• تور مشهد ویژه 27 بهمن (97)


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های مشهد است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1397/12/11
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1397/12/10
مشهد
هوایی
زاگرس
مدت اقامت : 3 شب
تاریخ انتشار : 1397/12/06
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مشهد 3 شب
ردیف 2
به مشهد
مدت اقامت 3
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Spino

BB
445,000 تومان
660,000 تومان
425,000 تومان
385,000 تومان
ZEYTOON

BB
445,000 تومان
690,000 تومان
455,000 تومان
385,000 تومان


BB
470,000 تومان
705,000 تومان
455,000 تومان
385,000 تومان
هلیا

BB
505,000 تومان
630,000 تومان
470,000 تومان
385,000 تومان
سخاوت

FB
585,000 تومان
795,000 تومان
625,000 تومان
385,000 تومان


FB
635,000 تومان
1,005,000 تومان
570,000 تومان
390,000 تومان
ارس

FB
645,000 تومان
720,000 تومان
530,000 تومان
385,000 تومان
بسطامی

FB
645,000 تومان
980,000 تومان
565,000 تومان
385,000 تومان
HATRA

FB
670,000 تومان
845,000 تومان
610,000 تومان
385,000 تومان
نسیم

FB
670,000 تومان
1,235,000 تومان
650,000 تومان
390,000 تومان
کارن

FB
680,000 تومان
1,005,000 تومان
645,000 تومان
390,000 تومان
رازی

BB
690,000 تومان
1,025,000 تومان
670,000 تومان
385,000 تومان
اترک

BB
695,000 تومان
805,000 تومان
755,000 تومان
390,000 تومان
پردیسان

BB
720,000 تومان
1,170,000 تومان
700,000 تومان
390,000 تومان
سهند

FB
730,000 تومان
1,190,000 تومان
705,000 تومان
390,000 تومان
FERDOWSI

FB
750,000 تومان
1,130,000 تومان
725,000 تومان
390,000 تومان
آسیا

BB
820,000 تومان
1,160,000 تومان
660,000 تومان
390,000 تومان
پارس

BB
845,000 تومان
985,000 تومان
760,000 تومان
390,000 تومان
فردوس

BB
845,000 تومان
1,050,000 تومان
785,000 تومان
390,000 تومان
کیانا

BB
850,000 تومان
1,470,000 تومان
815,000 تومان
390,000 تومان
جواهر شرق

FB
880,000 تومان
1,470,000 تومان
860,000 تومان
385,000 تومان
آبان طلایی

BB
880,000 تومان
975,000 تومان
845,000 تومان
390,000 تومان
جواد

BB
900,000 تومان
1,100,000 تومان
755,000 تومان
390,000 تومان
هما 1

BB
905,000 تومان
1,235,000 تومان
855,000 تومان
390,000 تومان
قصر

BB
920,000 تومان
1,110,000 تومان
855,000 تومان
390,000 تومان
رفاه

FB
945,000 تومان
1,255,000 تومان
755,000 تومان
390,000 تومان
الماس 2

BB
1,015,000 تومان
1,265,000 تومان
1,010,000 تومان
390,000 تومان
قصر طلایی

BB
1,030,000 تومان
1,280,000 تومان
810,000 تومان
390,000 تومان
درویشی

BB
1,030,000 تومان
1,515,000 تومان
1,010,000 تومان
390,000 تومان
مدینه الرضا

BB
1,045,000 تومان
1,360,000 تومان
1,010,000 تومان
390,000 تومان
الماس 1

FB
1,050,000 تومان
1,375,000 تومان
845,000 تومان
390,000 تومان
مشهد

FB
1,150,000 تومان
210,000 تومان
930,000 تومان
385,000 تومان
نام هتل Spino

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 445,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 425,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 385,000 تومان
توضیحات
نام هتل ZEYTOON

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 445,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 455,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 385,000 تومان
توضیحات
نام هتل

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 705,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 455,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 385,000 تومان
توضیحات
نام هتل هلیا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 505,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 385,000 تومان
توضیحات
نام هتل رازی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,025,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 385,000 تومان
توضیحات
نام هتل ارس

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 645,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 720,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 385,000 تومان
توضیحات
نام هتل بسطامی

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 645,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 565,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 385,000 تومان
توضیحات
نام هتل سخاوت

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 585,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 625,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 385,000 تومان
توضیحات
نام هتل مشهد

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 210,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 385,000 تومان
توضیحات
نام هتل

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 635,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,005,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 390,000 تومان
توضیحات
نام هتل FERDOWSI

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 725,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 390,000 تومان
توضیحات
نام هتل HATRA

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 845,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 385,000 تومان
توضیحات
نام هتل کارن

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,005,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 645,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 390,000 تومان
توضیحات
نام هتل جواهر شرق

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 385,000 تومان
توضیحات
نام هتل آسیا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 390,000 تومان
توضیحات
نام هتل سهند

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 705,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 390,000 تومان
توضیحات
نام هتل پردیسان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 390,000 تومان
توضیحات
نام هتل کیانا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 815,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 390,000 تومان
توضیحات
نام هتل قصر طلایی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 390,000 تومان
توضیحات
نام هتل الماس 1

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,375,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 845,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 390,000 تومان
توضیحات
نام هتل اترک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 805,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 755,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 390,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 845,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 985,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 390,000 تومان
توضیحات
نام هتل رفاه

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 945,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,255,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 755,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 390,000 تومان
توضیحات
نام هتل فردوس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 845,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 785,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 390,000 تومان
توضیحات
نام هتل آبان طلایی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 975,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 845,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 390,000 تومان
توضیحات
نام هتل هما 1

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 905,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,235,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 855,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 390,000 تومان
توضیحات
نام هتل جواد

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 755,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 390,000 تومان
توضیحات
نام هتل قصر

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 855,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 390,000 تومان
توضیحات
نام هتل درویشی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,515,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 390,000 تومان
توضیحات
نام هتل مدینه الرضا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,045,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 390,000 تومان
توضیحات
نام هتل الماس 2

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,015,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,265,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 390,000 تومان
توضیحات
نام هتل نسیم

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,235,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 390,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 کپی شناسنامه
2 کپی کارت ملی
3 عکس 4*3
نیلوفر طیاری (مسئول تور)

پرواز و هتل چارتر و غیر قابل کنسلی میباشد

نرخ نوزاد 120 هزار تومان میباشد 

مشهد الرضا علاوه بر مسافران داخلی مسافران خارجی فراوانی نیز دارد تعدد مسافر برای مشهد باعت مشود تورهای مشهد متنوع شوند جهت استفاده از تنوع تور مشهد و رفتن به این شهر مقدس با آژانس الماس نشان تماس حاصل فرمایید 

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 شنبه 11 اسفند , 14:10 سه شنبه 14 اسفند , 22:30 پرواز رفت با هواپیمایی زاگرس و پرواز برگشت با هواپیمایی ماهان انجام می پذیرد.

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ایران ایر
7 شب

تور کیش 7شب و 8 روز ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/01
قیمت از : 1,390,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور 3شب و 4 روز اصفهان ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/31
قیمت از : 952,000 تومان
ایرلاین : کیش ایر
4 شب

تور 4شب و5 روز کرمان ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/30
قیمت از : 928,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
4 شب

تور 4شب و 5 روز همدان ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/31
قیمت از : 630,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور 3شب و 4 روز اهواز ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/01
قیمت از : 880,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
4 شب

تور 4شب و 5 روز اردبیل ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/28
قیمت از : 1,432,000 تومان
محمد فروتن

سلام خسته نباشید تور مشهد برای 27 دی میخاستم

ثبت پرسش