• /

    تور بالی و سنگاپور ویژه دی ( 97)


تاریخ شروع 1397/10/23
تهران
به
به
تاریخ اعتبار 1397/10/16
بالی
هوایی
ماهان
مدت اقامت : 7 شب
تاریخ انتشار : 1397/09/17
مسیرها
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 بالی 4 شب
2 سنگاپور 3 شب
ردیف 3
به بالی
مدت اقامت 4
توضیحات
ردیف 4
به سنگاپور
مدت اقامت 3
توضیحات
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Champlung Mas Legian

FERAGRANCE

BB
BB
8,362,000 تومان
11,178,000 تومان
8,168,000 تومان
6,905,000 تومان
White Rose Kuta Resort

Quality

BB
BB
8,993,000 تومان
12,100,000 تومان
8,799,000 تومان
7,100,000 تومان
The Jayakarta

PARC SOVEREIGN

BB
BB
9,527,000 تومان
12,877,000 تومان
8,945,000 تومان
10,353,000 تومان
FuramaXclusive Ocean Beach Seminyak Bali

Furama

BB
BB
10,158,000 تومان
14,237,000 تومان
8,119,000 تومان
7,682,000 تومان
Kuta Paradiso

QUEEN SINGAPOUR

BB
BB
10,304,000 تومان
14,722,000 تومان
9,721,000 تومان
7,148,000 تومان
Kuta Paradiso

Copthorne King's Hotel Singapore

BB
BB
10,353,000 تومان
14,868,000 تومان
9,770,000 تومان
7,148,000 تومان
Grand Mirage Resort & Thalasso Bali

Orchard Perad

BB
BB
10,838,000 تومان
15,839,000 تومان
10,401,000 تومان
7,488,000 تومان
Melia Bali

Grand Copthorn

BB
BB
11,906,000 تومان
17,927,000 تومان
11,324,000 تومان
7,731,000 تومان
Discovery Kartika Plaza

INTERCONTINENTAL

BB
BB
12,246,000 تومان
18,558,000 تومان
11,518,000 تومان
7,974,000 تومان
Mulia Resort - Nusa Dua, Bali

Sheraton

BB
BB
12,683,000 تومان
19,335,000 تومان
12,100,000 تومان
8,022,000 تومان
The Westin Resort Nusa Dua

Grand Park Orchad

BB
BB
13,023,000 تومان
19,966,000 تومان
11,712,000 تومان
8,071,000 تومان
Grand Hyatt Bali

marina mandarian

BB
BB
13,120,000 تومان
16,519,000 تومان
10,255,000 تومان
7,974,000 تومان
THE LAGUNA

Orchard Perad

BB
BB
13,363,000 تومان
21,034,000 تومان
11,761,000 تومان
7,634,000 تومان
Hilton Bali Resort

Hilton

BB
BB
14,674,000 تومان
23,753,000 تومان
13,945,000 تومان
8,847,000 تومان
Rimba Jimbaran

Fairmont

BB
BB
17,441,000 تومان
28,948,000 تومان
13,266,000 تومان
9,673,000 تومان
AYANA Resort and Spa BALI

Shangri-La

BB
BB
18,801,000 تومان
31,570,000 تومان
12,732,000 تومان
9,527,000 تومان
VICEROY BALI

Marina By Sands

BB
BB
30,162,000 تومان
52,593,000 تومان
22,588,000 تومان
17,101,000 تومان
نام هتل Champlung Mas Legian

FERAGRANCE

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,362,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 11,178,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,168,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,905,000 تومان
توضیحات
نام هتل White Rose Kuta Resort

Quality

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8,993,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,799,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Jayakarta

PARC SOVEREIGN

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9,527,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 12,877,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,945,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,353,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kuta Paradiso

QUEEN SINGAPOUR

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,304,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,722,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,721,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,148,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kuta Paradiso

Copthorne King's Hotel Singapore

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,353,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,868,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 9,770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,148,000 تومان
توضیحات
نام هتل FuramaXclusive Ocean Beach Seminyak Bali

