• تور ارمنستان 4 شب ویژه 21 آذر (97)


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های ارمنستان است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1397/09/28
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1397/09/28
ارمنستان
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 4 شب
تاریخ انتشار : 1397/09/21
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 ارمنستان 4 شب
ردیف 2
به ارمنستان
مدت اقامت 4
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
King Hotel

BB
2,176,000 تومان
2,733,000 تومان
2,133,000 تومان
1,662,000 تومان
Bella

BB
2,433,000 تومان
3,162,000 تومان
2,348,000 تومان
1,662,000 تومان
Shirak

BB
2,519,000 تومان
3,033,000 تومان
2,476,000 تومان
1,662,000 تومان
Comfort Hotel

BB
2,605,000 تومان
3,290,000 تومان
2,562,000 تومان
1,662,000 تومان
Silachi

BB
2,690,000 تومان
3,419,000 تومان
2,647,000 تومان
1,662,000 تومان
Diamond Hotel

BB
2,733,000 تومان
3,547,000 تومان
2,690,000 تومان
1,662,000 تومان
Artsakh Hotel

BB
2,904,000 تومان
3,633,000 تومان
2,819,000 تومان
1,662,000 تومان
Aquatek Hotel

BB
2,904,000 تومان
3,633,000 تومان
2,862,000 تومان
1,662,000 تومان
Royal Plaza

BB
3,033,000 تومان
3,933,000 تومان
2,990,000 تومان
1,662,000 تومان
Ararat

BB
3,290,000 تومان
4,575,000 تومان
3,076,000 تومان
1,662,000 تومان
Paris Yerevan

BB
3,376,000 تومان
5,732,000 تومان
3,333,000 تومان
1,662,000 تومان
Ani Plaza

BB
3,419,000 تومان
4,447,000 تومان
3,204,000 تومان
1,662,000 تومان
Messier 53 Hotel Yerevan

BB
3,419,000 تومان
5,432,000 تومان
3,376,000 تومان
1,662,000 تومان
Opera Suite Hotel

BB
3,718,000 تومان
5,004,000 تومان
3,333,000 تومان
1,662,000 تومان
Republica Hotel Yerevan

BB
4,018,000 تومان
5,775,000 تومان
3,847,000 تومان
1,662,000 تومان
Royal Tulip Grand Hotel Yerevan

BB
4,832,000 تومان
6,803,000 تومان
4,233,000 تومان
1,662,000 تومان
Radisson BLU Hotel Yerevan

BB
4,832,000 تومان
7,274,000 تومان
4,361,000 تومان
1,662,000 تومان
Marriott Armenia Hotel Yerevan

BB
5,046,000 تومان
7,703,000 تومان
4,447,000 تومان
1,662,000 تومان
نام هتل Bella

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,433,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,162,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,348,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,662,000 تومان
توضیحات
نام هتل Shirak

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,519,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,033,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,476,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,662,000 تومان
توضیحات
نام هتل Silachi

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,419,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,647,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,662,000 تومان
توضیحات
نام هتل Marriott Armenia Hotel Yerevan

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,046,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,703,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,447,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,662,000 تومان
توضیحات
نام هتل Artsakh Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,904,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,633,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,819,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,662,000 تومان
توضیحات
نام هتل Diamond Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,733,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,547,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,662,000 تومان
توضیحات
نام هتل Aquatek Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,904,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,633,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,862,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,662,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Plaza

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,033,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,933,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,662,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ani Plaza

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,419,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,447,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,204,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,662,000 تومان
توضیحات
نام هتل Messier 53 Hotel Yerevan

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,419,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,432,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,376,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,662,000 تومان
توضیحات
نام هتل Opera Suite Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,718,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,004,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,333,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,662,000 تومان
توضیحات
نام هتل Republica Hotel Yerevan

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,018,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,775,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,847,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,662,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ararat

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,575,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,076,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,662,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Tulip Grand Hotel Yerevan

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,832,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,803,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,233,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,662,000 تومان
توضیحات
نام هتل Comfort Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,605,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 3,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,562,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,662,000 تومان
توضیحات
نام هتل Paris Yerevan

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,376,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,732,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,333,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,662,000 تومان
توضیحات
نام هتل Radisson BLU Hotel Yerevan

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,832,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,274,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,361,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,662,000 تومان
توضیحات
نام هتل King Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2,176,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 2,733,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 2,133,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,662,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 اقامت در هتل با صبحانه
4 سیم کارت
5 تورلیدر فارسی زبان
6 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
2 عکس 4*3
مریم خان زاده (سرپرست تور)

هزینه تور برای نوزاد 250 هزار تومان است

پرواز چارتر وهتل ها گارانتی می باشد ودر صورت کنسلی هزینه تور سوخت میشود

ارمنستان کشوری که هم اکنون برای سفرهای بی برنامه و ازپیش تعیین نشده گزینه مناسبی شده و چون تنوع در نوع سفر در آن زیاد است  در تمام فصول سال میتوان آن را تجربه کرد

با آژانس الماس نشان سفر ارمنستان خود را برجسته و متفاوت کنید 

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 چهارشنبه 28 آذر , 13:45 یکشنبه 2 دی , 16:45

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : معراج
7 شب

تور شیراز ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/02/01
قیمت از : 980,000 تومان
ایرلاین : آزال
3 شب

تور باکو ویژه اردیبهشت و خرداد 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/18
قیمت از : 2,859,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
4 شب

تور تفلیس ویژه 8خرداد 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/08
قیمت از : 3,030,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
7 شب

تور تفلیس ویژه 5 خرداد 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/05
قیمت از : 3,250,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
7 شب

تور باکو ویژه 20 خرداد98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/20
قیمت از : 3,277,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
4 شب

تور باکو ویژه 23 خرداد

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/23
قیمت از : 2,838,000 تومان
ثبت پرسش