• تور ساموئی ویژه زمستان (97)


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های اروپا است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1397/08/06
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1397/12/29
بانکوک
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 7 شب
تاریخ انتشار : 1397/07/28
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 ساموئی 7 شب پکیج فاقد اعتبار می باشد.
ردیف 2
به ساموئی
مدت اقامت 7
توضیحات پکیج فاقد اعتبار می باشد.
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
SAMUI VERTI COLOR

BB
8,974,000 تومان
10,902,000 تومان
8,782,000 تومان
7,818,000 تومان
Ibis Samui

BB
9,649,000 تومان
12,252,000 تومان
9,553,000 تومان
8,107,000 تومان
Samui Laguna Resort

BB
9,842,000 تومان
12,637,000 تومان
9,649,000 تومان
8,203,000 تومان
Floral Chaweng Koh Samui

BB
10,522,000 تومان
13,929,000 تومان
10,230,000 تومان
8,478,000 تومان
Manathai Koh Samui

BB
10,522,000 تومان
13,929,000 تومان
10,230,000 تومان
8,478,000 تومان
Ark Bar Beach Resort

BB
10,613,000 تومان
14,180,000 تومان
10,324,000 تومان
8,493,000 تومان
Iyara Beach and Plaza

BB
11,885,000 تومان
16,655,000 تومان
11,496,000 تومان
9,062,000 تومان
Hotel Mercure Samui Chaweng Tana

BB
11,983,000 تومان
16,849,000 تومان
11,496,000 تومان
9,062,000 تومان
Chaba Cabana

BB
12,177,000 تومان
17,239,000 تومان
11,691,000 تومان
9,160,000 تومان
KC RESORT

BB
12,295,000 تومان
17,406,000 تومان
11,804,000 تومان
9,249,000 تومان
Impiana

BB
12,469,000 تومان
17,823,000 تومان
11,983,000 تومان
9,257,000 تومان
Samui Palm Beach

BB
12,469,000 تومان
17,823,000 تومان
11,983,000 تومان
9,257,000 تومان
Ozo chaweng

BB
13,053,000 تومان
18,991,000 تومان
12,469,000 تومان
9,549,000 تومان
Novotel Samui

BB
13,151,000 تومان
19,185,000 تومان
12,567,000 تومان
9,257,000 تومان
Nora Beach Hotel

BB
13,151,000 تومان
19,185,000 تومان
12,567,000 تومان
9,549,000 تومان
KC Beach Club & Pool Villas

BB
14,124,000 تومان
21,132,000 تومان
13,443,000 تومان
9,938,000 تومان
Nora Buri

BB
14,359,000 تومان
21,534,000 تومان
13,671,000 تومان
10,133,000 تومان
Centara Grand Beach Resort

BB
14,556,000 تومان
21,927,000 تومان
13,868,000 تومان
10,133,000 تومان
Amari Koh Samui

BB
14,708,000 تومان
22,300,000 تومان
14,027,000 تومان
10,230,000 تومان
Nikki Beach

BB
16,128,000 تومان
25,072,000 تومان
15,244,000 تومان
10,821,000 تومان
Celes Beachfront Resort

BB
16,227,000 تومان
25,268,000 تومان
15,342,000 تومان
10,821,000 تومان
Sheraton

BB
16,915,000 تومان
26,644,000 تومان
16,030,000 تومان
11,116,000 تومان
Renaissance Koh Samui Resort & Spa

BB
16,915,000 تومان
26,644,000 تومان
16,030,000 تومان
11,116,000 تومان
LE MERIDIEN KOH SAMUI

BB
16,915,000 تومان
26,644,000 تومان
16,030,000 تومان
11,116,000 تومان
INTERCONTINENTAL

BB
20,551,000 تومان
33,917,000 تومان
19,273,000 تومان
12,590,000 تومان
نام هتل SAMUI VERTI COLOR

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,974,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,902,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,782,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,818,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ibis Samui

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,649,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,252,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,553,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,107,000 تومان
توضیحات
نام هتل Samui Laguna Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,842,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,637,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,649,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,203,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ark Bar Beach Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,613,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,324,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,493,000 تومان
توضیحات
نام هتل Floral Chaweng Koh Samui

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,522,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,929,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,478,000 تومان
توضیحات
نام هتل Manathai Koh Samui

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,522,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,929,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,478,000 تومان
توضیحات
نام هتل Iyara Beach and Plaza

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,885,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,655,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,496,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,062,000 تومان
توضیحات
نام هتل Chaba Cabana

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,177,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,239,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,691,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,160,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hotel Mercure Samui Chaweng Tana

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,983,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,849,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,496,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,062,000 تومان
توضیحات
نام هتل Impiana

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,469,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,823,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,983,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,257,000 تومان
توضیحات
نام هتل Samui Palm Beach

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,469,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,823,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,983,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,257,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ozo chaweng

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,053,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,991,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,469,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,549,000 تومان
توضیحات
نام هتل Novotel Samui

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,151,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,185,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,567,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,257,000 تومان
توضیحات
نام هتل Nora Beach Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,151,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,185,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,567,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,549,000 تومان
توضیحات
نام هتل KC Beach Club & Pool Villas

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,124,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,132,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,443,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,938,000 تومان
توضیحات
نام هتل Amari Koh Samui

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,708,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 22,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,027,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,230,000 تومان
توضیحات
نام هتل KC RESORT

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,406,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,804,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,249,000 تومان
توضیحات
نام هتل Nora Buri

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,359,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,534,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,671,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,133,000 تومان
توضیحات
نام هتل Centara Grand Beach Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,556,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,927,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,868,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,133,000 تومان
توضیحات
نام هتل Nikki Beach

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,128,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 25,072,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,244,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,821,000 تومان
توضیحات
نام هتل Celes Beachfront Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,227,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 25,268,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,342,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,821,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sheraton

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,915,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 26,644,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,116,000 تومان
توضیحات
نام هتل Renaissance Koh Samui Resort & Spa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,915,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 26,644,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,116,000 تومان
توضیحات
نام هتل LE MERIDIEN KOH SAMUI

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,915,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 26,644,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,116,000 تومان
توضیحات
نام هتل INTERCONTINENTAL

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 20,551,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 33,917,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 19,273,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,590,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 اقامت در هتل با صبحانه
4 سیم کارت
5 تورلیدر فارسی زبان
ردیف مدرک تعداد
1 عکس 4*3
2 کپی شناسنامه
3 کپی کارت ملی
4 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
5 پرینت حساب بانکی با حداقل 5 میلیون موجودی
پوریا پارسا (مسئول تور )

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 یکشنبه 6 آبان , 00:00 شنبه 19 آبان , 00:00

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ایران ایر
7 شب

تور ترکیبی 7شب و 8 روز بمبئی گوا ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/06
قیمت از : 10,069,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
7 شب

تور 7شب و 8 روز فنلاند ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/15
قیمت از : 8,450,000 تومان
ایرلاین : پگاسوس
3 شب

تور 3شب و 4 روز صربستان ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/06
قیمت از : 8,915,000 تومان
ایرلاین : سان اکسپرس
6 شب

تور 6شب و 7 روز آنتالیا ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/06/08
قیمت از : 8,175,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 7شب سوچی ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/07
قیمت از : 9,405,000 تومان
ایرلاین : ترکیش
7 شب

تور 7شب و 8 روز فنلاند ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/15
قیمت از : 8,450,000 تومان
ثبت پرسش