• تور بالی ویژه آذر (97)


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های اندونزی است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1397/09/26
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1397/09/19
بالی
هوایی
قطر ایر وی
مدت اقامت : 7 شب
تاریخ انتشار : 1397/09/19
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 بالی 7 شب
ردیف 2
به بالی
مدت اقامت 7
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Neo Kuta Jelantik

BB
12,607,000 تومان
14,167,000 تومان
12,525,000 تومان
11,457,000 تومان
Champlung Mas Legian

BB
12,607,000 تومان
14,249,000 تومان
12,442,000 تومان
11,703,000 تومان
EDEN Kuta Bali

BB
13,017,000 تومان
15,070,000 تومان
12,853,000 تومان
11,786,000 تومان
Wina Holiday Villa Kuta Bali

BB
13,017,000 تومان
14,988,000 تومان
12,607,000 تومان
11,786,000 تومان
The Jayakarta

BB
13,264,000 تومان
15,481,000 تومان
13,017,000 تومان
11,868,000 تومان
FuramaXclusive Ocean Beach Seminyak Bali

BB
14,003,000 تومان
16,959,000 تومان
13,920,000 تومان
12,278,000 تومان
Aryaduta Bali

BB
14,906,000 تومان
18,190,000 تومان
13,099,000 تومان
11,703,000 تومان
The Anvaya Beach Resort Bali

BB
14,906,000 تومان
18,847,000 تومان
14,824,000 تومان
11,786,000 تومان
Holiday Inn Resort Bali Benoa

BB
14,988,000 تومان
19,011,000 تومان
13,674,000 تومان
11,621,000 تومان
Novotel Bali Benoa

BB
14,988,000 تومان
19,011,000 تومان
13,756,000 تومان
12,032,000 تومان
Sadara Boutique Beach Resort

BB
15,234,000 تومان
19,422,000 تومان
14,495,000 تومان
12,196,000 تومان
Discovery Kartika Plaza

BB
15,481,000 تومان
19,997,000 تومان
14,249,000 تومان
12,196,000 تومان
Grand Mirage Resort & Thalasso Bali

BB
15,563,000 تومان
20,161,000 تومان
15,481,000 تومان
12,032,000 تومان
INAYA Putri Bali Resort

BB
16,055,000 تومان
21,064,000 تومان
15,973,000 تومان
12,278,000 تومان
Hilton Bali Resort

BB
16,137,000 تومان
21,228,000 تومان
15,316,000 تومان
11,868,000 تومان
Melia Bali

BB
16,302,000 تومان
20,818,000 تومان
15,234,000 تومان
11,868,000 تومان
Hotel The Stones - Legian

BB
16,302,000 تومان
21,639,000 تومان
16,220,000 تومان
12,114,000 تومان
The Westin Resort Nusa Dua

BB
16,630,000 تومان
22,460,000 تومان
15,070,000 تومان
12,442,000 تومان
Padma Resort Ubud

BB
17,041,000 تومان
23,117,000 تومان
16,959,000 تومان
12,278,000 تومان
Sheraton Bali Kuta Resort

BB
17,287,000 تومان
23,527,000 تومان
17,205,000 تومان
12,196,000 تومان
Grand Hyatt Bali

BB
17,369,000 تومان
22,706,000 تومان
12,771,000 تومان
11,950,000 تومان
Conrad Bali

BB
17,533,000 تومان
22,870,000 تومان
14,742,000 تومان
12,607,000 تومان
Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort

BB
17,615,000 تومان
24,266,000 تومان
17,533,000 تومان
11,950,000 تومان
Rimba Jimbaran

BB
18,847,000 تومان
26,730,000 تومان
14,249,000 تومان
13,428,000 تومان
Indigo Bali Seminyak Beach

BB
19,504,000 تومان
28,043,000 تومان
11,621,000 تومان
11,539,000 تومان
Mulia Resort

BB
20,161,000 تومان
30,589,000 تومان
20,079,000 تومان
12,853,000 تومان
AYANA Resort and Spa BALI

BB
22,460,000 تومان
32,724,000 تومان
13,592,000 تومان
12,032,000 تومان
Samabe Bali Suites & Villas

BB
25,744,000 تومان
40,935,000 تومان
15,481,000 تومان
14,988,000 تومان
The St. Regis Bali Resort

BB
29,686,000 تومان
48,325,000 تومان
27,387,000 تومان
12,442,000 تومان
نام هتل Neo Kuta Jelantik

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,607,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,167,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,525,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,457,000 تومان
توضیحات
نام هتل Champlung Mas Legian

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,607,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,249,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,442,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,703,000 تومان
توضیحات
نام هتل EDEN Kuta Bali

