• /

    تور تفلیس 3 شب ویژه ژانویه


تاریخ شروع 1397/10/09
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1397/10/09
تفلیس
هوایی
قشم ایر
مدت اقامت : 3 شب
تاریخ انتشار : 1397/09/17
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 تفلیس 3 شب
ردیف 2
به تفلیس
مدت اقامت 3
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Polo

BB
1,955,000 تومان
2,319,000 تومان
1,955,000 تومان
1,591,000 تومان
White House

BB
2,016,000 تومان
2,440,000 تومان
1,955,000 تومان
1,591,000 تومان
Like

BB
2,016,000 تومان
2,440,000 تومان
1,955,000 تومان
1,591,000 تومان
Hilltop

BB
2,198,000 تومان
2,805,000 تومان
2,137,000 تومان
1,591,000 تومان
Georgia

BB
2,198,000 تومان
2,501,000 تومان
2,137,000 تومان
1,591,000 تومان
Grand Tbilisi

BB
2,258,000 تومان
2,926,000 تومان
2,198,000 تومان
1,591,000 تومان
Viva Palace

BB
2,440,000 تومان
3,290,000 تومان
2,198,000 تومان
1,591,000 تومان
Garden

BB
2,501,000 تومان
3,411,000 تومان
2,198,000 تومان
1,591,000 تومان
GNG

BB
2,562,000 تومان
3,533,000 تومان
2,501,000 تومان
1,591,000 تومان
Big Bay

BB
2,562,000 تومان
3,290,000 تومان
2,501,000 تومان
1,591,000 تومان
D'Plaza

BB
2,744,000 تومان
3,897,000 تومان
2,501,000 تومان
1,591,000 تومان
Golden Palace Hotel

BB
2,771,000 تومان
3,874,000 تومان
2,709,000 تومان
1,606,000 تومان
Vilton

BB
2,771,000 تومان
3,874,000 تومان
2,709,000 تومان
1,606,000 تومان
Colombi

BB
2,771,000 تومان
3,874,000 تومان
2,709,000 تومان
1,606,000 تومان
Gallery Palace

BB
2,771,000 تومان
3,874,000 تومان
2,709,000 تومان
1,606,000 تومان
Central

BB
2,805,000 تومان
4,018,000 تومان
2,501,000 تومان
1,591,000 تومان
L Plaza

BB
2,955,000 تومان
3,935,000 تومان
2,832,000 تومان
1,606,000 تومان
Beaumonde Garden

BB
3,077,000 تومان
4,487,000 تومان
2,955,000 تومان
1,606,000 تومان
Iveria Inn

BB
3,138,000 تومان
4,671,000 تومان
3,077,000 تومان
1,606,000 تومان
KMM

BB
3,690,000 تومان
5,651,000 تومان
3,016,000 تومان
1,606,000 تومان
Preference Hualing Tbilisi

BB
4,592,000 تومان
7,501,000 تومان
4,530,000 تومان
1,622,000 تومان
Holiday Inn

BB
4,854,000 تومان
8,103,000 تومان
4,793,000 تومان
1,606,000 تومان
IOTA

BB
5,397,000 تومان
7,315,000 تومان
5,335,000 تومان
1,622,000 تومان
Mercure

BB
5,467,000 تومان
9,267,000 تومان
5,406,000 تومان
1,606,000 تومان
The Biltmore Tbilisi

BB
6,572,000 تومان
10,038,000 تومان
6,510,000 تومان
1,622,000 تومان
Radisson Blu Iveria

BB
7,191,000 تومان
12,698,000 تومان
7,129,000 تومان
1,622,000 تومان
نام هتل Polo

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1,955,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,319,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,955,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,591,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Tbilisi

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,258,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,926,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,198,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,591,000 تومان
توضیحات
نام هتل Viva Palace

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,198,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,591,000 تومان
توضیحات
نام هتل White House

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,016,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,955,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,591,000 تومان
توضیحات
نام هتل Like

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,016,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 1,955,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,591,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hilltop

