• تور ساموئی ویژه زمستان (97)


تاریخ شروع 1397/08/06
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1397/12/29
بانکوک
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 7 شب
تاریخ انتشار : 1397/07/28
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 ساموئی 7 شب پکیج فاقد اعتبار می باشد.
ردیف 2
به ساموئی
مدت اقامت 7
توضیحات پکیج فاقد اعتبار می باشد.
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
ASPIRA SAMUI

BB
8,578,000 تومان
10,077,000 تومان
8,478,000 تومان
7,678,000 تومان
Ibis Bophut

BB
8,978,000 تومان
10,877,000 تومان
7,078,000 تومان
7,778,000 تومان
CHAWING NOI POOL VILLA

BB
9,671,000 تومان
12,195,000 تومان
9,469,000 تومان
8,056,000 تومان
NORA CHAWENG

BB
9,677,000 تومان
12,276,000 تومان
9,477,000 تومان
7,978,000 تومان
Fair House Beach Resort

BB
9,877,000 تومان
12,676,000 تومان
9,677,000 تومان
8,078,000 تومان
Chaba Samui Resort

BB
9,877,000 تومان
12,676,000 تومان
7,078,000 تومان
8,078,000 تومان
Ark Bar Beach Resort

BB
9,977,000 تومان
12,876,000 تومان
7,078,000 تومان
8,178,000 تومان
Manathai Koh Samui

BB
10,277,000 تومان
13,406,000 تومان
7,148,000 تومان
8,258,000 تومان
The Sea Hotel

BB
10,378,000 تومان
13,608,000 تومان
7,148,000 تومان
8,359,000 تومان
Chaba Cabana

BB
10,580,000 تومان
14,012,000 تومان
7,148,000 تومان
8,359,000 تومان
Baan Samui Resort

BB
10,777,000 تومان
14,475,000 تومان
10,477,000 تومان
8,378,000 تومان
Fair House Villas & Spa, Koh Samui

BB
11,084,000 تومان
15,021,000 تومان
10,782,000 تومان
8,561,000 تومان
Samui Palm Beach

BB
11,084,000 تومان
15,021,000 تومان
10,782,000 تومان
8,561,000 تومان
Malibu Koh Samui Resort & Beach Club

BB
11,177,000 تومان
15,275,000 تومان
10,777,000 تومان
8,578,000 تومان
Baywater Resort Samui

BB
11,277,000 تومان
15,475,000 تومان
10,877,000 تومان
8,578,000 تومان
Beach Republic The Residences

BB
11,387,000 تومان
15,627,000 تومان
10,983,000 تومان
8,662,000 تومان
Impiana

BB
11,690,000 تومان
16,232,000 تومان
7,148,000 تومان
8,763,000 تومان
Celes Beachfront Resort

BB
12,211,000 تومان
17,205,000 تومان
11,804,000 تومان
9,052,000 تومان
Nora Beach Hotel

BB
12,699,000 تومان
18,251,000 تومان
12,195,000 تومان
9,167,000 تومان
Nora Buri

BB
13,638,000 تومان
20,059,000 تومان
13,027,000 تومان
9,561,000 تومان
Nikki Beach

BB
14,352,000 تومان
21,486,000 تومان
13,638,000 تومان
9,765,000 تومان
LE MERIDIEN KOH SAMUI

BB
14,657,000 تومان
22,097,000 تومان
13,944,000 تومان
9,867,000 تومان
Amari Koh Samui

BB
14,861,000 تومان
22,505,000 تومان
14,148,000 تومان
9,969,000 تومان
Outrigger Koh Samui Beach Resort

BB
14,963,000 تومان
22,709,000 تومان
14,250,000 تومان
9,969,000 تومان
Centara Grand Beach Resort

BB
15,269,000 تومان
18,224,000 تومان
14,555,000 تومان
10,071,000 تومان
ShaSa Resort & Residences

BB
15,575,000 تومان
23,932,000 تومان
14,759,000 تومان
10,173,000 تومان
Sheraton

BB
16,492,000 تومان
25,767,000 تومان
15,575,000 تومان
10,479,000 تومان
The Tongsai Bay

BB
18,734,000 تومان
30,251,000 تومان
17,613,000 تومان
11,294,000 تومان
SALA Samui

BB
19,244,000 تومان
31,270,000 تومان
18,123,000 تومان
11,498,000 تومان
INTERCONTINENTAL

BB
19,448,000 تومان
31,678,000 تومان
18,224,000 تومان
11,498,000 تومان
Vana Belle A Luxury Collection Resort Koh Samui

BB
31,168,000 تومان
55,120,000 تومان
28,824,000 تومان
15,676,000 تومان
Conrad Samui

BB
36,162,000 تومان
66,942,000 تومان
33,309,000 تومان
17,409,000 تومان
BANYAN TREE

