تاریخ شروع 1397/09/24
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1397/09/23
مشهد
هوایی
تابان
مدت اقامت : 3 شب
تاریخ انتشار : 1397/09/18
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مشهد 3 شب
ردیف 2
به مشهد
مدت اقامت 3
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
زیتون

BB
461,000 تومان
659,000 تومان
457,000 تومان
384,000 تومان
ارم

BB
461,000 تومان
659,000 تومان
457,000 تومان
384,000 تومان
هلیا

BB
506,000 تومان
629,000 تومان
476,000 تومان
384,000 تومان
خانه سبز

BB
583,000 تومان
629,000 تومان
537,000 تومان
384,000 تومان
سخاوت

BB
583,000 تومان
797,000 تومان
552,000 تومان
384,000 تومان
فرید

BB
595,000 تومان
629,000 تومان
506,000 تومان
384,000 تومان
رازی

BB
607,000 تومان
659,000 تومان
491,000 تومان
384,000 تومان
لاله

BB
629,000 تومان
797,000 تومان
598,000 تومان
384,000 تومان
سراج

FB
629,000 تومان
996,000 تومان
568,000 تومان
384,000 تومان
ارس

FB
638,000 تومان
614,000 تومان
537,000 تومان
384,000 تومان
کارن

FB
644,000 تومان
950,000 تومان
614,000 تومان
384,000 تومان
آسیا

BB
659,000 تومان
843,000 تومان
629,000 تومان
384,000 تومان
ارگ

FB
659,000 تومان
904,000 تومان
614,000 تومان
384,000 تومان
عماد

FB
659,000 تومان
996,000 تومان
644,000 تومان
384,000 تومان
هاترا

FB
669,000 تومان
843,000 تومان
614,000 تومان
384,000 تومان
اترک

BB
690,000 تومان
797,000 تومان
659,000 تومان
384,000 تومان
سهند

FB
721,000 تومان
1,180,000 تومان
705,000 تومان
384,000 تومان
فردوسی

FB
730,000 تومان
1,118,000 تومان
721,000 تومان
384,000 تومان
پردیسان

BB
730,000 تومان
935,000 تومان
690,000 تومان
384,000 تومان
پارس

BB
828,000 تومان
965,000 تومان
751,000 تومان
384,000 تومان
سی نور

BB
828,000 تومان
1,057,000 تومان
797,000 تومان
384,000 تومان
فردوس

BB
837,000 تومان
1,042,000 تومان
782,000 تومان
384,000 تومان
کیانا

BB
843,000 تومان
1,455,000 تومان
812,000 تومان
384,000 تومان
آبان طلایی

BB
874,000 تومان
965,000 تومان
843,000 تومان
384,000 تومان
جواهر شرق

FB
874,000 تومان
1,455,000 تومان
858,000 تومان
384,000 تومان
هما 1

BB
889,000 تومان
1,210,000 تومان
843,000 تومان
384,000 تومان
جواد

BB
889,000 تومان
1,088,000 تومان
751,000 تومان
384,000 تومان
قصر

BB
904,000 تومان
1,088,000 تومان
843,000 تومان
384,000 تومان
رفاه

FB
935,000 تومان
1,241,000 تومان
751,000 تومان
384,000 تومان
درویشی

BB
996,000 تومان
1,486,000 تومان
965,000 تومان
384,000 تومان
الماس 2

BB
996,000 تومان
1,241,000 تومان
965,000 تومان
384,000 تومان
قصر طلایی

BB
1,011,000 تومان
1,256,000 تومان
797,000 تومان
384,000 تومان
مدینه الرضا

BB
1,027,000 تومان
1,333,000 تومان
996,000 تومان
384,000 تومان
الماس 1

FB
1,042,000 تومان
1,363,000 تومان
843,000 تومان
384,000 تومان
نام هتل ارس

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 638,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 614,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 537,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 384,000 تومان
توضیحات
نام هتل خانه سبز

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 583,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 629,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 537,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 384,000 تومان
توضیحات
نام هتل فرید

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 629,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 506,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 384,000 تومان
توضیحات
نام هتل آسیا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 659,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 843,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 629,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 384,000 تومان
توضیحات
نام هتل لاله

