• /

    تور ترکیبی کوالالامپور و بالی ویژه دی (97)


تاریخ شروع 1397/10/23
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1397/10/16
کوالالامپور
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 7 شب
تاریخ انتشار : 1397/09/17
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کوالالامپور 4 شب
2 بالی 3 شب پرواز از فرودگاه امام خمینی به کوالالامپور و پس از 4 شب اقامت در کوالالامپور پرواز به بالی به صورت هوایی صورت میگیرد .
ردیف 3
به کوالالامپور
مدت اقامت 4
توضیحات
ردیف 4
به بالی
مدت اقامت 3
توضیحات پرواز از فرودگاه امام خمینی به کوالالامپور و پس از 4 شب اقامت در کوالالامپور پرواز به بالی به صورت هوایی صورت میگیرد .
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Arenaa Star Hotel

Champlung Mas Legian

BB
BB
6,633,000 تومان
8,187,000 تومان
6,245,000 تومان
5,747,000 تومان
COSMO HOTEL

The Jayakarta

BB
BB
7,604,000 تومان
9,716,000 تومان
7,155,000 تومان
5,966,000 تومان
SUN WAY PUTRA

AYODYA RESORT

BB
BB
8,454,000 تومان
11,476,000 تومان
8,296,000 تومان
6,415,000 تومان
BERJIYA TIMES

The Anvaya Beach Resort Bali

BB
BB
8,600,000 تومان
12,205,000 تومان
5,140,000 تومان
6,233,000 تومان
Novotel Kuala Lumpur City Centre

Novotel Bali Benoa

BB
BB
8,624,000 تومان
12,678,000 تومان
8,393,000 تومان
6,463,000 تومان
Novotel Kuala Lumpur City Centre

Novotel Bali Benoa

BB
BB
8,624,000 تومان
12,678,000 تومان
8,393,000 تومان
6,463,000 تومان
Novotel Kuala Lumpur City Centre

Grand Mirage Resort & Thalasso Bali

BB
BB
8,806,000 تومان
12,423,000 تومان
8,466,000 تومان
6,427,000 تومان
Royale Chulan Bukit Bintang

AYODYA RESORT

BB
BB
8,842,000 تومان
12,690,000 تومان
8,927,000 تومان
6,658,000 تومان
Novotel Kuala Lumpur City Centre

Kuta Paradiso

BB
BB
8,867,000 تومان
12,544,000 تومان
8,418,000 تومان
6,342,000 تومان
Impiana KLCC Hotel Kuala Lumpur

HARD ROCK

BB
BB
9,085,000 تومان
12,933,000 تومان
8,151,000 تومان
6,427,000 تومان
INTERCONTINENTAL

Hilton Bali Resort

BB
BB
9,813,000 تومان
14,632,000 تومان
9,291,000 تومان
6,682,000 تومان
Fraser Residence Kuala Lumpur

Kuta Paradiso

BB
BB
10,178,000 تومان
15,021,000 تومان
9,728,000 تومان
6,827,000 تومان
Renaissance Hotel Kuala Lumpur

INAYA Putri Bali Resort

BB
BB
10,311,000 تومان
14,851,000 تومان
5,687,000 تومان
6,767,000 تومان
Fraser Residence Kuala Lumpur

AYODYA RESORT

BB
BB
10,542,000 تومان
15,749,000 تومان
10,675,000 تومان
7,337,000 تومان
Fraser Residence Kuala Lumpur

Discovery Kartika Plaza

BB
BB
10,578,000 تومان
15,931,000 تومان
10,093,000 تومان
7,811,000 تومان
Fraser Residence Kuala Lumpur

Grand Hyatt Bali

BB
BB
11,197,000 تومان
16,732,000 تومان
9,037,000 تومان
7,010,000 تومان
Westin Hotel Kuala lumpur

The Westin Resort Nusa Dua

BB
BB
11,658,000 تومان
17,812,000 تومان
10,663,000 تومان
7,349,000 تومان
نام هتل Arenaa Star Hotel

Champlung Mas Legian

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6,633,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 8,187,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 6,245,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,747,000 تومان
توضیحات
نام هتل COSMO HOTEL