BB
38,608,000 تومان
70,000,000 تومان
36,468,000 تومان
18,224,000 تومان
W Koh Samui

BB
46,864,000 تومان
86,511,000 تومان
42,889,000 تومان
21,180,000 تومان
نام هتل ASPIRA SAMUI

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,578,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,077,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,478,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,678,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ibis Bophut

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,978,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,877,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,078,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,778,000 تومان
توضیحات
نام هتل CHAWING NOI POOL VILLA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,671,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,469,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,056,000 تومان
توضیحات
نام هتل NORA CHAWENG

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,677,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,276,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,477,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,978,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ark Bar Beach Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,977,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,876,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,078,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,178,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fair House Beach Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,877,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,676,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,677,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,078,000 تومان
توضیحات
نام هتل Chaba Samui Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,877,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,676,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,078,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,078,000 تومان
توضیحات
نام هتل Malibu Koh Samui Resort & Beach Club

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,177,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,275,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,777,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,578,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Sea Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,378,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,608,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,148,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,359,000 تومان
توضیحات
نام هتل Beach Republic The Residences

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,387,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,627,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,983,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,662,000 تومان
توضیحات
نام هتل Chaba Cabana

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,012,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,148,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,359,000 تومان
توضیحات
نام هتل Manathai Koh Samui

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,277,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,406,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,148,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,258,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fair House Villas & Spa, Koh Samui

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,084,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,021,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,782,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,561,000 تومان
توضیحات
نام هتل Samui Palm Beach

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,084,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,021,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,782,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,561,000 تومان
توضیحات
نام هتل Baywater Resort Samui

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,277,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,475,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,877,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,578,000 تومان
توضیحات
نام هتل Baan Samui Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,777,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,475,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,477,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,378,000 تومان
توضیحات
نام هتل Nora Beach Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,699,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,251,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,195,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,167,000 تومان
توضیحات
نام هتل Impiana

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,232,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,148,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,763,000 تومان
توضیحات
نام هتل Nora Buri

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,638,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,059,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,027,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,561,000 تومان
توضیحات
نام هتل Celes Beachfront Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,211,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,205,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,804,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,052,000 تومان
توضیحات
نام هتل ShaSa Resort & Residences

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,575,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 23,932,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,759,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,173,000 تومان
توضیحات
نام هتل Amari Koh Samui

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,861,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 22,505,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,148,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,969,000 تومان
توضیحات
نام هتل Nikki Beach

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,352,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,486,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,638,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,765,000 تومان
توضیحات
نام هتل LE MERIDIEN KOH SAMUI

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,657,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 22,097,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,944,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,867,000 تومان
توضیحات
نام هتل Centara Grand Beach Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,269,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,224,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,555,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,071,000 تومان
توضیحات
نام هتل Outrigger Koh Samui Beach Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,963,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 22,709,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,969,000 تومان
توضیحات
نام هتل INTERCONTINENTAL

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 19,448,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 31,678,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,224,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,498,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sheraton

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,492,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 25,767,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,575,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,479,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Tongsai Bay

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,734,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 30,251,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 17,613,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,294,000 تومان
توضیحات
نام هتل SALA Samui

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 19,244,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 31,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,123,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,498,000 تومان
توضیحات
نام هتل Conrad Samui

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 36,162,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 66,942,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 33,309,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,409,000 تومان
توضیحات
نام هتل Vana Belle A Luxury Collection Resort Koh Samui

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 31,168,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 55,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 28,824,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 15,676,000 تومان
توضیحات
نام هتل BANYAN TREE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 38,608,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 70,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 36,468,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 18,224,000 تومان
توضیحات
نام هتل W Koh Samui

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 46,864,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 86,511,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 42,889,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 21,180,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 اقامت در هتل با صبحانه
4 سیم کارت
5 تورلیدر فارسی زبان
ردیف مدرک تعداد
1 عکس 4*3
2 کپی شناسنامه
3 کپی کارت ملی
4 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
5 پرینت حساب بانکی با حداقل 5 میلیون موجودی
سهام الدین سهامی (تور خارجی)

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 یکشنبه 6 آبان , 00:00 شنبه 19 آبان , 00:00

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 5 شب

تور استانبول 5 شب ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/01
قیمت از : 4,255,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور گوا ویژه نوروز 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/27
قیمت از : 8,495,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور بانکوک 14 اسفند (پرواز مستقیم)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/14
قیمت از : 5,035,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور بالی ویژه 13 اسفند (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/13
قیمت از : 7,614,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور پوکت و پاتایا ویژه 14 اسفند (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/14
قیمت از : 7,051,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 5 شب

تور دبی 5 شب ویژه نوروز (1398)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/28
قیمت از : 4,001,000 تومان
ثبت پرسش