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 629,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 797,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 598,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 384,000 تومان
توضیحات
نام هتل فردوسی

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,118,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 721,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 384,000 تومان
توضیحات
نام هتل کارن

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 644,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 614,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 384,000 تومان
توضیحات
نام هتل پردیسان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 935,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 384,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 828,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 965,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 751,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 384,000 تومان
توضیحات
نام هتل رفاه

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 935,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,241,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 751,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 384,000 تومان
توضیحات
نام هتل فردوس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 837,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,042,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 782,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 384,000 تومان
توضیحات
نام هتل هما 1

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 889,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 843,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 384,000 تومان
توضیحات
نام هتل هلیا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 506,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 629,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 476,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 384,000 تومان
توضیحات
نام هتل قصر طلایی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,011,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,256,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 797,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 384,000 تومان
توضیحات
نام هتل مدینه الرضا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,027,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,333,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 996,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 384,000 تومان
توضیحات
نام هتل سخاوت

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 583,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 797,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 552,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 384,000 تومان
توضیحات
نام هتل درویشی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 996,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,486,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 965,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 384,000 تومان
توضیحات
نام هتل زیتون

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 461,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 659,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 457,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 384,000 تومان
توضیحات
نام هتل جواد

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 889,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,088,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 751,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 384,000 تومان
توضیحات
نام هتل کیانا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 843,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,455,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 812,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 384,000 تومان
توضیحات
نام هتل ارم

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 461,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 659,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 457,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 384,000 تومان
توضیحات
نام هتل رازی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 607,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 659,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 491,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 384,000 تومان
توضیحات
نام هتل سراج

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 629,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 996,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 568,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 384,000 تومان
توضیحات
نام هتل ارگ

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 659,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 904,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 614,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 384,000 تومان
توضیحات
نام هتل عماد

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 659,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 996,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 644,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 384,000 تومان
توضیحات
نام هتل سهند

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 721,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 705,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 384,000 تومان
توضیحات
نام هتل سی نور

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 828,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,057,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 797,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 384,000 تومان
توضیحات
نام هتل الماس 1

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,042,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,363,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 843,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 384,000 تومان
توضیحات
نام هتل اترک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 797,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 659,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 384,000 تومان
توضیحات
نام هتل آبان طلایی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 874,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 965,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 843,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 384,000 تومان
توضیحات
نام هتل الماس 2

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 996,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,241,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 965,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 384,000 تومان
توضیحات
نام هتل قصر

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 904,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,088,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 843,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 384,000 تومان
توضیحات
نام هتل هاترا

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 669,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 843,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 614,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 384,000 تومان
توضیحات
نام هتل جواهر شرق

خدمت FB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 874,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,455,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 858,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 384,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 کپی شناسنامه
2 کپی کارت ملی
3 عکس 4*3
نیلوفر طیاری (مسئول تور)

پرواز و هتل چارتر و غیر قابل کنسلی میباشد

نرخ نوزاد 120 هزار تومان میباشد 

مشهد الرضا علاوه بر مسافران داخلی مسافران خارجی فراوانی نیز دارد تعدد مسافر برای مشهد باعت مشود تورهای مشهد متنوع شوند جهت استفاده از تنوع تور مشهد و رفتن به این شهر مقدس با آژانس الماس نشان تماس حاصل فرمایید 

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 شنبه 24 آذر , 10:00 سه شنبه 27 آذر , 14:20 پرواز رفت با هواپیمایی تابان و پرواز برگشت با هواپیمایی کاسپین انجام می پذیرد.

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور پوکت ویژه نوروز (1398)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/24
قیمت از : 6,404,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور پوکت ویژه 16 دی(97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/10/16
قیمت از : 6,098,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
مدت اقامت 6 شب

تور آنتالیا ویژه شب یلدا

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/29
قیمت از : 1,595,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
مدت اقامت 6 شب

تور آنتالیا ویژه 22 آذر 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/22
قیمت از : 1,595,000 تومان
ایرلاین : معراج
مدت اقامت 3 شب

تور شیراز ویژه پاییز (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/08
قیمت از : 871,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور کوالالامپور و لنکاوی ویژه 23 دی 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/10/23
قیمت از : 6,395,000 تومان
ثبت پرسش