• تور کیش ویژه 27 بهمن (97)


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های کیش است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1397/12/11
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1397/12/10
کیش
هوایی
کاسپین
مدت اقامت : 3 شب
تاریخ انتشار : 1397/12/04
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کیش 3 شب
ردیف 2
به کیش
مدت اقامت 3
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
سارا

BB
535,000 تومان
2,240,000 تومان
770,000 تومان
450,000 تومان
فانوس

BB
750,000 تومان
960,000 تومان
595,000 تومان
445,000 تومان
گلدیس

BB
780,000 تومان
1,150,000 تومان
565,000 تومان
445,000 تومان
گشت جزیره-ورودی سافاری رایگان
خاتم

BB
795,000 تومان
1,205,000 تومان
715,000 تومان
445,000 تومان
ستاره کیش

BB
905,000 تومان
1,515,000 تومان
700,000 تومان
5,000 تومان
گشت جزیره-تخفیفات گردشگری
آفتاب شرق

BB
920,000 تومان
1,515,000 تومان
715,000 تومان
445,000 تومان
سرویس به مراکز خرید -گشت جزیره
تماشا

BB
930,000 تومان
1,560,000 تومان
785,000 تومان
450,000 تومان
لوتوس

BB
935,000 تومان
1,515,000 تومان
825,000 تومان
445,000 تومان
گشت جزیره-عکس آتلیه
جام جم

BB
935,000 تومان
1,335,000 تومان
625,000 تومان
445,000 تومان
ترانسفر رفت و برگشت -سرو میوه و آب معدنی-استخر-سونا - جکوزی
گاردنیا

BB
950,000 تومان
1,595,000 تومان
660,000 تومان
450,000 تومان
گراند

BB
1,005,000 تومان
1,640,000 تومان
685,000 تومان
445,000 تومان
سان رایز

BB
1,050,000 تومان
1,745,000 تومان
900,000 تومان
445,000 تومان
10 درصد تخفیف رستوران میر مهنا -گشت بازار رایگان -ورودی سافاری رایگان -10 درصد تخفیف تفریحات دریایی
ارم

BB
1,070,000 تومان
1,730,000 تومان
700,000 تومان
445,000 تومان
ورودی پارک های لند رایگان-گشت جزیره-ورودی سافاری رایگان
ارم

BB
1,070,000 تومان
1,730,000 تومان
700,000 تومان
445,000 تومان
استاندارد
سیمرغ

BB
1,090,000 تومان
1,820,000 تومان
870,000 تومان
445,000 تومان
گشت جزیره-ورودی سافاری رایگان-ورودی پارک های لند رایگان
پارمیدا

BB
1,100,000 تومان
1,655,000 تومان
1,000,000 تومان
450,000 تومان
فلامینگو

BB
1,100,000 تومان
2,055,000 تومان
1,095,000 تومان
450,000 تومان
شایان

BB
1,390,000 تومان
2,420,000 تومان
1,200,000 تومان
455,000 تومان
صدف

BB
1,390,000 تومان
2,480,000 تومان
1,320,000 تومان
455,000 تومان
پارمیس

HB
1,450,000 تومان
2,515,000 تومان
1,346,000 تومان
455,000 تومان
ایران

BB
1,560,000 تومان
2,795,000 تومان
1,445,000 تومان
455,000 تومان
میراژ

BB
1,645,000 تومان
2,905,000 تومان
1,290,000 تومان
455,000 تومان
مارینا پارک

BB
1,735,000 تومان
3,105,000 تومان
1,665,000 تومان
455,000 تومان
داریوش

BB
1,985,000 تومان
3,545,000 تومان
1,605,000 تومان
455,000 تومان
ترنج دریایی

HB
2,590,000 تومان
4,790,000 تومان
2,290,000 تومان
455,000 تومان
نام هتل ستاره کیش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 905,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,515,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,000 تومان
توضیحات گشت جزیره-تخفیفات گردشگری
نام هتل فانوس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 595,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 445,000 تومان
توضیحات
نام هتل آفتاب شرق

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,515,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 715,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 445,000 تومان
توضیحات سرویس به مراکز خرید -گشت جزیره
نام هتل گلدیس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 565,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 445,000 تومان
توضیحات گشت جزیره-ورودی سافاری رایگان
نام هتل ارم

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 445,000 تومان
توضیحات ورودی پارک های لند رایگان-گشت جزیره-ورودی سافاری رایگان
نام هتل سیمرغ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 445,000 تومان
توضیحات گشت جزیره-ورودی سافاری رایگان-ورودی پارک های لند رایگان
نام هتل لوتوس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 935,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,515,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 825,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 445,000 تومان
توضیحات گشت جزیره-عکس آتلیه
نام هتل جام جم

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 935,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,335,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 625,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 445,000 تومان
توضیحات ترانسفر رفت و برگشت -سرو میوه و آب معدنی-استخر-سونا - جکوزی
نام هتل گراند

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,005,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 685,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 445,000 تومان
توضیحات
نام هتل خاتم

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,205,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 715,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 445,000 تومان
توضیحات
نام هتل ارم

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 445,000 تومان
توضیحات استاندارد
نام هتل سان رایز

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,745,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 445,000 تومان
توضیحات 10 درصد تخفیف رستوران میر مهنا -گشت بازار رایگان -ورودی سافاری رایگان -10 درصد تخفیف تفریحات دریایی
نام هتل سارا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 535,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 450,000 تومان
توضیحات
نام هتل تماشا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 785,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 450,000 تومان
توضیحات
نام هتل گاردنیا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 450,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارمیدا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,655,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 450,000 تومان
توضیحات
نام هتل فلامینگو

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,055,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,095,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 450,000 تومان
توضیحات
نام هتل میراژ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,645,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,905,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 455,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارمیس

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,515,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,346,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 455,000 تومان
توضیحات
نام هتل شایان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 455,000 تومان
توضیحات
نام هتل ترنج دریایی

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 455,000 تومان
توضیحات
نام هتل صدف

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,320,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 455,000 تومان
توضیحات
نام هتل داریوش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,985,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,545,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,605,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 455,000 تومان
توضیحات
نام هتل ایران

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,445,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 455,000 تومان
توضیحات
نام هتل مارینا پارک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,735,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,105,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,665,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 455,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 مدارک شناسایی برای ورود به هتل
2 اصل کارت ملی
نیلوفر طیاری (مسئول تور)

نرخ نوزاد 110 هزار تومان میباشد

هتل و بلیط چارتر و غیر قابل کنسلی میباشد

کیش جزیره زیبایی ها در جنوب ایران جزیره ای که احساس امنیت و آرامش را در کنار زیبایی ها خلیج فارس چند برابر میکند لذت و امنیت و هیجان تور کیش با آژانس الماس نشان تجربه ای بیاد ماندنی برای تمامی سنین

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 شنبه 11 اسفند , 06:30 سه شنبه 14 اسفند , 19:00

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور 3شب و 4 روز یزد ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/30
قیمت از : 810,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
3 شب

تور 3شب و 4 روز اردبیل ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/28
قیمت از : 1,303,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
4 شب

تور 4 شب و 5 روز چابهار ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/01
قیمت از : 1,113,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
7 شب

تور 7شب و 8 روز ارومیه ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/31
قیمت از : 1,680,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
7 شب

تور 7شب و 8 روز یزد ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/30
قیمت از : 1,076,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
7 شب

تور 7شب و 8 روز رامسر ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/01
قیمت از : 1,171,000 تومان
ثبت پرسش