• تور تبریز ویژه پاییز (97)


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های تبریز است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1398/01/01
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1398/01/12
تبریز
هوایی
ایران ایر تور
مدت اقامت : 3 شب
تاریخ انتشار : 1397/12/21
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 تبریز 3 شب
ردیف 2
به تبریز
مدت اقامت 3
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
سینا

BB
2,465,000 تومان
2,594,000 تومان
2,441,000 تومان
2,196,000 تومان
سهند

BB
2,487,000 تومان
2,594,000 تومان
2,441,000 تومان
2,196,000 تومان
دریا

BB
2,496,000 تومان
2,594,000 تومان
2,441,000 تومان
2,196,000 تومان
کاسپین

BB
2,496,000 تومان
2,793,000 تومان
2,472,000 تومان
2,196,000 تومان
استقبال

BB
2,634,000 تومان
2,839,000 تومان
2,472,000 تومان
2,196,000 تومان
گسترش

BB
2,716,000 تومان
3,007,000 تومان
2,472,000 تومان
2,196,000 تومان
پتروشیمی

BB
2,778,000 تومان
3,359,000 تومان
2,472,000 تومان
2,196,000 تومان
پارس تبریز

BB
2,778,000 تومان
3,053,000 تومان
2,502,000 تومان
2,196,000 تومان
بین المللی تبریز

BB
2,787,000 تومان
3,022,000 تومان
2,472,000 تومان
2,196,000 تومان
شهریار

BB
2,839,000 تومان
3,206,000 تومان
2,502,000 تومان
2,196,000 تومان
کایا لاله پارک

BB
3,175,000 تومان
3,849,000 تومان
2,502,000 تومان
2,196,000 تومان
نام هتل سینا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,465,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,594,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,441,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,196,000 تومان
توضیحات
نام هتل سهند

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,487,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,594,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,441,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,196,000 تومان
توضیحات
نام هتل دریا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,496,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,594,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,441,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,196,000 تومان
توضیحات
نام هتل کاسپین

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,496,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,793,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,472,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,196,000 تومان
توضیحات
نام هتل استقبال

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,634,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,839,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,472,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,196,000 تومان
توضیحات
نام هتل بین المللی تبریز

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,787,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,022,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,472,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,196,000 تومان
توضیحات
نام هتل گسترش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,716,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,007,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,472,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,196,000 تومان
توضیحات
نام هتل پتروشیمی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,778,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,359,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,472,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,196,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارس تبریز

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,778,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,053,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,502,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,196,000 تومان
توضیحات
نام هتل شهریار

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,839,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,206,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,502,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,196,000 تومان
توضیحات
نام هتل کایا لاله پارک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,175,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,849,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,502,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,196,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 اصل کارت ملی
2 مدارک شناسایی برای ورود به هتل
3 کپی کارت ملی
نیلوفر طیاری (مسئول تور)

تبریز شهر اولین‌ها است. این شهر یکی از مهم‌ترین شهرهای ایران و جزو شهرهای مهاجرپذیر به شمار می‌رود.تبریز طی چند سال، عنوان «زیباترین و توسعه‌یافته ترین» شهر ایران معرفی شد.

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 یکشنبه 2 دی , 05:15 شنبه 3 فروردین , 23:00

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ایران ایر
7 شب

تور 7شب و 8 روز تبریز ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/01
قیمت از : 1,475,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
3 شب

تور 3شب و 4 روز باتومی ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/05/09
قیمت از : 3,420,000 تومان
ایرلاین : ماهان
4 شب

تور4شب و 5 روز ارمنستان ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/05/07
قیمت از : 3,594,000 تومان
ایرلاین : آزال
3 شب

تور 3شب و 4 روز باکو ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/30
قیمت از : 3,120,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
7 شب

تور 7شب و 8 روز رامسر ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/01
قیمت از : 1,171,000 تومان
ایرلاین : ماهان
3 شب

تور 3شب و 4 روز آنکارا ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/05/03
قیمت از : 2,278,000 تومان
ثبت پرسش