• تور پاتایا ویژه آبان (97)


تاریخ شروع 1397/09/21
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1397/09/17
پاتایا
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 7 شب
تاریخ انتشار : 1397/09/10
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 پاتایا 7 شب
ردیف 2
به پاتایا
مدت اقامت 7
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Sawasdee Pattaya

BB
4,680,000 تومان
5,354,000 تومان
4,006,000 تومان
4,259,000 تومان
The Sun Resort & Spa

BB
4,933,000 تومان
5,860,000 تومان
4,849,000 تومان
4,343,000 تومان
Royal Tycoon Place

BB
5,017,000 تومان
6,028,000 تومان
4,933,000 تومان
4,343,000 تومان
Piyada Residence

BB
5,017,000 تومان
6,028,000 تومان
4,933,000 تومان
4,343,000 تومان
Siwalai City Place

BB
5,101,000 تومان
6,197,000 تومان
5,017,000 تومان
4,427,000 تومان
zing

BB
5,186,000 تومان
6,365,000 تومان
5,101,000 تومان
4,427,000 تومان
Wiz

BB
5,186,000 تومان
6,365,000 تومان
5,101,000 تومان
4,427,000 تومان
B2 South Pattaya

BB
5,270,000 تومان
6,534,000 تومان
5,186,000 تومان
4,427,000 تومان
Bonkai Resort

BB
5,270,000 تومان
6,534,000 تومان
5,186,000 تومان
4,427,000 تومان
beston

BB
5,270,000 تومان
6,534,000 تومان
4,006,000 تومان
4,427,000 تومان
Mind Resort

BB
5,354,000 تومان
6,702,000 تومان
5,186,000 تومان
4,512,000 تومان
Welcome Plaza

BB
5,354,000 تومان
6,702,000 تومان
5,186,000 تومان
4,512,000 تومان
Mike

BB
5,354,000 تومان
6,702,000 تومان
5,186,000 تومان
4,512,000 تومان
Mike

BB
5,354,000 تومان
6,702,000 تومان
5,186,000 تومان
4,512,000 تومان
Manita Boutique

BB
5,438,000 تومان
6,871,000 تومان
5,270,000 تومان
4,512,000 تومان
A One Star

BB
5,438,000 تومان
6,871,000 تومان
5,101,000 تومان
4,512,000 تومان
Sunshine Hip

BB
5,523,000 تومان
7,039,000 تومان
5,354,000 تومان
4,512,000 تومان
HOLIDAY RESORT

BB
5,523,000 تومان
7,039,000 تومان
5,354,000 تومان
4,512,000 تومان
T5 Suites Pattaya

BB
5,523,000 تومان
7,039,000 تومان
5,354,000 تومان
4,512,000 تومان
Golden Beach

BB
5,607,000 تومان
7,208,000 تومان
5,438,000 تومان
4,596,000 تومان
The Mark Land Boutique

BB
5,607,000 تومان
7,208,000 تومان
5,438,000 تومان
4,596,000 تومان
Sunshine Vista

BB
5,691,000 تومان
7,376,000 تومان
5,523,000 تومان
4,596,000 تومان
ibis pattaya

BB
5,691,000 تومان
7,376,000 تومان
5,607,000 تومان
4,596,000 تومان
Ibis Pattaya

BB
5,691,000 تومان
7,376,000 تومان
4,006,000 تومان
4,596,000 تومان
The Sun Exclusive

BB
5,775,000 تومان
7,545,000 تومان
5,607,000 تومان
4,596,000 تومان
Nova Gold

BB
5,775,000 تومان
7,545,000 تومان
5,607,000 تومان
4,596,000 تومان
Baron Beach

BB
5,944,000 تومان
7,882,000 تومان
5,775,000 تومان
4,680,000 تومان
Garden Sea View

BB
6,028,000 تومان
8,050,000 تومان
5,860,000 تومان
4,680,000 تومان
Nova Express

BB
6,028,000 تومان
8,050,000 تومان
5,860,000 تومان
4,680,000 تومان
T Pattaya

BB
6,112,000 تومان
8,219,000 تومان
5,944,000 تومان
4,764,000 تومان
Pattaya Sea View

