• ������ ������ �������� ������ (97)


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های خارجی است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1397/07/20
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1397/08/16
دبی
هوایی
ایران ایر
مدت اقامت : 3 شب
تاریخ انتشار : 1397/07/16
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 دبی 3 شب
ردیف 2
به دبی
مدت اقامت 3
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Sadaf

BB
3,717,000 تومان
4,612,000 تومان
3,717,000 تومان
3,240,000 تومان
Nihal Hotel

BB
3,944,000 تومان
5,054,000 تومان
4,135,000 تومان
3,240,000 تومان
orchid hotel

BB
3,944,000 تومان
4,135,000 تومان
3,896,000 تومان
3,240,000 تومان
ST.George

BB
3,944,000 تومان
5,054,000 تومان
3,896,000 تومان
3,896,000 تومان
Samaya Hotel Deira

BB
4,043,000 تومان
5,224,000 تومان
4,031,000 تومان
3,392,000 تومان
Grand Excelsior Hotel

BB
4,055,000 تومان
5,248,000 تومان
3,694,000 تومان
3,694,000 تومان
Reflections Hotel

BB
4,087,000 تومان
5,352,000 تومان
3,717,000 تومان
3,717,000 تومان
Delmon Palace

BB
4,171,000 تومان
5,281,000 تومان
3,956,000 تومان
3,956,000 تومان
Delmon Hotel

BB
4,171,000 تومان
5,281,000 تومان
3,956,000 تومان
3,956,000 تومان
Claridge Hotel

BB
4,254,000 تومان
5,436,000 تومان
4,063,000 تومان
4,063,000 تومان
Avari

BB
4,296,000 تومان
5,730,000 تومان
4,055,000 تومان
4,055,000 تومان
Dream Palace

BB
4,314,000 تومان
5,555,000 تومان
4,254,000 تومان
4,254,000 تومان
AVANI Deira Dubai Hotel

BB
4,338,000 تومان
5,786,000 تومان
4,095,000 تومان
4,095,000 تومان
Copthorne

BB
4,537,000 تومان
6,176,000 تومان
4,501,000 تومان
4,501,000 تومان
City Season

BB
4,634,000 تومان
6,405,000 تومان
4,537,000 تومان
4,537,000 تومان
Marcopolo Hotel

BB
4,694,000 تومان
6,285,000 تومان
4,501,000 تومان
4,501,000 تومان
Rose Park Hotel Al Barsha

BB
4,778,000 تومان
6,646,000 تومان
4,296,000 تومان
4,296,000 تومان
Hilton Garden Inn Dubai Al Muraqabat

BB
4,838,000 تومان
6,839,000 تومان
4,417,000 تومان
4,417,000 تومان
Holiday Inn Down Town

BB
4,899,000 تومان
7,249,000 تومان
4,778,000 تومان
5,429,000 تومان
Hyatt Regency

BB
5,357,000 تومان
7,863,000 تومان
4,838,000 تومان
4,838,000 تومان
Swissotel Al Ghurair Dubai

BB
5,616,000 تومان
8,353,000 تومان
5,871,000 تومان
5,871,000 تومان
Aloft City Centre Deira Dubai

BB
5,694,000 تومان
7,791,000 تومان
4,802,000 تومان
4,802,000 تومان
Pullman Dubai Creek City Centre

BB
5,920,000 تومان
8,950,000 تومان
4,411,000 تومان
4,411,000 تومان
Sheraton Mall of the Emirates

BB
6,017,000 تومان
8,560,000 تومان
5,250,000 تومان
3,669,000 تومان
Fairmont Dubai

BB
6,711,000 تومان
10,483,000 تومان
5,250,000 تومان
5,250,000 تومان
Fairmont Palm

BB
6,893,000 تومان
10,909,000 تومان
6,771,000 تومان
3,669,000 تومان
Jood Palace

BB
7,137,000 تومان
11,395,000 تومان
5,676,000 تومان
5,676,000 تومان
JW Marriott Marquis

BB
7,137,000 تومان
11,395,000 تومان
5,676,000 تومان
5,676,000 تومان
Carlton Tower Hotel

BB
7,670,000 تومان
12,491,000 تومان
5,200,000 تومان
5,140,000 تومان
نام هتل Sadaf

