• تور ترکیبی کیش و قشم ویژه پاییز ( 97)


تاریخ شروع 1397/10/02
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1397/12/29
کیش
هوایی
کیش ایر
مدت اقامت : 5 شب
تاریخ انتشار : 1397/10/19
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کیش 3 شب
2 قشم 2 شب
ردیف 3
به کیش
مدت اقامت 3
توضیحات
ردیف 4
به قشم
مدت اقامت 2
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
پانیذ

نخل زرین

BB
BB
1,127,000 تومان
1,295,000 تومان
1,111,000 تومان
958,000 تومان
ققنوس

المپیک

BB
BB
1,158,000 تومان
1,356,000 تومان
1,111,000 تومان
958,000 تومان
گلدیس

پارک

BB
BB
1,173,000 تومان
1,387,000 تومان
1,111,000 تومان
958,000 تومان
آفتاب شرق

کیمیا 3

BB
BB
1,173,000 تومان
1,305,000 تومان
1,162,000 تومان
958,000 تومان
شباویز

کیمیا 4

BB
BB
1,196,000 تومان
1,434,000 تومان
1,162,000 تومان
958,000 تومان
پارس نیک

رویال

BB
BB
1,203,000 تومان
1,402,000 تومان
1,137,000 تومان
958,000 تومان
تماشا

سما1

BB
BB
1,203,000 تومان
1,443,000 تومان
1,162,000 تومان
958,000 تومان
لوتوس

Aram

BB
BB
1,208,000 تومان
1,453,000 تومان
1,137,000 تومان
958,000 تومان
خاتم

مارینا 1

BB
BB
1,212,000 تومان
1,463,000 تومان
1,213,000 تومان
958,000 تومان
گراند

الوند 1

BB
BB
1,218,000 تومان
1,479,000 تومان
1,213,000 تومان
958,000 تومان
فانوس

دیپلمات

BB
BB
1,239,000 تومان
1,269,000 تومان
1,162,000 تومان
958,000 تومان
شایلی

ژئو پارک

BB
BB
1,259,000 تومان
1,560,000 تومان
1,213,000 تومان
958,000 تومان
صدف

ارم

BB
BB
1,438,000 تومان
1,866,000 تومان
1,366,000 تومان
958,000 تومان
فلامینگو

آتامان

BB
BB
1,637,000 تومان
2,315,000 تومان
1,570,000 تومان
958,000 تومان
شایان

خلیج فارس

BB
BB
1,760,000 تومان
2,560,000 تومان
1,468,000 تومان
958,000 تومان
ایران

فولتون

BB
BB
1,764,000 تومان
2,565,000 تومان
1,672,000 تومان
958,000 تومان
پارمیس

ساحل طلایی

BB
BB
1,857,000 تومان
2,754,000 تومان
1,774,000 تومان
958,000 تومان
ترنج دریایی

بوتیک ایرمان

BB
BB
3,060,000 تومان
5,161,000 تومان
2,998,000 تومان
958,000 تومان
نام هتل پانیذ

نخل زرین

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,127,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,111,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 958,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارس نیک

رویال

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,203,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,402,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,137,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 958,000 تومان
توضیحات
نام هتل ققنوس

المپیک

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,158,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,356,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,111,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 958,000 تومان
توضیحات
نام هتل گلدیس

پارک

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,173,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,387,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,111,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 958,000 تومان
توضیحات
نام هتل فانوس

دیپلمات

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,239,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,269,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,162,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 958,000 تومان
توضیحات
نام هتل آفتاب شرق

کیمیا 3

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,173,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,305,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,162,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 958,000 تومان
توضیحات
نام هتل لوتوس

Aram

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,208,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,453,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,137,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 958,000 تومان
توضیحات
نام هتل شباویز

کیمیا 4

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,196,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,434,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,162,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 958,000 تومان
توضیحات
نام هتل تماشا

سما1

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,203,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,443,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,162,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 958,000 تومان
توضیحات
نام هتل گراند

الوند 1

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,218,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,479,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,213,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 958,000 تومان
توضیحات
نام هتل خاتم

مارینا 1

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,212,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,463,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,213,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 958,000 تومان
توضیحات
نام هتل شایلی

ژئو پارک

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,259,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,213,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 958,000 تومان
توضیحات
نام هتل صدف

ارم

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,438,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,866,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,366,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 958,000 تومان
توضیحات
نام هتل فلامینگو

آتامان

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,637,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,315,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 958,000 تومان
توضیحات
نام هتل ایران

فولتون

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,764,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,565,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,672,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 958,000 تومان
توضیحات
نام هتل شایان

خلیج فارس

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,468,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 958,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارمیس

ساحل طلایی

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,857,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,754,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,774,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 958,000 تومان
توضیحات
نام هتل ترنج دریایی

بوتیک ایرمان

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,161,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,998,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 958,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 اصل کارت ملی
2 مدارک شناسایی برای ورود به هتل
نیلوفر طیاری (مسئول تور)

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 یکشنبه 2 دی , 00:00 شنبه 3 فروردین , 00:00

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ایران ایر
0 شب

تور آنکارا 3 شب ویژه 18 فروردین

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/18
قیمت از : 2,046,000 تومان
ایرلاین : تابان
3 شب

تور اصفهان ویژه نوروز (98)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 2,404,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور زمینی کاشان ویژه نوروز (98)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 1,285,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور رامسر ویژه ویژه نوروز (98)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 1,989,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور زمینی اراک ویژه نوروز (98)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 1,392,000 تومان
ایرلاین : زاگرس
4 شب

تور مشهد 4 شب ویژه نوروز (98)

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/04
قیمت از : 1,101,000 تومان
ثبت پرسش