BB
6,197,000 تومان
8,387,000 تومان
5,944,000 تومان
4,764,000 تومان
Mercure Pattaya

BB
6,281,000 تومان
8,556,000 تومان
6,028,000 تومان
4,849,000 تومان
Balihai Bay Pattaya

BB
6,281,000 تومان
8,556,000 تومان
6,028,000 تومان
4,849,000 تومان
Nova Platinum

BB
6,281,000 تومان
8,556,000 تومان
6,028,000 تومان
4,849,000 تومان
The Royal Cruise Pattaya

BB
6,281,000 تومان
8,556,000 تومان
6,028,000 تومان
4,849,000 تومان
Citrus Parc Pattaya

BB
6,281,000 تومان
8,556,000 تومان
6,028,000 تومان
4,849,000 تومان
Aiyara Grand

BB
6,365,000 تومان
8,724,000 تومان
6,112,000 تومان
4,849,000 تومان
Vista

BB
6,449,000 تومان
8,893,000 تومان
6,197,000 تومان
4,849,000 تومان
Page 10

BB
6,449,000 تومان
8,893,000 تومان
6,197,000 تومان
4,849,000 تومان
Centara Nova and Spa Pattaya

BB
6,449,000 تومان
8,893,000 تومان
6,197,000 تومان
4,849,000 تومان
Signature

BB
6,449,000 تومان
8,893,000 تومان
6,197,000 تومان
4,849,000 تومان
Page 10

BB
6,449,000 تومان
8,893,000 تومان
6,197,000 تومان
4,849,000 تومان
Signature

BB
6,449,000 تومان
8,893,000 تومان
6,197,000 تومان
4,849,000 تومان
Sunbeam Pattaya

BB
6,534,000 تومان
9,061,000 تومان
6,281,000 تومان
4,849,000 تومان
season five

BB
6,534,000 تومان
9,061,000 تومان
6,281,000 تومان
4,933,000 تومان
The Stay

BB
6,534,000 تومان
9,061,000 تومان
6,281,000 تومان
4,933,000 تومان
AYA Boutique Pattaya

BB
6,534,000 تومان
9,061,000 تومان
6,281,000 تومان
4,933,000 تومان
season five

BB
6,534,000 تومان
9,061,000 تومان
6,281,000 تومان
4,933,000 تومان
Citrus Grande Pattaya

BB
6,534,000 تومان
9,061,000 تومان
6,281,000 تومان
4,933,000 تومان
The Bayview Pattaya

BB
6,786,000 تومان
9,567,000 تومان
5,691,000 تومان
5,017,000 تومان
Mercure Pattaya Ocean Resort

BB
7,208,000 تومان
10,409,000 تومان
6,871,000 تومان
5,101,000 تومان
The Zign

BB
7,208,000 تومان
10,409,000 تومان
6,871,000 تومان
5,101,000 تومان
Garden Cliff Resort And Spa

BB
7,460,000 تومان
10,915,000 تومان
7,123,000 تومان
5,186,000 تومان
Siam Bayshore Resort Pattaya

BB
7,966,000 تومان
11,926,000 تومان
7,545,000 تومان
5,438,000 تومان
Pullman Pattaya Hotel G

BB
8,640,000 تومان
13,274,000 تومان
8,219,000 تومان
5,607,000 تومان
Dusit Thani Pattaya

BB
8,724,000 تومان
13,442,000 تومان
8,219,000 تومان
5,691,000 تومان
Veranda Residence Pattaya

BB
8,724,000 تومان
13,442,000 تومان
8,219,000 تومان
5,691,000 تومان
Royal Cliff Beach

BB
8,808,000 تومان
13,611,000 تومان
8,303,000 تومان
5,691,000 تومان
Amari ocean pattaya

BB
8,893,000 تومان
13,779,000 تومان
8,387,000 تومان
5,691,000 تومان
Cape Dara Resort

BB
9,314,000 تومان
14,622,000 تومان
8,808,000 تومان
5,860,000 تومان
Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya

