERN

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,841,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,078,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,596,000 تومان
توضیحات
نام هتل CINNAH

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,962,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,078,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,596,000 تومان
توضیحات
نام هتل Anemon

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,841,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,645,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,279,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,596,000 تومان
توضیحات
نام هتل Demora

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,841,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,078,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,596,000 تومان
توضیحات
نام هتل HOLIDAY IN ANKARA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,072,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,964,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,423,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,612,000 تومان
توضیحات
نام هتل Radison Blue

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,379,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,861,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,038,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,596,000 تومان
توضیحات
نام هتل Best

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,243,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,158,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,596,000 تومان
توضیحات
نام هتل Nova Palace

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,376,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,853,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,058,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,581,000 تومان
توضیحات
نام هتل Warwick Ankara

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,741,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,363,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,239,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,596,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,259,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,701,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,998,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,596,000 تومان
توضیحات
نام هتل King Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,022,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,118,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,596,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kent Hotel Moskow

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,163,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,158,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,596,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sheraton

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,842,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,342,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,612,000 تومان
توضیحات
نام هتل Raysis

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,336,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,694,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,018,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,581,000 تومان
توضیحات
نام هتل Latanya Hotel Ankara

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,761,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,342,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,612,000 تومان
توضیحات
نام هتل GRAND ANKARA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,072,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,883,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,342,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,612,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hilton

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,909,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,558,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,342,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,612,000 تومان
توضیحات
نام هتل Swiss

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,828,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,301,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,612,000 تومان
توضیحات
نام هتل Bera Ankara

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,585,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,072,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,179,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,612,000 تومان
توضیحات
نام هتل NOBEL

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,098,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,535,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,058,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,581,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 عکس 4*3
2 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
مریم خان زاده (سرپرست تور)

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 یکشنبه 4 آذر , 18:30 چهارشنبه 7 آذر , 20:25

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : قشم ایر
مدت اقامت 7 شب

تور گرجستان 7 شب ویژه 27 آبان 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/27
قیمت از : 1,680,000 تومان
ایرلاین : قطر ایر وی
مدت اقامت 1 شب

تور اسکی توچال ویژه زمستان 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/01
قیمت از : 250,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور کوالالامپور و پنانگ ویژه آذر 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/03
قیمت از : 5,350,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 3 شب

تور ارمنستان 3 شب ویژه 4 آذر (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/04
قیمت از : 2,199,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور بانکوک و پاتایا ویژه آذر (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/07
قیمت از : 5,060,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور پوکت ویژه آذر (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/07
قیمت از : 6,253,000 تومان
ثبت پرسش