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,717,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,612,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,717,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,240,000 تومان
توضیحات
نام هتل Nihal Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,944,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,054,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,135,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,240,000 تومان
توضیحات
نام هتل orchid hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,944,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 4,135,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,896,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,240,000 تومان
توضیحات
نام هتل ST.George

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3,944,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,054,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,896,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,896,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delmon Palace

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,171,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,281,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,956,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,956,000 تومان
توضیحات
نام هتل Delmon Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,171,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,281,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,956,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,956,000 تومان
توضیحات
نام هتل Claridge Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,254,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,436,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,063,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,063,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dream Palace

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,314,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,555,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,254,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,254,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Excelsior Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,055,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,248,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,694,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,694,000 تومان
توضیحات
نام هتل Reflections Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,087,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,352,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 3,717,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,717,000 تومان
توضیحات
نام هتل Avari

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,296,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,055,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,055,000 تومان
توضیحات
نام هتل Copthorne

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,537,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,176,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,501,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,501,000 تومان
توضیحات
نام هتل Marcopolo Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,694,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,285,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,501,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,501,000 تومان
توضیحات
نام هتل City Season

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,634,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,405,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,537,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,537,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rose Park Hotel Al Barsha

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,778,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,646,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,296,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,296,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hilton Garden Inn Dubai Al Muraqabat

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,838,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,839,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,417,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,417,000 تومان
توضیحات
نام هتل Holiday Inn Down Town

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,899,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,249,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,778,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,429,000 تومان
توضیحات
نام هتل Samaya Hotel Deira

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,043,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,224,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,031,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,392,000 تومان
توضیحات
نام هتل Aloft City Centre Deira Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,694,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,791,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,802,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,802,000 تومان
توضیحات
نام هتل Carlton Tower Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,491,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,140,000 تومان
توضیحات
نام هتل Jood Palace

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,137,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,676,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,676,000 تومان
توضیحات
نام هتل AVANI Deira Dubai Hotel

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,338,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,786,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,095,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hyatt Regency

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,357,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,863,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,838,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,838,000 تومان
توضیحات
نام هتل Swissotel Al Ghurair Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,616,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,353,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,871,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,871,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pullman Dubai Creek City Centre

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,411,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,411,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fairmont Dubai

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,711,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,483,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,250,000 تومان
توضیحات
نام هتل JW Marriott Marquis

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,137,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,676,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,676,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sheraton Mall of the Emirates

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,017,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,669,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fairmont Palm

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,893,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,909,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,771,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,669,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 اقامت در هتل با صبحانه
3 تورلیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
5 بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان
6 ویزا
ردیف مدرک تعداد
1 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
2 مشخصات کامل مسافر از قبیل آدرس منزل و محل کار با ذکر شماره تلفن
آذر سلیم زاده (مسئول تور )
دبی امروزه در میان پیشرفته‌ترین شهرهای جهان قرار دارد و در گردشگری نیز از موقعیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است. این امر به خاطر وجود جاذبه‌های فراوانی است که اغلب هم به‌وسیله‌ی انسان بنا شده‌اند.این شهر که یکی از پربازدیدترین مقصدهای جهان به شمار می‌رود، تا به حال رکوردهای زیادی را جابه‌جا کرده است. از بلندترین برج جهان گرفته تا شلوغ‌ترین فرودگاه بین‌المللی دنیا در دبی واقع شده‌اند. هنوز هم موارد زیادی برای تمجید کردن در این کلان‌شهر وجود دارند.
نرخ کودک بدون تخت 1.300.000 تومان می باشد
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 جمعه 20 مهر , 08:00 چهارشنبه 23 آبان , 21:30

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : قشم ایر
7 شب

تور قبرس ( لارناکا و لیماسول ) ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/11
قیمت از : 3,650,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
4 شب

تور باتومی 4 شب ویژه12 تیر 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/12
قیمت از : 2,970,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
3 شب

تور 3شب و 4 روز عمان ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/13
قیمت از : 3,795,000 تومان
ایرلاین : ماهان
3 شب

تور 3شب و 4 روز ارمنستان ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/26
قیمت از : 3,367,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
6 شب

تور 6شب و 7 روز آلانیا ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/01
قیمت از : 4,530,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور 7شب و 8 روز ارمنستان ویژه تابستان 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/22
قیمت از : 3,720,000 تومان
ثبت پرسش