تاریخ شروع 1397/08/27
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1397/08/27
مشهد
هوایی
آسمان
مدت اقامت : 3 شب
تاریخ انتشار : 1397/08/26
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مشهد 3 شب
ردیف 2
به مشهد
مدت اقامت 3
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
زیتون

BB
469,000 تومان
658,000 تومان
463,000 تومان
383,000 تومان
ارم

BB
469,000 تومان
658,000 تومان
466,000 تومان
383,000 تومان
هلیا

BB
535,000 تومان
634,000 تومان
479,000 تومان
387,000 تومان
ارس

BB
576,000 تومان
643,000 تومان
536,000 تومان
383,000 تومان
رازی

BB
576,000 تومان
597,000 تومان
490,000 تومان
383,000 تومان
خانه سبز

BB
582,000 تومان
628,000 تومان
536,000 تومان
383,000 تومان
سخاوت

BB
582,000 تومان
796,000 تومان
536,000 تومان
383,000 تومان
فرید

BB
594,000 تومان
628,000 تومان
505,000 تومان
383,000 تومان
لاله

BB
628,000 تومان
796,000 تومان
597,000 تومان
383,000 تومان
سراج

BB
628,000 تومان
995,000 تومان
567,000 تومان
383,000 تومان
فردوسی

BB
643,000 تومان
964,000 تومان
582,000 تومان
383,000 تومان
کارن

FB
658,000 تومان
949,000 تومان
643,000 تومان
383,000 تومان
ارگ

FB
658,000 تومان
903,000 تومان
613,000 تومان
383,000 تومان
عماد

FB
665,000 تومان
1,005,000 تومان
649,000 تومان
387,000 تومان
سهند

BB
689,000 تومان
1,087,000 تومان
658,000 تومان
383,000 تومان
آسیا

BB
696,000 تومان
1,159,000 تومان
665,000 تومان
387,000 تومان
پردیسان

BB
743,000 تومان
921,000 تومان
703,000 تومان
391,000 تومان
اترک

BB
813,000 تومان
1,298,000 تومان
758,000 تومان
387,000 تومان
کیانا

BB
819,000 تومان
1,314,000 تومان
788,000 تومان
387,000 تومان
پارس

BB
843,000 تومان
983,000 تومان
765,000 تومان
391,000 تومان
سی نور

BB
843,000 تومان
1,077,000 تومان
812,000 تومان
391,000 تومان
رفاه

FB
850,000 تومان
1,468,000 تومان
758,000 تومان
387,000 تومان
فردوس

BB
850,000 تومان
1,113,000 تومان
788,000 تومان
387,000 تومان
جواد

BB
897,000 تومان
1,097,000 تومان
758,000 تومان
387,000 تومان
آبان طلایی

BB
897,000 تومان
974,000 تومان
850,000 تومان
387,000 تومان
هما 1

BB
905,000 تومان
1,233,000 تومان
859,000 تومان
391,000 تومان
الماس 1

BB
905,000 تومان
1,202,000 تومان
859,000 تومان
391,000 تومان
قصر طلایی

BB
921,000 تومان
1,327,000 تومان
859,000 تومان
391,000 تومان
درویشی

BB
1,015,000 تومان
1,514,000 تومان
983,000 تومان
391,000 تومان
مدینه الرضا

BB
1,046,000 تومان
1,358,000 تومان
1,015,000 تومان
391,000 تومان
الماس 2

BB
1,046,000 تومان
1,489,000 تومان
1,015,000 تومان
391,000 تومان
نام هتل ارس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 576,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 643,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 536,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 383,000 تومان
توضیحات
نام هتل خانه سبز

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 582,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 628,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 536,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 383,000 تومان
توضیحات
نام هتل فرید

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 594,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 628,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 505,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 383,000 تومان
توضیحات
نام هتل آسیا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 696,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,159,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 665,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 387,000 تومان
توضیحات
نام هتل لاله

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 628,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 796,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 597,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 383,000 تومان
توضیحات
نام هتل فردوسی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 643,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 964,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 582,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 383,000 تومان
توضیحات
نام هتل کارن

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 658,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 949,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 643,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 383,000 تومان
توضیحات
نام هتل پردیسان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 743,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 921,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 703,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 391,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 843,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 983,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 765,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 391,000 تومان
توضیحات
نام هتل رفاه

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,468,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 758,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 387,000 تومان
توضیحات
نام هتل فردوس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,113,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 788,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 387,000 تومان
توضیحات
نام هتل هما 1

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 905,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,233,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 859,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 391,000 تومان
توضیحات
نام هتل هلیا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 535,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 634,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 479,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 387,000 تومان
توضیحات
نام هتل قصر طلایی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 921,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,327,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 859,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 391,000 تومان
توضیحات
نام هتل مدینه الرضا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,046,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,358,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,015,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 391,000 تومان
توضیحات
نام هتل سخاوت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 582,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 796,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 536,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 383,000 تومان
توضیحات
نام هتل درویشی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,015,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,514,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 983,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 391,000 تومان
توضیحات
نام هتل زیتون

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 469,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 658,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 463,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 383,000 تومان
توضیحات
نام هتل جواد

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 897,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,097,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 758,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 387,000 تومان
توضیحات
نام هتل کیانا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 819,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,314,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 788,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 387,000 تومان
توضیحات
نام هتل ارم

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 469,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 658,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 466,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 383,000 تومان
توضیحات
نام هتل رازی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 576,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 597,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 383,000 تومان
توضیحات
نام هتل سراج

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 628,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 567,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 383,000 تومان
توضیحات
نام هتل ارگ

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 658,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 903,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 613,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 383,000 تومان
توضیحات
نام هتل عماد

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 665,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,005,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 649,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 387,000 تومان
توضیحات
نام هتل سهند

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 689,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,087,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 658,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 383,000 تومان
توضیحات
نام هتل سی نور

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 843,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,077,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 812,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 391,000 تومان
توضیحات
نام هتل الماس 1

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 905,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,202,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 859,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 391,000 تومان
توضیحات
نام هتل اترک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 813,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,298,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 758,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 387,000 تومان
توضیحات
نام هتل آبان طلایی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 897,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 974,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 387,000 تومان
توضیحات
نام هتل الماس 2

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,046,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,489,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,015,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 391,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 کپی شناسنامه
2 کپی کارت ملی
3 عکس 4*3
نیلوفر طیاری (مسئول تور)

پرواز و هتل چارتر و غیر قابل کنسلی میباشد

نرخ نوزاد 120 هزار تومان میباشد 

مشهد الرضا علاوه بر مسافران داخلی مسافران خارجی فراوانی نیز دارد تعدد مسافر برای مشهد باعت مشود تورهای مشهد متنوع شوند جهت استفاده از تنوع تور مشهد و رفتن به این شهر مقدس با آژانس الماس نشان تماس حاصل فرمایید 

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 یکشنبه 27 آبان , 05:55 چهارشنبه 30 آبان , 14:20

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور باکو 7 شب ویژه 30 آبان (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/30
قیمت از : 3,756,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 3 شب

تور ارمنستان 3 شب ویژه 4 آذر (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/04
قیمت از : 2,199,000 تومان
ایرلاین : قطر ایر وی
مدت اقامت 1 شب

تور اسکی توچال ویژه زمستان 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/01
قیمت از : 250,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور پوکت ویژه آذر (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/07
قیمت از : 6,253,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور کوالالامپور و پنانگ ویژه آذر 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/03
قیمت از : 5,350,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور بانکوک و پاتایا ویژه آذر (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/07
قیمت از : 5,060,000 تومان
ثبت پرسش