تاریخ شروع 1397/09/25
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1397/09/24
کیش
هوایی
تابان
مدت اقامت : 3 شب
تاریخ انتشار : 1397/09/18
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کیش 3 شب
ردیف 2
به کیش
مدت اقامت 3
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
خاتم

HB
573,000 تومان
885,000 تومان
518,000 تومان
411,000 تومان
گلدیس

BB
619,000 تومان
1,053,000 تومان
594,000 تومان
411,000 تومان
سرویس به مراکز خرید -گشت جزیره
ستاره کیش

BB
625,000 تومان
900,000 تومان
579,000 تومان
411,000 تومان
10 درصد تخفیف رستوران میر مهنا -گشت بازار رایگان -ورودی سافاری رایگان -10 درصد تخفیف تفریحات دریایی
فانوس

BB
640,000 تومان
839,000 تومان
564,000 تومان
411,000 تومان
گشت جزیره-تخفیفات گردشگری
ققنوس

BB
640,000 تومان
870,000 تومان
564,000 تومان
411,000 تومان
شباویز

BB
686,000 تومان
1,023,000 تومان
533,000 تومان
411,000 تومان
تماشا

BB
732,000 تومان
1,084,000 تومان
533,000 تومان
411,000 تومان
گشت جزیره-ورودی سافاری رایگان
لوتوس

BB
778,000 تومان
1,206,000 تومان
564,000 تومان
411,000 تومان
ورودی پارک های لند رایگان-گشت جزیره-ورودی سافاری رایگان
تعطیلات

BB
778,000 تومان
1,221,000 تومان
671,000 تومان
411,000 تومان
جام جم

BB
824,000 تومان
1,298,000 تومان
594,000 تومان
411,000 تومان
سیمرغ

BB
833,000 تومان
1,482,000 تومان
778,000 تومان
411,000 تومان
ارم

BB
839,000 تومان
1,390,000 تومان
671,000 تومان
411,000 تومان
گراند

BB
848,000 تومان
1,298,000 تومان
655,000 تومان
411,000 تومان
گشت جزیره-ورودی سافاری رایگان-ورودی پارک های لند رایگان
آرامش

BB
870,000 تومان
1,451,000 تومان
625,000 تومان
411,000 تومان
سارا

BB
909,000 تومان
1,482,000 تومان
732,000 تومان
411,000 تومان
گشت جزیره-عکس آتلیه
پارمیدا

BB
931,000 تومان
1,329,000 تومان
900,000 تومان
411,000 تومان
فلامینگو

HB
1,068,000 تومان
1,833,000 تومان
1,053,000 تومان
411,000 تومان
شایان

BB
1,078,000 تومان
1,849,000 تومان
1,023,000 تومان
411,000 تومان
پارمیس

HB
1,221,000 تومان
2,185,000 تومان
1,176,000 تومان
411,000 تومان
ترانسفر رفت و برگشت -سرو میوه و آب معدنی-استخر-سونا - جکوزی
میراژ

HB
1,267,000 تومان
2,247,000 تومان
1,237,000 تومان
411,000 تومان
ترنج دریایی

HB
2,292,000 تومان
4,297,000 تومان
2,216,000 تومان
411,000 تومان
استاندارد
نام هتل فانوس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 839,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 564,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 411,000 تومان
توضیحات گشت جزیره-تخفیفات گردشگری
نام هتل جام جم

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 824,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,298,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 594,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 411,000 تومان
توضیحات
نام هتل گلدیس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 619,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,053,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 594,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 411,000 تومان
توضیحات سرویس به مراکز خرید -گشت جزیره
نام هتل تماشا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 732,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,084,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 533,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 411,000 تومان
توضیحات گشت جزیره-ورودی سافاری رایگان
نام هتل لوتوس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 778,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,206,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 564,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 411,000 تومان
توضیحات ورودی پارک های لند رایگان-گشت جزیره-ورودی سافاری رایگان
نام هتل گراند

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 848,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,298,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 655,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 411,000 تومان
توضیحات گشت جزیره-ورودی سافاری رایگان-ورودی پارک های لند رایگان
نام هتل سارا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 909,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,482,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 732,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 411,000 تومان
توضیحات گشت جزیره-عکس آتلیه
نام هتل پارمیس

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,221,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,185,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,176,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 411,000 تومان
توضیحات ترانسفر رفت و برگشت -سرو میوه و آب معدنی-استخر-سونا - جکوزی
نام هتل شایان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,078,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,849,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,023,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 411,000 تومان
توضیحات
نام هتل خاتم

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 573,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 885,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 518,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 411,000 تومان
توضیحات
نام هتل ترنج دریایی

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,292,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,297,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,216,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 411,000 تومان
توضیحات استاندارد
نام هتل ستاره کیش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 625,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 579,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 411,000 تومان
توضیحات 10 درصد تخفیف رستوران میر مهنا -گشت بازار رایگان -ورودی سافاری رایگان -10 درصد تخفیف تفریحات دریایی
نام هتل ققنوس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 564,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 411,000 تومان
توضیحات
نام هتل تعطیلات

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 778,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,221,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 671,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 411,000 تومان
توضیحات
نام هتل ارم

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 839,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 671,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 411,000 تومان
توضیحات
نام هتل فلامینگو

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,068,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,833,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,053,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 411,000 تومان
توضیحات
نام هتل میراژ

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,267,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,247,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,237,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 411,000 تومان
توضیحات
نام هتل سیمرغ

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 833,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,482,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 778,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 411,000 تومان
توضیحات
نام هتل شباویز

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 686,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,023,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 533,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 411,000 تومان
توضیحات
نام هتل آرامش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,451,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 625,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 411,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارمیدا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 931,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,329,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 411,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 مدارک شناسایی برای ورود به هتل
2 اصل کارت ملی
نیلوفر طیاری (مسئول تور)

نرخ نوزاد 110 هزار تومان میباشد

هتل و بلیط چارتر و غیر قابل کنسلی میباشد

کیش جزیره زیبایی ها در جنوب ایران جزیره ای که احساس امنیت و آرامش را در کنار زیبایی ها خلیج فارس چند برابر میکند لذت و امنیت و هیجان تور کیش با آژانس الماس نشان تجربه ای بیاد ماندنی برای تمامی سنین

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 یکشنبه 25 آذر , 13:15 چهارشنبه 28 آذر , 16:15

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور پوکت ویژه 16 دی(97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/10/16
قیمت از : 6,098,000 تومان
ایرلاین : معراج
مدت اقامت 3 شب

تور شیراز ویژه پاییز (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/08
قیمت از : 871,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
مدت اقامت 6 شب

تور آنتالیا ویژه 22 آذر 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/22
قیمت از : 1,595,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور پوکت ویژه نوروز (1398)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/24
قیمت از : 6,404,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
مدت اقامت 6 شب

تور آنتالیا ویژه شب یلدا

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/29
قیمت از : 1,595,000 تومان
ایرلاین : سان اکسپرس
مدت اقامت 6 شب

تور آنتالیا ویژه 16 و 23 آذر 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/16
قیمت از : 2,690,000 تومان
ثبت پرسش