• تور بالی و سنگاپور ویژه دی ( 97)


تاریخ شروع 1397/12/13
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1397/12/11
بالی
هوایی
عمان
مدت اقامت : 7 شب
تاریخ انتشار : 1397/12/05
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 بالی 4 شب
2 سنگاپور 3 شب
ردیف 3
به بالی
مدت اقامت 4
توضیحات
ردیف 4
به سنگاپور
مدت اقامت 3
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
EDEN Kuta Bali

Quality

BB
BB
10,910,000 تومان
13,735,000 تومان
10,765,000 تومان
8,998,000 تومان
Champlung Mas Legian

Fragrance Selegie

BB
BB
14,401,000 تومان
20,716,000 تومان
13,735,000 تومان
10,592,000 تومان
The Jayakarta

PARC SOVEREIGN

BB
BB
16,573,000 تومان
25,105,000 تومان
15,371,000 تومان
10,186,000 تومان
Kuta Paradiso

QUEEN SINGAPOUR

BB
BB
18,196,000 تومان
28,306,000 تومان
16,124,000 تومان
10,563,000 تومان
Kuta Paradiso

Copthorne King's Hotel Singapore

BB
BB
18,239,000 تومان
28,436,000 تومان
16,168,000 تومان
10,563,000 تومان
Grand Mirage Resort & Thalasso Bali

Orchard Perad

BB
BB
19,905,000 تومان
31,767,000 تومان
15,516,000 تومان
11,229,000 تومان
Grand Mirage Resort & Thalasso Bali

Grand Copthorn

BB
BB
20,426,000 تومان
32,767,000 تومان
15,994,000 تومان
11,446,000 تومان
Grand Mirage Resort & Thalasso Bali

Sheraton

BB
BB
21,121,000 تومان
34,027,000 تومان
16,689,000 تومان
11,707,000 تومان
Discovery Kartika Plaza

INTERCONTINENTAL

BB
BB
21,440,000 تومان
34,707,000 تومان
18,746,000 تومان
11,620,000 تومان
Discovery Kartika Plaza

marina mandarian

BB
BB
21,527,000 تومان
34,881,000 تومان
18,876,000 تومان
11,663,000 تومان
FuramaXclusive Ocean Beach Seminyak Bali

Mercure Bali Legian

BB
BB
21,715,000 تومان
35,475,000 تومان
25,916,000 تومان
13,097,000 تومان
Nusa Dua Beach Hotel

Hilton

BB
BB
24,337,000 تومان
40,849,000 تومان
20,484,000 تومان
12,895,000 تومان
Sheraton Bali Kuta Resort

Grand Park Orchad

BB
BB
26,857,000 تومان
45,614,000 تومان
23,106,000 تومان
11,692,000 تومان
THE LAGUNA

Orchard Perad

BB
BB
28,306,000 تومان
48,569,000 تومان
22,179,000 تومان
11,808,000 تومان
Rimba Jimbaran

Fairmont

BB
BB
34,114,000 تومان
60,402,000 تومان
20,701,000 تومان
12,605,000 تومان
Rimba Jimbaran

Marina By Sands

BB
BB
40,371,000 تومان
71,222,000 تومان
26,350,000 تومان
19,253,000 تومان
AYANA Resort and Spa BALI

Shangri-La

BB
BB
40,545,000 تومان
72,916,000 تومان
20,223,000 تومان
12,475,000 تومان
نام هتل Champlung Mas Legian

Fragrance Selegie

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,401,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 20,716,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,735,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,592,000 تومان
توضیحات
نام هتل EDEN Kuta Bali

Quality

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 13,735,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,765,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,998,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Jayakarta

PARC SOVEREIGN

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 16,573,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 25,105,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,371,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,186,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kuta Paradiso

QUEEN SINGAPOUR

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,196,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 28,306,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,124,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,563,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kuta Paradiso

Copthorne King's Hotel Singapore

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,239,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 28,436,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,168,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,563,000 تومان
توضیحات
نام هتل FuramaXclusive Ocean Beach Seminyak Bali

Mercure Bali Legian

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 21,715,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 35,475,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 25,916,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,097,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Mirage Resort & Thalasso Bali

Orchard Perad

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 19,905,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 31,767,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,516,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,229,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Mirage Resort & Thalasso Bali

Grand Copthorn

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 20,426,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 32,767,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 15,994,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,446,000 تومان
توضیحات
نام هتل Discovery Kartika Plaza

INTERCONTINENTAL

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 21,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 34,707,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,746,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,620,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sheraton Bali Kuta Resort

