• تور ترکیبی کوالالامپور و بالی ویژه دی (97)


اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های کوالالامپور است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده.
تاریخ شروع 1397/12/13
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1397/12/06
کوالالامپور
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 7 شب
تاریخ انتشار : 1397/12/07
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کوالالامپور 3 شب
2 بالی 4 شب پرواز از فرودگاه امام خمینی به کوالالامپور و پس از 3 شب اقامت در کوالالامپور پرواز به بالی به صورت هوایی صورت میگیرد .
ردیف 3
به کوالالامپور
مدت اقامت 3
توضیحات
ردیف 4
به بالی
مدت اقامت 4
توضیحات پرواز از فرودگاه امام خمینی به کوالالامپور و پس از 3 شب اقامت در کوالالامپور پرواز به بالی به صورت هوایی صورت میگیرد .
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Arenaa Star Hotel

MaxOne

BB
BB
8,427,000 تومان
10,469,000 تومان
8,210,000 تومان
7,210,000 تومان
COSMO HOTEL

The Jayakarta

BB
BB
9,137,000 تومان
11,889,000 تومان
8,847,000 تومان
7,210,000 تومان
Royale Chulan Bukit Bintang

Aston Kuta

BB
BB
9,875,000 تومان
12,946,000 تومان
9,658,000 تومان
7,949,000 تومان
SUN WAY PUTRA

Aston Kuta

BB
BB
10,006,000 تومان
13,207,000 تومان
9,788,000 تومان
7,992,000 تومان
Novotel Kuala Lumpur City Centre

Kuta Paradiso

BB
BB
10,223,000 تومان
13,511,000 تومان
9,644,000 تومان
7,877,000 تومان
Renaissance Kuala Lumpur

Mercure Bali Legian

BB
BB
10,397,000 تومان
14,018,000 تومان
10,122,000 تومان
8,123,000 تومان
Fraser Residence Kuala Lumpur

Aston Kuta

BB
BB
10,440,000 تومان
14,076,000 تومان
10,223,000 تومان
8,166,000 تومان
Fraser Residence Kuala Lumpur

Kuta Paradiso

BB
BB
10,571,000 تومان
14,206,000 تومان
9,991,000 تومان
8,065,000 تومان
Impiana KLCC Kuala Lumpur

HARD ROCK

BB
BB
11,034,000 تومان
14,988,000 تومان
9,629,000 تومان
7,978,000 تومان
Renaissance Kuala Lumpur

Grand Mirage Resort & Thalasso Bali

BB
BB
11,193,000 تومان
15,321,000 تومان
10,035,000 تومان
8,340,000 تومان
Fraser Residence Kuala Lumpur

Discovery Kartika Plaza

BB
BB
11,251,000 تومان
15,394,000 تومان
10,527,000 تومان
8,326,000 تومان
Renaissance Kuala Lumpur

INAYA Putri Bali Resort

BB
BB
11,860,000 تومان
16,567,000 تومان
11,425,000 تومان
8,861,000 تومان
Istana Kuala Lumpur City Centre

Grand Hyatt Bali

BB
BB
11,976,000 تومان
16,610,000 تومان
10,237,000 تومان
8,528,000 تومان
Fraser Residence Kuala Lumpur

Padma Hotel Bandung

BB
BB
12,410,000 تومان
16,509,000 تومان
10,382,000 تومان
8,760,000 تومان
INTERCONTINENTAL

Grand Hyatt Bali

BB
BB
12,497,000 تومان
17,653,000 تومان
10,759,000 تومان
8,731,000 تومان
INTERCONTINENTAL

Sheraton Bali Kuta Resort

BB
BB
13,438,000 تومان
19,377,000 تومان
12,439,000 تومان
8,905,000 تومان
نام هتل Arenaa Star Hotel

MaxOne

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,427,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 10,469,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,210,000 تومان
توضیحات
نام هتل COSMO HOTEL

The Jayakarta

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,137,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,889,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,847,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,210,000 تومان
توضیحات
نام هتل Novotel Kuala Lumpur City Centre

Kuta Paradiso

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,223,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,511,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,644,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,877,000 تومان
توضیحات
نام هتل Renaissance Kuala Lumpur

Mercure Bali Legian

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,397,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,018,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,122,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,123,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fraser Residence Kuala Lumpur