BB
10,915,000 تومان
17,823,000 تومان
10,241,000 تومان
6,449,000 تومان
Wave Pattaya

BB
12,179,000 تومان
20,604,000 تومان
11,336,000 تومان
6,871,000 تومان
نام هتل The Sun Resort & Spa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,933,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,849,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,343,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Tycoon Place

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,017,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,028,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,933,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,343,000 تومان
توضیحات
نام هتل zing

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,186,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,365,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,101,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,427,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mind Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,354,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,702,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,186,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,512,000 تومان
توضیحات
نام هتل Welcome Plaza

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,354,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,702,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,186,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,512,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mike

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,354,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,702,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,186,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,512,000 تومان
توضیحات
نام هتل Manita Boutique

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,438,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,871,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,270,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,512,000 تومان
توضیحات
نام هتل A One Star

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,438,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,871,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,101,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,512,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sunshine Hip

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,523,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,039,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,354,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,512,000 تومان
توضیحات
نام هتل Golden Beach

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,607,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,208,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,438,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,596,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Mark Land Boutique

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,607,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,208,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,438,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,596,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sunshine Vista

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,691,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,376,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,523,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,596,000 تومان
توضیحات
نام هتل ibis pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,691,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,376,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,607,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,596,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Sun Exclusive

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,775,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,545,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,607,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,596,000 تومان
توضیحات
نام هتل Garden Sea View

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,028,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,680,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pattaya Sea View

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,197,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,387,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,944,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,764,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mercure Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,281,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,556,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,028,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,849,000 تومان
توضیحات
نام هتل Balihai Bay Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,281,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,556,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,028,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,849,000 تومان
توضیحات
نام هتل Nova Platinum

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,281,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,556,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,028,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,849,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Royal Cruise Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,281,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,556,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,028,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,849,000 تومان
توضیحات
نام هتل Vista

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,449,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,893,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,197,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,849,000 تومان
توضیحات
نام هتل Page 10

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,449,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,893,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,197,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,849,000 تومان
توضیحات
نام هتل Centara Nova and Spa Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,449,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,893,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,197,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,849,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sunbeam Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,534,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,061,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,281,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,849,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Bayview Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,786,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,567,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,691,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,017,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mercure Pattaya Ocean Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,208,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,409,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,871,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,101,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Zign

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,208,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,409,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,871,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,101,000 تومان
توضیحات
نام هتل Garden Cliff Resort And Spa

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,915,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,123,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,186,000 تومان
توضیحات
نام هتل Siam Bayshore Resort Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,966,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,926,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,545,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,438,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pullman Pattaya Hotel G

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,274,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,219,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,607,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dusit Thani Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,724,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,442,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,219,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,691,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royal Cliff Beach

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,808,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,611,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,303,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,691,000 تومان
توضیحات
نام هتل Amari ocean pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,893,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,779,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,387,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,691,000 تومان
توضیحات
نام هتل Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,915,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,823,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,241,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,449,000 تومان
توضیحات
نام هتل Nova Express

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,028,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,680,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cape Dara Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,314,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,622,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,808,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,860,000 تومان
توضیحات
نام هتل Signature

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,449,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,893,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,197,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,849,000 تومان
توضیحات
نام هتل Citrus Parc Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,281,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,556,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,028,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,849,000 تومان
توضیحات
نام هتل season five

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,534,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,061,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,281,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,933,000 تومان
توضیحات
نام هتل Piyada Residence

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,017,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,028,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,933,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,343,000 تومان
توضیحات
نام هتل Siwalai City Place

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,101,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,197,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,017,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,427,000 تومان
توضیحات
نام هتل Wiz

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,186,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,365,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,101,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,427,000 تومان
توضیحات
نام هتل B2 South Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,534,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,186,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,427,000 تومان
توضیحات
نام هتل Bonkai Resort

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,534,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,186,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,427,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mike

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,354,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,702,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,186,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,512,000 تومان
توضیحات
نام هتل HOLIDAY RESORT

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,523,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,039,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,354,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,512,000 تومان
توضیحات
نام هتل T5 Suites Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,523,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,039,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,354,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,512,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ibis Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,691,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,376,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,006,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,596,000 تومان
توضیحات
نام هتل Baron Beach

