تاریخ شروع 1397/08/26
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1397/08/25
کیش
هوایی
زاگرس
مدت اقامت : 3 شب
تاریخ انتشار : 1397/08/20
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کیش 3 شب
ردیف 2
به کیش
مدت اقامت 3
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
ققنوس

BB
630,000 تومان
768,000 تومان
599,000 تومان
508,000 تومان
ستاره کیش

BB
648,000 تومان
768,000 تومان
584,000 تومان
508,000 تومان
10 درصد تخفیف رستوران میر مهنا -گشت بازار رایگان -ورودی سافاری رایگان -10 درصد تخفیف تفریحات دریایی
فانوس

BB
661,000 تومان
798,000 تومان
615,000 تومان
508,000 تومان
گشت جزیره-تخفیفات گردشگری
تماشا

BB
670,000 تومان
881,000 تومان
630,000 تومان
508,000 تومان
گشت جزیره-ورودی سافاری رایگان
گلدیس

BB
691,000 تومان
890,000 تومان
661,000 تومان
508,000 تومان
سرویس به مراکز خرید -گشت جزیره
لوتوس

BB
691,000 تومان
890,000 تومان
661,000 تومان
508,000 تومان
ورودی پارک های لند رایگان-گشت جزیره-ورودی سافاری رایگان
پارس نیک

BB
700,000 تومان
905,000 تومان
630,000 تومان
508,000 تومان
آنا

HB
749,000 تومان
1,052,000 تومان
722,000 تومان
508,000 تومان
جام جم

BB
762,000 تومان
1,058,000 تومان
691,000 تومان
508,000 تومان
گراند

BB
777,000 تومان
1,104,000 تومان
752,000 تومان
508,000 تومان
گشت جزیره-ورودی سافاری رایگان-ورودی پارک های لند رایگان
شایلی

BB
777,000 تومان
1,135,000 تومان
737,000 تومان
508,000 تومان
خاتم

HB
792,000 تومان
1,120,000 تومان
615,000 تومان
508,000 تومان
هلیا

BB
877,000 تومان
1,300,000 تومان
868,000 تومان
512,000 تومان
سارا

BB
899,000 تومان
1,377,000 تومان
837,000 تومان
512,000 تومان
گشت جزیره-عکس آتلیه
صدف

HB
1,053,000 تومان
1,439,000 تومان
1,068,000 تومان
512,000 تومان
گشت جزیره-یک قطعه عکس رایگان-تخفیف رستوران کوه نور
پارمیس

HB
1,219,000 تومان
1,983,000 تومان
1,172,000 تومان
517,000 تومان
ترانسفر رفت و برگشت -سرو میوه و آب معدنی-استخر-سونا - جکوزی
شایان

BB
1,297,000 تومان
2,233,000 تومان
1,250,000 تومان
517,000 تومان
ترنج دریایی

HB
2,420,000 تومان
4,479,000 تومان
2,358,000 تومان
517,000 تومان
استاندارد
نام هتل فانوس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 661,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 798,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 615,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 508,000 تومان
توضیحات گشت جزیره-تخفیفات گردشگری
نام هتل جام جم

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 762,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,058,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 691,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 508,000 تومان
توضیحات
نام هتل گلدیس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 691,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 661,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 508,000 تومان
توضیحات سرویس به مراکز خرید -گشت جزیره
نام هتل تماشا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 881,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 508,000 تومان
توضیحات گشت جزیره-ورودی سافاری رایگان
نام هتل پارس نیک

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 905,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 508,000 تومان
توضیحات
نام هتل لوتوس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 691,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 661,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 508,000 تومان
توضیحات ورودی پارک های لند رایگان-گشت جزیره-ورودی سافاری رایگان
نام هتل گراند

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 777,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,104,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 752,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 508,000 تومان
توضیحات گشت جزیره-ورودی سافاری رایگان-ورودی پارک های لند رایگان
نام هتل آنا

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 749,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,052,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 722,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 508,000 تومان
توضیحات
نام هتل سارا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 899,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,377,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 837,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 512,000 تومان
توضیحات گشت جزیره-عکس آتلیه
نام هتل صدف

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,053,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,439,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,068,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 512,000 تومان
توضیحات گشت جزیره-یک قطعه عکس رایگان-تخفیف رستوران کوه نور
نام هتل هلیا

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 877,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 868,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 512,000 تومان
توضیحات
نام هتل پارمیس

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,219,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,983,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,172,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 517,000 تومان
توضیحات ترانسفر رفت و برگشت -سرو میوه و آب معدنی-استخر-سونا - جکوزی
نام هتل شایلی

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 777,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,135,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 737,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 508,000 تومان
توضیحات
نام هتل شایان

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,297,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,233,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 517,000 تومان
توضیحات
نام هتل خاتم

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 792,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 1,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 615,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 508,000 تومان
توضیحات
نام هتل ترنج دریایی

خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,479,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,358,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 517,000 تومان
توضیحات استاندارد
نام هتل ستاره کیش

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 648,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 768,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 584,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 508,000 تومان
توضیحات 10 درصد تخفیف رستوران میر مهنا -گشت بازار رایگان -ورودی سافاری رایگان -10 درصد تخفیف تفریحات دریایی
نام هتل ققنوس

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 768,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 599,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 508,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 مدارک شناسایی برای ورود به هتل
2 اصل کارت ملی
نیلوفر طیاری (مسئول تور)

نرخ نوزاد 110 هزار تومان میباشد

هتل و بلیط چارتر و غیر قابل کنسلی میباشد

کیش جزیره زیبایی ها در جنوب ایران جزیره ای که احساس امنیت و آرامش را در کنار زیبایی ها خلیج فارس چند برابر میکند لذت و امنیت و هیجان تور کیش با آژانس الماس نشان تجربه ای بیاد ماندنی برای تمامی سنین

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 شنبه 26 آبان , 11:15 سه شنبه 29 آبان , 12:20 پرواز رفت با هواپیمایی زاگرس و پرواز برگشت با هواپیمایی کاسپین انجام می پذیرد.

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 3 شب

تور ارمنستان 3 شب ویژه 4 آذر (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/04
قیمت از : 2,199,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور باکو 7 شب ویژه 30 آبان (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/30
قیمت از : 3,756,000 تومان
ایرلاین : قطر ایر وی
مدت اقامت 1 شب

تور اسکی توچال ویژه زمستان 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/01
قیمت از : 250,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور بانکوک و پاتایا ویژه آذر (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/07
قیمت از : 5,060,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور کوالالامپور و پنانگ ویژه آذر 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/03
قیمت از : 5,510,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور پوکت ویژه آذر (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/07
قیمت از : 6,253,000 تومان
ثبت پرسش