Aston Kuta

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,076,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,223,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,166,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fraser Residence Kuala Lumpur

Kuta Paradiso

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,571,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,206,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,991,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,065,000 تومان
توضیحات
نام هتل Renaissance Kuala Lumpur

Grand Mirage Resort & Thalasso Bali

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,193,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,321,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,035,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,340,000 تومان
توضیحات
نام هتل SUN WAY PUTRA

Aston Kuta

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,006,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,207,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,788,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,992,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fraser Residence Kuala Lumpur

Discovery Kartika Plaza

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,251,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,394,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,527,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,326,000 تومان
توضیحات
نام هتل Istana Kuala Lumpur City Centre

Grand Hyatt Bali

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,976,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,237,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,528,000 تومان
توضیحات
نام هتل Renaissance Kuala Lumpur

INAYA Putri Bali Resort

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,567,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,425,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,861,000 تومان
توضیحات
نام هتل Impiana KLCC Kuala Lumpur

HARD ROCK

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,034,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,988,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,629,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,978,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royale Chulan Bukit Bintang

Aston Kuta

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,875,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,946,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,658,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,949,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fraser Residence Kuala Lumpur

Padma Hotel Bandung

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,410,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,509,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,382,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,760,000 تومان
توضیحات
نام هتل INTERCONTINENTAL

Grand Hyatt Bali

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,497,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,653,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,759,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,731,000 تومان
توضیحات
نام هتل INTERCONTINENTAL

Sheraton Bali Kuta Resort

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,438,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,377,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,439,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,905,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 اقامت در هتل با صبحانه
4 سیم کارت
5 تورلیدر فارسی زبان
6 بیمه مسافرتی
7 ویزا
ردیف مدرک تعداد
1 عکس 4*3
2 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
3 تمکن مالی مبنی بر پرینت بانکی با مانده هر نفر 100/000/000 ریال
مریم خان زاده (سرپرست تور)

از جمله تورهای ترکیبی موفق و پر طرفدار میتوان از تور بالی و مالزی نام برد این دو کشور در کنار هم سالانه بدلیل موقعیت و آب و هوا و طبیعت بالی از یک سو و صنعت و ساخت و ساز مالزی از سوی دیگر مورد بازدید توریست های فراوان قرار میگیرند در سال 97 با آژانس الماس نشان همراه باشید با تور ترکیبی مالزی و بالی 

پرداخت 50 درصد مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامیست 

بلیط و هتل چارتر و گارانتی و غیر قابل تعویض و استاندارد میباشد 

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 دوشنبه 13 اسفند , 22:00 سه شنبه 21 اسفند , 23:30 برنامه سفررفت: حرکت از فرودگاه بین المللی امام خمینی به فرودگاه بین المللی کوالالامپور ساعت پرواز: 22:00، زمان رسیدن ساعت: 10:00 می باشد. حرکت از فرودگاه بین المللی کوالالامپور به فرودگاه بین المللی انگوراه رای ساعت پرواز: 17:55، زمان رسیدن ساعت: 21:05 می باشد. برنامه سفر برگشت: حرکت از فرودگاه بین المللی انگوراه رای به به فرودگاه بین المللی کوالالامپور ساعت پرواز: 11:35، زمان رسیدن ساعت: 14:35 می باشد. حرکت از به فرودگاه بین المللی کوالالامپور به فرودگاه بین المللی امام خمینی ساعت پرواز: 23:30، زمان رسیدن ساعت: 03:00 می باشد.

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
7 شب

تور گوا ویژه بهار

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/19
قیمت از : 8,495,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور سوچی ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/05
قیمت از : 8,000,000 تومان
ایرلاین : عمان
1 شب

تور بالی ویژه تیر 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/03
قیمت از : 7,360,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور کوالالامپور و سنگاپور خرداد 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/03
قیمت از : 8,045,000 تومان
ایرلاین : ماهان
7 شب

تور پوکت و سامویی ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/02/01
قیمت از : 9,430,000 تومان
ایرلاین : نورد ویند
7 شب

تور سنت پترزبورگ و مسکو ویژه شبهای سفید

تاریخ شروع پکیج از : 1398/03/17
قیمت از : 9,275,000 تومان
ثبت پرسش