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,017,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,853,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,786,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Jayakarta

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,264,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,481,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,017,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,868,000 تومان
توضیحات
نام هتل FuramaXclusive Ocean Beach Seminyak Bali

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,003,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,959,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,278,000 تومان
توضیحات
نام هتل Holiday Inn Resort Bali Benoa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,988,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,011,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,674,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,621,000 تومان
توضیحات
نام هتل Aryaduta Bali

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,906,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,099,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,703,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Anvaya Beach Resort Bali

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,906,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,847,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,824,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,786,000 تومان
توضیحات
نام هتل Novotel Bali Benoa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,988,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,011,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,756,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,032,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Mirage Resort & Thalasso Bali

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,563,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,161,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,481,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,032,000 تومان
توضیحات
نام هتل Discovery Kartika Plaza

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,481,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,997,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,249,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,196,000 تومان
توضیحات
نام هتل Melia Bali

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,302,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,818,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,234,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,868,000 تومان
توضیحات
نام هتل INAYA Putri Bali Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,055,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,064,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,973,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,278,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hilton Bali Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,137,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,228,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,316,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,868,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hotel The Stones - Legian

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,302,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,639,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,114,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Hyatt Bali

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 17,369,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 22,706,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,771,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Westin Resort Nusa Dua

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 22,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,442,000 تومان
توضیحات
نام هتل Conrad Bali

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 17,533,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 22,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,742,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,607,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sheraton Bali Kuta Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 17,287,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 23,527,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 17,205,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,196,000 تومان
توضیحات
نام هتل Padma Resort Ubud

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 17,041,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 23,117,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,959,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,278,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 17,615,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 24,266,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 17,533,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rimba Jimbaran

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,847,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 26,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,249,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,428,000 تومان
توضیحات
نام هتل Indigo Bali Seminyak Beach

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 19,504,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 28,043,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,621,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,539,000 تومان
توضیحات
نام هتل AYANA Resort and Spa BALI

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 22,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 32,724,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,592,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,032,000 تومان
توضیحات
نام هتل Samabe Bali Suites & Villas

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 25,744,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 40,935,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,481,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,988,000 تومان
توضیحات
نام هتل The St. Regis Bali Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 29,686,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 48,325,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 27,387,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,442,000 تومان
توضیحات
نام هتل Wina Holiday Villa Kuta Bali

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,017,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,988,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,607,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,786,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sadara Boutique Beach Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 15,234,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,422,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 14,495,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,196,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mulia Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 20,161,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 30,589,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 20,079,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,853,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 اقامت در هتل با صبحانه
4 تورلیدر فارسی زبان
5 بیمه مسافرتی
ردیف مدرک تعداد
1 کپی شناسنامه
2 کپی کارت ملی
3 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
4 عکس4*6 با زمینه سفید
5 مشخصات کامل مسافر از قبیل آدرس منزل و محل کار با ذکر شماره تلفن
مریم خان زاده (سرپرست تور)
بالی جزیره‌ای است واقع در کشور اندونزی که از مراکز گردشگری مهم جهان به‌شمار می‌رود.بالی جزیره خدایان، جزیره کوچکی از بزرگترین مجمع الجزایر جهان و بزرگترین کشور مسلمان جهان یعنی کشور اندونزی است. این جزیره دو اقیانوس آرام و اقیانوس هند را به هم پیوند داده است و در نتیجه این وصلت خود از آب و هوای بسیار متفاوتی برخوردارگردیده است و مثل بسیاری از جزایر دیگر اندونزی ، دنیای مخصوص به خودش را دارد. دنیایی که نام این جزیره را در فهرست برترین مقاصد گردشگری جهان قرار داده است.
ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 دوشنبه 26 آذر , 22:50 دوشنبه 3 دی , 09:35

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ایران ایر
5 شب

تور لبنان ویژه تیر و مرداد 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/05
قیمت از : 11,840,000 تومان
ایرلاین : قطر ایر وی
8 شب

تور تانزانیا ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/10/06
قیمت از : 12,990,000 تومان
ایرلاین : ایر فلوت
7 شب

تور۴ شب سنت پترزبورگ ۳ شب مسکو ویژه شب های سفید

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/09
قیمت از : 12,995,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
4 شب

تور سوئیس ویژه مرداد 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/05/06
قیمت از : 11,320,000 تومان
ایرلاین : قطر ایر وی
8 شب

تور تانزانیا ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/10/06
قیمت از : 12,990,000 تومان
ایرلاین : ایر فلوت
9 شب

تور ترکیبی کوبا ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/04
قیمت از : 11,990,000 تومان
ثبت پرسش