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,944,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,882,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,775,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,680,000 تومان
توضیحات
نام هتل beston

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 6,534,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,006,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,427,000 تومان
توضیحات
نام هتل Nova Gold

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5,775,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 7,545,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,607,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,596,000 تومان
توضیحات
نام هتل T Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,112,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,219,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,944,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,764,000 تومان
توضیحات
نام هتل Aiyara Grand

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,365,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,724,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,112,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,849,000 تومان
توضیحات
نام هتل Page 10

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,449,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,893,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,197,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,849,000 تومان
توضیحات
نام هتل Signature

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,449,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,893,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,197,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,849,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Stay

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,534,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,061,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,281,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,933,000 تومان
توضیحات
نام هتل AYA Boutique Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,534,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,061,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,281,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,933,000 تومان
توضیحات
نام هتل season five

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,534,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,061,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,281,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,933,000 تومان
توضیحات
نام هتل Citrus Grande Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,534,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,061,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,281,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,933,000 تومان
توضیحات
نام هتل Veranda Residence Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,724,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,442,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,219,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,691,000 تومان
توضیحات
نام هتل Wave Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,179,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,604,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,336,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,871,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sawasdee Pattaya

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 5,354,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 4,006,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,259,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 اقامت در هتل با صبحانه
4 تورلیدر فارسی زبان
5 بیمه مسافرتی
6 بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان
ردیف مدرک تعداد
1 عکس 4*3
2 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
3 مشخصات کامل مسافر از قبیل آدرس منزل و محل کار با ذکر شماره تلفن
مریم خان زاده (سرپرست تور)

پاتایا یکی از مشهورترین مناطق توریستی در تایلند و یکی از جذاب ترین مناطق دیدنی در جهان به شمار می رود. خیلی ها برای ریلکس کردن و لذت بردن از نور خورشید در کنار دریا یا قایق سواری کردن به جزایر اطراف به این منطقه می آیند.
پاتایا تقریبا 150 کیلومتر از بانکوک فاصله دارد و شاید بیشتر بخاطر سنگ های ماساژ و رستوران هایی با غذاهای عجیب معروف باشد. این روزها پاتایا مقصد توریست های بسیاری از جمله خانواده ها می باشد که آن را مدیون امکانات لوکس و خدمات درجه یک که در هتل ها ارائه می شود باشد. سالانه بیش از 5 میلیون توریست به این منطقه می آیند که دو سوم آنها خارجی هستند.

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 چهارشنبه 21 آذر , 21:45 چهارشنبه 28 آذر , 22:35 برنامه سفررفت: حرکت از فرودگاه بین المللی امام خمینی به فرودگاه سوارنابومی بانکوک ساعت پرواز: 21:45، مدت پرواز 07:00 می باشد. مدت ترانزیت در بانکوک 1 ساعت می باشد. برنامه سفر برگشت: ترانسفر بین پاتایا و بانکوک بصورت زمینی و با اتوبوس می باشد. حرکت از فرودگاه سوارنابومی بانکوک به فرودگاه بین المللی امام خمینی ساعت پرواز: 22:35، مدت پرواز 07:00می باشد.

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : قشم ایر
6 شب

تور آلانیا ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/01
قیمت از : 4,530,000 تومان
ایرلاین : سان اکسپرس
6 شب

تور آنتالیا ویژه 6 و 7 اردیبهشت

تاریخ شروع پکیج از : 1398/02/06
قیمت از : 3,780,000 تومان
ایرلاین : پگاسوس
4 شب

تور ازمیر ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/07/01
قیمت از : 4,020,000 تومان
ایرلاین : سان اکسپرس
6 شب

تور آنتالیا 13 و 14 اردیبهشت پرواز سان اکسپرس

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/13
قیمت از : 4,380,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور پاتایا ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/02/11
قیمت از : 5,273,000 تومان
ایرلاین : ماهان
6 شب

تور مارماریس ویژه بهار ۹۸

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/19
قیمت از : 3,945,000 تومان
ثبت پرسش