Furama

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,158,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 14,237,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 8,119,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,682,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Mirage Resort & Thalasso Bali

Orchard Perad

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10,838,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 15,839,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,401,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,488,000 تومان
توضیحات
نام هتل Melia Bali

Grand Copthorn

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11,906,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 17,927,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,324,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,731,000 تومان
توضیحات
نام هتل Discovery Kartika Plaza

INTERCONTINENTAL

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,246,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 18,558,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,518,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,974,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Westin Resort Nusa Dua

Grand Park Orchad

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,023,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,966,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,712,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,071,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mulia Resort - Nusa Dua, Bali

Sheraton

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 12,683,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 19,335,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,022,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Hyatt Bali

marina mandarian

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 16,519,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 10,255,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,974,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hilton Bali Resort

Hilton

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 14,674,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 23,753,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,945,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,847,000 تومان
توضیحات
نام هتل THE LAGUNA

Orchard Perad

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 13,363,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 21,034,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 11,761,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,634,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rimba Jimbaran

Fairmont

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 17,441,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 28,948,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 13,266,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,673,000 تومان
توضیحات
نام هتل AYANA Resort and Spa BALI

Shangri-La

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 18,801,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 31,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 12,732,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,527,000 تومان
توضیحات
نام هتل VICEROY BALI

Marina By Sands

خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 30,162,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر) 52,593,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 22,588,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 17,101,000 تومان
توضیحات

ردیف خدمات توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری
3 اقامت در هتل با صبحانه
4 تورلیدر فارسی زبان
5 بیمه مسافرتی
6 بلیط رفت و برگشت با پرواز قطر ایر
ردیف مدرک تعداد
1 عکس 4*3
2 کپی شناسنامه
3 اصل گذرنامه با 7ماه اعتبار
4 مشخصات کامل مسافر از قبیل آدرس منزل و محل کار با ذکر شماره تلفن
مریم خان زاده (سرپرست تور)

بالی جزیره‌ای است واقع در کشور اندونزی که از مراکز گردشگری مهم جهان به‌شمار می‌رود. بالی جزیره خدایان، جزیره کوچکی از بزرگترین مجمع‌الجزایر جهان و بزرگترین کشور مسلمان جهان یعنی کشور اندونزی است. این جزیره دو اقیانوس آرام و اقیانوس هند را به هم پیوند داده است و در نتیجه این وصلت خود از آب و هوای بسیار متفاوتی برخوردارگردیده است و مثل بسیاری از جزایر دیگر اندونزی ، دنیای مخصوص به خودش را دارد. دنیایی که نام این جزیره را در فهرست برترین مقاصد گردشگری جهان قرار داده است.

 

ردیف ساعت رفت ساعت برگشت توضیحات
1 یکشنبه 23 دی , 22:00 دوشنبه 1 بهمن , 23:50

پیشنهادات ویژه الماس نشان

ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور پوکت ویژه 16 دی(97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/10/16
قیمت از : 6,098,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
مدت اقامت 6 شب

تور آنتالیا ویژه 22 آذر 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/22
قیمت از : 1,595,000 تومان
ایرلاین : سان اکسپرس
مدت اقامت 6 شب

تور آنتالیا ویژه 16 و 23 آذر 97

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/16
قیمت از : 2,690,000 تومان
ایرلاین : معراج
مدت اقامت 3 شب

تور شیراز ویژه پاییز (97)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/08
قیمت از : 871,000 تومان
ایرلاین : ماهان
مدت اقامت 7 شب

تور پوکت ویژه نوروز (1398)

تاریخ شروع پکیج از : 1397/12/24
قیمت از : 6,404,000 تومان
ایرلاین : ایران ایر
مدت اقامت 6 شب

تور آنتالیا ویژه شب یلدا

تاریخ شروع پکیج از : 1397/09/29
قیمت از : 1,595,000 تومان
ثبت پرسش