The Jayakarta

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7,604,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 9,716,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 7,155,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,966,000 تومان
توضیحات
نام هتل Novotel Kuala Lumpur City Centre

Novotel Bali Benoa

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,624,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,678,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,393,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,463,000 تومان
توضیحات
نام هتل Novotel Kuala Lumpur City Centre

Kuta Paradiso

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,867,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,544,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,418,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,342,000 تومان
توضیحات
نام هتل Novotel Kuala Lumpur City Centre

Novotel Bali Benoa

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,624,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,678,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,393,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,463,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fraser Residence Kuala Lumpur

AYODYA RESORT

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,542,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,749,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,675,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,337,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fraser Residence Kuala Lumpur

Kuta Paradiso

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,178,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,021,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,728,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,827,000 تومان
توضیحات
نام هتل Novotel Kuala Lumpur City Centre

Grand Mirage Resort & Thalasso Bali

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,806,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,423,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,466,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,427,000 تومان
توضیحات
نام هتل SUN WAY PUTRA

AYODYA RESORT

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,454,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,476,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,296,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,415,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fraser Residence Kuala Lumpur

Discovery Kartika Plaza

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,578,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,931,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,093,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,811,000 تومان
توضیحات
نام هتل BERJIYA TIMES

The Anvaya Beach Resort Bali

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,205,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,233,000 تومان
توضیحات
نام هتل Renaissance Hotel Kuala Lumpur

INAYA Putri Bali Resort

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,311,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,851,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 5,687,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,767,000 تومان
توضیحات
نام هتل Impiana KLCC Hotel Kuala Lumpur

HARD ROCK

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,085,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,933,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,151,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,427,000 تومان
توضیحات
نام هتل Royale Chulan Bukit Bintang

AYODYA RESORT

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,842,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,927,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,658,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fraser Residence Kuala Lumpur

Grand Hyatt Bali

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,197,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,732,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,037,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,010,000 تومان
توضیحات
نام هتل Westin Hotel Kuala lumpur

The Westin Resort Nusa Dua

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,658,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,812,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,663,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,349,000 تومان
توضیحات
نام هتل INTERCONTINENTAL

Hilton Bali Resort

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,813,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,632,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,291,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,682,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 اقامت در هتل با صبحانه
4 سیم کارت
5 تورلیدر فارسی زبان
6 بیمه مسافرتی
7 ویزا
ردیف مدرک تعداد
1 عکس 4*3
2 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
3 تمکن مالی مبنی بر پرینت بانکی با مانده هر نفر 100/000/000 ریال
مریم خان زاده (سرپرست تور)

از جمله تورهای ترکیبی موفق و پر طرفدار میتوان از تور بالی و مالزی نام برد این دو کشور در کنار هم سالانه بدلیل موقعیت و آب و هوا و طبیعت بالی از یک سو و صنعت و ساخت و ساز مالزی از سوی دیگر مورد بازدید توریست های فراوان قرار میگیرند در سال 97 با آژانس المایس نشان همراه باشید با تور ترکیبی مالزی و بالی 

پرداخت 50 درصد مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامیست 

بلیط و هتل چارتر و گارانتی و غیر قابل تعویض و استاندارد میباشد 

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 یکشنبه 23 دی , 22:00 دوشنبه 1 بهمن , 23:50

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ایران ایر
مدت اقامت 6 شب

تور آنتالیا ویژه 22 آذر 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/22
قیمت از : 1,595,000 تومان
ایرلاین : معراج
مدت اقامت 3 شب

تور شیراز ویژه پاییز (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/08
قیمت از : 871,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
مدت اقامت 6 شب

تور آنتالیا ویژه شب یلدا

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/29
قیمت از : 1,595,000 تومان
ایرلاین : قشم ایر
مدت اقامت 7 شب

تور استانبول 7 شب ویژه آذر (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/20
قیمت از : 2,447,000 تومان
ایرلاین : سان اکسپرس
مدت اقامت 6 شب

تور آنتالیا ویژه 16 و 23 آذر 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/16
قیمت از : 2,690,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور پوکت ویژه 16 دی(97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/10/16
قیمت از : 6,098,000 تومان
ثبت پرسش