Grand Park Orchad

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 26,857,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 45,614,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 23,106,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,692,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Mirage Resort & Thalasso Bali

Sheraton

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 21,121,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 34,027,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 16,689,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,707,000 تومان
توضیحات
نام هتل Discovery Kartika Plaza

marina mandarian

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 21,527,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 34,881,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 18,876,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,663,000 تومان
توضیحات
نام هتل Nusa Dua Beach Hotel

Hilton

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 24,337,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 40,849,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 20,484,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,895,000 تومان
توضیحات
نام هتل THE LAGUNA

Orchard Perad

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 28,306,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 48,569,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 22,179,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,808,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rimba Jimbaran

Fairmont

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 34,114,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 60,402,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 20,701,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,605,000 تومان
توضیحات
نام هتل AYANA Resort and Spa BALI

Shangri-La

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 40,545,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 72,916,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 20,223,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,475,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rimba Jimbaran

Marina By Sands

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 40,371,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 71,222,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 26,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 19,253,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 اقامت در هتل با صبحانه
4 تورلیدر فارسی زبان
5 بیمه مسافرتی
6 بلیط رفت و برگشت با پرواز قطر ایر
ردیف مدرک تعداد
1 عکس 4*3
2 کپی شناسنامه
3 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
4 مشخصات کامل مسافر از قبیل آدرس منزل و محل کار با ذکر شماره تلفن
مریم خان زاده (سرپرست تور)

بالی جزیره‌ای است واقع در کشور اندونزی که از مراکز گردشگری مهم جهان به‌شمار می‌رود. بالی جزیره خدایان، جزیره کوچکی از بزرگترین مجمع‌الجزایر جهان و بزرگترین کشور مسلمان جهان یعنی کشور اندونزی است. این جزیره دو اقیانوس آرام و اقیانوس هند را به هم پیوند داده است و در نتیجه این وصلت خود از آب و هوای بسیار متفاوتی برخوردارگردیده است و مثل بسیاری از جزایر دیگر اندونزی ، دنیای مخصوص به خودش را دارد. دنیایی که نام این جزیره را در فهرست برترین مقاصد گردشگری جهان قرار داده است.

 

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 دوشنبه 13 اسفند , 04:30 سه شنبه 21 اسفند , 14:00 برنامه سفررفت: حرکت از فرودگاه بین المللی امام خمینی به فرودگاه بین المللی مسقط ساعت پرواز: 04:30، زمان رسیدن ساعت 07:35می باشد. حرکت از فرودگاه بین المللی مسقط به فرودگاه بین المللی کوالالامپور ساعت پرواز: 08:55، زمان رسیدن ساعت 19:40می باشد. حرکت از فرودگاه بین المللی کوالالامپور به فرودگاه بین المللی سنگاپور ساعت پرواز: 23:30، زمان رسیدن ساعت 00:35می باشد. مدت اقامت در سنگاپور 3 شب می باشد. برنامه سفر برگشت: حرکت از فرودگاه بین المللی انگوره رای به فرودگاه بین المللی کوالالامپور ساعت پرواز: 16:25، زمان رسیدن ساعت 19:20می باشد.. حرکت از فرودگاه بین المللی کوالالامپور به فرودگاه بین المللی مسقط ساعت پرواز: 21:05، زمان رسیدن ساعت: 00:15 می باشد. حرکت از فرودگاه بین المللی مسقط به فرودگاه بین المللی امام خمینی ساعت پرواز: 14:00، زمان رسیدن ساعت: 16:05 می باشد.

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ایران ایر
7 شب

تور ترکیبی بمبئی و گوا ویژه بهار پرواز ایران ایر

تاریخ شروع پکیج از : 1398/01/21
قیمت از : 10,069,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
5 شب

تور لبنان ویژه تیر و مرداد 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/04/05
قیمت از : 11,840,000 تومان
ایرلاین : ماهان
6 شب

تور ساموئی ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/02/01
قیمت از : 10,600,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
4 شب

تور سوئیس ویژه مرداد 98

تاریخ شروع پکیج از : 1398/05/06
قیمت از : 11,320,000 تومان
ایرلاین : ایر فلوت
7 شب

تور کوبا ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1396/01/07
قیمت از : 10,990,000 تومان
ایرلاین : ایر فلوت
9 شب

تور ترکیبی کوبا ویژه بهار 98

تاریخ شروع پکیج از : 1397/08/04
قیمت از : 11,990,000 تومان
ثبت پرسش