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,198,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,805,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,137,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,591,000 تومان
توضیحات
نام هتل Garden

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,501,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,411,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,198,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,591,000 تومان
توضیحات
نام هتل D'Plaza

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,744,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,897,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,501,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,591,000 تومان
توضیحات
نام هتل Central

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,805,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,018,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,501,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,591,000 تومان
توضیحات
نام هتل GNG

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,562,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,533,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,501,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,591,000 تومان
توضیحات
نام هتل Big Bay

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,562,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,501,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,591,000 تومان
توضیحات
نام هتل L Plaza

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,955,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,935,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,832,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,606,000 تومان
توضیحات
نام هتل Georgia

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,198,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,501,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,137,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,591,000 تومان
توضیحات
نام هتل Beaumonde Garden

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,077,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,487,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,955,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,606,000 تومان
توضیحات
نام هتل KMM

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,651,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,016,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,606,000 تومان
توضیحات
نام هتل Golden Palace Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,771,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,874,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,709,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,606,000 تومان
توضیحات
نام هتل Iveria Inn

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,138,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,671,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,077,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,606,000 تومان
توضیحات
نام هتل Vilton

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,771,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,874,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,709,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,606,000 تومان
توضیحات
نام هتل Colombi

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,771,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,874,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,709,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,606,000 تومان
توضیحات
نام هتل Gallery Palace

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,771,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,874,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,709,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,606,000 تومان
توضیحات
نام هتل Preference Hualing Tbilisi

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,592,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,501,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,622,000 تومان
توضیحات
نام هتل Holiday Inn

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,854,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,103,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,793,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,606,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mercure

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,467,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,267,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,406,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,606,000 تومان
توضیحات
نام هتل IOTA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,397,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,315,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,335,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,622,000 تومان
توضیحات
نام هتل Radisson Blu Iveria

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,191,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,698,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,129,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,622,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Biltmore Tbilisi

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,572,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,038,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,622,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 اقامت در هتل با صبحانه
4 تورلیدر فارسی زبان
5 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 عکس 4*3
2 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
مریم خان زاده (سرپرست تور)

در اسطوره های گرجی آمده است که این سرزمین بهترین و مرغوب ترین زمین است که هدیه خداست به مردم آن.افسانه های گرجی زیادی راجع به این موضوع وجود دارد که یکی ازآنها حاکی از این است که زمانی که خداوند زمین را بین مردم دنیا تقسیم می کرد گرجی ها در میهمانی جمع بودند وازدریافت زمین محروم می شوند و زمانی پی به این موضوع میبرند نزد خداوند میروند و از خدا میخواند که به آنها نیز زمینی بدهد ولی او نمی پذیرد پس آنها خداوند را در میهمانی خود دعوت می کنند و او می پذیرد وخداوند آنقدر از میمان نوازی آنها خرسند می شود که به مردم گرجستان آن قطعه از زمینی را که برای خود نگه داشته بود به مردم گرجستان هدیه میکند! کشور گرجستان سراسر آرامش حاصل خیزی ،اصالت و امنیت است و این ها نیزهدیه های ارزشمند از خداوند به مردم مهربان ودست و دلباز آن کشور است

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 یکشنبه 9 دی , 08:00 چهارشنبه 12 دی , 23:00

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ایران ایر
مدت اقامت 6 شب

تور آنتالیا ویژه شب یلدا

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/29
قیمت از : 1,595,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور کوالالامپور و لنکاوی ویژه 23 دی 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/10/23
قیمت از : 6,395,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور پوکت ویژه 16 دی(97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/10/16
قیمت از : 6,098,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
مدت اقامت 6 شب

تور آنتالیا ویژه 22 آذر 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/22
قیمت از : 1,595,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
مدت اقامت 7 شب

تور استانبول 7 شب ویژه آذر (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/20
قیمت از : 2,447,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور پوکت ویژه نوروز (1398)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/24
قیمت از : 6,404,000 تومان
ثبت پرسش